あなたが要求した記事/ビデオはまだ存在していません。

The article/video you have requested doesn't exist yet.

L'articolo / video che hai richiesto non esiste ancora.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

요청한 문서 / 비디오는 아직 존재하지 않습니다.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

המאמר / הסרטון שביקשת אינו קיים עדיין.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

L'articolo / video che hai richiesto non esiste ancora.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

요청한 문서 / 비디오는 아직 존재하지 않습니다.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

המאמר / הסרטון שביקשת אינו קיים עדיין.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

Philobus, Kasisi wa Koptiki wa Misri na Mmisionari (sehemu ya 1 kwa 2)

Ukadiriaji:
Ukubwa wa herufi:

Maelezo: Kasisi ambaye wakati mmoja alieneza kwa bidii imani potofu kuhusu Uislamu anaukubali Uislamu (sehemu ya 1).

 • Na Ibrahim Khalil Philobus
 • Iliyochapishwa mnamo 17 Dec 2021
 • Ilirekebishwa mara ya mwisho mnamo 18 Nov 2021
 • Ilichapishwa: 0
 • Imetazamwa: 1304 (wastani wa kila siku: 3)
 • Ukadiriaji: Bado haijakadiriwa
 • Imekadiriwa na: 0
 • Imetumwa kwa barua pepe 0
 • Ilitoa maoni kuhusu: 0

Al-Haj Ibrahim Khalil Ahmad, zamani alijulikana kama Ibrahim Khalil Philobus, alikuwa kasisi wa Koptiki wa Misri aliyesomea theolojia na kupata shahada ya juu kutoka Chuo Kikuu cha Princeton. Aliusoma Uislamu ili kupata mapengo ya kuushambulia; badala yake alisilimu pamoja na watoto wake wanne, mmoja wao ambaye sasa ni profesa mahiri katika Chuo Kikuu cha Sorbonne, Paris Ufaransa. Kwa njia ya kuvutia, anajidhihirisha akisema:

“Nilizaliwa Alexandria tarehe 13 Januari 1919 na nilipelekwa katika shule za Misheni za Marekani hadi nilipopata cheti cha elimu ya sekondari huko. Mnamo 1942 nilipata diploma yangu kutoka Chuo Kikuu cha Asiut na kisha kubobea katika masomo ya kidini kama utangulizi wa kujiunga na Kitivo cha Theolojia. Haikuwa kazi rahisi kujiunga na kitivo, kwani hakuna mtahiniwa aliyeweza kujiunga hadi apate pendekezo maalum kutoka kwa kanisa, na pia baada ya kufaulu mitihani kadhaa migumu. Nilipata pendekezo kutoka kwa Kanisa la Al-Attareen huko Alexandria na lingine kutoka Church Assembly of Lower Egypt baada ya kufaulu majaribio mengi ya kujua sifa zangu za kuwa mtu wa dini. Kisha nikapata pendekezo la tatu kutoka Snodus Church Assembly ambalo lilijumuisha makasisi kutoka Sudan na Misri.

Snodus iliidhinisha kuingia kwangu katika Kitivo cha Theolojia mnamo 1944 kama mwanafunzi wa bweni. Huko nilisoma na walimu Wakimarekani na Wamisri hadi nilipohitimu mwaka wa 1948.

Nilipaswa, na kuendelea , kuteuliwa ndani ya Yerusalemu, kama si kwa ajili ya vita vilivyoanza Palestina mwaka huo huo, nilitumwa Asna katika Misri ya Juu. Mwaka huo huo nilijiandikisha kwenye tasnifu katika Chuo Kikuu cha Marekani huko Cairo. Ilihusu shughuli za kimisionari kati ya Waislamu. Ujuzi wangu na Uislamu ulianzia katika Kitivo cha Theolojia ambapo niliusoma Uislamu na mbinu zote ambazo kupitia hizo tunaweza kutikisa imani ya Waislamu na kuibua imani potofu katika ufahamu wao wa dini yao wenyewe.

Mnamo mwaka wa 1952 nilipata M.A. kutoka Chuo Kikuu cha Princeton huko Marekani na nikateuliwa kuwa mwalimu katika Kitivo cha Theolojia huko Asiut. Nilikuwa nikiufundisha Uislamu katika kitivo pamoja na imani potofu zilizoenezwa na maadui zake na wamishenari dhidi yake. Katika kipindi hicho, niliamua kupanua masomo yangu ya Uislamu ili nisisome vitabu vya wamishenari juu yake tu. Nilikuwa na imani sana ndani yangu hadi kutaka kusoma maoni mengine. Hivyo nilianza kusoma vitabu vilivyoandikwa na waandishi wa Kiislamu. Pia niliamua kusoma Quran na kuelewa maana yake. Hili lilidokezwa na kupenda kwangu elimu na kusukumwa na hamu yangu ya kuongeza uthibitisho zaidi dhidi ya Uislamu. Matokeo yalikuwa, hata hivyo, kinyume kabisa. Msimamo wangu ulianza kutetereka na nikaanza kuhisi mapambano makali ya ndani, na nikagundua uwongo wa kila kitu nilichokuwa nimesoma na kuwahubiria watu. Lakini sikuweza kujikabili kwa ujasiri na kujaribu badala yake kushinda shida hii ya ndani na kuendelea na kazi yangu.

Mnamo mwaka 1954, Bw. Khalil aliongeza, nilitumwa Aswan kama katibu mkuu wa Misheni ya Uswizi ya Ujerumani. Hiyo ndiyo ilikuwa kazi yangu, ila dhamira yangu halisi ilikuwa ni kuhubiri uovu dhidi ya Uislamu huko Misri ya Juu hasa miongoni mwa Waislamu. Kongamano la wamishonari lilifanywa wakati huo katika Hoteli ya Cataract huko Aswan, nami nikapewa nafasi ya kuzungumza. Siku hiyo nilizungumza sana, nikirudia imani potofu zote zinazorudiwa dhidi ya Uislamu; na mwisho wa hotuba yangu, mgogoro wa ndani ulinijia tena na nikaanza kurekebisha msimamo wangu.

Akiendelea na mazungumzo yake kuhusu mgogoro huo, Bw. Khalil alisema, “Nilianza kujiuliza: Kwa nini niseme na kufanya mambo yote haya ninayojua kwa hakika mimi ni mwongo, kwani huu si ukweli? Niliondoka kabla ya mwisho wa mkutano na nikatoka peke yangu kwenda nyumbani kwangu. Nilitetemeka. Nilipokuwa nikitembea kwenye bustani ya umma ya Firyal, nilisikia aya ya Quran kwenye redio. Ilisema:

“Sema: Imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini lilisikiliza, na likasema: Hakika sisi tumeisikia Qur'ani ya ajabu! Inaongoza kwenye uwongofu, kwa hivyo tumeiamini, wala hatutamshirikisha yeyote na Mola wetu Mlezi.” (Kurani 72:1-2)

“Nasi tulipo usikia uwongofu tuliuamini. Basi mwenye kumuamini Mola wake Mlezi haogopi kupunjwa wala kudhulumiwa.” (Kurani 72:13)

Nilihisi faraja kubwa usiku huo, na niliporudi nyumbani nilikaa usiku mzima peke yangu katika maktaba yangu nikisoma Quran. Mke wangu aliniuliza kuhusu sababu ya kukaa kwangu usiku kucha na nikamsihi aniache peke yangu. Nilisimama kwa muda mrefu nikifikiria na kutafakari aya hii:

“Lau kuwa tumeiteremsha hii Kurani juu ya mlima, basi bila ya shaka ungeli uona ukinyenyekea, ukipasuka kwa khofu ya Mwenyezi Mungu...” (Kurani 59:21)

Na aya:

“Hakika utawakuta walio shadidi kuliko watu wote katika uadui kwa walio amini ni Mayahudi na washirikina. Na utawakuta walio karibu mno kwa mapenzi ni wale wanao sema: Sisi ni Manasara. Hayo ni kwa sababu wapo miongoni mwao makasisi na wamonaki, na kwa sababu wao hawafanyi kiburi. Na wasipo sikia yaliyo teremshwa kwa Mtume utaona macho yao yanachururika machozi kwa sababu ya Haki waliyo itambua. Wanasema: Mola wetu Mlezi! Tumeamini. Basi tuandike pamoja na wanao shuhudia.  Na kwa nini tusimuamini Mwenyezi Mungu na Haki iliyo tujia, na hali tunatumai Mola wetu Mlezi atuingize pamoja na watu wema?’” (Kurani 5:82-84)

Kisha Bwana Khalil akanukuu nukuu ya tatu kutoka katika Quran Tukufu isemayo:

“Ambao kwamba wanamfuata huyo Mtume, Nabii, asiye soma wala kuandika, wanaye mkuta kaandikwa kwao katika Taurati na Injili, anaye waamrisha mema na anawakanya maovu, na anawahalalishia vizuri, na ana waharimishia viovu, na anawaondolea mizigo yao na minyororo iliyo kuwa juu yao. Basi wale walio muamini yeye, na wakamhishimu, na wakamsaidia, na wakaifuata nuru iliyo teremshwa pamoja naye - hao ndio wenye kufanikiwa.  Sema: Enyi watu! Hakika mimi ni Mtume kwenu nyinyi nyote, niliye tumwa na Mwenyezi Mungu Mwenye ufalme wa mbingu na ardhi. Hapana mungu ila Yeye anaye huisha na anaye fisha. Basi muaminini Mwenyezi Mungu na Mtume wake asiyejua kusoma na kuandika, ambaye anamuamini Mwenyezi Mungu na maneno yake. Na mfuateni yeye ili mpate kuongoka.” (Kurani 7:157-158)

 

 

Philobus, Kasisi wa Koptiki wa Misri na Mmisionari (sehemu ya 2 kwa 2)

Ukadiriaji:
Ukubwa wa herufi:

Maelezo: Kasisi ambaye wakati mmoja alieneza kwa bidii imani potofu kuhusu Uislamu anaukubali Uislamu (sehemu ya 2).

 • Na Ibrahim Khalil Philobus
 • Iliyochapishwa mnamo 17 Dec 2021
 • Ilirekebishwa mara ya mwisho mnamo 18 Nov 2021
 • Ilichapishwa: 0
 • Imetazamwa: 1099 (wastani wa kila siku: 3)
 • Ukadiriaji: Bado haijakadiriwa
 • Imekadiriwa na: 0
 • Imetumwa kwa barua pepe 0
 • Ilitoa maoni kuhusu: 0

Sasa, usiku huo huo, Bw. Khalil alihitimisha kwa kushangaza:

“Nilichukua uamuzi wangu wa mwisho. Asubuhi nilizungumza na mke wangu ambaye nilizaa naye watoto watatu wa kiume na wa kike mmoja. Lakini mara tu alipohisi kwamba nilikuwa na mwelekeo wa kusilimu, alilia na kuomba msaada kutoka kwa mkuu wa misheni. Jina lake lilikuwa Monsieur Shavits kutoka Uswizi. Alikuwa mtu mjanja sana. Aliponiuliza kuhusu mtazamo wangu wa kweli, nilimwambia kwa uwazi kile nilichokuwa nakitaka kisha akasema: Jiangalie nje ya kazi mpaka tuangalie nini kimekusibu. Kisha nikasema: Huku ni kujiuzulu kwangu. Alijaribu kunishawishi niahirishe, lakini nilisisitiza. Kwa hiyo akazusha uvumi miongoni mwa watu kwamba nilipatwa na wazimu. Hivyo nilipata mtihani mzito sana na ukandamizaji hadi nilipoondoka Aswan na kurudi Cairo.”

Alipoulizwa kuhusu matokeo ya kuongoka kwake alijibu: “Huko Cairo, nilitambulishwa kwa profesa mwenye heshima ambaye alinisaidia kushinda jaribu langu kali, na alifanya hivyo bila kujua chochote kuhusu hadithi yangu. Alinichukulia kama Muislamu, nilijitambulisha kwake hivyo ingawa hadi wakati huo bado nilikuwa sijasilimu rasmi. Huyo alikuwa ni Dkt. Muhammad Abdul Moneim Al Jamal, aliyekuwa katibu mdogo wa hazina. Alipendezwa sana na masomo ya Kiislamu na alitaka kufanya tafsiri ya Quran Tukufu ili ichapishwe Marekani. Aliniomba nimsaidie kwa sababu nilikuwa najua Kiingereza vizuri kwa vile nilipata M.A kutoka Chuo Kikuu cha Marekani. Pia alijua kwamba nilikuwa nikitayarisha funzo la kulinganisha na Quran, Torati, na Biblia. Tulishirikiana katika utafiti huu wa kulinganisha na katika tafsiri ya Quran.

Dkt. Jamal alipojua kwamba nimeacha kazi yangu huko Aswan na kwamba sikuwa na kazi, alinisaidia kupata kazi katika Kampuni ya Standard Stationery huko Cairo. Kwa hiyo niliimarika vyema baada ya muda mfupi. Sikumwambia mke wangu kuhusu nia yangu ya kusilimu, hivyo akafikiri kwamba nilikuwa nimesahau jambo zima na kwamba haikuwa chochote ila mgogoro wa mpito ambao haukuwepo tena. Lakini nilijua kabisa kwamba kuingia kwangu rasmi kwenye Uislamu kunahitaji hatua ngumu za muda mrefu, na kwa hakika ilikuwa ni vita ambayo nilipendelea kuiahirisha kwa muda fulani hadi nilipokuwa vizuri na baada ya kumaliza masomo yangu ya kulinganisha.”

Kisha Bwana Khalil akaendelea:

“Mnamo mwaka wa 1955 nilimaliza masomo yangu na mambo yangu ya kimwili na maisha yakawa imara. Niliachana na kampuni hiyo na kuanzisha ofisi ya mafunzo ya kuagiza vifaa vya kuandikia na makala za shule kutoka nje ya nchi. Ilikuwa biashara yenye mafanikio ambayo ilinipatia pesa nyingi zaidi kuliko nilizohitaji. Hivyo niliamua kutangaza kusilimu kwangu rasmi. Mnamo tarehe 25 Desemba 1959, nilituma telegramu kwa Dkt. Thompson, mkuu wa Misheni ya Marekani nchini Misri kumjulisha kwamba nilikuwa nimesilimu. Nilipomsimulia kisa changu cha ukweli Dkt. Jamal alishangaa sana. Nilipotangaza kusilimu kwangu, matatizo mapya yalianza. Wanafunzi wenzangu saba wa zamani katika misheni walijaribu kunishawishi nibatilishe tamko langu, lakini nilikataa. Walitishia kunitenganisha na mke wangu na nikasema: Yuko huru kufanya apendavyo. Walitishia kuniua. Lakini waliponiona kuwa mkaidi waliniacha peke yangu na kunipelekea rafiki yangu wa zamani ambaye pia alikuwa mwenzangu katika misheni. Alilia sana mbele yangu. Basi nikasoma mbele yake aya zifuatazo kutoka katika Qurani:

“Na wanapo sikia yaliyo teremshwa kwa Mtume utaona macho yao yanachururika machozi kwa sababu ya Haki waliyo itambua. Wanasema: Mola wetu Mlezi! Tumeamini. Basi tuandike pamoja na wanao shuhudia. Na kwa nini tusimuamini Mwenyezi Mungu na Haki iliyo tujia, na hali tunatumai Mola wetu Mlezi atuingize pamoja na watu wema?’” (Kurani 5:83-84)

Nikamwambia:

“Ungelimlilia Mwenyezi Mungu kwa kumfedhehesha kwa kusikia Kurani na kuamini haki unayoijua lakini unakataa. Alisimama na kuniacha aliona haina faida. Kusilimu kwangu rasmi kuwa Uislamu ilikuwa Januari 1960.”

Kisha Bwana Khalil aliulizwa kuhusu tabia ya mke wake na watoto wake na akajibu:

“Mke wangu aliniacha wakati huo na kuchukua fanicha zote za nyumba yetu. Lakini watoto wangu wote walijiunga nami na kusilimu. Aliyekuwa na shauku zaidi miongoni mwao alikuwa ni mtoto wangu mkubwa Isaac ambaye alibadilisha jina lake kuwa Osman, kisha mwanangu wa pili Joseph na mwingine Samweli, ambaye jina lake ni Jamal, na binti Majida ambaye sasa anaitwa Najwa. Osman sasa ni daktari wa falsafa anayefanya kazi kama profesa katika Chuo Kikuu cha Sorbonne huko Paris akifundisha masomo ya mashariki na saikolojia. Pia anaandika kwenye jarida la ‘Le Monde’. Kuhusu mke wangu, aliondoka nyumbani miaka sita na akakubali kurudi mwaka wa 1966, ilimradi tu ashike dini yake. Nilikubali hili kwa sababu katika Uislamu hakuna kulazimishana katika dini. Nikamwambia: Sitaki uwe Mwislamu kwa ajili yangu ila tu baada ya kuaminishwa. Anahisi sasa anaamini katika Uislamu lakini hawezi kutangaza hili kwa kuogopa familia yake, lakini tunamchukulia kama mwanamke wa Kiislamu, na anafunga Ramadhani kwa sababu watoto wangu wote wanasali na kufunga. Binti yangu Najwa ni mwanafunzi katika Kitivo cha Biashara, Joseph ni daktari wa dawa na Jamal ni mhandisi.

Katika kipindi hiki, yaani kuanzia mwaka wa 1961 hadi sasa hivi, nimeweza kuchapisha idadi ya vitabu vya kiislam na mbinu za wamishenari na watu wa mashariki dhidi yake. Sasa ninatayarisha utafiti wa kulinganisha kuhusu wanawake katika dini tatu za Mwenyezi Mungu kwa lengo la kuangazia hadhi ya wanawake katika Uislamu. Mnamo 1973, nilihiji (kuhiji Makka) na ninafanya shughuli za kuhubiri Uislamu. Ninafanya semina katika vyuo vikuu na mashirika ya hisani. Nilipata mwaliko kutoka Sudan mwaka 1974 ambapo nilifanya semina nyingi. Wakati wangu unatumika kikamilifu katika utumishi wa Uislamu.”

Hatimaye, Bwana Khalil aliulizwa kuhusu sifa kuu za Uislamu ambazo zimevutia usikivu wake zaidi. Naye akajibu:

“Imani yangu katika Uislamu imeletwa kwa kusoma Kurani Tukufu na wasifu wa Mtume Muhammad, rehema na baraka za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake. Siamini tena imani potofu dhidi ya Uislamu, na ninavutiwa hasa na dhana ya umoja wa Mungu, ambayo ni sifa muhimu zaidi ya Uislamu. Mungu ni Mmoja tu. Hakuna kitu kinachofanana na Yeye. Imani hii inanifanya kuwa mtumishi wa Mungu pekee na si wa mtu mwingine yeyote. Umoja wa Mungu humkomboa mwanadamu kutoka katika utumwa wa mwanadamu yeyote na huo ndio uhuru wa kweli.

Pia naipenda sana kanuni ya msamaha katika Uislamu na uhusiano wa moja kwa moja kati ya Mungu na waja Wake.

“Sema: Enyi waja wangu walio jidhulumu nafsi zao! Msikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu husamehe dhambi zote. Hakika Yeye ni Mwenye kusamehe, Mwenye kurehemu.  Na rejeeni kwa Mola wenu Mlezi, na silimuni kwake, kabla ya kukujieni adhabu. Kisha hapo hamtanusuriwa.” (Kurani 39:53-54)

Sehemu za Makala hiki

Tazama sehemu zote pamoja

Ongeza maoni

Iliyotazamwa Zaidi

Kila siku
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
Jumla
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)

Chaguo la Mhariri

Orodha ya Makala

Tangu ulivyo tembelea mara ya mwisho
Orodha hii ipo tupu kwa sasa.
Zote kwa tarehe
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)

Maarufu sana

Iliyokadiriwa juu zaidi
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
Iliyotumwa  kwa barua pepe zaidi
Iliyochapishwa zaidi
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
Iliyotolewa maoni zaidi
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)

Unazozipenda

Orodha ya unazozipenda ipo tupu. Unaweza kuongeza makala kwenye orodha hii kwa kutumia zana za makala.

Historia yako

Orodha yako ya historia ipo tupu.

View Desktop Version