Wasomi wa Kikristo Wanajua Ukinzani katika Biblia (sehemu ya 7 kati ya 7): “Mwongozo” Marekebisho ya Kanisa

Ukadiriaji:
Ukubwa wa herufi:
A- A A+

Maelezo: Wajibu wa Kanisa katika kuficha na kuuchezea ukweli.

 • Na Misha’al ibn Abdullah (taken from the Book: What Did Jesus Really Say?)
 • Iliyochapishwa mnamo 19 Dec 2021
 • Ilirekebishwa mara ya mwisho mnamo 18 Nov 2021
 • Ilichapishwa: 0
 • Imetazamwa: 5,938 (wastani wa kila siku: 8)
 • Ukadiriaji: bado hakuna
 • Imekadiriwa na: 0
 • Imetumwa kwa barua pepe: 0
 • Ilitoa maoni kuhusu: 0
Mbaya Nzuri zaidi

Kwa hiyo walifanya nini? Ngoja tumuulize Mchungaji Dkt George L. Robertson. Katika kitabu chake "Tulipata wapi Biblia yetu?" anaandika:

“MSS. ya Maandiko Matakatifu kwa Kigiriki bado yapo yanasemekana kuwa na thamani ya maelfu kadhaa... Tatu au nne za nakala hizi za zamani, zilizofifia, na hati zisizovutia ni hazina za zamani na za thamani zaidi za Kanisa la Kikristo, na kwa hivyo ni ya kupendeza. ” Ya kwanza katika orodha ya Mchungaji Richardson ni “Codex Vaticanus” ambapo anasema: “Labda hii ni ya zamani zaidi kati ya MSS zote za Uigiriki. sasa inajulikana kuwapo. Imeteuliwa kama Codex 'B.' Mnamo 1448, Papa Nicholas V aliileta Roma ambapo imehifadhiwa tangu wakati huo, ikilindwa kwa bidii na maafisa wa kipapa kwenye Maktaba ya Vatican. Historia ni fupi: Erasmus mnamo 1533 alijua juu ya kuwapo kwake, lakini yeye wala mmoja wa warithi wake hawakuruhusiwa kuisoma .. ikawa haifikiwi kabisa na wasomi, hadi Tischendorf mnamo 1843, baada ya kuchelewa kwa miezi, mwishowe aliruhusiwa kuona kwa masaa sita. Mtaalam mwingine, aliyeitwa de Muralt mnamo 1844 vile vile alipewa sehemu kidogo tu kwa masaa tisa. Hadithi ya Dkt Tregelles mnamo 1845 aliruhusiwa na mamlaka (wote wasiojuana) kuilinda kurasa kwa kurasa kupitia njia ya kukariri maandishi, njia hii ni ya kuvutia. Dkt Tregelles alifanya hivyo. Aliruhusiwa kuendelea kuisoma MS. kwa muda mrefu, lakini bila kuigusa au kuandika. Hakika, kila siku alipoingia kwenye chumba ambacho maandiko hayo ya thamani yalipo kuwapo kulilindwa, mifuko yake ilikaguliwa na kalamu, karatasi na wino ulichukuliwa kutoka kwake, ikiwa alikuwa amebeba vifaa kama hivyo. Ruhusa ya kuingia, hata hivyo, iliombwa kwa kurudiwa, mpaka mwisho alikuwa amechukua maelezo mengi katika chumba chake ya maandiko haya ya zamani zaidi. Mara nyingi, hata hivyo, katika mchakato huo, ikiwa viongozi wa papa wataona anatazama sana kwenye eneo moja, walinyakua MS. mbali naye na kumwelekezea umakini wake katika eneo lingine. Mwisho waligundua kuwa Tregelles alikuwa ameiba maandishi hayo, na kwamba ulimwengu wa Kibiblia ulijua siri za MS yao ya kihistoria. Kwa hivyo, Papa Pius IX aliamuru kuwa inapaswa kupigwa picha na kuchapishwa; na ilikuwa, katika nakala tano ambazo zilionekana mnamo 1857. Lakini kazi hiyo ilifanywa kwa kutoridhisha sana. Katika wakati huo Tischendorf alijaribu mara ya tatu kuipata na kuichunguza. Alifaulu, na baadaye akatoa maandishi ya kurasa ishirini za kwanza. Mwisho mnamo 1889-90, kwa idhini ya papa, maandishi yote yalipigwa picha na kutolewa kwa sura, na kuchapishwa ili nakala ya quartos ghali ipatikane, na sasa iko katika maktaba zote za kanuni katika ulimwengu wa kibiblia.”[1]

Je! Mapapa wote waliogopa nini? Je! Vatican kwa ujumla iliogopa nini? Kwa nini wazo la kutolewa maandishi ya nakala yao ya zamani zaidi ya Biblia kwa umma kikawaida lilikuwa jambo la kutisha kwao? Kwa nini waliona ni muhimu kuzika nakala za zamani zaidi za neno la Mungu lililo ongozwa katika kona ya giza ya Vatikani kamwe isiweze kuonekana na macho ya nje? Kwa nini? Je! Vipi juu ya maelfu kwa maelfu ya nakala zingine ambazo hadi leo zimesalia kuzikwa katika kina kirefu zaidi cha maghorofa ya Vatican ambazo hazitaonekana kamwe au kusomwa na umati wa Jumuiya ya Wakristo?

“Na pale Mwenyezi Mungu alipo fungamana na walio pewa Kitabu kuwa: Lazima mtawabainishia watu, wala hamtokificha, walikitupa nyuma ya migongo yao, na wakanunua kwacho thamani duni. Basi ni kiovu hicho walicho nunua.” (Kurani 3:187)

“Sema: Enyi Watu wa Kitabu! Msipite kiasi katika dini yenu bila ya haki. Wala msifuate matamanio ya watu walio kwisha potea tangu zamani, na wakawapoteza wengi, na wenyewe wakapotea njia iliyo sawa.'“ (Kurani 5:77)

Tukirudi kwa utafiti wetu wa "tofauti" zinazopatikana katika Bibilia zetu za sasa na kati ya nakala za zamani zaidi za Biblia zinazopatikana kwa wachache waliochaguliwa, tunaona kuwa aya ya Luka 24:51 ina kaunti ya Luka ya mwisho kuagana kwa Yesu, rehema na baraka za Mungu ziwe juu yake, na jinsi "alivyoinuliwa juu mbinguni." Ila, kama inavyoonekana katika kurasa zilizopita, katika Codex Sinaiticus na hati zingine za zamani maneno "na akachukuliwa kwenda mbinguni" hayapatikani kabisa. Mstari huo unasema tu:

“Na ikawa, pindi akiwabariki, aliachana nao.”

C.S.C. Williams aliona, ikiwa upungufu huu ulikuwa sahihi, "hakuna marejeleo yoyote juu ya Ascension katika maandishi ya asili ya Injili."

Marekebisho mengine ya "mwongozo" wa Kanisa kwaCodex Sinaiticus na Bibilia zetu za sasa:

·Mathayo 17:21 haipo katika Codex Sinaiticus.

·Katika Biblia zetu za sasa, Marko 1: 1 inasomeka "Mwanzo wa injili ya Yesu Kristo, Mwana wa Mungu;" Ila, katika maandiko haya ya zamani zaidi ya nakala zote za Kikristo, aya hii inasomeka tu "Mwanzo wa injili ya Yesu Kristo" Ajabu, maneno ambayo huchukizwa na Quran ya Waislamu, "Mwana wa Mungu," imekosekana kabisa. Je! Hiyo haifikirishi?

·Maneno ya Yesu katika Luka 9: 55-56 hayapo.

·Maandishi ya asili ya Mathayo 8: 2 kama yanavyopatikana kwenye Codex Sinaiticus inatueleza kuwa mwenye ukoma alimwomba Yesu amponye na Yesu "kwa hasira akaweka mkono wake, akamgusa, akisema, Nataka; kuwe safi. ” Katika Biblia zetu za sasa, neno "kwa hasira" cha kushangaza halipo.

·Luka 22:44 katika Codex Sinaiticus na Bibilia zetu za sasa zinadai kuwa malaika alitokea mbele ya Yesu, akimtia nguvu. Katika Codex Vaticanus, malaika huyu cha kushangaza hayupo. Ikiwa Yesu alikuwa "Mwana wa Mungu" basi ni wazi itakuwa haifai sana kwake kuhitaji malaika amtie nguvu. Mstari huu, basi, lazima uwe na kosa la kiuandishi. Sio?

·Maneno yanayodaiwa kuwa ya Yesu pale msalabani "Baba, wasamehe, kwa maana hawajui watendalo" (Luka 23:34) awali yalikuwa kwenye Codex Sinaiticus lakini baadaye ilifutwa katika maandiko na mhariri mwingine. Kwa kuzingatia namna Kanisa lilivyowachukulia na kuwatendea Wayahudi katika Zama za Kati, tunaweza kufikiria sababu yoyote kwa nini kifungu hiki kingeweza kusimama katika njia ya sera rasmi ya Kanisa na "uchunguzi wake"?

·Yohana 5: 4 haipo kwenye Codex Sinaiticus.

·Katika Marko sura ya 9, maneno "Ambapo funza wao hafi, na moto hauzimiki." yamepotea tena.

·Katika Math. 5:22, maneno "bila sababu" hayapo katika kodeksi Vaticanus na Sinaiticus.

·Matt. 21: 7 katika Biblia zetu za sasa inasomeka "Na [wanafunzi] walileta punda, na yule mwana-punda, na kuweka juu yao nguo zao, wakamweka [Yesu] juu yake." Katika maandishi ya asili, aya hii ilisomeka "na wakamweka [Yesu] juu yao," Ila, picha ya Yesu akiwa amewekwa juu ya wanyama wawili kwa wakati mmoja na kuambiwa kuwaendesha kwa mara moja ilikuwa haipo sawa kwa wengine, kwa hivyo aya hii ilibadilishwa kuwa "na wakamweka [Yesu] juu yake" (ambayo "yeye"?). Muda mfupi baadaye, tafsiri ya Kiingereza iliepuka kabisa shida hii kwa kutafsiri kama "hapo."

·Katika Marko 6:11, Bibilia zetu za sasa zina maneno "Kwa Hakika nawaambia, haitakuwa rahisi kwa Sodoma na Gomorrha katika siku ya hukumu, kuliko ilivyokuwa mji ule." Ila, maneno haya hayapatikani katika mojawapo ya maandiko haya ya zamani zaidi ya Biblia za Kikristo, baada ya kuwekwa katika maandishi karne nyingi baadaye.

·Maneno ya Mathayo 6:13 "Kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu, na utukufu hata milele." Haipatikani katika maandiko haya mawili ya zamani zaidi na mengine mengi. Vifungu vinavyofanana katika Luka pia vina kasoro.

·Mathayo 27:35 katika Biblia zetu za sasa ina maneno "ili itimie ambayo ilinenwa na nabii, waligawana mavazi yangu kati yao, na juu ya vazi langu walipiga kura." Kifungu hiki, kwa mara nyingine, haipatikani kulingana na Mchungaji Merrill katika andiko lolote la kibiblia ya uncial kabla ya karne ya tisa.

·1 Timotheo 3:16 awali ilisomeka"Na bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Utakatifu ulidhihirishwa katika mwili." Hii baadaye (kama inavyoonekana hapo awali), ilibadilishwa kwa hila kuwa "Na bila shaka siri ya utauwa ni kuu: Mungu alijidhihirisha katika mwili ...." Kwa hivyo, mafundisho ya "umwilisho" yalizaliwa.Rejeleo la maelezo:

[1] “Where did we get our Bible?”, Rev. Dr. George L. Robertson. Harper and Brothers Publishers, uk.110-112

Mbaya Nzuri zaidi

Sehemu za Makala hiki

Tazama sehemu zote pamoja

Ongeza maoni

 • (Haitaonyeshwa kwa umma)

 • Maoni yako yatakaguliwa na yanapaswa kuchapishwa ndani ya saa 24.

  Sehemu zilizo na alama ya nyota (*) zinahitajika.

Makala Nyingine katika Aina moja

Iliyotazamwa Zaidi

Kila siku
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
jumla
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)

Chaguo la Mhariri

(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)

Orodha Yaliyomo

Tangu ulivyo tembelea mara ya mwisho
Orodha hii ipo tupu kwa sasa.
Zote kwa tarehe
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)

Maarufu sana

Iliyokadiriwa juu zaidi
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
Iliyotumwa  kwa barua pepe zaidi
Iliyochapishwa zaidi
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
Iliyotolewa maoni zaidi

Unazozipenda

Orodha ya unazozipenda ipo tupu. Unaweza kuongeza makala kwenye orodha hii kwa kutumia zana za makala.

Historia yako

Orodha yako ya historia ipo tupu.