您所请求的文章/视频尚不存在。

The article/video you have requested doesn't exist yet.

あなたが要求した記事/ビデオはまだ存在していません。

The article/video you have requested doesn't exist yet.

L'articolo / video che hai richiesto non esiste ancora.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

요청한 문서 / 비디오는 아직 존재하지 않습니다.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

המאמר / הסרטון שביקשת אינו קיים עדיין.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

您所请求的文章/视频尚不存在。

The article/video you have requested doesn't exist yet.

L'articolo / video che hai richiesto non esiste ancora.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

요청한 문서 / 비디오는 아직 존재하지 않습니다.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

המאמר / הסרטון שביקשת אינו קיים עדיין.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

Kaligtasan mula sa Impiyerno

Marka:
Sukat ng Font:

Paglalarawan: Ang daan tungo sa kaligtasan mula sa pananaw ng Islam.

  • Ni  islam-guide.com
  • Nailathala noong 24 Aug 2020
  • Huling binago noong  29 Mar 2011
  • Nag-print: 19
  • Tumingin: 1573 (karaniwan sa araw-araw: 1)
  • Marka: Hindi pa na markahan
  • Nag-marka: 0
  • Nag-email: 0
  • Nag-komento: 0

Sinabi ng Diyos sa Quran:

“Yaong mga hindi naniwala at namatay sa kawalan ng paniniwala, ang lupain na puno ng ginto na ihahandog ng isa sa kanila bilang pantubos ay hindi tatanggapin. Magkakaroon sila ng isang masakit na parusa, at walang makakatulong sa kanila.” (Quran 3:91)

Kaya, ang buhay na ito ang ating tanging pagkakataon upang matamo ang Paraiso at makatakas mula sa Impiyerno, sapagkat kung ang isang tao ay namatay ng walang paniniwala, hindi na siya magkakaroon ng isa pang pagkakataong bumalik sa mundong ito upang maniwala. Tulad ng sinabi ng Diyos sa Quran tungkol sa kung ano ang mangyayari sa mga hindi naniniwala sa Araw ng Paghuhukom:

“Kung sila lamang ay iyong makikita kapag sila ay inilagay sa Apoy (Impiyerno) at sabihing, "Sana bumalik kami (sa mundo)! Kung gayon, hindi natin tatanggihan ang mga taludtod ng ating Panginoon, at tayo ay magiging kaisa ng mga mananampalataya!” (Quran 6:27)

Ngunit walang sinuman ang magkakaroon ng pangalawang pagkakataong ito.

Si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos, ay nagsabi: "Ang pinakamasayang tao sa mundo na hahatulan sa Apoy (Impiyerno) sa Araw ng Paghuhukom ay ilulublub sa Apoy ng isang beses. Pagkatapos ay tatanungin siya, 'Anak ni Adan, nakakita ka ba ng kahit anung kabutihan? Naranasan mo ba ang anumang pagpapala? 'Kaya sasabihin niya,' Hindi, sa pamamagitan ng Diyos, O Panginoon!’”[1]


Talababa:

[1] Isinalaysay ni Saheeh Muslim, #2807, at Mosnad Ahmad, #12699.

Magdagdag ng komento

Ibang mga artikulo sa Parehong mga Kategorya

Pinakamaraming Tumingin

Araw-araw
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Kabuuan
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinili ng Editor

(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Lista ng mga Artikulo

Simula ng iyong huling pagbisita
Ang listahang ito ay kasalukuyang walang laman.
Lahat sa pamamagitan ng petsa
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinaka Sikat

Pinakamataas ang marka
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-email
Pinakamaraming nag-print
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-komento
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Ang iyong mga paborito

Ang listahan ng iyong mga paborito ay walang laman. Maari kang magdagdag ng mga artikulo sa listahang ito gamit ang article tools.

Ang iyong History

Ang listahan ng iyong history ay walang laman.

View Desktop Version