Wasomi wa Kikristo Wanaujua Utofauti katika Biblia (sehemu ya 1 kati ya 7): Utangulizi

Ukadiriaji:
Ukubwa wa herufi:
A- A A+

Maelezo: Angalia kile baadhi ya Wasomi Wakubwa wa Kikristo wamesema kuhusu usahihi wa Biblia.

 • Na Misha’al ibn Abdullah (taken from the Book: What did Jesus really Say?)
 • Iliyochapishwa mnamo 19 Dec 2021
 • Ilirekebishwa mara ya mwisho mnamo 18 Nov 2021
 • Ilichapishwa: 2
 • Imetazamwa: 9,383
 • Ukadiriaji: bado hakuna
 • Imekadiriwa na: 0
 • Imetumwa kwa barua pepe: 0
 • Ilitoa maoni kuhusu: 0
Mbaya Nzuri zaidi

“Basi ole wao wanao andika kitabu kwa mikono yao, kisha wakasema: Hiki kimetoka kwa Mwenyezi Mungu, ili wachumie kwacho pato dogo. Basi ole wao kwa yale iliyo andika mikono yao, na ole wao kwa yale wanayo yachuma.” (Kurani 2:79)

“Na alipo wajia Mtume kutoka kwa Mwenyezi Mungu, mwenye kuthibitisha yale waliyo nayo, kundi moja miongoni mwa wale walio pewa Kitabu lilitupa Kitabu cha Mwenyezi Mungu hicho nyuma ya migongo yao kama kwamba hawajui.” (Kurani 2:101)

“Msiliongeze neno niwaamurulo wala msilipunguze, mpate kuzishika amri za Bwana, Mungu wenu, niwaamuruzo.” (Kumbukumbu la Torati 4:2)

Christian_Scholars_Recognize_Contradictions_in_the_Bible_(part_1_of_5)_001.jpgNgoja tuanze kuanzia mwanzo. Hakuna msomi wa kibiblia hapa duniani atakayedai kuwa Biblia iliandikwa na Yesu mwenyewe. Wote wanakubali kuwa Biblia iliandikwa baada ya kuondoka kwa Yesu amani iwe juu yake na wafuasi wake. Dkt W Graham Scroggie wa Taasisi ya Moody Bible, Chicago, katika ujumbe mashuhuri wa Kiinjili wa Kikristo, anasema:

“..Ndio, Biblia ni ya kibinadamu, japokuwa kuna wengine wana bidii ambayo hailingani na maarifa, wamekataa hili. Vitabu hivyo vimepita kwenye akili za wanadamu, vimeandikwa kwa lugha ya wanadamu, viliandikwa na mikono ya wanadamu na kwa mtindo wake una tabia za kibinadamu .... Ni ya Binadamu, ila ni ya Kimungu.”[1]

Msomi mwingine wa Kikristo, Kenneth Cragg, Askofu wa Anglikana Yerusalemu, anasema:

“...Sio Agano Jipya ... Kuna kubadilishwa na kuhariri; kuna uzazi bora na ushuhuda. Injili zimekuja kupitia akili ya kanisa nyuma ya waandishi. Wanawakilisha uzoefu na historia...”[2]

"Inajulikana sana kuwa Injili ya kale ya Kikristo ilipitishwa kwa neno la mdomo na kuwa desturi hii ya mdomo ilisababisha nakala mbalimbali za maneno na matendo. Ni kweli kwamba nakala ya Kikristo ilipotaka kuandikwa iliendelea kuwa na maudhui tofauti ya maneno. Kwa kujitolea na kukusudia, mikononi mwa waandishi na wahariri.”[3]

“Ila, kwa hakika, kila kitabu cha Agano Jipya isipokuwa nyaraka nne kuu za Mtakatifu Paulo ambazo sasa ni mada zenye utata, na usahihi wake wenyewe unapimwapia.”[4]

Dkt.Lobegott Friedrich Konstantin Von Tischendorf, mmoja wa watetezi wa Kikristo wenye msimamo mkali wa Utatu yeye mwenyewe alivutwa kukubali kwamba:

“[Agano Jipya lilikuwa] katika vifungu vingi vilibadilishwa maana kiasi cha kutuacha tukiwa na maumivu ya kutokuwa na uhakika juu ya kile Mitume walikuwa wamekiandika kweli”[5]

Baada ya kuorodhesha mifano mingi ya taarifa zinazopingana katika Biblia, Dkt Frederic Kenyon anasema:

“Mbali na tofauti kubwa, kama hizi, hakuna aya ambayo haina utofauti wa kifungu katika nakala zingine [za maandiko ya zamani ambazo Biblia imekusanywa]. Hakuna mtu anayeweza kusema kuwa nyongeza au upungufu au mabadiliko ni mambo madogo tu”[6]

Katika kitabu hiki chote, utapata nukuu zingine nyingi kama hizo kutoka kwa wasomi wakuu wa Jumuiya za Wakristo. Acha tutosheke na hizi kwa sasa.

Wakristo, kwa ujumla, ni watu wazuri na wenye adabu, na imani zao zinaimarika ndivyo wao wanavyokuwa. Hii inathibitishwa katika Kurani Tukufu.

“...na utawakuta walio karibu mno kwa mapenzi ni wale wanao sema: Sisi ni Manasara. Hayo ni kwa sababu wapo miongoni mwao makasisi na wamonaki, na kwa sababu wao hawafanyi kiburi. Na wanaposikia yaliyo teremshwa kwa Mtume utaona macho yao yanachururika machozi kwa sababu ya Haki waliyo itambua. Wanasema: Mola wetu Mlezi! Tumeamini. Basi tuandike pamoja na wanao shuhudia.’” (Kurani 5:82-83)

"Matoleo" yote ya Biblia kabla ya toleo lililorekebishwa la 1881 zilitegemea "Nakala za Kale" (zile zilizo kati ya miaka mia tano hadi sita baada ya Yesu). Waangalizi wa Matoleo yaliyorekebishwa (RSV) 1952 walikuwa wasomi wa kwanza wa kibiblia kupata "nakala za kale ZAIDI" ambazo zimetoka miaka mia tatu hadi nne baada ya Kristo. Ni jambo la busara kwetu kukubali kwamba nakala ya karibu zaidi katika chanzo ndivyo ilivyo halisi zaidi. Ngoja tuone maoni ya Jumuiya ya Wakristo ni yapi kuhusu toleo la Biblia lililorekebishwa zaidi (lilirekebishwa mnamo 1952 na tena mnamo 1971):

“Toleo bora kabisa ambalo limetolewa katika karne ya sasa ”- (Gazeti la Kanisa la England)

“Tafsiri mpya kabisa ya wasomi wa hali ya juu kabisa ”- (Times literary supplement)

“Tabia zinazopendwa zaidi za toleo lililoidhinishwa pamoja na usahihi mpya wa tafsiri ”- (Life and Work)

“Tafsiri sahihi zaidi na ya karibu zaidi ya ile asili” - (The Times)

Wachapishaji wenyewe (Collins) wanataja kwenye ukurasa wa 10 wa maelezo yao:

"Biblia hii (RSV) ni zao la wasomi thelathini na wawili wakisaidiwa na kamati ya ushauri inayowakilisha madhehebu hamsini yanayoshirikiana"

Ngoja tuone wasomi hawa wa Kikristo thelathini na wawili wa hali ya juu wanaoungwa mkono na madhehebu ya Kikristo yanayoshirikiana wanasema nini juu ya Toleo lililothibitishwa (AV), au kama inavyojulikana zaidi, King James Version (KJV). Katika dibaji ya RSV 1971 tunapata yafuatayo:

“...Hata hivyo Toleo la King James lina kasoro za KABURI..”

Wanaendelea kututahadhalisha kuwa:

"Kwamba kasoro hizi ni NYINGI SANA NA KUBWA SANA zinazohitaji marekebisho“

Mashahidi wa Yehova katika Jarida lao la "AWAKE" la tarehe 8 Septemba 1957 walichapisha kichwa kifuatacho: "Makosa 50,000 katika Biblia" ambapo wanasema".. pengine kuna makosa 50,000 katika Biblia ... makosa ambayo yameingia kwenye maandishi ya Biblia ... 50,000 ni makosa makubwa kama haya ...”Baada ya haya yote, hata hivyo, wanaendelea kusema:" ... kwa ujumla Biblia yote ipo sahihi." Ngoja tuangalie machache tu ya makosa haya.Rejeleo la maelezo:

[1] W Graham Scroggie, uk. 17

[2] Wito wa Minaret, Kenneth Cragg, uk 277

[3] Maoni ya Peake juu ya Biblia, uk. 633

[4] Encyclopaedia Brittanica, 12th Ed. Vol. 3, uk. 643

[5] Siri za Mlima Sinai, James Bentley, uk. 117

[6] Biblia Yetu na Hati za Kale, Dr. Frederic Kenyon, Eyre and Spottiswoode, uk. 3

Mbaya Nzuri zaidi

Wasomi wa Kikristo Wanajua Ukinzani katika Biblia (sehemu ya 2 kati ya 7): Mifano ya Uchunguzi

Ukadiriaji:
Ukubwa wa herufi:
A- A A+

Maelezo: Mifano kadhaa ya ufafanuzi katika Biblia, kama ilivyotajwa na wasomi wa Kikristo.

 • Na Misha’al ibn Abdullah (taken from the Book: What Did Jesus Really Say?)
 • Iliyochapishwa mnamo 19 Dec 2021
 • Ilirekebishwa mara ya mwisho mnamo 18 Nov 2021
 • Ilichapishwa: 0
 • Imetazamwa: 7,301
 • Ukadiriaji: bado hakuna
 • Imekadiriwa na: 0
 • Imetumwa kwa barua pepe: 0
 • Ilitoa maoni kuhusu: 0
Mbaya Nzuri zaidi

Katika Yohana 3:16 - AV (KJV) tunasoma:

“Kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminiye asipotee, bali awe na uzima wa milele..”

[…] uzushi huu "uliozaliwa" sasa umechukuliwa bila aibu na hawa wahakiki wa Biblia. Ila, wanadamu hawakuhitaji kungojea miaka 2000 kupata ufunuo huu.

Ndani ya Maryam (19): 88-98 ya Kurani Tukufu tunasoma:

“Na wao ati husema kuwa Arrahmani Mwingi wa Rehema ana mwana!’ Hakika mmeleta jambo la kuchusha mno! Zinakaribia mbingu kutatuka kwa hilo, na ardhi kupasuka, na milima kuanguka vipande vipande. Kwa kudai kwao kuwa Arrahmani Mwingi wa Rehema ana mwana. Wala hahitajii Arrahmani Mwingi wa Rehema kuwa na mwana. Hapana yeyote aliomo mbinguni na ardhini ila atafika kwa Arrahmani Mwingi wa Rehema kuwa ni mtumwa wake. Yeye hakika amewadhibiti na amewahisabu sawa sawa. Na kila mmoja katika wao atamfikia Siku ya Kiyama peke yake. Hakika walio amini na wakatenda mema Arrahmani Mwingi wa Rehema atawajaalia mapenzi. Na hakika tumeifanya nyepesi (Qur'ani) kwa ulimi wako, ili uwabashirie kwayo wachamngu, na uwaonye kwayo watu wabishi.Na kaumu ngapi tumezihiliki kabla yao. Je! Unawaona hata mmoja katika wao au unasikia hata mchakato wao.”

Katika Waraka wa 1 wa Yohana 5: 7 (King James Version) tunapata:

“Kwa maana kuna watatu wanaoshuhudia mbinguni, Baba, Neno, na Roho Mtakatifu, na hawa watatu ni mmoja.”

Kama tulivyoona tayari katika kifungu cha 1.2.2.5, aya hii inakaribiana zaidi na kile Kanisa inakiita Utatu mtakatifu. Ila, kama inavyoonekana katika sehemu hiyo, jiwe hili la msingi la imani ya Kikristo pia limefutwa kutoka RSV na wasomi hao hao thelathini na wawili wa Kikristo wenye ukuu wa juu kabisa wanaoungwa mkono na madhehebu hamsini ya Kikristo yanayoshirikiana, kwa mara nyingine tena kulingana na "maandiko ya zamani zaidi.” Na mara nyingine tena, tunaona kuwa Quran tukufu ilifunua ukweli huu zaidi ya miaka elfu moja mia nne iliyopita:

“Enyi Watu wa Kitabu! Msipite kiasi katika dini yenu, wala msimseme Mwenyezi Mungu ila kwa lilio kweli. Hakika Masihi Isa mwana wa Maryamu ni Mtume wa Mwenyezi Mungu, na neno lake tu alilo mpelekea Maryamu, na ni roho iliyo toka kwake. Basi Muaminini Mwenyezi Mungu na Mitume wake. Wala msiseme: Utatu. Komeni! Itakuwa kheri kwenu. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mungu mmoja tu. Ametukuka Yeye na kuwa na mwana. Ni vyake Yeye vyote viliomo katika mbingu na katika ardhi. Na Mwenyezi Mungu ni Mtegemewa wa kutosha.” (Kurani 4:171)

Kabla ya 1952 matoleo yote ya Biblia yalitaja moja ya matukio ya miujiza yanayohusiana na Mtume Yesu amani iwe juu yake, kuhusu kupaa kwake mbinguni:

"Basi Bwana Yesu, baada ya kusema nao, alichukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu" (Marko 16:19)

…na kwa mara nyingine tena katika Luka:

“Wakati akiwabariki, aliachana nao, akachukuliwa kwenda mbinguni. Wakamwabudu, wakarudi Yerusalemu wakiwa na furaha kubwa.” (Luka 24:51-52)

Katika 1952 RSV Marko 16 inaisha katika aya ya 8 na zingine zote zimewekwa kwenye nakala ndogo ya footnote (zaidi juu ya hii baadaye). Hivyo hivyo, katika ufafanuzi wa mistari ya Luka 24, tunaambiwa katika maelezo ya chini ya NRSV Bible "Mamlaka zingine za zamani zilikosa" na zilichukuliwa kwenda mbinguni"" na "Mamlaka nyingine za zamani yamekosa 'na kumwabudu." , tunaona kwamba aya ya Luka katika muundo wa asili ilisema tu:

“Wakati akiwabariki, aliachana nao. Wakarejea Yerusalemu wakiwa na furaha kubwa.”

Ilichukua karne nyingi za "marekebisho" kutupa Luka 24: 51-52 katika hali yake ya sasa.

Kama mfano mwingine, katika Luka 24: 1-7 tunasoma:

“Siku ya Jumapili, alfajiri na mapema, wale wanawake wali chukua yale manukato waliyokuwa wameyaandaa wakaenda kaburini. Wakakuta jiwe limeondolewa kwenye mlango wa kaburi. Lakini walipoingia ndani, hawakuona mwili wa Bwana Yesu. Walipokuwa wanashangaa juu ya jambo hilo, ghafla, watu wawili waliokuwa wamevaa mavazi yanayong’aa sana, wakasimama karibu nao, kwa hofu, wakainamisha nyuso zao chini. Lakini wale watu wakawaambia, “Kwa nini mnamtafuta aliye hai mahali pa wafu?Hayuko hapa; amefufuka. Kumbukeni alivyowaambia alipokuwa Gali laya, kwamba ilikuwa lazima Mwana wa Adamu awekwe mikononi mwa watu waovu, asulubiwe na siku ya tatu afufuke.”

Kwa mara nyingine, kwa kurejelea aya ya 5, maandishi ya chini yanasema: "Mamlaka zingine za zamani zinakosa 'hayuko hapa lakini amefufuka"

Mifano ni nyingi sana ya kuorodhesha hapa, hata hivyo, unahimizwa kupata nakala ya New Revised Standard Version ya Biblia ya kwako na uchunguze injili nne. Utashangaa sana kuona hata kurasa mbili mfululizo ambazo hazina maneno "Mamlaka zingine za zamani hazina ..." au "Mamlaka zingine za zamani zinaongeza ..." n.k katika maelezo ya chini.

Mbaya Nzuri zaidi

Wasomi wa Kikristo Wanajua Ukinzani katika Biblia (sehemu ya 3 kati ya 7): Waandishi wanaodaiwa wa Agano Jipya

Ukadiriaji:
Ukubwa wa herufi:
A- A A+

Maelezo: Ushahidi wa ukinzani unaopatikana na Wasomi wa Kikristo kutoka kwenye masimulizi ya waandishi wanaodaiwa wa Agano Jipya.

 • Na Misha’al ibn Abdullah (taken from the Book: What Did Jesus Really Say?)
 • Iliyochapishwa mnamo 19 Dec 2021
 • Ilirekebishwa mara ya mwisho mnamo 18 Nov 2021
 • Ilichapishwa: 0
 • Imetazamwa: 7,722
 • Ukadiriaji: bado hakuna
 • Imekadiriwa na: 0
 • Imetumwa kwa barua pepe: 0
 • Ilitoa maoni kuhusu: 0
Mbaya Nzuri zaidi

Tutagundua kuwa kila Injili inaanza na utangulizi "Kulingana na....." kama "Injili kulingana na Mtakatifu Mathayo," "Injili kulingana na Mtakatifu Luka," "Injili kulingana na Mtakatifu Marko," "Injili kulingana na Mtakatifu Yohana.” Hitimisho dhahiri kwa mtu wa kawaida mtaani ni kwamba watu hawa wanajulikana kuwa waandishi wa vitabu vinavyohusishwa na wao. Hii, hata hivyo sivyo ilivyo. Kwa nini? Kwa sababu hakuna nakala moja kati ya elfu nne yenye saini ya mwandishi. Imedhaniwa tu kuwa walikuwa waandishi. Ugunduzi wa hivi karibuni, hata hivyo, unakanusha imani hii. Hata ushuhuda wa ndani unathibitisha kwamba, kwa mfano, Mathayo hakuandika Injili iliyohusishwa naye:

“...Yesu alipokuwa akiondoka mahali hapo akamwona mtu aliyeitwa Mathayo akiwa ameketi kwenye ofisi ya kodi, akamwambia: “Njoo uwe mfuasi wangu.” Mara moja akasimama na kumfuata.” (Mathayo 9:9)

Haiitaji kuwa mwanasayansi anga kuona kuwa Yesu wala Mathayo hawakuandika aya hii ya "Mathayo." Ushahidi kama huo unaweza kupatikana katika sehemu nyingi katika Agano Jipya. Ingawa watu wengi wamedhani kuwa inawezekana mwandishi wakati mwingine anaweza kuandika katika nafsi ya tatu, ila bado, kwa sababu ya ushahidi uliobaki ambao tutaona katika kitabu hiki, kuna ushahidi mwingi tu dhidi ya nadharia hii.

Uchunguzi huu haujadhibitiwa kwenye Agano Jipya tu. Kuna hata uthibitisho wa kuwa angalau sehemu za Kumbukumbu za Torati hazikuandikwa na Mungu wala na Musa. Hii inaweza kuonekana katika Kumbukumbu ya Torati 34: 5-10 ambapo tunasoma:

“Kwa hivyo Musa .... ALIKUFA ... na yeye (Mungu Mwenyezi) ALIMZIKA (Musa) ... Alikuwa na umri wa miaka 120 ALIPOKUFA ... na hakutokea nabii BAADAE kwa Israeli kama Musa.....”

Je! Musa aliandika mazishi yake mwenyewe? Yoshua pia anazungumza kwa kina juu ya kifo chake mwenyewe katika Yoshua 24: 29-33. Ushahidi unaunga mkono sana utambuzi wa sasa kwamba vitabu vingi vya Biblia havikuandikwa na waandishi wao wanaodhaniwa.

Waandishi wa RSV na Collins wanasema kwamba mwandishi wa "Wafalme" "Hajulikani." Ikiwa wangejua kuwa ni neno la Mungu bila shaka wangekuwa wamelihusisha na yeye. Badala yake, wamechagua kwa kusema kwa uaminifu "Mwandishi ... Hajulikani." Lakini ikiwa mwandishi hajulikani basi kwanini umuhusishe na Mungu? Je! Inawezekanaje kudai kuwa "imeongozwa"? Tukiendelea, tunasoma kuwa kitabu cha Isaya "kimetambuliwa hasa kutoka kwa Isaya. Kuna sehemu zinaweza kuwa zimeandikwa na wengine.” Viongozi wa dini: “Mwandishi. Shaka, lakini kawaida hupewa Sulemani.” Ruth: “Mwandishi. Hajulikani kabisa, labda Samweli, ”na kuendelea.

Ngoja tuangalie kwa undani zaidi kit

abu kimoja tu cha Agano Jipya:

“Mwandishi wa Kitabu cha Waebrania hajulikani. Martin Luther alipendekeza kwamba Apolo ndiye mwandishi ... Tertullian alisema kwamba Hebrew ilikuwa barua ya Barnaba ... Adolf Harnack na J. Rendel Harris walidhani kwamba iliandikwa na Priscilla (au Prisca). William Ramsey alipendekeza kwamba ilitungwa na Philip. Ila, msimamo wa jadi ni kwamba Mtume Paulo aliandika Hebrew... Eusebius aliamini kwamba Paulo ndiye aliyeiandika, lakini Origen hakuwa na maoni mazuri juu ya uandishi wa Pauline. ”[1]

Hivi ndivyo tunavyofafanua "kuongozwa na Mungu"?

Kama inavyoonekana katika sura ya kwanza, Mtakatifu Paulo na kanisa lake baada yake, walikuwa na jukumu la kufanya mabadiliko ya jumla katika dini ya Yesu (pbuh) baada ya kuondoka kwake na walikuwa na jukumu zaidi la kuanzisha kampeni kubwa ya kifo na mateso ya Wakristo wote waliokataa mafundisho ya mitume na kupendelea mafundisho ya Pauline. Vyote vilikataliwa isipokuwa Injili ilikubalika katika imani ya Pauline basi ziliharibiwa kwa utaratibu au kwa kuandikwa tena. Mchungaji Charles Anderson Scott ana yafuatayo ya kusema:

“Inawezekana sana kuwa hakuna Injili mojawapo ya mwanzo (Mathayo, Marko, na Luka) iliyokuwepo kwa namna ambayo tunayo, kabla ya kifo cha Paulo. Na kama nyaraka zingechukuliwa kwa mpangilio mzuri wa nyakati, nyaraka za Pauline zingekuja kabla ya Injili.”[2]

Taarifa hii inathibitishwa zaidi na Prof. Brandon: "maandiko ya kwanza kabisa ya Kikristo ambayo yamehifadhiwa kwa ajili yetu ni barua za mtume Paulo"[3]

Katika sehemu ya mwisho ya karne ya pili, Dionysius, Askofu wa Korintho alisema:

“Kama vile ndugu walinitaka niandike nyaraka (barua), nilifanya hivyo, na hawa mitume wa Ibilisi wamejaza magugu (vitu visivyohitajika), wakibadilishana vitu kadhaa na kuongeza vingine, ambao wamepewa onyo. Kwa hivyo, sio jambo la kushangaza ikiwa wengine pia wamejaribu kudanganya maandiko matakatifu ya Bwana, kwani wamejaribu vivyo hivyo katika kazi zingine ambazo hazilinganishwi na hizi. ”

Kurani inathibitisha hili kwa maneno:

“Basi ole wao wanao andika kitabu kwa mikono yao, kisha wakasema: Hiki kimetoka kwa Mwenyezi Mungu, ili wachumie kwacho pato dogo. Basi ole wao kwa yale iliyo andika mikono yao, na ole wao kwa yale wanayo yachuma.” (Kurani 2:79)Rejeleo la maelezo:

[1] Kuanzia utangulizi wa King James Bible, Toleo jipya lililorekebishwa na kusasishwa toleo la sita, Utafiti wa Kiebrania / Uigiriki, Toleo la Barua Nyekundu.

[2] Historia ya Ukristo katika Nuru ya Maarifa ya Kisasa, Mchungaji Charles Anderson Scott, uk. 338

[3] “Religions in Ancient History,” S.G.F. Brandon, uk. 228.

Mbaya Nzuri zaidi

Wasomi wa Kikristo Wanajua Ukinzani katika Biblia (sehemu ya 4 kati ya 7): Mabadiliko katika Maandiko ya Kikristo

Ukadiriaji:
Ukubwa wa herufi:
A- A A+

Maelezo: Maandiko ya Kikristo "yamerekebishwa" na Wakristo wa Orthodoksi.

 • Na Misha’al ibn Abdullah (taken from the Book: What Did Jesus Really Say?)
 • Iliyochapishwa mnamo 19 Dec 2021
 • Ilirekebishwa mara ya mwisho mnamo 18 Nov 2021
 • Ilichapishwa: 0
 • Imetazamwa: 7,281
 • Ukadiriaji: bado hakuna
 • Imekadiriwa na: 0
 • Imetumwa kwa barua pepe: 0
 • Ilitoa maoni kuhusu: 0
Mbaya Nzuri zaidi

Victor Tununensis, Askofu wa Kiafrika wa karne ya sita alielezea katika Kitabu chake (566 BK) kwamba wakati Messala alikuwa balozi huko Costantinople (506 BK), "alikagua na kusahihisha" Injili za Mataifa zilizoandikwa na watu wanaofikiriwa kuwa hawajui kusoma na kuandika na Mfalme Anastasius. Maana yake ni kwamba zilibadilishwa kuendana na Ukristo wa karne ya sita ambao ulitofautiana na Ukristo wa karne zilizopita.[1]

"Marekebisho" haya hayakuthibitiwa katika karne za kwanza baada ya Kristo. Bwana Higgins anasema:

“Haiwezekani kukataa kwamba Watawa wa Bendictine wa Mtakatifu Maur, kwa lugha ya Kilatini na Kiyunani walienda, walikuwa wamejifunza sana na wenye talanta, na pia idadi kubwa ya wanaume. Katika 'Life of Lanfranc ya Cleland, Askofu Mkuu wa Canterbury', kuna kifungu kifuatacho: 'Lanfranc, Mtawa wa Benedictine, Askofu Mkuu wa Canterbury, aliona Maandiko yameharibiwa sana na wanakili, alijitahidi kuyasahihisha, kama vile maandishi ya baba zetu, kukubaliana na imani ya orthodoksi, secundum fidem orthodoxam.”[2]

Kwa maneno mengine, maandiko ya Kikristo yaliandikwa tena ili kuendana na mafundisho ya karne ya kumi na moja na kumi na mbili, na hata maandishi ya baba wa kanisa la kwanza "yalisahihishwa" ili mabadiliko yasigundulike. Bwana Higgins anaendelea kusema, "Mungu huyo huyo wa Kiprotestanti ana kifungu hiki cha kushangaza: 'Kihalali ninakiri, kwamba watu wa orthodoksi wamebadilisha Injili mahali pengine."

Mwandishi kisha anaendelea kuonyesha namna ya juhudi kubwa ilichukuliwa huko Constantinople, Roma, Canterbury, na ulimwengu wa Kikristo kwa jumla ili "kusahihisha" Injili na kuharibu maandiko yote ya kabla ya kipindi hiki.

Theodore Zahan, alionyesha mizozo ya uchungu ndani ya makanisa yaliyowekwa katika Nakala za Imani ya Kitume. Anaonyesha kuwa Wakatoliki wa Roma wanalaumu Kanisa la Orthodoksi la Uigiriki kwa kurekebisha maandishi ya maandiko matakatifu kwa kuongeza na kuacha kwa nia nzuri na mbaya pia. Kwa upande mwingine, Orthodoksi ya Uigiriki inawashutumu Wakatoliki wa Roma kwa kupotea katika maeneo mengi kwa kuwa mbali sana na maandiko ya asili. Licha ya tofauti zao, wote wawili wanaunganisha nguvu kulaani Wakristo wasiofuata kanuni kwa kupotoka "njia ya kweli" na kuwahukumu kama wazushi. Wazushi nao wanawalaani Wakatoliki kwa "kupata ukweli kama wazushi." Mwandishi anahitimisha "Je! Ukweli hauungi mkono mashtaka haya?"

14. “Na kutoka kwa wale walio sema: Sisi ni Manasara, tulichukua ahadi yao, lakini wakasahau sehemu ya waliyo kumbushwa. Kwa hivyo tukaweka kati yao uadui na chuki mpaka Siku ya Kiyama. Na hapo Mwenyezi Mungu atawaambia waliyo kuwa wakiyafanya.

15. Enyi Watu wa Kitabu! Amekwisha kujieni Mtume wetu (Muhammad) anaye kufichulieni mengi mliyo kuwa mkiyaficha katika Kitabu, na anaye samehe mengi. Bila shaka imekujieni kutoka kwa Mwenyezi Mungu nuru na Kitabu kinacho bainisha.

16. Mwenyezi Mungu huwaongoa wenye kufuata radhi yake katika njia za salama, na huwatoa katika giza kuwapeleka kwenye nuru kwa amri yake, na huwaongoa kwenye njia iliyo nyooka.

17. Hakika wamekufuru walio sema: Mwenyezi Mungu ni Masihi mwana wa Maryamu. Sema: Ni nani mwenye kumiliki chochote mbele ya Mwenyezi Mungu ikiwa Yeye angetaka kumuangamiza Masihi mwana wa Maryamu, na mama yake, na wote waliomo katika ardhi? Na mamlaka ya mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake ni vya Mwenyezi Mungu. Huumba apendavyo. Na Mwenyezi Mungu anao uweza juu ya kila kitu.

18. Na Mayahudi na Wakristo wanasema: Sisi ni wana wa Mwenyezi Mungu na vipenzi vyake. Sema: Basi kwa nini anakuadhibuni kwa ajili ya dhambi zenu? Bali nyinyi ni watu tu kama wale wengine alio waumba. Humsamehe amtakaye na humuadhibu amtakaye. Na ni wa Mwenyezi Mungu tu ufalme wa mbingu na ardhi. Na marejeo ni kwake Yeye.

19. Enyi Watu wa Kitabu! Bila ya shaka amekujilieni Mtume wetu (Muhammad) akikubainishieni katika wakati usio kuwa na Mitume, msije mkasema: Hakufika kwetu mbashiri wala mwonyaji. Basi amekujieni mbashiri na mwonyaji. Na Mwenyezi Mungu anao uweza wa kila kitu.” (Kurani 5:14-19)

Mtakatifu Augustino mwenyewe, mtu aliyekubalika na kutazamwa na Waprotestanti na Wakatoliki , alikiri kwamba kulikuwa na mafundisho ya siri katika dini ya Kikristo na kuwa:

“…kulikuwa na mambo mengi ya kweli katika dini ya Kikristo ambayo haikuwa rahisi kwa watu [watu wa kawaida] kujua, na kwamba mambo mengine yalikuwa ya uwongo, lakini ni rahisi kwa mtu wa kawaida kuyaamini."

Bwana Higgins ana thibitisha:

“Sio haki kudhani kwamba katika ukweli huu uliofichika tuna sehemu ya mafumbo ya kisasa ya Kikristo, na nadhani haiwezi kukataliwa kuwa kanisa, ambalo lina mamlaka ya juu ilifanya mafundisho kama hayo, halingeweza kushindana kupata maandishi matakatifu.”[3]

Hata nyaraka zilizohusishwa na Paulo hazikuandikwa na yeye. Baada ya miaka kadhaa ya utafiti, Wakatoliki na Waprotestanti wanakubali kwamba kati ya nyaraka kumi na tatu zinazohusishwa na Paulo ni saba tu ni zake kweli. Nazo ni: Warumi, 1, Wakorintho 2, Wagalatia, Wafilipi, Filemoni, na Wathesalonike 2.

Madhehebu ya Kikristo hayakubali juu ya ufafanuzi wa "Kuongozwa" kitabu cha Mungu . Waprotestanti wanafundishwa kuwa kuna vitabu 66 vyenye "Kuongozwa" katika Biblia, wakati Wakatoliki wamefundishwa kuwa kuna vitabu 73 vyenye "Kuongozwa", bila kusahau madhehebu mengine mengi na vitabu vyao "vipya zaidi", kama vile Wamormoni, nk. Kama tutakavyoona hivi karibuni, Wakristo wa kwanza kabisa, vizazi vingi, hawakufuata vitabu 66 vya Waprotestanti, au vitabu 73 vya Wakatoliki. Kinyume kabisa, waliamini katika vitabu ambavyo, vizazi vingi baadaye, "vilitambuliwa" kuwa ni uzushi na Apocrypha na enzi iliyoangaziwa zaidi kuliko ile ya mitume.Rejeleo la maelezo:

[1] The Dead Sea Scrolls, the Gospel of Barnabas, and the New Testament, by M. A. Yusseff, p. 81.

[2] History of Christianity in the light of Modern knowledge, Higgins p.318.

[3] The Dead Sea Scrolls, the Gospel of Barnabas, and the New Testament, M. A. Yusseff, p.83

Mbaya Nzuri zaidi

Wasomi wa Kikristo Wanajua Ukinzani katika Biblia (sehemu ya 5 kati ya 7): Kuanza kuwa wa wazi zaidi

Ukadiriaji:
Ukubwa wa herufi:
A- A A+

Maelezo: Tafsiri zingine mpya za Biblia sasa zinaanza kutaja ukinzani na mashaka ya vifungu.

 • Na Misha’al ibn Abdullah (taken from the Book: What Did Jesus Really Say?)
 • Iliyochapishwa mnamo 19 Dec 2021
 • Ilirekebishwa mara ya mwisho mnamo 18 Nov 2021
 • Ilichapishwa: 2
 • Imetazamwa: 8,145
 • Ukadiriaji: bado hakuna
 • Imekadiriwa na: 0
 • Imetumwa kwa barua pepe: 0
 • Ilitoa maoni kuhusu: 0
Mbaya Nzuri zaidi

Basi, hizi Bibilia zote zinatoka wapi na kwanini kuna ugumu katika kufafanua "Kuongozwa" na neno la kweli la Mungu? Zinatoka kwenye "maandiko ya kale" (pia inajulikana kama MSS). Ulimwengu wa Kikristo leo unajivunia zaidi ya "Maandiko ya kale" 24,000 ya Biblia yaliyoanzia karne ya nne baada ya Kristo (Lakini sio kurudi kwa Kristo au mitume wenyewe). Kwa maneno mengine, tunazo injili ambazo zinatokana na kipindi cha karne ya waamini wa Utatu walichukua Kanisa la Kikristo. Maandiko yote kutoka mwanzo wa kipindi hiki yamepotea kiajabu. Bibilia zote zilizopo leo zimekusanywa kutoka kwenye "maandiko ya kale" haya. Msomi yeyote wa Biblia atatuambia kwamba hakuna maandiko mawili ya zamani yanayofanana kabisa.

Watu wa leo ​​kwa ujumla wanaamini kwamba kuna Biblia MOJA tu, na toleo MOJA la aya yoyote ya Biblia. Hii sio kweli. Bibilia zote tunazomiliki leo (kama vile KJV, NRSV, NAB, NIV, ... nk.) ni matokeo ya kukata na kubandika kutoka kwenye maandiko haya mbali mbali bila kuwa na marejeleo moja ya uhakika. Kuna visa vingi ambapo kifungu kinaweza jitokeza katika "andiko la zamani" lakini hakipo kabisa kwingine. Kwa mfano, Marko 16: 8-20 (aya yote ya kumi na mbili) haipo kabisa katika maandiko ya zamani yaliyopo leo (kama Maandiko ya Sinaitic, Vatican # 1209, na toleo la Kiarmenia) lakini linaonekana katika "maandiko ya zamani zaidi" . ”Kadhalika kuna visa vingi vilivyoandikwa ambavyo hata maeneo ya kijiografia ni tofauti kabisa na andiko lingine la zamani hadi lingine. Kwa mfano, katika "Andiko la Sabato la Kisamaria," Kumbukumbu ya Torati 27: 4 inazungumza juu ya "mlima Gerizimu," wakati katika "Andiko ya Kiebrania" aya hiyo hiyo inazungumzia "mlima Ebali." Kutoka kwenye Kumbukumbu ya Torati 27: 12-13 tunaweza kuona kuwa haya ni maeneo mawili tofauti. Vivyo hivyo, Luka 4:44 katika baadhi ya "maandiko ya kale" inataja "Masinagogi ya Yudea," wengine wanataja "Masinagogi ya Galilaya." Hii ni mifano tu, orodha kamili inaweza kuhitaji kitabu chake mwenyewe.

Kuna mifano mingi katika Biblia ambapo aya zinaweza kutiliwa shaka zinajumuishwa maandishi bila kizuizi chochote kinachomwambia msomaji kwamba wasomi wengi na watafsiri kuna kutilia shaka juu ya ukweli wao. Biblia ya Toleo la Mfalme James (Pia inajulikana kama “Toleo lililothibitishwa”), ambayo iko mikononi mwa Jumuiya nyingi ya Wakristo wa leo, inaleta simba mbaya kwa maana hiyo. Haimpi msomaji kidokezo kabisa juu ya asili ya aya hizo. Ila, tafsiri za hivi karibuni za Biblia sasa zinaanza kuwa za uwaaminifu zaidi na zinajionyesha katika jambo hili. Kwa mfano, Toleo Jipya la Marekebisho ya Biblia, iliyochapishwa na Oxford Press, imechukua mfumo wa mifano zaidi ya aya kama hizo zenye mashaka na mabano ya mraba mara mbili ([[ ]]). Mara chache msomaji wa kawaida atatambua kazi halisi ya mabano haya. Ziko hapo kumweleza msomaji mwenye ufahamu kuwa aya zilizofungwa zina asili ya kutiliwa shaka. Mifano hii ni hadithi ya "mwanamke aliyechukuliwa katika uzinzi" katika Yohana 8: 1-11, na pia Marko 16: 9-20 (ufufuo wa Yesu na kurudi kwake), na Luka 23:34 (ambayo, ya kushangaza, kuna uthibitisho wa unabii wa Isaya 53:12).....na kadhalika.

Kwa mfano, kuhusu Yohana 8:1-11, wafafanuzi wa Biblia hii wanasema kwa maandishi machache sana chini ya ukurasa:

“Mamlaka ya zamani kabisa yana mapungufu 7.53-8.11; mamlaka nyingine zimeongeza kifungu hapa au baada ya 7.36 au baada ya 21.25 au baada ya Luka 21.38 na tofauti za maandishi; mengine huweka alama kuwa matini yana shaka.”

Kuhusiana na Marko 16: 9-20, cha kushangaza, tumepewa chaguo la jinsi tungetaka Injili ya Marko iishe. Wafafanuzi wametoa "mwisho mfupi" na "mwisho mrefu." Kwa hivyo, tumepewa fursa ya kuchagua wa kile tunachopendelea kuwa "mwongozo wa neno la Mungu". Kwa mara nyingine, mwishoni mwa Injili hii kwa maandishi madogo sana, wafafanuzi wanasema:

“Baadhi ya mamlaka za kale kukimaliza kitabu karibia mwishoni mwa aya ya 8. Mamlaka moja inamalizia kitabu kwa hitimisho fupi; zingine ni pamoja na mwisho mfupi na kisha ina endelea aya ya 9-20. Katika mamlaka nyingi, aya za 9-20 zinafuata mara tu baada ya aya ya 8, ingawa katika baadhi ya mamlaka hizi kifungu hicho kinawekwa alama ya kutiliwa shaka.”

Ufafanuzi wa Peake juu ya nakala za Biblia;

“Imekubaliwa kwa ujumla kuwa 9-20 sio sehemu asili ya Mk. Hazipatikani katika MSS za zamani zaidi, na kwa hakika hazikuwepo katika nakala zilizotumiwa na Mt na Lk. Senti ya 10. MS wa Kiarmenia anatoa kifungu hicho kwa Aristion, mkuu anayetajwa na Papias (ap.Eus.HE III, xxxix, 15).”

“Hakika tafsiri ya Kiarmenia ya Mtakatifu Marko imegunduliwa hivi karibuni, ambapo aya kumi na mbili za mwisho za Mtakatifu Marko zinahusishwa na Ariston, ambaye anajulikana kama mmoja wa baba wa kwanza wa Kikristo; na inawezekana kwamba mila hii ni sahihi”

Biblia Yetu na Hati za Kale, F. Kenyon, Eyre and Spottiswoode, uk. 7-8

Hata wakati huo, aya hizi zinajulikana kuwa zimesimuliwa tofauti katika "mamlaka" tofauti. Kwa mfano, aya ya 14 inadaiwa na wafafanuzi kuwa maneno yafuatayo yameongezwa kwake katika "mamlaka za zamani":

“na walijitolea hudhuru kwakusema ‘Wakati huu wa uasi-sheria na kutokuamini uko chini ya Shetani, ambaye haruhusu ukweli na nguvu ya Mungu kushinda juu ya mambo machafu ya roho. Kwa hivyo, onyesha haki yako sasa ’- hivi walizungumza na Kristo na Kristo aliwajibu‘ Muda wa miaka ya nguvu za Shetani umetimizwa, lakini mambo mengine mabaya yanakaribia. Na kwa wale waliotenda dhambi, nilikabidhiwa kifo, ili warudi kwenye ukweli na wasitende dhambi tena, ili warithi utukufu wa kiroho na usioharibika wa haki iliyo mbinguni '.”

maoni

Mbaya Nzuri zaidi

Wasomi wa Kikristo Wanajua Ukinzani katika Biblia (sehemu ya 6 kati ya 7): Kuendelea Kuchezea Maandiko ya Biblia

Ukadiriaji:
Ukubwa wa herufi:
A- A A+

Maelezo: Mifano zaidi ya kuchezea Biblia

 • Na Misha’al ibn Abdullah (taken from the Book: What Did Jesus Really Say?)
 • Iliyochapishwa mnamo 19 Dec 2021
 • Ilirekebishwa mara ya mwisho mnamo 18 Nov 2021
 • Ilichapishwa: 0
 • Imetazamwa: 7,102
 • Ukadiriaji: bado hakuna
 • Imekadiriwa na: 0
 • Imetumwa kwa barua pepe: 0
 • Ilitoa maoni kuhusu: 0
Mbaya Nzuri zaidi

Dkt. Lobegott Friedrich Konstantin Von Tischendorf alikuwa mmoja wa Wasomi mashuhuri wa Kibiblia katika karne ya kumi na tisa. Alikuwa pia mmoja wa watetezi wakubwa, wenye msimamo mkali wa "Utatu" ambao historia tunayoijua. Mojawapo ya mafanikio makubwa maishani mwake ni kupatikana kwa Maandiko ya zamani kabisa ya Kibiblia yanayojulikana kwa wanadamu, "Codex Sinaiticus," Kuanzia Monasteri ya Mtakatifu Catherine huko Mlima Sinai. Moja ya uvumbuzi mbaya zaidi uliofanywa kutoka kwenye kusoma maandiko haya ya karne ya nne ilikuwa kwamba Injili ya Marko mwanzoni iliishia kwenye mistari ya 16: 8 na sio kwenye aya ya 16:20 kama inavyofanywa leo. Kwa maneno mengine, aya 12 za mwisho (Marko 16: 9 hadi Marko 16:20) "ziliingizwa" na kanisa ndani ya Biblia wakati fulani baada ya karne ya 4. Clement wa Alexandria na Origen hakuwahi kunukuu mistari hii. Baadaye, iligundulika pia aya 12 zilizosemwa, ambazo kuna hadithi ya "ufufuo wa Yesu," hazimo katika kodeki za Syriacus, Vaticanus, na Bobiensis. Hapo awali, "Injili ya Marko" haikutaja juu ya "ufufuo wa Yesu" (Marko 16: 9-20). Angalau miaka mia nne (ikiwa sio zaidi) baada ya kuondoka kwa Yesu, Kanisa lilipokea "mwongozo" wa kimungu kuongeza hadithi ya ufufuo hadi mwisho wa Injili hii.

Mwandishi wa "Codex Sinaiticus" hakuwa na shaka kuwa Injili ya Marko ilimalizika kwenye Marko 16: 8, ili kusisitiza jambo hili tunaona kwamba mara tu baada ya kufuatia aya hii anaimaliza maandishi kwa sanaa yake kwa maneno "Injili kulingana na Marko." Tischendorf alikuwa Mkristo mwenye msimamo mkali na kwa hivyo aliweza kupuuza tofauti hii kwasababu kwa kadirio lake ukweli kwamba Marko hakuwa Mtume, wala shahidi wa macho katika utawala wa Yesu, alikuwa wa pili kwa wale wa Mitume kama Mathayo na Yohana. Ila, kama inavyoonekana mahali pengine katika Kitabu hiki, wasomi wengi wa Kikristo leo wanatambua maandishi ya Paulo kuwa maandishi ya zamani zaidi ya Biblia.Hii inafuatana kwa karibu na "Injili ya Marko" na "Injili za Mathayo na Luka" zinatambuliwa kote ulimwenguni kuwa zilitegemea "Injili ya Marko." Ugunduzi huu ulikuwa ni matokeo ya karne nyingi za masomo ya kina na umakini kwa wasomi wa Kikristo na maelezo hayawezi kurudiwa hapa. Inatosha kusema kwamba wasomi wengi Wakristo wanaojulikana leo wanatambua hili kama ukweli wa msingi usiopingika.

Leo, watafsiri na wachapishaji wa Bibilia zetu za kisasa wameanza kuwa wa wazi zaidi na waaminifu kwa wasomaji wao. Ingawa hawawezi kukubali wazi wazi kwamba aya hizi kumi na mbili zilikuwa za kughushi kwa Kanisa na sio neno la Mungu, bado, angalau zinaanza kuvuta umakini wa wasomaji kwa ukweli kwamba kuna "matoleo" mawili ya "Injili ya Marko ”na kisha mwache msomaji aamue afanye nini juu ya "matoleo" haya mawili.

Sasa swali linakuwa "ikiwa Kanisa limevuruga Injili ya Marko, je waliachia hapo, au kuna hadithi zaidi ya hii?. Kama inavyotokea, Tischendorf pia aligundua kwamba "Injili ya Yohana" imebadilishwa sana na Kanisa kwa miaka mingi. Kwa mfano,

1.Ilibainika kuwa aya zinazoanzia Yohana 7:53 hadi 8:11 (hadithi ya mwanamke aliyechukuliwa katika uzinzi) hazipatikani katika nakala za zamani zaidi za Biblia kama zinavyo patikana kwenye Ukristo leo, hususani, kodeki za Sinaiticus au Vaticanus .

2.Ilibainika pia Yohana 21:25 ilikuwa imeingizwa , na kuwa aya kutoka kwenye injili ya Luka (24:12) ambayo inazungumza juu ya Petro kugundua kaburi tupu la Yesu haipatikani katika maandiko ya zamani.

(Kwa habari zaidi juu ya mada hii tafadhali soma ‘Secrets of Mount Sinai’ na James Bentley, Doubleday, NY, 1985).

Ugunduzi mwingi wa Dkt Tischendorf kuhusu kuendelea na kuchezewa kwa maandishi ya Bibilia kwa miaka yote kumethibitishwa na sayansi ya karne ya ishirini. Kwa mfano, uchunguzi wa Codex Sinaiticus chini ya mwangaza wa ultraviolet umegundua kuwa "Injili ya Yohana" mwanzoni iliishia kwenye aya ya 21:24 na ikifuatiwa na kipande kidogo na kisha maneno "Injili kulingana na Yohana." Ila, muda mwingine, mtu tofauti "aliyeongozwa" alichukua kalamu mkononi, akafuta maandishi yaliyofuata ya mstari wa 24, na kisha akaongeza katika maandishi "yaliyoongozwa" ya Yohana 21:25 ambayo tunayapata katika Biblia zetu za leo.

Ushahidi wa kuchezea hunaendelea na kuendelea. Kwa mfano, katika Codex Sinaiticus, "sala ya bwana" ya Luka 11: 2-4 inatofautiana kwa kiasi kikubwa na toleo ambalo limetufikia kupitia wakala wa karne ya marekebisho "yaliyoongozwa". Luka 11: 2-4 katika maandiko haya ya zamani zaidi ya maandiko yote ya Kikristo inasoma:

“Baba, uliyetakaswa kwa jina lako, Ufalme wako ufike. Mapenzi yako yatimizwe, kama mbinguni, vivyo hivyo duniani. Utupe kila siku mkate wetu wa kila siku. Utusamehe dhambi zetu, kama sisi pia tunavyowasamehe watu waliotukosea. Wala usitutie majaribuni.”

Pia, “Codex Vaticanus,” ni andiko lingine la zamani lililoshikiliwa na wasomi wa Ukristo katika msimamo uleule wa heshima kama Codex Sinaiticus. maandiko haya mawili ya karne ya nne yamehesabiwa kuwa nakala za zamani zaidi za Biblia zinazopatikana leo. Katika codex Vaticanus, tunaweza kupata toleo la Luka 11: 2-4 tenafupi kuliko lile la Codex Sinaiticus. Katika toleo hili hata maneno "Mapenzi yako yatimizwe, kama mbinguni, vivyo hivyo duniani." hayapatikani.

Sasa, nini msimamo rasmi wa Kanisa kuhusu "tofauti" hizi? Je! Kanisa liliamuaje kushughulikia hali hii? Je! Waliwaita wasomi wote wa kwanza wa fasihi ya Kikristo kuja kwa pamoja katika mkutano wa misa ili kusoma kwa pamoja maandiko ya zamani zaidi ya Kikristo yanayopatikana kanisani na kufikia makubaliano ya pamoja juu ya neno la kweli la asili la Mungu ni lipi? Hapana!

Sasa basi, je! waliweka juhudi zote kutengeneza nakala nyingi za maandishi ya asili na kuyapeleka kwenye ulimwengu wa Kikristo ili waweze kufanya maamuzi yao wenyewe juu ya neno la Mungu la awali ambalo halijabadilika? Kwa mara nyingine tena, Hapana!

Mbaya Nzuri zaidi

Wasomi wa Kikristo Wanajua Ukinzani katika Biblia (sehemu ya 7 kati ya 7): “Mwongozo” Marekebisho ya Kanisa

Ukadiriaji:
Ukubwa wa herufi:
A- A A+

Maelezo: Wajibu wa Kanisa katika kuficha na kuuchezea ukweli.

 • Na Misha’al ibn Abdullah (taken from the Book: What Did Jesus Really Say?)
 • Iliyochapishwa mnamo 19 Dec 2021
 • Ilirekebishwa mara ya mwisho mnamo 18 Nov 2021
 • Ilichapishwa: 0
 • Imetazamwa: 7,234
 • Ukadiriaji: bado hakuna
 • Imekadiriwa na: 0
 • Imetumwa kwa barua pepe: 0
 • Ilitoa maoni kuhusu: 0
Mbaya Nzuri zaidi

Kwa hiyo walifanya nini? Ngoja tumuulize Mchungaji Dkt George L. Robertson. Katika kitabu chake "Tulipata wapi Biblia yetu?" anaandika:

“MSS. ya Maandiko Matakatifu kwa Kigiriki bado yapo yanasemekana kuwa na thamani ya maelfu kadhaa... Tatu au nne za nakala hizi za zamani, zilizofifia, na hati zisizovutia ni hazina za zamani na za thamani zaidi za Kanisa la Kikristo, na kwa hivyo ni ya kupendeza. ” Ya kwanza katika orodha ya Mchungaji Richardson ni “Codex Vaticanus” ambapo anasema: “Labda hii ni ya zamani zaidi kati ya MSS zote za Uigiriki. sasa inajulikana kuwapo. Imeteuliwa kama Codex 'B.' Mnamo 1448, Papa Nicholas V aliileta Roma ambapo imehifadhiwa tangu wakati huo, ikilindwa kwa bidii na maafisa wa kipapa kwenye Maktaba ya Vatican. Historia ni fupi: Erasmus mnamo 1533 alijua juu ya kuwapo kwake, lakini yeye wala mmoja wa warithi wake hawakuruhusiwa kuisoma .. ikawa haifikiwi kabisa na wasomi, hadi Tischendorf mnamo 1843, baada ya kuchelewa kwa miezi, mwishowe aliruhusiwa kuona kwa masaa sita. Mtaalam mwingine, aliyeitwa de Muralt mnamo 1844 vile vile alipewa sehemu kidogo tu kwa masaa tisa. Hadithi ya Dkt Tregelles mnamo 1845 aliruhusiwa na mamlaka (wote wasiojuana) kuilinda kurasa kwa kurasa kupitia njia ya kukariri maandishi, njia hii ni ya kuvutia. Dkt Tregelles alifanya hivyo. Aliruhusiwa kuendelea kuisoma MS. kwa muda mrefu, lakini bila kuigusa au kuandika. Hakika, kila siku alipoingia kwenye chumba ambacho maandiko hayo ya thamani yalipo kuwapo kulilindwa, mifuko yake ilikaguliwa na kalamu, karatasi na wino ulichukuliwa kutoka kwake, ikiwa alikuwa amebeba vifaa kama hivyo. Ruhusa ya kuingia, hata hivyo, iliombwa kwa kurudiwa, mpaka mwisho alikuwa amechukua maelezo mengi katika chumba chake ya maandiko haya ya zamani zaidi. Mara nyingi, hata hivyo, katika mchakato huo, ikiwa viongozi wa papa wataona anatazama sana kwenye eneo moja, walinyakua MS. mbali naye na kumwelekezea umakini wake katika eneo lingine. Mwisho waligundua kuwa Tregelles alikuwa ameiba maandishi hayo, na kwamba ulimwengu wa Kibiblia ulijua siri za MS yao ya kihistoria. Kwa hivyo, Papa Pius IX aliamuru kuwa inapaswa kupigwa picha na kuchapishwa; na ilikuwa, katika nakala tano ambazo zilionekana mnamo 1857. Lakini kazi hiyo ilifanywa kwa kutoridhisha sana. Katika wakati huo Tischendorf alijaribu mara ya tatu kuipata na kuichunguza. Alifaulu, na baadaye akatoa maandishi ya kurasa ishirini za kwanza. Mwisho mnamo 1889-90, kwa idhini ya papa, maandishi yote yalipigwa picha na kutolewa kwa sura, na kuchapishwa ili nakala ya quartos ghali ipatikane, na sasa iko katika maktaba zote za kanuni katika ulimwengu wa kibiblia.”[1]

Je! Mapapa wote waliogopa nini? Je! Vatican kwa ujumla iliogopa nini? Kwa nini wazo la kutolewa maandishi ya nakala yao ya zamani zaidi ya Biblia kwa umma kikawaida lilikuwa jambo la kutisha kwao? Kwa nini waliona ni muhimu kuzika nakala za zamani zaidi za neno la Mungu lililo ongozwa katika kona ya giza ya Vatikani kamwe isiweze kuonekana na macho ya nje? Kwa nini? Je! Vipi juu ya maelfu kwa maelfu ya nakala zingine ambazo hadi leo zimesalia kuzikwa katika kina kirefu zaidi cha maghorofa ya Vatican ambazo hazitaonekana kamwe au kusomwa na umati wa Jumuiya ya Wakristo?

“Na pale Mwenyezi Mungu alipo fungamana na walio pewa Kitabu kuwa: Lazima mtawabainishia watu, wala hamtokificha, walikitupa nyuma ya migongo yao, na wakanunua kwacho thamani duni. Basi ni kiovu hicho walicho nunua.” (Kurani 3:187)

“Sema: Enyi Watu wa Kitabu! Msipite kiasi katika dini yenu bila ya haki. Wala msifuate matamanio ya watu walio kwisha potea tangu zamani, na wakawapoteza wengi, na wenyewe wakapotea njia iliyo sawa.'“ (Kurani 5:77)

Tukirudi kwa utafiti wetu wa "tofauti" zinazopatikana katika Bibilia zetu za sasa na kati ya nakala za zamani zaidi za Biblia zinazopatikana kwa wachache waliochaguliwa, tunaona kuwa aya ya Luka 24:51 ina kaunti ya Luka ya mwisho kuagana kwa Yesu, rehema na baraka za Mungu ziwe juu yake, na jinsi "alivyoinuliwa juu mbinguni." Ila, kama inavyoonekana katika kurasa zilizopita, katika Codex Sinaiticus na hati zingine za zamani maneno "na akachukuliwa kwenda mbinguni" hayapatikani kabisa. Mstari huo unasema tu:

“Na ikawa, pindi akiwabariki, aliachana nao.”

C.S.C. Williams aliona, ikiwa upungufu huu ulikuwa sahihi, "hakuna marejeleo yoyote juu ya Ascension katika maandishi ya asili ya Injili."

Marekebisho mengine ya "mwongozo" wa Kanisa kwaCodex Sinaiticus na Bibilia zetu za sasa:

·Mathayo 17:21 haipo katika Codex Sinaiticus.

·Katika Biblia zetu za sasa, Marko 1: 1 inasomeka "Mwanzo wa injili ya Yesu Kristo, Mwana wa Mungu;" Ila, katika maandiko haya ya zamani zaidi ya nakala zote za Kikristo, aya hii inasomeka tu "Mwanzo wa injili ya Yesu Kristo" Ajabu, maneno ambayo huchukizwa na Quran ya Waislamu, "Mwana wa Mungu," imekosekana kabisa. Je! Hiyo haifikirishi?

·Maneno ya Yesu katika Luka 9: 55-56 hayapo.

·Maandishi ya asili ya Mathayo 8: 2 kama yanavyopatikana kwenye Codex Sinaiticus inatueleza kuwa mwenye ukoma alimwomba Yesu amponye na Yesu "kwa hasira akaweka mkono wake, akamgusa, akisema, Nataka; kuwe safi. ” Katika Biblia zetu za sasa, neno "kwa hasira" cha kushangaza halipo.

·Luka 22:44 katika Codex Sinaiticus na Bibilia zetu za sasa zinadai kuwa malaika alitokea mbele ya Yesu, akimtia nguvu. Katika Codex Vaticanus, malaika huyu cha kushangaza hayupo. Ikiwa Yesu alikuwa "Mwana wa Mungu" basi ni wazi itakuwa haifai sana kwake kuhitaji malaika amtie nguvu. Mstari huu, basi, lazima uwe na kosa la kiuandishi. Sio?

·Maneno yanayodaiwa kuwa ya Yesu pale msalabani "Baba, wasamehe, kwa maana hawajui watendalo" (Luka 23:34) awali yalikuwa kwenye Codex Sinaiticus lakini baadaye ilifutwa katika maandiko na mhariri mwingine. Kwa kuzingatia namna Kanisa lilivyowachukulia na kuwatendea Wayahudi katika Zama za Kati, tunaweza kufikiria sababu yoyote kwa nini kifungu hiki kingeweza kusimama katika njia ya sera rasmi ya Kanisa na "uchunguzi wake"?

·Yohana 5: 4 haipo kwenye Codex Sinaiticus.

·Katika Marko sura ya 9, maneno "Ambapo funza wao hafi, na moto hauzimiki." yamepotea tena.

·Katika Math. 5:22, maneno "bila sababu" hayapo katika kodeksi Vaticanus na Sinaiticus.

·Matt. 21: 7 katika Biblia zetu za sasa inasomeka "Na [wanafunzi] walileta punda, na yule mwana-punda, na kuweka juu yao nguo zao, wakamweka [Yesu] juu yake." Katika maandishi ya asili, aya hii ilisomeka "na wakamweka [Yesu] juu yao," Ila, picha ya Yesu akiwa amewekwa juu ya wanyama wawili kwa wakati mmoja na kuambiwa kuwaendesha kwa mara moja ilikuwa haipo sawa kwa wengine, kwa hivyo aya hii ilibadilishwa kuwa "na wakamweka [Yesu] juu yake" (ambayo "yeye"?). Muda mfupi baadaye, tafsiri ya Kiingereza iliepuka kabisa shida hii kwa kutafsiri kama "hapo."

·Katika Marko 6:11, Bibilia zetu za sasa zina maneno "Kwa Hakika nawaambia, haitakuwa rahisi kwa Sodoma na Gomorrha katika siku ya hukumu, kuliko ilivyokuwa mji ule." Ila, maneno haya hayapatikani katika mojawapo ya maandiko haya ya zamani zaidi ya Biblia za Kikristo, baada ya kuwekwa katika maandishi karne nyingi baadaye.

·Maneno ya Mathayo 6:13 "Kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu, na utukufu hata milele." Haipatikani katika maandiko haya mawili ya zamani zaidi na mengine mengi. Vifungu vinavyofanana katika Luka pia vina kasoro.

·Mathayo 27:35 katika Biblia zetu za sasa ina maneno "ili itimie ambayo ilinenwa na nabii, waligawana mavazi yangu kati yao, na juu ya vazi langu walipiga kura." Kifungu hiki, kwa mara nyingine, haipatikani kulingana na Mchungaji Merrill katika andiko lolote la kibiblia ya uncial kabla ya karne ya tisa.

·1 Timotheo 3:16 awali ilisomeka"Na bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Utakatifu ulidhihirishwa katika mwili." Hii baadaye (kama inavyoonekana hapo awali), ilibadilishwa kwa hila kuwa "Na bila shaka siri ya utauwa ni kuu: Mungu alijidhihirisha katika mwili ...." Kwa hivyo, mafundisho ya "umwilisho" yalizaliwa.Rejeleo la maelezo:

[1] “Where did we get our Bible?”, Rev. Dr. George L. Robertson. Harper and Brothers Publishers, uk.110-112

Mbaya Nzuri zaidi

Sehemu za Makala hiki

Ongeza maoni

 • (Haitaonyeshwa kwa umma)

 • Maoni yako yatakaguliwa na yanapaswa kuchapishwa ndani ya saa 24.

  Sehemu zilizo na alama ya nyota (*) zinahitajika.

Iliyotazamwa Zaidi

Kila siku
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
jumla
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)

Chaguo la Mhariri

(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)

Orodha Yaliyomo

Tangu ulivyo tembelea mara ya mwisho
Orodha hii ipo tupu kwa sasa.
Zote kwa tarehe
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)

Maarufu sana

Iliyokadiriwa juu zaidi
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
Iliyotumwa  kwa barua pepe zaidi
Iliyochapishwa zaidi
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
Iliyotolewa maoni zaidi

Unazozipenda

Orodha ya unazozipenda ipo tupu. Unaweza kuongeza makala kwenye orodha hii kwa kutumia zana za makala.

Historia yako

Orodha yako ya historia ipo tupu.