您所请求的文章/视频尚不存在。

The article/video you have requested doesn't exist yet.

あなたが要求した記事/ビデオはまだ存在していません。

The article/video you have requested doesn't exist yet.

L'articolo / video che hai richiesto non esiste ancora.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

요청한 문서 / 비디오는 아직 존재하지 않습니다.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

המאמר / הסרטון שביקשת אינו קיים עדיין.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

您所请求的文章/视频尚不存在。

The article/video you have requested doesn't exist yet.

L'articolo / video che hai richiesto non esiste ancora.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

요청한 문서 / 비디오는 아직 존재하지 않습니다.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

המאמר / הסרטון שביקשת אינו קיים עדיין.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

Ang Tunay na Kaligayahan at Panloob na Kapayapaan

Marka:
Sukat ng Font:

Paglalarawan: Paano tinukoy ng Islam ang totoong kaligayahan at kapayapaan sa puso.

  • Ni  islam-guide.com
  • Nailathala noong 24 Aug 2020
  • Huling binago noong  29 Mar 2011
  • Nag-print: 1
  • Tumingin: 2360 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: Hindi pa na markahan
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0

Ang totoong kaligayahan at kapayapaan ay matatagpuan sa pagtalima sa mga utos ng Lumikha at ng Tagapagbiyaya ng mundong ito. Sinabi ng Diyos sa Quran:

“Katotohanan, sa pag-aala-ala kay Allah, ang mga puso ay nakakasumpong ng kapahingahan. ” (Quran 13:28)

Sa kabilang banda, ang isa na tumalikod sa Quran ay magkakaroon ng paghihirap sa buhay sa mundong ito. Sinabi ng Diyos:

“Datapuwa’t sinumang sumuway sa Aking Paala-ala (alalaong baga, hindi naniniwala sa Qur’an, [1] at hindi sumusunod sa mga pag-uutos nito), katotohanang sasakanya ang buhay ng kahirapan at siya ay bubuhayin Naming muli na bulag sa Araw ng Muling Pagkabuhay.” (Quran 20:124)

Ito ang dahilan kung bakit ang ilang mga tao ay nagpapakamatay kahit na natatamasa na nila ang kasiyahan sa marteryal na bagay na nabibili ng pera. Halimbawa, tingnan si Cat Stevens (ngayon ay Yusuf Islam), na dating isang sikat na mang-aawit na karaniwang kumikita minsan ng higit sa $150,000 sa isang gabi. Matapos siyang magbalik-loob sa Islam, natagpuan niya ang totoong kaligayahan at kapayapaan, na hindi niya natagpuan sa materyal na tagumpay.[2]Mga talababa:

[1] ibig sabihin: ni hindi naniniwala sa Quran o kumikilos sa mga kautusan nito.

[2] Ang kasalukuyang tirahan ni Cat Stevens (Yusuf Islam), kung nais mo siyang tanungin  tungkol sa kanyang damdamin pagkatapos niyang magbalik loob sa islam, ay: 2 Digswell Street, London N7 8JX, United Kingdom

Magdagdag ng komento

Ibang mga artikulo sa Parehong mga Kategorya

Pinakamaraming Tumingin

Araw-araw
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Kabuuan
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinili ng Editor

(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Lista ng mga Artikulo

Simula ng iyong huling pagbisita
Ang listahang ito ay kasalukuyang walang laman.
Lahat sa pamamagitan ng petsa
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinaka Sikat

Pinakamataas ang marka
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-email
Pinakamaraming nag-print
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-komento
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Ang iyong mga paborito

Ang listahan ng iyong mga paborito ay walang laman. Maari kang magdagdag ng mga artikulo sa listahang ito gamit ang article tools.

Ang iyong History

Ang listahan ng iyong history ay walang laman.

View Desktop Version