Si Wilfried Hofmann, Siyentipikong Panlipunang Aleman at Diplomatiko (bahagi 1 ng 2)

Marka:
Sukat ng Font:
A- A A+

Paglalarawanˇ: Ang kwento kung paano tinanggap ng isang diplomatikong Aleman at embahador sa Algeria ang Islam. Bahagi 1.

 • Ni Wilfried Hofmann
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 21 Dec 2008
 • Nag-print: 3
 • Tumingin: 2,606
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0
Mahina Pinakamagaling

Wilfried_Hofmann__German_Social_Scientist_and_Diplomat_(part_1_of_2)_001.jpgPh.D (Law) Harvard. Siyentipikong Panlipunang Aleman at Diplomat. Yumakap sa Islam noong 1980.

Si Dr. Hofmann, na tinanggap ang Islam noong 1980, ay ipinanganak bilang isang Katoliko sa Alemanya noong 1931. Nagtapos siya mula sa Union College sa New York at nakumpleto ang kanyang ligal na pag-aaral sa Munich University kung saan natanggap niya ang isang titulo ng doktor sa jurisprudence noong 1957.

Siya ay naging katulong sa pananaliksik para sa reporma ng pamamaraan ng sibil na pederal, at noong 1960 ay nakatanggap ng isang LL.M. na titulo mula sa Harvard Law School. Direktor siya ng Impormasyon para sa NATO sa Brussels noong 1983 hanggang 1987. Siya ay naitalaga bilang embahador ng Aleman sa Algeria noong 1987 at pagkatapos ay sa Morocco noong 1990 kung saan naglingkod siya sa loob ng apat na taon. Nagsagawa siya ng umrah (mas maliit na Paglalakbay) noong 1982 at Hajj (Pilgrimage) noong 1992.

Maraming mga mahahalagang karanasan ang gumabay kay Dr. Hofmann sa Islam. Ang una sa mga ito ay nagsimula noong 1961 nang siya ay naitalaga sa Algeria bilang Embahador sa Embahada ng Aleman at natagpuan ang kanyang sarili sa gitna ng madugong digmaang gerilya sa pagitan ng tropa ng Pransya at ng Algerian National Front na nakikipaglaban para sa kalayaan ng Algeria sa nakaraang walong taon. Doon niya nasaksihan ang kalupitan at masaker na tiniis ng populasyon ng Algeria. Araw-araw, halos isang dosenang mga tao ang pinapatay - "malapitan, ang istilo ng pagpatay" - dahil lamang sa pagiging isang Arabo o para sa pagsasalita para sa kalayaan. "Nasaksihan ko ang pagtitiyaga at tibay ng mga Taga-Algeria sa harap ng matinding pagdurusa, ang labis na disiplina sa panahon ng Ramadan, kanilang tiwala sa tagumpay, pati na rin ang kanilang pagiging makatao sa gitna ng pagdurusa". Nadama niya na ang kanilang relihiyon ang gumawa sa kanila nito, at samakatuwid, sinimulan niyang pag-aralan ang kanilang relihiyosong aklat - ang Quran. "Hindi ako tumigil sa pagbabasa nito, hanggang sa araw na ito."

Ang sining ng Islam ay ang pangalawang karanasan para kay Dr. Hofmann sa kanyang paglalakbay sa Islam. Mula sa kanyang kabataan siya ay mahilig sa sining at kagandahan at pagsasayaw ng ballet. Ang lahat ng ito ay nasasaklaw nang makilala niya ang sining ng Islam, na nagbigay ng isang matalik na pag-apila sa kanya. Sa pagtukoy sa sining ng Islam, sinabi niya: "Ang lihim nito ay tila namamalagi sa kilalang-kilala at unibersal na pagkakaroon ng Islam bilang isang relihiyon sa lahat ng mga artistikong pagpapakita nito, kaligrapya, espasyo na puno ng mga burloloy ng arabesque, pattern ng karpet, arkitektura ng moske at bahay, pati na rin ang pagpaplano sa lunsod. Iniisip ko ang liwanag ng mga moske na nagbubura ng anumang mistisismo, ng demokratikong diwa ng kanilang kaayusan ng arkitektura."

"Iniisip ko rin ang mapanuring kalidad ng mga palasyo ng Muslim, ang kanilang pag-asang Paraiso sa mga hardin na puno ng lilim, mga bukal, at batis; ang masalimuot na istrukturang panlipunan ng mga dating sentro ng lungsod o bayan (madinahs), na nagtataguyod ng mga pagsasamahan ng pamayanan at katapatan ng merkado, pagtitimpi sa init at hangin, at tinitiyak ang pagsasama ng moske at katabing sentro ng kapakanan ng mga mahihirap, paaralan at mga bahay-tuluyan sa merkado at tirahan. Ang naranasan ko ay napakaligayang Islam sa napakaraming lugar … ay ang nasasalat na epekto kung saan ang pagkakasundo ng Islam, ang paraan ng pamumuhay ng Islam, at ang pagtrato nag-iwan ng puwang sa parehong puso at isipan."

Marahil higit sa lahat ng ito, ang nakagawa ng isang makabuluhang epekto sa kanyang paghahanap para sa katotohanan, ay ang kanyang masusing kaalaman sa kasaysayan ng Kristiyanismo at mga doktrina. Napagtanto niya na mayroong isang makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng pinaniniwalaan ng tapat na Kristiyano at kung ano ang itinuturo ng isang propesor ng kasaysayan sa unibersidad. Lalo siyang nabagabag sa pag-kupkop ng Simbahan sa mga doktrina na itinatag ni St. Paul sa halip ng sa makasaysayang Hesus."Siya, na hindi kailanman nakilala si Hesus, sa kanyang labis na kristolohiya ay pinalitan ang orihinal at tamang Hudeo-Kristyano pananaw tungkol kay Hesus!"

Nahirapan siyang tanggapin na ang sangkatauhan ay may pasaning "orihinal na kasalanan" at kailangang pahirapan at patayin ng Diyos ang Kanyang sariling anak upang mailigtas ang Kanyang mga nilikha. "Napagtanto ko kung gaano ito kakila-kilabot, at kalapastanganan na isipin na ang Diyos ay maaaring nabigo sa Kanyang paglikha; na maaring wala Siyang magawa tungkol sa sakuna na sinasabing sanhi nina Adan at Eba nang hindi nanganak ng isang anak na lalaki, upang isakripisyo lamang sa isang madugong pamamaraan; na ang Diyos ay magdudusa para sa sangkatauhan, ang Kanyang nilikha.”

Bumalik siya sa pinakapangunahing tanong ng pagkakaroon ng Diyos. Matapos suriin ang mga gawa ng mga pilosopo, tulad ng Wittgenstein, Pascal, Swinburn, at Kant, nakarating siya sa isang matalinong paniniwala sa pagkakaroon ng Diyos. Ang susunod na lohikal na tanong na kinakaharap niya ay kung paano nakikipag-usap ang Diyos sa mga tao upang sila ay magabayan. Dahil dito kinilala niya ang pangangailangan ng mga paghahayag. Ngunit ano ang naglalaman ng katotohanan - Hudeo-Kristiyano na mga banal na kasulatan o Islam?

Natagpuan niya ang sagot sa tanong na ito sa kanyang pangatlong mahalagang karanasan nang makita niya ang sumusunod na talata ng Quran. Binuksan ng talatang ito ang kanyang mga mata at nagbigay ng sagot sa kanyang dilema. Malinaw at walang kamali-mali para sa kanya, tinanggihan nito ang mga ideya ng pasanin ng "orihinal na kasalanan" at ang pag-asang "pamamagitan" ng mga banal. "Ang isang Muslim ay nabubuhay sa isang mundo na walang klero (gaya ng pari) at walang herarkiya ng relihiyon; kapag nagdarasal siya ay hindi siya nagdarasal sa pamamagitan ni Hesus, Maria, o iba pang namamagitan na mga banal, ngunit direkta sa Diyos - bilang isang ganap na mananampalataya - at ito ay isang relihiyon na walang hiwaga." Ayon kay Hofmann, "Ang isang Muslim ay ang napalaya na mananampalataya na walang kapares."

Mahina Pinakamagaling

Si Wilfried Hofmann, Siyentipikong Panlipunang Aleman at Diplomatiko (bahagi 2 ng 2)

Marka:
Sukat ng Font:
A- A A+

Paglalarawanˇ: Ang kwento kung paano tinanggap ng isang diplomatikong Aleman at embahador sa Algeria ang Islam. Bahagi 2.

 • Ni Wilfried Hofmann
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 31 Jul 2006
 • Nag-print: 3
 • Tumingin: 2,617
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0
Mahina Pinakamagaling

Una kong nakita ang Islam sa realidad nito, na isang dalisay, malinaw na paniniwala sa nag-iisa lamang, ang tunay na Diyos, na hindi nagkaanak, at hindi ipinanganak, na hindi naihahalintulad sa anumanSa lugar ng kwalipikadong deismo (paniniwala sa natural na relihiyon sa mundo) ng Diyos ng isang tribo at ang paglikha ng isang banal na Trinidad, ipinakita sa akin ng Quran ang pinaka-kapani-paniwala, deretso, ang pinaka-buod - sa gayo’y makasaysayang pinakamaunlad - at hindi bababa sa antropomorpikong (katangiang pantao) konsepto ng Diyos.

“Ang mga pahayag na ontological (tungkol sa pag-iral) ng Quran, pati na rin ang mga etikal na turo nito, ay pinahanga ako ng lubos, "kasing ganda ng ginto," kaya walang puwang kahit na ang kaunting pag-aalinlangan tungkol sa pagiging tunay ng propetikong misyon ni Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala). Ang mga taong nakakaintindi sa kalikasan ng tao ay hindi papalpak na bigyang halaga ang walang hanggan na karunungan ng "pwede at di pwede" na ibinigay ng Diyos sa tao sa anyo ng Quran.

Para sa paparating na ika-18 kaarawan ng kanyang anak na lalaki noong 1980, naghanda siya ng 12-pahinang manuskrito na naglalaman ng mga bagay na itinuturing niyang totoo mula sa isang pananaw na pilosopiko. Hiniling niya sa isang Muslim na Imam ng Cologne na nagngangalang Muhammad Ahmad Rassoul na tingnan ang ginawa niya. Matapos basahin ito, sinabi ni Rassoul na kung naniniwala si Dr. Hofmann sa kanyang isinulat, siya ay isang Muslim! Tunay na nangyari ito pagkalipas ng ilang araw nang ipinahayag niya na "Sumasaksi ako na walang banal maliban sa Diyos, at sumasaksi ako na si Muhammad ay sugo ng Diyos." Iyon ay Setyembre 25, 1980.

Ipinagpatuloy ni Dr. Hofmann ang kanyang propesyonal na buhay bilang isang Aleman na diplomat at opisyal ng NATO sa loob ng labinlimang taon matapos siyang maging Muslim. "Hindi ako nakaranas ng anumang diskriminasyon sa aking propesyonal na buhay", sinabi niya. Noong 1984, tatlo at kalahating taon pagkatapos ng kanyang pagbabalik-loob, ay iginawad sa kanya ng Pangulo ng Aleman na si Dr. Carl Carstens ang Order of Merit ng Federal Republic of Germany.Ipinamahagi ng pamahalaang Aleman ang kanyang aklat na "Diary of a German Muslim" sa lahat ng mga Aleman na nasa misyon sa mga bansang Muslim bilang isang instrumento na analitikal. Hindi siya pinigilan ng mga propesyonal na tungkulin sa pagsasanay ng kanyang relihiyon.

Dating napaka dalubhasa sa pulang alak, siya ngayon ay magalang na tumatanggi sa mga alok ng alkohol. Bilang isang opisyal ng Foreign Service, paminsan-minsan ay kailangan niyang mag organisa ng mga tanghalian para sa mga dayuhang panauhin. Siya ay makikilahok sa pananghalian na walang laman ang plato sa harap niya sa panahon ng Ramadan. Noong 1995, kusang-loob siyang nag-retiro mula sa Foreign Service upang ilaan ang sarili sa mga maka-Islamikong kadahilanan.

Habang pinag-uusapan ang mga kasamaan na dulot ng alkohol sa indibidwal at buhay panlipunan, binanggit ni Dr. Hofmann ang isang insidente sa kanyang buhay na sanhi ng alkohol. Sa panahon ng kanyang mga taon sa kolehiyo sa New York noong 1951, minsan siyang nagbiyahe mula sa Atlanta hanggang sa Mississippi. Nang siya ay nasa Holy Spring, Mississippi biglaang may isang sasakyan, na tila minamaneho ng isang lasing na drayber, ang lumitaw sa harap ng kanyang kotse. Sumunod ang isang malubhang aksidente, na tinanggal ang labing siyam niyang mga ngipin at binago ang korte ng kanyang bibig.

Matapos sumailalim sa operasyon sa kanyang baba at ibabang balakang, inaliw siya ng siruhano sa ospital sa pagsabi: "Sa ilalim ng normal na mga kalagayan, walang nakaliligtas sa isang aksidente na tulad nito. Mayroong espesyal na plano sa iyo ang Diyos, aking kaibigan!” Nang siya ay tumikod-tikod sa Holy Spring ng makalabas mula sa ospital na ang kanyang "braso ay nasa saklay, isang nabendahan na tuhod, isang iodine-discolored, tinahi ang ibaba ng kanyang mukha", naisip niya kung ano ang maaaring maging kahulugan ng sinabi ng siruhano.

Nalaman niya ito isang araw, ngunit medyo matagal. "Sa wakas, tatlumpung taon ang nakalilipas, sa mismong araw na ipinahayag ko ang aking pananalig sa Islam, ang tunay na kahulugan ng aking pagkakaligtas ay naging malinaw sa akin!"

Isang pahayag tungkol sa kanyang pagbabalik-loob:

“Matagal-tagal na, nagsusumikap nang higit pa at mas tumpak at maiksi, sinubukan kong ilagay sa papel sa sistematikong paraan, lahat ng mga pilosopikal na katotohanan, na sa aking pananaw, ay maaaring matukoy sa kabila ng makatuwirang pag-aalinlangan. Sa gitna ng pagsisikap na ito sumulpot sa akin na ang pangkaraniwang saloobin ng isang agnostiko ay hindi intelihente; ang tao ay hindi maaaring makatakas sa isang desisyon na maniwala; na ang nilikha ng kung ano ang umiiral sa paligid natin ay malinaw; na ang Islam ay walang alinlangan na nasusumpungan ang sarili sa pinakadakilang pagkakaisa sa pangkalahatang katotohanan. Sa gayon napagtanto ko, ng may pagkabigla, na paunti-unti, sa kabila ng aking sarili at halos walang malay, sa pakiramdam at pag-iisip ako ay naging isang Muslim. Isang huling hakbang na lamang ang kailangang gawin: upang maging pormal ang aking pagbabalik-loob.

Sa ngayon ako ay isang Muslim. Dumating na ako.

Mahina Pinakamagaling

Mga bahagi ng mga artikulo na ito

Magdagdag ng komento

 • (Hindi nakikita sa publiko)

 • Ang iyong komento ay susuriin at dapat malathala sa loob ng 24 oras.

  Ang patlang na may markang asterisk (*) ay kailangan.

Pinakamaraming Tumingin

Araw-araw
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Kabuuan
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinili ng Editor

(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Listahan ng Contento

Simula ng iyong huling pagbisita
Ang listahang ito ay kasalukuyang walang laman.
Lahat sa pamamagitan ng petsa
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinaka Sikat

Pinakamataas ang marka
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-email
Pinakamaraming nag-print
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-komento
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Ang iyong mga paborito

Your favorites list is empty. You may add articles to this list using the article tools.

Ang iyong History

Ang listahan ng iyong mga paborito ay walang laman. Maari kang magdagdag ng mga artikulo sa listahang ito gamit ang article tools.