Si Hesus, anak ni Maria (bahagi 5 ng 5): Ang Mga Tao ng Kasulatan

Marka:
Sukat ng Font:
A- A A+

Paglalarawanˇ: Ang isang pangkalahatang-ideya ng ilang mga termino na ginagamit ng Quran kay Hesus at sa kanyang mga tagasunod bago ang pagdating ni Muhammad: ang "Bani Israeel", "Eissa" at ang "Mga Tao ng Kasulatan".

 • Ni Aisha Stacey (© 2008 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 05 Oct 2008
 • Nag-print: 6
 • Tumingin: 7,223 (araw-araw na pamantayan: 5)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0
Mahina Pinakamagaling

Matapos basahin at unawain kung ano ang pinaniniwalaan ng mga Muslim tungkol kay Hesus, anak ni Maria, maaaring may ilang mga katanungan na naiisip, o mga bagay na nangangailangan ng paglilinaw. Maaaring nabasa mo ang salitang "Mga Tao ng Aklat" at hindi ganap na malinaw tungkol sa kung ano ang ibig sabihin nito. Gayundin, habang sinasaliksik ang mga magagamit na literatura tungkol kay Hesus maaari mong mabasa ang pangalang Eissa at nagtataka kung si Hesus at Eissa ay magkatulad na tao. Kung nais mo pang magsiyasat ng kaunti pa o marahil basahin ang Quran, ang mga sumusunod na bagay ay maaaring maging kawili-wili.

Sino si Eissa?

Si Eissa ay si Hesus. Marahil dahil sa pagkakaiba-iba sa pagbigkas, maraming tao ang maaaring hindi magkaroon ng kamalayan na kapag narinig nila ang isang Muslim na nagsasalita tungkol kay Eissa, siya ay tunay na nagsasalita tungkol kay Propeta Hesus. Ang pagbaybay kay Eissa ay maaaring makita sa maraming mga porma- Isa, Esa, Essa, at Eissa. Ang wikang Arabe ay nakasulat sa mga titik na Arabe, at ang anumang transliterasyong sistema ay sinisikap na magaya ang mga tunog ng ponema. Hindi mahalaga kung ano ang pagkabaybay, lahat ay nagpapahiwatig kay Hesus, ang Sugo ng Diyos.

Si Hesus at ang kanyang mga tao ay nagsasalita ng Aramaiko, isang wika mula sa pamilyang Semitiko. Sinasalita ng higit sa 300 milyong tao sa Gitnang Silangan, Hilagang Aprika at Horn ng Aprika (peninsula ng Aprika), kasama ang mga Semitikong wika, bukod sa iba pa, Arabe at Hebreo. Ang paggamit ng salitang Eissa ay talagang isang mas malapit na pagsasalin ng Aramaiko na salita para kay Hesus - Eeshu. Sa Hebreo ito ay isinasalin sa Yeshua.

Ang pagsasalin sa pangalang Hesus sa mga wikang hindi Semitikiko ay nagpahirap sa mga bagay. Walang "J" sa anumang wika hanggang sa ikalabing apat na siglo[1], sa gayon, kung ang pangalang Hesus ay isinalin sa Griyego, naging Iesous, at sa Latin, Iesus[2]. Kalaunan, ang "I" at "J" ay ginamit nang palitan, at sa wakas ang pangalan ay lumipat sa Ingles bilang Jesus (Hesus). Ang panghuling "S" sa dulo ay nagpapahiwatig ng wikang Griyego kung saan nagtatapos ang lahat ng mga pangalan ng lalaki sa "S".

Aramaic

Arabic

Hebrew

Greek

Latin

English

Tagalog

Eeshu

Eisa

Yeshua

Iesous

Iesus

Jesus

Hesus

Sino ang mga Tao ng Kasulatan?

Kapag tinutukoy ng Diyos ang Mga Tao ng Kasulatan, higit sa lahat ang tinutukoy Niya ang tungkol sa mga Hudyo at Kristiyano. Sa Quran, ang mga Hudyong tao ay tinawag na Bani Israeel, literal na mga Anak ni Israel, o sa karaniwan, mga Israelita. Ang mga natatanging pangkat na ito ay sumusunod, o sinusunod, ang paghahayag ng Diyos tulad ng ipinahayag sa Torah at ang Injeel. Maaari mo ring mapakinggan ang mga Hudyo at Kristiyano na tinutukoy bilang "Ang Tao ng Banal na Kasulatan".

Naniniwala ang mga Muslim na ang ipinahayag na mga banal na mga kasulatan bago ang Quran ay nawala na sa tagal ng panahon, o nabago at naglaho, ngunit kinikilala din nila na ang tunay na mga tagasunod nina Moises at Hesus ay mga Muslim na sumasamba sa Iisang Diyos ng tunay na pagsunod. Si Hesus, anak ni Maria, ay dumating upang kumpirmahin ang mensahe ni Moises at upang gabayan ang mga Anak ni Israel pabalik sa tuwid na landas. Naniniwala ang Muslim na tinanggihan ng mga Hudyo (Anak ni Israel) ang misyon at mensahe ni Hesus, at ang mga Kristyano naman ay inangat siya sa katayuan ng isang diyos na hindi tama.

“O Angkan ng Kasulatan (mga Hudyo at Kristiyano)!Huwag kayong magmalabis sa hangganan ng inyong pananampalataya (sa pamamagitan ng pananalig sa bagay) na naiiba sa katotohanan, at huwag ninyong sundin ang walang kapararakang pagnanais ng mga tao na napaligaw noong una, at naglihis sa marami, at nagligaw (sa kanilang sarili) sa Tamang Landas.” (Quran 5:77)

Napag-usapan na natin sa mga nakaraang bahagi kung paano pinakikitunguhan nang malawakan ng Quran ang ukol kay Propeta Hesus at kanyang ina na si Maria. Gayunpaman, kasama rin sa Quran ang maraming mga talata kung saan direktang nagsasalita ang Diyos sa Mga Tao ng Kasulatan, lalo na sa mga tumatawag sa kanilang sarili na mga Kristiyano.

Ang mga Kristiyano at Hudyo ay sinabihan na huwag kutyain ang mga Muslim dahil lamang sa paniniwala sa Isang Diyos, ngunit ang Diyos ay nagbigay ng pansin sa katotohanang ang mga Kristiyano (ang mga sumusunod sa orihinal na turo ni Kristo) at ang mga Muslim ay magkakapareho, kasama na ang kanilang pagmamahal at paggalang para kay Hesus at sa lahat ng mga Propeta.

“.. at inyong matatagpuan na ang may pinakamalapit na pagmamahal sa mga sumasampalataya (mga Muslim) ay sila na nagsasabi: “Kami ay mga Kristiyano.” Ito’y sa dahilang karamihan sa kanila ay mga pari at monako, at sila ay hindi mga palalo. At kung sila (na tumatawag sa kanilang sarili na mga Kristiyano) ay nakarinig sa mga ipinanaog (na kapahayagan) sa Tagapagbalita (Muhammad), mapagmamalas mo ang kanilang mga mata na binabalungan ng luha dahilan sa katotohanan na kanilang napagkilala. Sila ay nagsasabi: “Aming Panginoon! Kami ay nananampalataya, kaya’t kami ay Inyong itala sa karamihan ng mga saksi.” (Quran 5:83)

Tulad ni Hesus na anak ni Maria, dumating si Propeta Muhammad upang kumpirmahin ang mensahe ng lahat ng mga Propeta na nauna sa kanya; tinawag niya ang mga tao na sambahin ang Isang Diyos. Ang kanyang misyon, gayunpaman, ay naiiba sa mga naunang Propeta, (Noah, Abraham, Moises, Hesus at iba pa) sa isang bagay. Dumating si Propeta Muhammad para sa lahat ng sangkatauhan samantalang ang mga Propeta bago siya dumating ay partikular para sa kanilang sariling oras at mga tao lamang (kapanahunan lang nila). Ang pagdating ni Propeta Muhammad at ang kapahayagan ng Quran ay ang nagkompleto sa relihiyon na inihayag sa Mga Tao ng Kasulatan.

At ang Diyos ay nakipag-usap kay Propeta Muhammad sa Quran at hiniling sa kanya na anyayahan ang Mga Tao ng Kasulatan sa pamamagitan ng pagsasabi:

“Ipagbadya O Muhammad, “O Angkan ng Kasulatan (mga Hudyo at Kristiyano). Halina kayo sa isang salita (usapan) na makatarungan sa pagitan namin at ninyo, na atin lamang sambahin si Allah, na huwag tayong magtambal ng anumang iba pa sa Kanya, na huwag tayong tumangkilik ng iba pa bilang panginoon maliban kay Allah. At kung sila ay magsitalikod, inyong sabihin: “Maging saksi kayo na kami ay mga Muslim (na tumatalima kay Allah).’” (Quran 3:64)

Sinabi ni Propeta Muhammad sa kanyang mga kasama, at sa gayon sa lahat ng sangkatauhan:

"Ako ang pinakamalapit sa lahat ng mga tao sa anak na lalaki ni Maria, at ang lahat ng mga Propeta ay magkakapatid at walang pagitan sa akin at sa kanya."

At saka:

"Kung ang isang tao ay naniniwala kay Hesus at pagkatapos ay naniniwala sa akin ay makakakuha siya ng dobleng gantimpala." (Saheeh Al-Bukhari)

Ang Islam ay isang relihiyon ng kapayapaan, paggalang at pagpapaubaya, at isinasagawa nito ang isang makatarungan at mahabagin na pakikitungo sa ibang mga relihiyon, lalo na sa paggalang sa Mga Tao ng Kasulatan.
Mga talababa:

[1] The Encyclopaedia Americana.

[2] The Oxford English dictionary.

Mahina Pinakamagaling

Mga bahagi ng mga artikulo na ito

Tingnan ng sama-sama ang lahat ng mga bahagi

Magdagdag ng komento

 • (Hindi nakikita sa publiko)

 • Ang iyong komento ay susuriin at dapat malathala sa loob ng 24 oras.

  Ang patlang na may markang asterisk (*) ay kailangan.

Ibang mga artikulo sa Parehong mga Kategorya

Pinakamaraming Tumingin

Araw-araw
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Kabuuan
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinili ng Editor

(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Listahan ng Contento

Simula ng iyong huling pagbisita
Ang listahang ito ay kasalukuyang walang laman.
Lahat sa pamamagitan ng petsa
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinaka Sikat

Pinakamataas ang marka
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-email
Pinakamaraming nag-print
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-komento
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Ang iyong mga paborito

Your favorites list is empty. You may add articles to this list using the article tools.

Ang iyong History

Ang listahan ng iyong mga paborito ay walang laman. Maari kang magdagdag ng mga artikulo sa listahang ito gamit ang article tools.