您所请求的文章/视频尚不存在。

The article/video you have requested doesn't exist yet.

あなたが要求した記事/ビデオはまだ存在していません。

The article/video you have requested doesn't exist yet.

L'articolo / video che hai richiesto non esiste ancora.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

요청한 문서 / 비디오는 아직 존재하지 않습니다.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

המאמר / הסרטון שביקשת אינו קיים עדיין.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

您所请求的文章/视频尚不存在。

The article/video you have requested doesn't exist yet.

L'articolo / video che hai richiesto non esiste ancora.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

요청한 문서 / 비디오는 아직 존재하지 않습니다.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

המאמר / הסרטון שביקשת אינו קיים עדיין.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

Kapatawaran para sa Lahat ng mga Nakaraang Kasalanan

Marka:   
Sukat ng Font:

Paglalarawan: Ang tao ay hindi dapat mawalan ng pag-asa mula sa awa ng Diyos patungkol sa mga kasalanan na kanilang nagawa sa kanilang buhay, sapagkat tunay na ang Diyos, Ang Pinaka-Mapagpatawad at Maawain, ay nagagawang magpatawad ng lahat ng mga kasalanan.

  • Ni  islam-guide.com
  • Nailathala noong 24 Aug 2020
  • Huling binago noong  29 Mar 2011
  • Nag-print: 5
  • Tumingin: 2076 (karaniwan sa araw-araw: 2)
  • Marka: 5 mula sa 5
  • Nag-marka: 1
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0

Kapag ang isang tao ay yumakap sa Islam, pinatatawad ng Diyos ang lahat ng kanyang mga nakaraang kasalanan at masasamang ginawa. May isang lalaki na ang pangalan ay Amr na lumapit kay Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) at nagsabi, “Ibigay mo sa akin ang iyong kanang kamay upang sa gayon ay maibigay ko sa iyo ang aking pangako ng katapatan.” Iniabot ng Propeta ang kanyang kanang kamay. Ngunit binawi ni Amr ang kanyang kamay. Ang Propeta ay nagtanong: “Ano ang nangyari sa iyo, O Amr?” Siya ay sumagot, “Nais kong maghayag ng kasunduan.” Ang Propeta ay nagtanong: “Anong kasunduan ang nais mong ihayag?” Sumagot si Amr, “Na patawarin ng Diyos ang aking mga kasalanan.” Ang Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) ay nagsabi: “Hindi mo ba alam na sa pagyakap sa Islam ay binubura ang lahat ng mga nakaraang kasalanan?”[1]

Pagkatapos yumakap sa Islam, ang isang tao ay bibigyan ng gantimpala ayon sa kanyang mga mabubuti at masasamang gawa alinsunod sa mga sumusunod na kasabihan ng Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala): “Ang iyong Panginoon, na Siyang pinagpala at nasa kaitaas-taasan, ay pinaka-maawain. Sinuman ang magnais na gumawa ng mabuting gawa ngunit hindi niya ito nagawa, ay katumbas ng isang mabuting gawa ang maitatala sa kanya. At kung ito ay kanyang nagawa, (gagantimpalaan ng) sampu hanggang pitong daan o makailang ulit pa (na gantimpala sa mabuting gawa), na maitatala para sa kanya. At kung sinuman ang magnais na gumawa ng masamang gawa ngunit hindi niya ito nagawa, ay isang mabuting gawa ang maitatala para sa kanya. At kung ito ay kanyang nagawa, isang masamang gawa ang maitatala laban sa kanya o di kaya ay buburahin ito ng Diyos.”[2]Mga talababa:

[1] Isinalaysay sa Saheeh Muslim, #121, at Mosnad Ahmad, #17357.

[2] Isinalaysay sa Mosnad Ahmad, #2515, at Saheeh Muslim, #131.

Magdagdag ng komento

Pinakamaraming Tumingin

Araw-araw
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Kabuuan
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinili ng Editor

(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Lista ng mga Artikulo

Simula ng iyong huling pagbisita
Ang listahang ito ay kasalukuyang walang laman.
Lahat sa pamamagitan ng petsa
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinaka Sikat

Pinakamataas ang marka
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-email
Pinakamaraming nag-print
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-komento
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Ang iyong mga paborito

Ang listahan ng iyong mga paborito ay walang laman. Maari kang magdagdag ng mga artikulo sa listahang ito gamit ang article tools.

Ang iyong History

Ang listahan ng iyong history ay walang laman.

View Desktop Version