Je, Yesu ni Mungu au alitumwa na Mungu? (sehemu ya 2 kati ya 2)

Ukadiriaji:
Ukubwa wa herufi:
A- A A+

Maelezo: Makala ya pili kati ya sehemu mbili zinazozungumzia nafasi ya kweli ya Yesu. Sehemu ya 2: Inajadili ujumbe wa Yesu, imani ya Wakristo wa mapema na mtazamo wa Uislamu juu ya Yesu.

 • Na onereason.org
 • Iliyochapishwa mnamo 17 Dec 2021
 • Ilirekebishwa mara ya mwisho mnamo 18 Nov 2021
 • Ilichapishwa: 0
 • Imetazamwa: 5,241 (wastani wa kila siku: 6)
 • Ukadiriaji: bado hakuna
 • Imekadiriwa na: 0
 • Imetumwa kwa barua pepe: 0
 • Ilitoa maoni kuhusu: 0
Mbaya Nzuri zaidi

4. Ujumbe wa Yesu

Manabii wa Agano la Kale kama vile Ibrahimu, Nuhu na Yona hawakuwahi kuhubiri kwamba Mungu ni sehemu ya Utatu, na hawakumwamini Yesu kama mwokozi wao. Ujumbe wao ulikuwa rahisi: kuna Mungu mmoja na Yeye pekee ndiye anayestahili ibada yako. Haina maana kwamba Mungu alituma Manabii kwa maelfu ya miaka na ujumbe ule ule muhimu, na kisha ghafla anasema yuko katika Utatu na kwamba lazima umwamini Yesu ili kuokolewa.

Ukweli ni kwamba Yesu alihubiri ujumbe ule ule ambao Manabii katika Agano la Kale walihubiri. Kuna kifungu katika Biblia ambacho kinasisitiza sana ujumbe wake wa msingi. Mtu mmoja alimjia Yesu na kumuuliza, “Katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza?” Yesu akajibu, “Katika amri zote ni ya kwanza ni, Sikia, Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja.’”— Marko 12:28 -29]. Kwa hiyo amri kuu, imani kuu kwa mujibu wa Yesu ni kwamba Mungu ni mmoja. Kama Yesu angekuwa Mungu angesema 'Mimi ni Mungu, niabudu', lakini hakufanya. Alirudia tu mstari kutoka katika Agano la Kale kuthibitisha kwamba Mungu ni Mmoja.

Baadhi ya watu wanadai kwamba Yesu alikuja kufa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Lakini fikiria maneno yafuatayo ya Yesu: Uzima wa milele ndio huu: Wakujue wewe, Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Nimekutukuza duniani kwa kuimaliza kazi uliyonipa niifanye. [Yohana 17:3-4]. Yesu alisema haya kabla hajakamatwa na kupelekwa kusulubiwa. Ni wazi kutokana na mstari huu kwamba Yesu hakuja kufa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu, kwani alimaliza kazi ambayo Mungu alimpa kabla ya kuchukuliwa kusulubiwa.

Pia Yesu alisema “wokovu ni wa Wayahudi” [Yohana 4:22]. Kwa hivyo kulingana na hili hatuhitaji kuamini katika Utatu au kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu ili kupata wokovu kwani Wayahudi hawana imani hizi.

5. Wakristo wa Kwanza

Kihistoria kulikuwa na madhehebu mengi katika Ukristo wa mapemawaliokuwa na imani mbalimbali kuhusu Yesu[1]. Wengine waliamini kwamba Yesu alikuwa Mungu, wengine waliamini kwamba Yesu hakuwa Mungu lakini kwa sehemu fulani ni Mungu, na bado wengine waliamini kwamba alikuwa mwanadamu na si chochote zaidi. Ukristo wa kuamini Utatu ambao ni imani kwamba Mungu, Yesu na Roho Mtakatifu ni mmoja kati ya nafsi tatu ukawa dhehebu kuu la Ukristo, mara tu uliporasimishwa kuwa dini ya serikali ya Dola ya Kirumi katika Karne ya 4. Wakristo waliomkana Yesu kuwa Mungu waliteswa na Mamlaka za Kirumi[2]. Kuanzia wakati huu na kuendelea imani ya Utatu ilienea sana miongoni mwa Wakristo. Kulikuwa na vuguvugu mbalimbali katika Ukristo wa awali ambazo zilikana Utatu, kati ya hizo zinazojulikana zaidi ni alichukuliwa kuwa mwana wa mungu na kuukataa utukufu wakristo

Dkt Jerald Dirks ambaye ni mtaalamu wa Ukristo wa mapema alikuwa na haya ya kusema juu ya somo: Ukristo wa awali ulipingana sana kuhusu suala la asili ya Yesu. Nafasi mbalimbali za Waasili ndani ya Ukristo wa mapema zilikuwa nyingi na nyakati fulani zilitawala. Mtu anaweza hata kukisia kwamba Ukristo wa wapingaji na wakataaji unaweza kuwa chanzo kikubwa sana ndani ya Ukristo wa leo, kama si kwa ukweli kwamba matawi haya mawili ya Ukristo, ambayo yalipatikana kimsingi mashariki ya kati na Afrika Kaskazini yalifanana sana na mafundisho ya Kiislamu kuhusu asili ya Yesu ambayo kwa kawaida kabisa yaliingizwa katika Uislamu mwanzoni mwa karne ya saba."[3]

Kwa kuwa kulikuwa na madhehebu mengi sana katika Ukristo wa mapema, kila moja likiwa na imani tofauti juu ya Yesu na matoleo yao wenyewe ya Biblia, ni yupi tunaweza kusema kwamba alikuwa akifuata mafundisho ya kweli ya Yesu?

Haiingii akilini kwamba Mungu anatuma Manabii wasiohesabika kama Nuhu, Ibrahimu na Musa kuwaambia watu kumwamini Mungu mmoja, na kisha ghafla kutuma ujumbe tofauti kabisa wa Utatu ambao unapingana na mafundisho yake ya Manabii waliotangulia. Ni wazi kwamba madhehebu ya Ukristo waliomwamini Yesu kuwa Nabii wa kibinadamu na si zaidi ya hayo, walikuwa wakifuata mafundisho ya kweli ya Yesu. Hii ni kwa sababu dhana yao ya Mungu ni sawa na ile iliyofundishwa na Manabii katika Agano la Kale.

Yesu katika Uislamu

Imani ya Kiislamu kuhusu Yesu inatuondolea uhakika wa Yesu alikuwa nani. Yesu katika Uislamu alikuwa mtu wa kipekee, aliyechaguliwa na Mungu kama Nabii na kutumwa kwa watu wa Kiyahudi. Hakuwahi kuhubiri kwamba yeye mwenyewe alikuwa Mungu au mwana halisi wa Mungu. Alizaliwa kimuujiza bila baba, na alifanya miujiza mingi ya kushangaza kama vile kuponya vipofu na wenye ukoma na kufufua wafu – yote kwa idhini ya Mungu. Waislamu wanaamini kwamba Yesu atarudi kabla ya siku ya hukumu kuleta haki na amani duniani. Imani hii ya Kiislamu kuhusu Yesu ni sawa na imani ya baadhi ya Wakristo wa mwanzoni. Katika Kurani, Mungu anazungumza na Wakristo kuhusu Yesu kwa njia ifuatayo:

Enyi Watu wa Kitabu! Msipite mipaka katika Dini yenu, wala msiseme juu ya Mwenyezi Mungu ila ukweli; Masihi Isa bin Maryamu hakuwa zaidi ya Nabii wa Mwenyezi Mungu, neno lake lililo elekezwa kwa Maryamu na roho itokayo Kwake. Basi mwaminini Mwenyezi Mungu na Mitume wake, wala msiseme 'Utatu'acheni hayo, hiyo ni bora kwenu Hakika Mwenyezi Mungu ni Mungu mmoja tu, Yuko mbali sana kupata mwana. Kila kilichomo mbinguni na ardhini ni mali yake na Yeye ndiye mkuu wa kumwamini. [4:171]

Uislamu sio dini nyingine tu. Ni ujumbe ule ule uliohubiriwa na Musa, Yesu na Ibrahimu. Uislamu maana yake halisi ni ‘kunyenyekea kwa Mungu’ na unatufundisha kuwa na uhusiano wa moja kwa moja na Mungu. Inatukumbusha kwamba kwa vile Mungu alituumba, hakuna anayepaswa kuabudiwa isipokuwa Mungu peke yake. Pia inafundisha kwamba Mungu si kitu kama mwanadamu au kama kitu chochote ambacho tunaweza kufikiria. Dhana ya Mwenyezi Mungu imefupishwa katika Kurani kama ifuatavyo:

"Sema: Yeye Mwenyezi Mungu ni wa pekee.Mwenyezi Mungu Mkusudiwa.Hakuzaa wala hakuzaliwa, Wala hana anaye fanana naye hata mmoja." (Kurani 112:1-4)[4]

Kuwa Muislamu sio kumpa Yesu mgongo. Badala yake ni kurudi kwenye mafundisho asilia ya Yesu na kumtii.Rejeleo la maelezo:

[1] John Evans, Historia ya Madhehebu na Makanisa Yote ya Kikristo, ISBN: 0559228791

[2] C.N. Kolitsas, Maisha na Nyakati za Constantine Mkuu, ISBN: 1419660411

[3] Kifungu kutoka kwa ‘Njia za Kiislamu katika Ukristo wa Awali’ kutoka kwa Dk Jerald Dirks

[4] Mungu sio mwanaume au mwanamke, neno ‘Yeye’ linapotumiwa kwa Mungu halirejelei jinsia.

Mbaya Nzuri zaidi

Sehemu za Makala hiki

Tazama sehemu zote pamoja

Ongeza maoni

 • (Haitaonyeshwa kwa umma)

 • Maoni yako yatakaguliwa na yanapaswa kuchapishwa ndani ya saa 24.

  Sehemu zilizo na alama ya nyota (*) zinahitajika.

Makala Nyingine katika Aina moja

Iliyotazamwa Zaidi

Kila siku
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
jumla
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)

Chaguo la Mhariri

(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)

Orodha Yaliyomo

Tangu ulivyo tembelea mara ya mwisho
Orodha hii ipo tupu kwa sasa.
Zote kwa tarehe
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)

Maarufu sana

Iliyokadiriwa juu zaidi
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
Iliyotumwa  kwa barua pepe zaidi
Iliyochapishwa zaidi
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
Iliyotolewa maoni zaidi

Unazozipenda

Orodha ya unazozipenda ipo tupu. Unaweza kuongeza makala kwenye orodha hii kwa kutumia zana za makala.

Historia yako

Orodha yako ya historia ipo tupu.