Hanapin

Mga salita na natagpuan sa mga artikulo:  aisha  stacey

Resulta ng paghahanap

Mga resulta: 1 - 20 sa 63
Ipakita # 
Simula Nauna Pahina: SusunodDulo

Propeta Saleh

Paglalarawan:

Nagpadala ang Diyos ng mga Propeta sa lahat ng mga bansa sa mundo.

 • Ni  Aisha Stacey (© 2009 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Tumingin: 175 (karaniwan sa araw-araw: 2)
 • Huling binago noong  02 Aug 2015
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang mga Pagkakatulad at Pagkakaiba sa pagitan ng Islam at Kristiyanismo (bahagi 1 ng 2): Magkatulad ngunit Magkaiba.

Marka:

Paglalarawan:

Ang Islam at Kristiyanidad ay ipinalagay bilang dalawang monolitikong mga relihiyon. Ito ay isang pagpapaliwanag kung ano ang pinaniniwalaan ng Islam at Kristiyanismo tungkol sa mga Kapahayagan, mga Propeta at ng Trinidad.

 • Ni  Aisha Stacey (© 2017 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Tumingin: 4917 (karaniwan sa araw-araw: 47)
 • Huling binago noong  20 Jan 2020
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Si Maria, ang Ina ni Hesus (bahagi 1 ng 2): Sino si Maria?

Paglalarawan:

Kilala siya ng mga Kristiyano bilang si Maria, ang ina ni Hesus. Tinutukoy din siya ng mga Muslim bilang ina ni Hesus, o sa Arabe, Umm Eisa. Sa Islam si Maria ay madalas na tinatawag na Maryam bint Imran; Si Maria, ang anak na babae ni Imran. Ang artikulong ito ay nagbibigay ng ilang kaalaman tungkol sa pag-ampon ni Zacarias sa kanya upang makapaglingkod siya sa templo.

 • Ni  Aisha Stacey (© 2008 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Tumingin: 392 (karaniwan sa araw-araw: 4)
 • Huling binago noong  03 Feb 2019
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Kaligayahan sa Islam (bahagi 2 ng 3): Ang Kaligayahan at Agham

Paglalarawan:

 Ang Islam ay sumasang-ayon sa mga siyentipikong hakbang sa pagkamit ng kaligayahan. 

 • Ni  Aisha Stacey (© 2011 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Tumingin: 439 (karaniwan sa araw-araw: 4)
 • Huling binago noong  09 May 2019
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Paano Kumilos Kapag Dinatnan ng Sakit (bahagi 2 ng 2): Walang Hanggan ang Awa ng Diyos

Paglalarawan:

Ang mga mapapakinabangang mga hakbang na dapat gawin kapag dinapuan ng sakit o kapinsalaan.

 • Ni  Aisha Stacey (© 2009 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Tumingin: 324 (karaniwan sa araw-araw: 3)
 • Huling binago noong  04 Oct 2009
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Tayo ba ay Nag-iisa? (bahagi 3 ng 3 ): Ang Jinn ay umiiral kasama natin subalit nakabukod sa atin

Paglalarawan:

Kung saan naninirahan ang mga jinn at kung paano natin maprotektahan ang ating mga sarili mula sa kanila.

 • Ni  Aisha Stacey (© 2011 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Tumingin: 391 (karaniwan sa araw-araw: 4)
 • Huling binago noong  10 Nov 2013
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Nais kong maging isang Muslim ngunit... Mga Kuro-kuro sa Pagpasok sa Islam (bahagi 3 ng 3)

Paglalarawan:

Ang mga kasalanan, pagkatakot sa reaksyon ng iba, o walang kakilalang sa mga Muslim ay hindi dapat pumigil sa isang tao na yakapin ang Islam.

 • Ni  Aisha Stacey (© 2011 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Tumingin: 553 (karaniwan sa araw-araw: 5)
 • Huling binago noong  06 May 2014
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Wicca (bahagi 2 ng 2): Ang Kasamaan dahil sa Kakulangan

Paglalarawan:

Islam at Wicca - magkatugma ba ang mga ito sa anumang paraan?

 • Ni  Aisha Stacey (© 2012 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Tumingin: 267 (karaniwan sa araw-araw: 3)
 • Huling binago noong  05 Nov 2012
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Wicca (bahagi 1 ng 2) Ano ang Wicca?

Paglalarawan:

Mula sa sinaunang mga inabandunang sistema ng paniniwala hanggang sa bagong panahon ng pangkukulam.

 • Ni  Aisha Stacey (© 2012 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Tumingin: 268 (karaniwan sa araw-araw: 3)
 • Huling binago noong  05 Nov 2012
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang mga Pakinabang ng Pagpasok sa Islam (bahagi 1 ng 3)

Paglalarawan:

Ang lahat ng iyong katanungan ay nasagot na.

 • Ni  Aisha Stacey (© 2011 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Tumingin: 710 (karaniwan sa araw-araw: 7)
 • Huling binago noong  17 Dec 2015
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Paano Makitungo ang Islam sa Kalungkutan at Pag-aalala (bahagi 1 ng 4): Ang Kondisyon ng Tao

Paglalarawan:

Katotohanan, sa pagalaala sa Diyos masusumpungan ang kapanatagan ng puso. (Quran 13:28)

 • Ni  Aisha Stacey (© 2010 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Tumingin: 419 (karaniwan sa araw-araw: 4)
 • Huling binago noong  07 Apr 2013
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang mga Pakinabang ng Pagpasok sa Islam (bahagi 2 ng 3)

Paglalarawan:

Bakit dapat kang magbalik-loob sa Islam nang walang pag-aantala.

 • Ni  Aisha Stacey (© 2011 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Tumingin: 663 (karaniwan sa araw-araw: 6)
 • Huling binago noong  10 Nov 2013
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Mga Pag-uusap sa Paraiso at Impiyerno (bahagi 2 ng 3): Diyalogo at mga Talakayan

Paglalarawan:

Marami pang mga pag-uusap na magaganap sa pagitan ng mga tao sa Paraiso at ang mga naninirahan sa Impyerno.

 • Ni  Aisha Stacey (© 2012 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Tumingin: 402 (karaniwan sa araw-araw: 4)
 • Huling binago noong  26 Apr 2013
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Kaligtasan sa Islam (bahagi 1 ng 3): Ano ang Kaligtasan?

Paglalarawan:

Tamuhin ang kaligtasan sa pamamagitan ng taos-pusong pagsamba.

 • Ni  Aisha Stacey (© 2010 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Tumingin: 525 (karaniwan sa araw-araw: 5)
 • Huling binago noong  25 Apr 2020
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Kuwento ni Adan (bahagi 5 ng 5): Ang Unang Tao at Modernong Agham

Paglalarawan:

Ang ilang mga modernong natuklasan tungkol sa pagkakapareho ng mga tao sa paghahambing sa ilang mga katotohanan sa Quran.

 • Ni  Aisha Stacey (© 2008 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Tumingin: 783 (karaniwan sa araw-araw: 8)
 • Huling binago noong  20 Apr 2008
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Kaligayahan sa Islam (bahagi 3 ng 3): Ang Kaligayahan ay Matatagpuan sa Taos-Pusong Pagsamba

Paglalarawan:

Ang mga utos ng Diyos ay nakadisenyo upang magdala ng kaligayahan.

 • Ni  Aisha Stacey (© 2011 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Tumingin: 457 (karaniwan sa araw-araw: 4)
 • Huling binago noong  10 Nov 2013
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Si Hesus, anak ni Maria (bahagi 4 ng 5): Tunay ba na Namatay si Hesus?

Paglalarawan:

Ang artikulong ito ay naglalarawan ng paniniwala ng Muslim tungkol kay Hesus at sa pagpapako sa krus. Tinatanggihan din nito ang paniniwala ng isang pangangailangan ng 'isang alay' upang mabayaran ang orihinal na kasalanan para sa sangkatauhan.

 • Ni  Aisha Stacey (© 2008 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Tumingin: 598 (karaniwan sa araw-araw: 6)
 • Huling binago noong  18 Aug 2011
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Bakit ang mga Muslim ay Inaanyayahan ang iba sa Islam?

Paglalarawan:

Ang mga Muslim ay nais ibahagi ang kanilang pananaw sa buhay sa lahat ng kanilang makakatagpo. Nais nilang ang iba ay maramdaman ang kagaangang gaya ng kanilang nararamdaman at narito ang dahilan kung bakit.

 • Ni  Aisha Stacey (© 2014 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Tumingin: 172 (karaniwan sa araw-araw: 2)
 • Huling binago noong  18 Mar 2018
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Kaligtasan sa Islam (bahagi 3 ng 3): Ang Pagbabalik-loob

Paglalarawan:

Ang Pagbaballik-loob ay tanda ng daan tungo sa kaligtasan.

 • Ni  Aisha Stacey (© 2010 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Tumingin: 518 (karaniwan sa araw-araw: 5)
 • Huling binago noong  10 Nov 2013
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Mga Anghel (bahagi 3 ng 3): Binabantayan ng mga Anghel

Paglalarawan:

Ang kaugnayan sa pagitan ng mga anghel at sangkatauhan.

 • Ni  Aisha Stacey (© 2009 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Tumingin: 477 (karaniwan sa araw-araw: 5)
 • Huling binago noong  25 Apr 2020
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0
Mga resulta: 1 - 20 sa 63
Ipakita # 
Simula Nauna Pahina: SusunodDulo

Pinakamaraming Tumingin

Araw-araw
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Kabuuan
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinili ng Editor

Lista ng mga Artikulo

Simula ng iyong huling pagbisita
Ang listahang ito ay kasalukuyang walang laman.
Lahat sa pamamagitan ng petsa
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinaka Sikat

Pinakamataas ang marka
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-email
Pinakamaraming nag-print
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-komento
(Magbasa pa...)

Ang iyong mga paborito

Ang listahan ng iyong mga paborito ay walang laman. Maari kang magdagdag ng mga artikulo sa listahang ito gamit ang article tools.

Ang iyong History

Ang listahan ng iyong history ay walang laman.

View Desktop Version