Wasomi wa Kikristo Wanajua Ukinzani katika Biblia (sehemu ya 2 kati ya 7): Mifano ya Uchunguzi

Ukadiriaji:
Ukubwa wa herufi:
A- A A+

Maelezo: Mifano kadhaa ya ufafanuzi katika Biblia, kama ilivyotajwa na wasomi wa Kikristo.

 • Na Misha’al ibn Abdullah (taken from the Book: What Did Jesus Really Say?)
 • Iliyochapishwa mnamo 19 Dec 2021
 • Ilirekebishwa mara ya mwisho mnamo 18 Nov 2021
 • Ilichapishwa: 0
 • Imetazamwa: 7,339 (wastani wa kila siku: 8)
 • Ukadiriaji: bado hakuna
 • Imekadiriwa na: 0
 • Imetumwa kwa barua pepe: 0
 • Ilitoa maoni kuhusu: 0
Mbaya Nzuri zaidi

Katika Yohana 3:16 - AV (KJV) tunasoma:

“Kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminiye asipotee, bali awe na uzima wa milele..”

[…] uzushi huu "uliozaliwa" sasa umechukuliwa bila aibu na hawa wahakiki wa Biblia. Ila, wanadamu hawakuhitaji kungojea miaka 2000 kupata ufunuo huu.

Ndani ya Maryam (19): 88-98 ya Kurani Tukufu tunasoma:

“Na wao ati husema kuwa Arrahmani Mwingi wa Rehema ana mwana!’ Hakika mmeleta jambo la kuchusha mno! Zinakaribia mbingu kutatuka kwa hilo, na ardhi kupasuka, na milima kuanguka vipande vipande. Kwa kudai kwao kuwa Arrahmani Mwingi wa Rehema ana mwana. Wala hahitajii Arrahmani Mwingi wa Rehema kuwa na mwana. Hapana yeyote aliomo mbinguni na ardhini ila atafika kwa Arrahmani Mwingi wa Rehema kuwa ni mtumwa wake. Yeye hakika amewadhibiti na amewahisabu sawa sawa. Na kila mmoja katika wao atamfikia Siku ya Kiyama peke yake. Hakika walio amini na wakatenda mema Arrahmani Mwingi wa Rehema atawajaalia mapenzi. Na hakika tumeifanya nyepesi (Qur'ani) kwa ulimi wako, ili uwabashirie kwayo wachamngu, na uwaonye kwayo watu wabishi.Na kaumu ngapi tumezihiliki kabla yao. Je! Unawaona hata mmoja katika wao au unasikia hata mchakato wao.”

Katika Waraka wa 1 wa Yohana 5: 7 (King James Version) tunapata:

“Kwa maana kuna watatu wanaoshuhudia mbinguni, Baba, Neno, na Roho Mtakatifu, na hawa watatu ni mmoja.”

Kama tulivyoona tayari katika kifungu cha 1.2.2.5, aya hii inakaribiana zaidi na kile Kanisa inakiita Utatu mtakatifu. Ila, kama inavyoonekana katika sehemu hiyo, jiwe hili la msingi la imani ya Kikristo pia limefutwa kutoka RSV na wasomi hao hao thelathini na wawili wa Kikristo wenye ukuu wa juu kabisa wanaoungwa mkono na madhehebu hamsini ya Kikristo yanayoshirikiana, kwa mara nyingine tena kulingana na "maandiko ya zamani zaidi.” Na mara nyingine tena, tunaona kuwa Quran tukufu ilifunua ukweli huu zaidi ya miaka elfu moja mia nne iliyopita:

“Enyi Watu wa Kitabu! Msipite kiasi katika dini yenu, wala msimseme Mwenyezi Mungu ila kwa lilio kweli. Hakika Masihi Isa mwana wa Maryamu ni Mtume wa Mwenyezi Mungu, na neno lake tu alilo mpelekea Maryamu, na ni roho iliyo toka kwake. Basi Muaminini Mwenyezi Mungu na Mitume wake. Wala msiseme: Utatu. Komeni! Itakuwa kheri kwenu. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mungu mmoja tu. Ametukuka Yeye na kuwa na mwana. Ni vyake Yeye vyote viliomo katika mbingu na katika ardhi. Na Mwenyezi Mungu ni Mtegemewa wa kutosha.” (Kurani 4:171)

Kabla ya 1952 matoleo yote ya Biblia yalitaja moja ya matukio ya miujiza yanayohusiana na Mtume Yesu amani iwe juu yake, kuhusu kupaa kwake mbinguni:

"Basi Bwana Yesu, baada ya kusema nao, alichukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu" (Marko 16:19)

…na kwa mara nyingine tena katika Luka:

“Wakati akiwabariki, aliachana nao, akachukuliwa kwenda mbinguni. Wakamwabudu, wakarudi Yerusalemu wakiwa na furaha kubwa.” (Luka 24:51-52)

Katika 1952 RSV Marko 16 inaisha katika aya ya 8 na zingine zote zimewekwa kwenye nakala ndogo ya footnote (zaidi juu ya hii baadaye). Hivyo hivyo, katika ufafanuzi wa mistari ya Luka 24, tunaambiwa katika maelezo ya chini ya NRSV Bible "Mamlaka zingine za zamani zilikosa" na zilichukuliwa kwenda mbinguni"" na "Mamlaka nyingine za zamani yamekosa 'na kumwabudu." , tunaona kwamba aya ya Luka katika muundo wa asili ilisema tu:

“Wakati akiwabariki, aliachana nao. Wakarejea Yerusalemu wakiwa na furaha kubwa.”

Ilichukua karne nyingi za "marekebisho" kutupa Luka 24: 51-52 katika hali yake ya sasa.

Kama mfano mwingine, katika Luka 24: 1-7 tunasoma:

“Siku ya Jumapili, alfajiri na mapema, wale wanawake wali chukua yale manukato waliyokuwa wameyaandaa wakaenda kaburini. Wakakuta jiwe limeondolewa kwenye mlango wa kaburi. Lakini walipoingia ndani, hawakuona mwili wa Bwana Yesu. Walipokuwa wanashangaa juu ya jambo hilo, ghafla, watu wawili waliokuwa wamevaa mavazi yanayong’aa sana, wakasimama karibu nao, kwa hofu, wakainamisha nyuso zao chini. Lakini wale watu wakawaambia, “Kwa nini mnamtafuta aliye hai mahali pa wafu?Hayuko hapa; amefufuka. Kumbukeni alivyowaambia alipokuwa Gali laya, kwamba ilikuwa lazima Mwana wa Adamu awekwe mikononi mwa watu waovu, asulubiwe na siku ya tatu afufuke.”

Kwa mara nyingine, kwa kurejelea aya ya 5, maandishi ya chini yanasema: "Mamlaka zingine za zamani zinakosa 'hayuko hapa lakini amefufuka"

Mifano ni nyingi sana ya kuorodhesha hapa, hata hivyo, unahimizwa kupata nakala ya New Revised Standard Version ya Biblia ya kwako na uchunguze injili nne. Utashangaa sana kuona hata kurasa mbili mfululizo ambazo hazina maneno "Mamlaka zingine za zamani hazina ..." au "Mamlaka zingine za zamani zinaongeza ..." n.k katika maelezo ya chini.

Mbaya Nzuri zaidi

Sehemu za Makala hiki

Tazama sehemu zote pamoja

Ongeza maoni

 • (Haitaonyeshwa kwa umma)

 • Maoni yako yatakaguliwa na yanapaswa kuchapishwa ndani ya saa 24.

  Sehemu zilizo na alama ya nyota (*) zinahitajika.

Makala Nyingine katika Aina moja

Iliyotazamwa Zaidi

Kila siku
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
jumla
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)

Chaguo la Mhariri

(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)

Orodha Yaliyomo

Tangu ulivyo tembelea mara ya mwisho
Orodha hii ipo tupu kwa sasa.
Zote kwa tarehe
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)

Maarufu sana

Iliyokadiriwa juu zaidi
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
Iliyotumwa  kwa barua pepe zaidi
Iliyochapishwa zaidi
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
Iliyotolewa maoni zaidi

Unazozipenda

Orodha ya unazozipenda ipo tupu. Unaweza kuongeza makala kwenye orodha hii kwa kutumia zana za makala.

Historia yako

Orodha yako ya historia ipo tupu.