L'articolo / video che hai richiesto non esiste ancora.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

요청한 문서 / 비디오는 아직 존재하지 않습니다.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

המאמר / הסרטון שביקשת אינו קיים עדיין.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

L'articolo / video che hai richiesto non esiste ancora.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

요청한 문서 / 비디오는 아직 존재하지 않습니다.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

המאמר / הסרטון שביקשת אינו קיים עדיין.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

Kenneth L. Jenkins, Mhudumu na Mzee wa Kanisa la Pentekoste, Marekani (sehemu ya 1 kwa 3)

Ukadiriaji:
Ukubwa wa herufi:

Maelezo: Mvulana aliyewahi kupotoshwa anapata wokovu wake kupitia Kanisa la Kipentekoste na anajibu wito wake wa huduma akiwa na umri wa miaka 20, baadaye kuwa Muislamu. Sehemu ya 1.

 • Na Kenneth L. Jenkins
 • Iliyochapishwa mnamo 17 Dec 2021
 • Ilirekebishwa mara ya mwisho mnamo 18 Nov 2021
 • Ilichapishwa: 0
 • Imetazamwa: 1672 (wastani wa kila siku: 4)
 • Ukadiriaji: Bado haijakadiriwa
 • Imekadiriwa na: 0
 • Imetumwa kwa barua pepe 0
 • Ilitoa maoni kuhusu: 0

Utangulizi

Kama mhudumu wa zamani na mzee wa kanisa la Kikristo, imekuwa wajibu kwangu kuwaangazia wale wanaoendelea kutembea gizani. Baada ya kuukubali Uislamu, nilihisi haja kubwa ya kuwasaidia wale ambao bado hawajabarikiwa kupata nuru ya Uislamu.

Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunirehemu na kunifanya niujue uzuri wa Uislamu kama alivyofundisha Mtume Muhammad na wafuasi wake walioongoka. Ni kwa rehema za Mwenyezi Mungu tu kwamba tunapata mwongozo wa kweli na uwezo wa kufuata njia iliyonyooka, ambayo inaongoza kwenye mafanikio katika maisha ya dunia na Akhera.

Asifiwe Mwenyezi Mungu kwa wema alionitendea Sheikh Abdullah bin Abdulaziz bin Baz baada ya kuukubali Uislamu. Ninathamini na nitapitisha maarifa niliyopata kutoka kwenye kila kikao pamoja naye. Kuna wengine wengi ambao wamenisaidia kwa njia ya kunitia moyo na ujuzi, lakini kwa kuogopa kumsahau mtu yeyote, nitaepuka kujaribu kuwaorodhesha. Inatosha kusema kwamba ninamshukuru Mwenyezi Mungu, kwa kila kaka na dada ambaye amemruhusu kuchukua nafasi katika ukuaji na maendeleo yangu kama Muislamu.

Ninaomba kuwa kazi hii fupi iwe ya manufaa kwa wote. Natumaini kuwa Wakristo wataona kuwa bado kuna tumaini kwa ajili ya hali zenye kupotoka zinazoenea kwa wingi kwenye Jumuiya ya Wakristo. Majibu ya matatizo ya Kikristo hayapatikani kwa Wakristo wenyewe, kwa maana wao, mara nyingi, ndio chanzo cha matatizo yao wenyewe. Bali Uislamu ndio suluhu la matatizo yanayoukumba ulimwengu wa Kikristo, pamoja na matatizo yanayoukabili ulimwengu unaoitwa wa dini kwa ujumla. Mungu atuongoze sote na atulipe thawabu kulingana na matendo na nia zetu.

Abdullah Muhammad al-Faruque at-Ta’if, Ufalme wa Saudi Arabia.

Mwanzo

Nikiwa mvulana mdogo nililelewa na hofu kuu ya Mungu. Nikiwa nimelelewa kidogo na bibi ambaye alikuwa Mpentekoste, kanisa likawa sehemu muhimu ya maisha yangu nikiwa na umri mdogo sana. Nilipofika umri wa miaka sita, nilijua vyema faida zinazoningoja Mbinguni kwa kuwa mvulana mdogo mzuri na adhabu inayosubiri motoni kwa wavulana wadogo ambao ni watukutu. Nilifundishwa na bibi yangu kuwa waongo wote walihukumiwa kwenda Motoni, ambako wangeungua milele na milele.

Mama yangu alifanya kazi mbili na aliendelea kunikumbusha mafundisho niliyopewa na mama yake. Ndugu yangu mdogo na dada yangu mkubwa hawakuonekana kuchukua maonyo ya bibi yetu ya baada ya duniani kwa uzito kama nilivyofanya. Nakumbuka nilipouona mwezi mwandamo ukiwa na rangi nyekundu-nyekundu, na ningeanza kulia kwa sababu nilifundishwa kwamba moja ya ishara za mwisho wa dunia ni kwamba mwezi ungekuwa mwekundu kama damu. Nikiwa mtoto wa miaka minane, nilianza kuingiwa na woga kwa kile nilichofikiri ni ishara mbinguni na duniani za Siku ya Kiyama kwamba niliota ndoto za jinsi Siku ya Hukumu itakavyokuwa. Nyumba yetu ilikuwa karibu na seti ya reli, na treni zilipita mara kwa mara. Nakumbuka niliamshwa kutoka usingizini na sauti ya kutisha ya honi ya treni na kufikiria kwamba nilikuwa nimekufa na nilikuwa nikifufuliwa baada ya kusikia sauti ya tarumbeta. Mafundisho haya yaliota mizizi katika akili yangu changa kupitia mchanganyiko wa mafundisho ya mdomo na usomaji wa seti ya vitabu vya watoto vinavyojulikana kama Hadithi ya Biblia.

Kila Jumapili tulikuwa tukienda kanisani tukiwa tumevalia mavazi yetu ya kifahari. Babu yangu alikuwa chombo chetu cha usafiri. Kanisa lingedumu kwa kile kilichoonekana kwangu kama masaa. Tulifika karibu saa kumi na moja asubuhi na tulikuwa hatuondoki hadi muda mwingine saa tisa alasiri. Nakumbuka kulala kwenye mapaja ya bibi yangu mara nyingi. Katika muda fulani mimi na kaka yangu tuliruhusiwa kuondoka kanisani kati ya mwisho wa shule ya Jumapili na ibada ya asubuhi ili kuketi pamoja na babu yetu kwenye uwanja wa reli na kutazama treni zikipita. Hakuwa mshiriki wa kanisa, lakini alihakikisha kwamba familia yangu inafika huko kila Jumapili. Muda fulani baadaye, alipatwa na kiharusi ambacho kilimfanya apooze baadhi ya sehemu, na kwa sababu hiyo, hatukuweza kuhudhuria kanisa kama kawaida. Kipindi hiki kitakuwa mojawapo ya hatua muhimu zaidi za maendeleo yangu.

Kujitolea Upya

Nilifarijika, kwa namna fulani, kwa kutoweza tena kuhudhuria kanisa, lakini nilihisi  hamu ya kwenda peke yangu kila mara. Nikiwa na umri wa miaka kumi na sita, nilianza kuhudhuria kanisa la rafiki ambaye baba yake alikuwa kasisi. Lilikuwa jengo dogo lenye duka mbele ikiwa familia ya rafiki yangu, mimi, na mwanafunzi mwenzangu mwingine kama washiriki. Hii iliendelea kwa miezi kadhaa tu kabla ya kanisa kufungwa. Baada ya kuhitimu kutoka shule ya upili na kuingia chuo kikuu, niligundua tena ahadi yangu ya kidini na nikazama kabisa katika mafundisho ya Kipentekoste. Nilibatizwa na “kujazwa na Roho Mtakatifu,” kama tukio lilivyoitwa wakati huo. Nikiwa mwanafunzi wa chuo kikuu, haraka nikawa fahari ya kanisa. Kila mtu alikuwa na matumaini makubwa kwangu, na nilifurahi kuwa tena "kwenye njia ya wokovu".

Nilihudhuria kanisani kila mara milango yake ilipofunguliwa. Nilijifunza Biblia kwa siku na majuma. Nilihudhuria mihadhara iliyotolewa na wasomi wa Kikristo wa siku zangu, na nilikubali wito wangu wa huduma nikiwa na umri wa miaka 20. Nilianza kuhubiri na nikajulikana haraka sana. Nilikuwa na msimamo mkali sana na niliamini kwamba hakuna mtu angeweza kupokea wokovu isipokuwa awe katika kundi la kanisa langu. Nilimlaani vikali kila mtu ambaye hakuwa anamjua Mungu kama nilivyomjua mimi. Nilifundishwa kwamba Yesu Kristo (rehema na baraka za Mungu ziwe juu yake) na Mwenyezi Mungu walikuwa kitu kimoja. Nilifundishwa kwamba kanisa letu haliamini utatu, lakini Yesu (rehema na baraka za Mungu ziwe juu yake) kwa hakika alikuwa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nilijaribu kuelewa japo ilinibidi nikiri kuwa sikuelewa kabisa. Kwa kadiri nilivyojali, lilikuwa ni fundisho pekee lililokuwa na maana kwangu. Nilifurahishwa na mavazi matakatifu ya wanawake na tabia ya uchamungu za wanaume. Nilifurahia kufuata fundisho ambayo wanawake walitakiwa kuvaa mavazi ya kujifunika kabisa, si kujipaka vipodozi vya nyuso zao, na kujiwakilisha kama mabalozi wa kweli wa Kristo. Nilisadikishwa pasipo shaka yoyote kwamba hatimaye nilikuwa nimepata njia ya kweli ya raha ya milele. Nilijadiliana na mtu yeyote kutoka kwenye kanisa tofauti mwenye imani tofauti na kuwanyamazisha kabisa kwa ujuzi wangu wa Biblia. Nilikariri mamia ya vifungu vya Biblia, na hilo likawa alama kuu ya mahubiri yangu. Hata hivyo, ingawa nilihisi kuhakikishiwa kuwa kwenye njia sahihi, sehemu yangu fulani ilikuwa bado ikitafuta. Nilihisi kwamba kulikuwa na ukweli wa hali ya juu zaidi ambao unapaswa kupatikana.

 

 

Kenneth L. Jenkins, Mhudumu na Mzee wa Kanisa la Kipentekoste, Marekani (sehemu ya 2 kwa 3)

Ukadiriaji:
Ukubwa wa herufi:

Maelezo: Mvulana aliyewahi kupotoshwa anapata wokovu wake kupitia Kanisa la Kipentekoste na anajibu wito wake wa huduma akiwa na umri wa miaka 20, baadaye kuwa Mwislamu. Sehemu ya 2: "Kila kitu kinachong'aa si dhahabu."

 • Na Kenneth L. Jenkins
 • Iliyochapishwa mnamo 17 Dec 2021
 • Ilirekebishwa mara ya mwisho mnamo 18 Nov 2021
 • Ilichapishwa: 0
 • Imetazamwa: 1711 (wastani wa kila siku: 4)
 • Ukadiriaji: Bado haijakadiriwa
 • Imekadiriwa na: 0
 • Imetumwa kwa barua pepe 0
 • Ilitoa maoni kuhusu: 0

Nilikuwa nikitafakari nikiwa peke yangu na kumwomba Mungu aniongoze kwenye dini sahihi na anisamehe ikiwa nilichokuwa nikifanya ni makosa. Sikuwahi kuwa na mawasiliano yoyote na Waislamu. Watu pekee niliowajua waliodai Uislamu kuwa dini yao walikuwa wafuasi wa Eliya Muhammad, ambao waliitwa na wengi kuwa “Waislamu Weusi” au “Taifa Lililopotea.” Ilikuwa ni katika kipindi hiki mwishoni mwa miaka ya sabini ambapo Mhudumu Louis Farrakhan alikuwa tayari kujenga upya kile kilichoitwa "Taifa la Uislamu." Nilikwenda kumsikiliza Mhudumu Farrakhan akizungumza kwa mwaliko wa mfanyakazi mwenzangu na nikaona kuwa ni uzoefu ambao ungebadilisha maisha yangu kwa kiasi kikubwa. Sikuwahi kamwe kumsikia mtu mweusi mwingine maishani mwangu akiongea vile. Mara moja nilitaka kupanga kukutana naye ili kujaribu kumgeuza kuwa dini yangu. Nilifurahia kueneza injili, nikitumaini kupata roho zilizopotea ili kuziokoa kutoka kwenye Moto wa Jahanamu - bila kujali walikuwa akina nani.

      Baada ya kuhitimu kutoka chuo kikuu nilianza kufanya kazi ya kutwa nzima. Nilipokuwa nikifikia kilele cha huduma yangu, wafuasi wa Eliya Muhammad walionekana zaidi, na nilithamini jitihada zao katika kujaribu kuiondoa jumuiya ya watu weusi kutoka katika maovu yaliyokuwa yakiiangamiza kutoka ndani. Nilianza kuwaunga mkono, kwa njia fulani, kwa kununua mafundisho yao na hata kukutana nao kwa mazungumzo. Nilihudhuria masomo yao ili kujua ni nini hasa walichokuwa wanaamini. Kwa jinsi nilivyojua wengi wao walikuwa waaminifu, sikuweza kulikubali wazo la Mungu kuwa mtu mweusi. Sikukubaliana na matumizi yao ya Biblia ili kuunga mkono msimamo wao kuhusu masuala fulani. Hiki kilikuwa kitabu ambacho nilikijua vizuri sana, na nilisikitishwa sana na kile nilichoona ni tafsiri yao isiyo sahihi. Nilikuwa nimehudhuria shule za Biblia zinazotegemewa katika eneo letu na nilikuwa na ujuzi mwingi katika nyanja mbalimbali za mafunzo ya Biblia.

Baada ya miaka sita hivi, nilihamia Texas na nikajiunga na makanisa mawili. Kanisa la kwanza liliongozwa na mchungaji kijana ambaye hakuwa na uzoefu na hakuwa na elimu sana. Ujuzi wangu wa maandiko ya Kikristo kwa wakati huu ulikuwa umekua na kuwa kitu kisicho cha kawaida. Nilivutiwa sana na mafundisho ya Biblia. Nilianza kutazama kwa undani maandiko na kugundua kuwa nilijua zaidi ya kiongozi wa sasa. Ili kuonyesha heshima, niliondoka na kujiunga na kanisa lingine katika jiji tofauti ambako nilihisi kwamba ningeweza kujifunza zaidi. Mchungaji wa kanisa hili alikuwa msomi sana. Alikuwa mwalimu bora lakini alikuwa na mawazo ambayo hayakuwa ya kawaida katika shirika letu la kanisa. Alikuwa na maoni ya uhuru kwa kiasi fulani, lakini bado nilifurahia mafundisho yake. Muda si muda nilijifunza somo muhimu zaidi katika maisha yangu ya Kikristo, ambalo lilikuwa “kila kitu kinachong'aa si dhahabu.” Licha ya mwonekano wake wa nje, kulikuwa na maovu yakifanyika ambayo sikuwahi kufikiria kuwa yanawezekana katika Kanisa. Maovu haya yalinifanya kutafakari kwa kina, na nikaanza kutilia shaka mafundisho ambayo nilijitolea sana.

Karibu katika Ulimwengu Halisi wa Kanisa

      Muda mchache niligundua kwamba kulikuwa na wivu mwingi ulioenea katika ngazi ya wahudumu. Mambo yalikuwa yamebadilika kutoka yale niliyoyazoea. Wanawake walivaa mavazi ambayo nilifikiri yalikuwa ya aibu. Watu wanavaa ili waangaliwe, kwa kawaida kutoka kwa jinsia tofauti. Niligundua pesa na tamaa kama sehemu kubwa katika uendeshaji wa shughuli za kanisa. Kulikuwa na makanisa mengi madogo yaliyokuwa yakihangaika, na walituita tufanye mikutano ili kusaidia kukusanya pesa kwa ajili yao. Niliambiwa kwamba ikiwa kanisa halina idadi fulani ya washiriki, basi sikupaswa kupoteza muda wangu kuhubiri huko kwa sababu nisingeweza pata pesa ya kutosha. Kisha nilieleza kwamba sikuwa na nia ya pesa na kwamba ningehubiri hata kama kulikuwa na mshiriki mmoja tu ... na ningefanya bila malipo! Hili lilisababisha usumbufu. Nilianza kuwahoji wale ambao nilifikiri walikuwa na hekima, nikagundua kuwa walikuwa wakifanya maonyesho. Nilijifunza kwamba pesa, mamlaka na cheo ni muhimu zaidi kuliko mafundisho ya kweli kuhusu Biblia. Nikiwa mwanafunzi wa Biblia, nilijua kabisa kwamba kulikuwa na makosa, mizozo na uzushi. Nilifikiri kwamba watu walipaswa kufunuliwa ukweli kuhusu Biblia. Wazo la kuwafunulia watu mambo hayo ya Biblia lilikuwa wazo linalodaiwa kuwa lilitokana na Shetani. Lakini nilianza kuwauliza walimu wangu maswali hadharani wakati wa madarasa ya Biblia, ambayo hakuna hata mmoja wao aliyeweza kuyajibu. Hakuna hata mmoja ambaye angeweza kueleza jinsi Yesu alidhaniwa kuwa Mungu, na jinsi, wakati huohuo, alidhaniwa kuwa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu aliyefungwa katika umoja na bado hakuwa sehemu ya utatu. Wahubiri kadhaa hatimaye walilazimika kukiri kwamba hawakuielewa lakini tulitakiwa tu kuiamini.

Kesi za uzinzi na uasherati zilikwenda bila kuadhibiwa. Baadhi ya wahubiri walikuwa wameingizwa kwenye dawa za kulevya na walikuwa wameharibu maisha yao na ya familia zao. Viongozi wa baadhi ya makanisa walipatikana kuwa ni mashoga. Kulikuwa na wachungaji hata wenye hatia ya kufanya uzinzi na mabinti wadogo wa washiriki wengine wa kanisa. Haya yote pamoja na kushindwa kupata majibu ya yale niliyofikiri ni maswali halali yalitosha kunifanya nitafute mabadiliko. Mabadiliko hayo yalikuja nilipokubali kazi katika Ufalme wa Saudi Arabia.

 

 

Kenneth L. Jenkins, Mhudumu na Mzee wa Kanisa la Kipentekoste, Marekani (sehemu ya 3 kwa 3)

Ukadiriaji:
Ukubwa wa herufi:

Maelezo: Mvulana aliyewahi kupotoshwa anapata wokovu wake kupitia Kanisa la Kipentekoste na anajibu wito wake wa huduma akiwa na umri wa miaka 20, baadaye kuwa Muislamu. Sehemu ya 3: "Kuzaliwa kutoka gizani kuingia kwenye nuru."

 • Na Kenneth L. Jenkins
 • Iliyochapishwa mnamo 17 Dec 2021
 • Ilirekebishwa mara ya mwisho mnamo 18 Nov 2021
 • Ilichapishwa: 0
 • Imetazamwa: 1695 (wastani wa kila siku: 4)
 • Ukadiriaji: Bado haijakadiriwa
 • Imekadiriwa na: 0
 • Imetumwa kwa barua pepe 0
 • Ilitoa maoni kuhusu: 0

Mwanzo Mpya

Haikupita muda mrefu baada ya kuwasili Saudi Arabia niliona tofauti ya mara moja katika mtindo wa maisha wa watu wa Kiislamu. Walikuwa tofauti na wafuasi wa Eliya Muhammad na Mhudumu Louis Farrakhan kwa kuwa walikuwa wa mataifa, rangi na lugha zote. Mara moja nilionyesha nia ya kujifunza zaidi kuhusu aina hii ya pekee ya dini. Nilishangazwa na maisha ya Mtume Muhammad na nilitaka kujua zaidi. Niliomba vitabu kutoka kwa mmoja wa ndugu ambaye alikuwa na bidii katika kuwalingania watu kwenye Uislamu. Nilipewa vitabu vyote ambavyo nilivitaka. Nilisoma kila kimoja. Kisha nikapewa Quran Tukufu na kuisoma mara kadhaa ndani ya miezi minne. Niliuliza swali baada ya swali na kupata majibu ya kuridhisha. Kilichonivutia ni kwamba ndugu hawakutaka kunivuta kwa ujuzi wao. Ikiwa ndugu hajui jibu la swali, aliniambia kwamba hajui na ingemlazimu kuuliza kwa mtu mwingine mwenye kujua. Siku iliyofuata alileta jibu. Niliona jinsi unyenyekevu ulivyochukua nafasi kubwa katika maisha ya watu hawa wa ajabu wa Mashariki ya Kati.

Nilishangaa kuona wanawake wakijifunika uso hadi miguu. Sikuona uongozi wowote wa kidini. Hakuna aliyekuwa akigombea nafasi yoyote ya kidini. Hayo yote yalikuwa ya ajabu, lakini ningewezaje kuwa na wazo la kuacha mafundisho ambayo yalikuwa yamenifuata tangu utotoni? Ni vipi kuhusu Biblia? Nilijua kwamba kuna ukweli ndani yake ingawa ilikuwa imebadilishwa na kusahihishwa mara kadhaa. Kisha nikapewa kaseti ya video ya mjadala kati ya Sheikh Ahmed Deedat na Mchungaji Jimmy Swaggart. Baada ya kuona mjadala huo mara moja nikawa Muislamu.

Nilipelekwa kwenye ofisi ya Sheikh Abdullah bin Abdulaziz bin Baz kutangaza rasmi kuukubali Uislamu. Hapo ndipo nilipopewa ushauri mzuri wa jinsi ya kujitayarisha kwa ajili ya safari ndefu iliyo mbele. Ilikuwa kuzaliwa kweli kutoka gizani kuingia kwenye nuru. Nilijiuliza wenzangu wa Kanisa watafikiria nini watakaposikia kwamba nimeukubali Uislamu. Haikupita muda nikagundua. Nilirudi Marekani kwa likizo na nilishutumiwa vikali kwa ajili ya “kutokuwa na imani”. Nilipigwa muhuri na lebo nyingi - kutoka mwasi hadi mtu aliyekataliwa. Watu waliambiwa na wanaojiita viongozi wa kanisa wasinikumbuke hata kwenye maombi. Ingawa inaweza kuonekana kuwa ya kushangaza, sikujisumbua hata kidogo. Nilifurahi sana kwamba Mungu Mweza-Yote, alikuwa amechagua kuniongoza ipasavyo bila kujali jambo lingine lolote.

     Sasa nilitaka tu kuwa Muislamu anayejitolea kama nilivyokuwa Mkristo. Hii, bila shaka, ilimaanisha kujifunza. Niligundua kuwa mtu anaweza kukua vile anavyotaka katika Uislamu. Hakuna ukiritimba wa maarifa - ni bure kwa wote wanaotaka kupata fursa za kujifunza. Nilipewa seti ya Saheeh Muslim kama zawadi kutoka kwa mwalimu wangu wa Quran. Hapo ndipo nilipotambua haja ya kujifunza kuhusu maisha, maneno na mwenendo wa Mtume Muhammad, rehema na baraka za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake. Nilisoma na kujifunza mikusanyo mingi ya Hadiyth inayopatikana kwa Kiingereza. Nilitambua kwamba ujuzi wangu wa Biblia ulikuwa muhimu sana katika kushughulika na wale wenye malezi ya Kikristo. Maisha kwangu yamechukua maana mpya kabisa. Moja ya mabadiliko makubwa ya mtazamo ni matokeo ya kujua kwamba maisha haya lazima yatumike kwa ajili ya maandalizi ya maisha ya baadae. Ilikuwa pia uzoefu mpya kujua kwamba tunalipwa hata kwa nia yetu. Ukikusudia kufanya wema, basi utalipwa. Ilikuwa tofauti kabisa katika Kanisa. Mtazamo ulikuwa kwamba "njia ya Motoni imetengenezwa kwa nia njema." Hakukuwa na njia ya kushinda. Ikiwa ulitenda dhambi, basi ulipaswa kuungama kwa mchungaji, hasa ikiwa dhambi hiyo ilikuwa ni dhambi kubwa, kama vile uzinzi. Ulihukumiwa vikali kwa matendo yako.

Sasa na Baadae

Baada ya mahojiano na gazeti la Al-Madinah niliulizwa kuhusu shughuli zangu za sasa na mipango ya siku zijazo. Kwa sasa, lengo langu ni kujifunza Kiarabu na kuendelea kusoma ili kupata maarifa zaidi kuhusu Uislamu. Kwa sasa ninajishughulisha na fani ya dawah na naitwa kutoa mihadhara kwa wasio Waislamu ambao wanatoka katika malezi ya Kikristo. Ikiwa Mungu, Mwenyezi, atayalinda maisha yangu, natumaini kuandika zaidi juu ya somo la dini linganishi.

Ni wajibu wa Waislamu duniani kote kufanya kazi ya kueneza elimu ya Uislamu. Kama mtu ambaye nimetumia muda mwingi kama mwalimu wa Biblia, ninahisi hisia ya kipekee ya wajibu katika kuelimisha watu kuhusu makosa, migongano na hadithi za kubuni za kitabu kinachoaminiwa na mamilioni ya watu. Mojawapo ya furaha kuu ni kujua kwamba sihitaji kujihusisha katika mabishano makubwa na Wakristo, kwa sababu nilikuwa mwalimu ambaye alifundisha mbinu nyingi za mabishano wanazozitumia. Pia nilijifunza jinsi ya kubishana kwa kutumia Biblia kutetea Ukristo. Na wakati huo huo najua hoja za kupinga kila hoja ambazo sisi wahudumu tulikatazwa na viongozi wetu kuzijadili au kuzitoa.

Ni maombi yangu kwamba Mungu atusamehe ujinga wetu wote na atuongoze kwenye njia ya Peponi. Sifa njema zote ni za Mungu. Rehema na baraka za Mwenyezi Mungu ziwe juu ya Mtume wa mwisho, Mtume Muhammad, familia yake, maswahaba zake, na wale wanaofuata uongofu wa kweli.

 

 

 

Sehemu za Makala hiki

Tazama sehemu zote pamoja

Ongeza maoni

Iliyotazamwa Zaidi

Kila siku
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
Jumla
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)

Chaguo la Mhariri

Orodha ya Makala

Tangu ulivyo tembelea mara ya mwisho
Orodha hii ipo tupu kwa sasa.
Zote kwa tarehe
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)

Maarufu sana

Iliyokadiriwa juu zaidi
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
Iliyotumwa  kwa barua pepe zaidi
Iliyochapishwa zaidi
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
Iliyotolewa maoni zaidi
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)

Unazozipenda

Orodha ya unazozipenda ipo tupu. Unaweza kuongeza makala kwenye orodha hii kwa kutumia zana za makala.

Historia yako

Orodha yako ya historia ipo tupu.

View Desktop Version