L'articolo / video che hai richiesto non esiste ancora.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

요청한 문서 / 비디오는 아직 존재하지 않습니다.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

המאמר / הסרטון שביקשת אינו קיים עדיין.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

L'articolo / video che hai richiesto non esiste ancora.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

요청한 문서 / 비디오는 아직 존재하지 않습니다.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

המאמר / הסרטון שביקשת אינו קיים עדיין.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

Mga kuwento ng mga Bagong Muslim54 mga artikulo

Kalalakihan 11 mga artikulo

 • Paglalarawan:

  Matapos mapalaki sa isang Katolikong pamilya at gugulin ang karamihang oras ng kanyang pagkabata sa pagdalo sa simbahan, tinalikuran ni Craig ang pananampalataya at pumunta sa malayang pamumuhay.

  • Ni  Craig Robertson
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2014-03-23 10:18:37
  • Tumingin: 2386 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Matapos mahanap ang kanyang landas pabalik sa Kristiyanismo, si Craig ay pinagtaksilan ng kanyang mga kaibigan at muling nawala, hanggang sa kanyang makatagpo ang isang Muslim sa pinagtatrabahuhan.

  • Ni  Craig Robertson
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2014-03-23 10:18:37
  • Tumingin: 2460 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Isang panayam sa dating tanyag na rapper na si EverLast at ang kanyang paglalakbay sa Islam. Bahagi 1.

  • Ni  Adisa Banjoko (interviewer)
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2006-07-31 00:00:00
  • Tumingin: 2576 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Isang panayam sa dating tanyag na rapper na si EverLast at ang kanyang paglalakbay sa Islam. Bahagi 2.

  • Ni  Adisa Banjoko (interviewer)
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2006-07-31 00:00:00
  • Tumingin: 2464 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Pagod na sa mga hindi nasagot na mga katanungan sa kanyang pananampalataya, ang isang naghahanap ng katotohanan ay naghahanap ng paliwanag sa mga relihiyon ng Silangan, panliping relihiyon, at sa wakas ay nahanap ito sa Islam.

  • Ni  Bruce Paterson
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2006-08-06 00:00:00
  • Tumingin: 1022 (karaniwan sa araw-araw: 1)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Matapos magpakasawa sa kasiyahan sa pagiging binata, natagpuan ni Dawood ang kanyang pananampalataya sa Islam matapos na tanggihan ng Simbahang Katoliko.

  • Ni  Dawood Kinney
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2006-07-31 00:00:00
  • Tumingin: 1069 (karaniwan sa araw-araw: 1)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang personal na pakikipagsapalaran ng isang tao upang pag-aralan ang pinaka-tunay na mga talata sa Bibliya, ang mga talatang Q, na umakay sa kanya patungo sa Islam. Unang bahagi: Isang suliranin sa pangkaraniwang Kristiyanismo.

  • Ni  Brandon Toropov
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2010-05-02 00:00:00
  • Tumingin: 2235 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang personal na pakikipagsapalaran ng isang tao upang pag-aralan ang pinaka-tunay na mga talata sa Bibliya, ang mga talatang Q, na umakay sa kanya patungo sa Islam. Pangalawang bahagi: Isang paghahambing sa Quran.

  • Ni  Brandon Toropov
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2007-05-25 00:00:00
  • Tumingin: 2221 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang aking walang tigil na paghahanap para sa katotohanan.

  • Ni  Martin Guevarra Abella
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2013-11-12 12:17:30
  • Tumingin: 1179 (karaniwan sa araw-araw: 1)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Paano ang mga mabubuting pag-uugali ng mga Muslim at ang karunungan sa mga turo ng Islam umakit kay Sam sa Islam.

  • Ni  Sam
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2019-05-09 11:22:34
  • Tumingin: 1014 (karaniwan sa araw-araw: 1)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang pagkabighani ni James sa Islam ay nagsimula sa pag-alam ng konsepto ng Kaisahan ng Diyos, pagtingin sa kung paano magdasal ang mga Muslim at ang pagmamahal at katapatan ng mga Muslim para kay Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala).   

  • Ni  James Den C. Bedico
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2013-11-10 10:13:11
  • Tumingin: 987 (karaniwan sa araw-araw: 1)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0

Kababaihan 11 mga artikulo

 • Paglalarawan:

  Isang mahigpit na Katoliko (deboto) ang nawalan ng paniniwala matapos magbasa ng Bibliya, ngunit ang kanyang patuloy na paniniwala sa Diyos ang naghatid sa kanya na saliksikin ang ibang relihiyon.

  • Ni  Diane Charles Breslin
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2011-10-16 05:10:25
  • Tumingin: 3190 (karaniwan sa araw-araw: 3)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang mga ginawang pagbabasa ni Diane patungkol sa Islam ay naging dahilan para muli niyang mahalin si Hesus at Maria, ngunit isang tunay na pagmamahal sa bagong kahulugan.

  • Ni  Diane Charles Breslin
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2009-10-04 00:00:00
  • Tumingin: 2843 (karaniwan sa araw-araw: 3)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Si Diane ay tinalakay ang kanyang pagtanggap sa Islam, ang kanyang bagong buhay, at isang panalangin para sa Amerika.

  • Ni  Diane Charles Breslin
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2009-10-04 00:00:00
  • Tumingin: 2744 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Mula sa isang watak na pamilya at lipunan, isang babae ang nakahanap ng suporta mula sa ilang kaibigang Muslim.

  • Ni  Angel   (Edited by IslamReligion.com)
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2014-05-07 08:07:06
  • Tumingin: 1104 (karaniwan sa araw-araw: 1)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Dahil sa iba't-ibang karanasan sa buhay, nakaramdam ng kakulangan si Dr. Owens sa pagiging bahagi ng lipunang Amerikano at taga-Kanluran at naghanap sa iba ng patnubay.

  • Ni  Dr. Kari Ann Owen
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2014-05-07 08:07:06
  • Tumingin: 1047 (karaniwan sa araw-araw: 1)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Sa paglilibot sa isang tindahan ng aklat upang maghanap ng patnubay, si Akifah ay nakahanap ng isang aklat tungkol sa Islam.

  • Ni  Akifah Baxter
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2009-10-17 00:00:00
  • Tumingin: 983 (karaniwan sa araw-araw: 1)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Isang dating Kristiyano ay tinalakay ang mga bagay na kanyang natagpuan na di-lohikal sa Kristiyanidad at ang kanyang pagkawili sa Hudaismo.

  • Ni  Kristin
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2006-08-20 00:00:00
  • Tumingin: 2171 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Matapos makilala ang Islam sa isang chat room, natagpuan ni Kristin ang kanyang sarili na umiiyak habang binabasa ang Quran sa silid-aklatan habang nagsasasaliksik patungkol sa naturang relihiyon.

  • Ni  Kristin
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2006-02-02 00:00:00
  • Tumingin: 2247 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang kanyang paglalakbay mula sa Pilipinas patungo sa Saudi Arabia.

  • Ni  Aisha Canlas
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2008-09-08 00:00:00
  • Tumingin: 1064 (karaniwan sa araw-araw: 1)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Tayong lahat ay isinilang na may likas na kagustuhan na sumamba sa Diyos at ang aking paghahanap sa Kanya ay nagsimula sa napakamurang edad.

  • Ni  Maria Luisa “Maryam” Bernabe
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2011-09-11 12:27:51
  • Tumingin: 2399 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang aking mga maliliit na hakbang tungo sa Allah at sa pagbabalik-Islam

  • Ni  Maria Luisa “Maryam” Bernabe
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2013-11-12 12:17:30
  • Tumingin: 2378 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0

Mga Pare at mga Relihiyosong Personalidad. 13 mga artikulo

 • Paglalarawan:

  Isang tagapangunang ministro at komedyante na nawalan ng gana sa kanyang pananampalataya.

  • Ni  Raphael Narbaez, Jr.
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2006-03-06 00:00:00
  • Tumingin: 2338 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang kanyang unang pakikisalamuha sa mga Muslim at sa pananampalataya, at sa wakas ang kanyang pagyakap sa Islam.

  • Ni  Raphael Narbaez, Jr.
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2006-02-02 00:00:00
  • Tumingin: 2296 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang minsang naligaw sa landas na batang lalaki ay natagpuan ang kanyang kaligtasan sa pamamagitan ng Simbahang Pentekostal at naging ministro sa edad na 20, hindi naglaon siya ay naging isang Muslim. Bahagi 1.

  • Ni  Kenneth L. Jenkins
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2006-07-31 00:00:00
  • Tumingin: 2959 (karaniwan sa araw-araw: 3)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang minsang nawala sa landas na batang lalaki ay natagpuan ang kanyang pagkaligtas mula sa Simbahanag Pentekostal at sinagot ang kanyang tawag na maging ministro sa edad na 20, hindi naglaon ay naging isang Muslim. Bahagi 2: “Hindi lahat ng nagniningning ay ginto.”

  • Ni  Kenneth L. Jenkins
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2006-02-02 00:00:00
  • Tumingin: 3084 (karaniwan sa araw-araw: 3)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang minsang nawala sa landas na batang lalaki ay natagpuan ang kanyang pagkakaligtas mula sa Simbahang Pentekostal at sinagot ang kanyang tawag na maging ministro sa gulang na 20, hindi lumaon ay naging Muslim. Bahagi 3: “Ang pagkasilang mula sa kadiliman patungo sa liwanag.”

  • Ni  Kenneth L. Jenkins
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2013-11-12 13:51:29
  • Tumingin: 2969 (karaniwan sa araw-araw: 3)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang isang pari na sa isang pagkakataon aktibong nagkakalat ng maling akala tungkol sa Islam ay niyakap ang Islam (bahagi 1).

  • Ni  Ibrahim Khalil Philobus
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2007-07-01 00:00:00
  • Tumingin: 2392 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang isang pari na sa isang pagkakataon ay aktibong nagkakalat ng mga maling akala patungkol sa Islam ay niyakap ang Islam (bahagi 2).

  • Ni  Ibrahim Khalil Philobus
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2007-07-01 00:00:00
  • Tumingin: 2422 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang isang mapagkakatiwalaang mag-aaral ng isang kilalang iskolar na Kristiyano sa dating Andalusia ay nakarinig ng talakayan tungkol sa Paraclete, isang propetang darating na binanggit sa bibliya.

  • Ni  Anselm Tormeeda
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2006-07-31 00:00:00
  • Tumingin: 1154 (karaniwan sa araw-araw: 1)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang isang walong taong mag-aaral ng pormal na pag-aaral ng teolohiko ay niyakap ang Islam dahil sa hindi nagbabagong mensahe nito.

  • Ni  Sue Watson
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2009-10-17 00:00:00
  • Tumingin: 1181 (karaniwan sa araw-araw: 1)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang isang dating Briton na Katolikong Pari ay tinanggap ang Islam matapos basahin ang Quran at ang kanyang pakikipag-ugnayan sa mga Muslim.

  • Ni  Manal Abdulaziz (from The Egyptian Gazette)
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2007-07-02 00:00:00
  • Tumingin: 1324 (karaniwan sa araw-araw: 1)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang isang Romano Katolikong pari ng sekta ng Uniate-Caldean ay nagbalik-loob sa Islam.

  • Ni  IPCI
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2009-10-17 00:00:00
  • Tumingin: 1178 (karaniwan sa araw-araw: 1)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Kung paano nagbalik Islam ang unang Hudyo na Rabbi.

  • Ni  Abdullah ibn Salam
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2008-08-24 00:00:00
  • Tumingin: 1170 (karaniwan sa araw-araw: 1)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Naglilibot sa mga relihiyon, ang isang Amerikanong pari ay yumakap sa Islam.

  • Ni  Jason Cruz
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2009-06-08 00:00:00
  • Tumingin: 1105 (karaniwan sa araw-araw: 1)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0

Mga Personalidad 19 mga artikulo

 • Paglalarawan:

  Isa sa mga pinakatanyag na pigura sa mundo ng musika noong dekada 70 at ang kanyang paghahanap para sa katotohanan. Bahagi 1: Buhay bilang isang musikero.

  • Ni  Cat Stevens
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2009-10-11 00:00:00
  • Tumingin: 2322 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Isa sa mga pinakatanyag na pigura sa mundo ng musika noong dekada 70 at ang kanyang paghahanap para sa katotohanan. Bahagi 2: Ang Quran at pagtanggap ng Islam.

  • Ni  Cat Stevens
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2009-10-11 00:00:00
  • Tumingin: 2308 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang kapatid ng kilalang tao (sa larangan ng musika) sa buong mundo na si Michael Jackson ay nagsalaysay kung paano niya yumakap sa Islam. Bahagi 1.

  • Ni  Jermaine Jackson (edited by www.IslamReligion.com)
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2014-10-25 04:00:14
  • Tumingin: 2928 (karaniwan sa araw-araw: 3)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang kapatid ng kilala at tanyag na tao sa buong mundo na si Michael Jackson ay nagkukuwento kung paano siya yumakap sa Islam. Bahagi 2.

  • Ni  Jermaine Jackson (edited by www.IslamReligion.com
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2014-06-16 08:28:50
  • Tumingin: 2781 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang kwento ng pagkakadiskubre ng tunay na Islam ng isa sa pinaka prominenteng Aprikanong- Amerikano na rebolusyonaryong pigura, at kung paano nito nalutas ang problema ng rasismo: Bahagi 1: Ang Bansa ng Islam at ang Hajj.

  • Ni  Yusuf Siddiqui
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2014-01-27 11:55:13
  • Tumingin: 2986 (karaniwan sa araw-araw: 3)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang kwento ng pagtuklas ng isa sa mga kilalang taong rebolusyonaryong Aprika-Amerikano tungkol sa totoong Islam, at kung paano nito nalutas ang problema ng rasismo: Bahagi 2: Isang bagong tao na may isang bagong mensahe.

  • Ni  Yusuf Siddiqui
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2014-01-27 11:55:13
  • Tumingin: 2673 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  W. B. Bashyr Pickard B.A. (Cantab), L.D.(London), ang may-akda ng malawak na reputasyon na ang mga sinulat ay kinabibilangan nina Layla at Majnun, The Adventures of Alcassim, at A New World, ay nagsasalaysay sa kanyang kuwento ng kanyang pakikipagsapalaran sa Islam pagkatapos ng paghihirap ng malubhang pinsala sa WWI.

  • Ni  William Burchell Bashyr Pickard
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2007-07-01 00:00:00
  • Tumingin: 1050 (karaniwan sa araw-araw: 1)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang kwento ng isang associate professor at kalaunan may-akda ng tatlong libro’na  journey to Islam.

  • Ni  Ammar Bakkar
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2006-04-24 00:00:00
  • Tumingin: 1274 (karaniwan sa araw-araw: 1)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Nagwagi ng 2003 Wilbur Award para sa pinakamahusay na libro ng taon sa relihiyosong tema, may-akda at makata at lumitaw sa "Nightline" ni Ted Koppel na nagdodokumento sa Hajj, inilarawan ni Michael Wolfe ang kanyang mga motibasyon sa pagtanggap ng Islam.

  • Ni  Michael Wolfe
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2013-11-12 13:51:29
  • Tumingin: 1109 (karaniwan sa araw-araw: 1)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Makata, kritiko ng panitikan, may-akda, punong patnugot ng Radio Personalities, at may-akda ng mga libro na “Beyond the Brim” at “Bazar of Dreams” na nagsasabi ng mga kadahilanan na niyakap niya ang Islam.

  • Ni  Colonel Donald S. Rockwell
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2015-02-17 10:48:06
  • Tumingin: 1130 (karaniwan sa araw-araw: 1)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang kwento kung paano tinanggap ng isang diplomatikong Aleman at embahador sa Algeria ang Islam. Bahagi 1.

  • Ni  Wilfried Hofmann
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2008-12-21 00:00:00
  • Tumingin: 2260 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang kwento kung paano tinanggap ng isang diplomatikong Aleman at embahador sa Algeria ang Islam. Bahagi 2.

  • Ni  Wilfried Hofmann
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2006-07-31 00:00:00
  • Tumingin: 2320 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Isang Mamamahayag sa Franfurter Zeitung, isa sa mga pinaka-prestihiyosong pahayagan para sa Alemanya at Europa, ay naging isang Muslim at kalaunan isinalin ang mga kahulugan ng Quran sa englis. Bahagi 1.

  • Ni  Ebrahim A. Bawany
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2006-05-08 00:00:00
  • Tumingin: 2445 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Isang Mamamahayag sa Franfurter Zeitung, isa sa mga pinaka-prestihiyosong pahayagan para sa Alemanya at Europa, ay naging isang Muslim at kalaunan isinalin ang mga kahulugan ng Quran. Bahagi 2.

  • Ni  Ebrahim A. Bawany
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2008-04-01 00:00:00
  • Tumingin: 2294 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Isang dating mamamahayag na nakulong sa Taliban Afghanistan, ipinaliwanag ni Yvonne Ridley sa BBC ang kanyang karanasan sa Islam at kung ano ang nagpabago sa kanya (maging Muslim).

  • Ni  Hannah Bayman
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2006-12-11 00:00:00
  • Tumingin: 1114 (karaniwan sa araw-araw: 1)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Sikat sa kanyang slam dunks at "skyhook", natuklasan ni Kareem Abdul-Jabbar ang kabilang panig ng buhay, Espiritwalidad, at tinanggap ang Islam.

  • Ni  Anonymous
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2006-12-18 00:00:00
  • Tumingin: 1645 (karaniwan sa araw-araw: 1)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang isa sa pinakadakilang mga kasama, si Salman na Persyano, na dating Zoroastriano (Magian) ay nagsasalaysay ng kanyang kwento sa kanyang paghahanap para sa tunay na relihiyon ng Diyos. Unang Bahagi: Mula sa Zoroastrianismo hanggang sa Kristiyanismo.

  • Ni  Salman the Persian
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2008-12-15 00:00:00
  • Tumingin: 2918 (karaniwan sa araw-araw: 3)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Ang mahabang paghahanap sa wakas ay nagtapos na si Salman ay nakatagpo ang ipinangakong Propeta, at nakamit ang kanyang kalayaan at naging isa sa kanyang pinakamalapit na mga kasama.

  • Ni  Salman the Persian
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2009-10-11 00:00:00
  • Tumingin: 2803 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: Wala pa
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0
 • Paglalarawan:

  Paano, si Sara Bokker, isang dating artista, modelo, guro ng kalusugan at aktibista ay binitawan ang nakakaakit na pamumuhay sa Miami para sa Islam at natagpuan ang tunay na kalayaan sa Islam at ang pamantayan ng pagdadamit sa Islam.

  • Ni  Sara Bokker (edited by IslamReligion.com)
  • Nailathala noong 2020-08-24 00:00:00
  • Huling binago noong  2011-10-16 05:13:12
  • Tumingin: 1944 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: 5 mula sa 5
  • Nag-marka: 1
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0

Pinakamaraming Tumingin

Araw-araw
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Kabuuan
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinili ng Editor

(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Lista ng mga Artikulo

Simula ng iyong huling pagbisita
Ang listahang ito ay kasalukuyang walang laman.
Lahat sa pamamagitan ng petsa
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinaka Sikat

Pinakamataas ang marka
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-email
Pinakamaraming nag-print
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-komento
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Ang iyong mga paborito

Ang listahan ng iyong mga paborito ay walang laman. Maari kang magdagdag ng mga artikulo sa listahang ito gamit ang article tools.

Ang iyong History

Ang listahan ng iyong history ay walang laman.

View Desktop Version