Pinaka-maraming tumitingin na mga artikulo (sa kabuuan)

Mga resulta: 61 - 80 sa 316
Ipakita # 
SimulaNaunaPahina: SusunodDulo

Ano ang Sunnah? (bahagi 1 ng 2): Isang Kapahayagang katulad ng Quran

Paglalarawan:

Isang maikling artikulo na naglalarawan kung ano ang bumubuo sa Sunnah, at ang ginagampanan nito sa Islamikong Batas. Unang Bahagi: Ang kahulugan ng Sunnah, kung ano ang bumubuo nito, at ang mga uri ng kapahayagan.

 • Pangunahing tagapagsalita The Editorial Team of Dr. Abdurrahman al-Muala (translated by islamtoday.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  27 Aug 2020
 • Tumingin: 4492 (karaniwan sa araw-araw: 6)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Mga Propeta ng Quran: Isang Panimula (bahagi 2 ng 2)

Paglalarawan:

Ang paniniwala sa mga propeta ng Diyos ay isang pangunahing bahagi ng pananampalataya ng mga Muslim. Ang pangalawang bahagi ay ipapakilala ang lahat ng mga propeta bago si Propeta Muhammad (sumakanya ang pagpapala at kapayapaan) na binanggit sa banal na kasulatan ng mga Muslim mula kay Lot hanggang kay Hesus.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti (© 2013 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  25 Jun 2019
 • Tumingin: 4191 (karaniwan sa araw-araw: 5)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Si Hesus, anak ni Maria (bahagi 4 ng 5): Tunay ba na Namatay si Hesus?

Paglalarawan:

Ang artikulong ito ay naglalarawan ng paniniwala ng Muslim tungkol kay Hesus at sa pagpapako sa krus. Tinatanggihan din nito ang paniniwala ng isang pangangailangan ng 'isang alay' upang mabayaran ang orihinal na kasalanan para sa sangkatauhan.

 • Pangunahing tagapagsalita Aisha Stacey (© 2008 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  18 Aug 2011
 • Tumingin: 4138 (karaniwan sa araw-araw: 5)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Mga Anghel (bahagi 1 ng 3): Nilikha upang Sumamba at Sumunod sa Diyos

Paglalarawan:

Ang mga katangian ng mga anghel.

 • Pangunahing tagapagsalita Aisha Stacey (© 2009 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  26 Sep 2021
 • Tumingin: 4115 (karaniwan sa araw-araw: 5)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang mga Kababaihan sa Islam (bahagi 2 ng 2)

Paglalarawan:

Ang panlipunan, ligal at pampulitikong aspeto ng kababaihan sa Islam.

 • Pangunahing tagapagsalita Mostafa Malaekah
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  04 Oct 2009
 • Tumingin: 4110 (karaniwan sa araw-araw: 5)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 1

Monoteyismo - Nag-iisang Diyos

Paglalarawan:

Ano ang Islamikong monoteyismo?

 • Pangunahing tagapagsalita Aisha Stacey (© 2009 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  23 Mar 2010
 • Tumingin: 4108 (karaniwan sa araw-araw: 5)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Si Hesus, anak ni Maria (bahagi 2 ng 5): Ang Mensahe ni Hesus

Paglalarawan:

Ang totoong katayuan ni Hesus at ang kanyang mensahe sa Quran, at ang kaugnayan ng Bibliya ngayon sa paniniwala ng mga Muslim.

 • Pangunahing tagapagsalita Aisha Stacey (© 2008 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  25 Nov 2021
 • Tumingin: 4107 (karaniwan sa araw-araw: 5)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Si Hesus, anak ni Maria (bahagi 3 ng 5): Ang mga Disipulo

Paglalarawan:

Ang isa pang himala ni Hesus ay inilarawan. Ang tunay na kabuluhan ng milagro ng lamesa, na puno sa pagkain.

 • Pangunahing tagapagsalita Aisha Stacey (© 2008 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  05 Oct 2008
 • Tumingin: 4058 (karaniwan sa araw-araw: 5)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Bakit Nilikha ng Diyos ang Sangkatauhan? (bahagi 1 ng 4): Ang Pagsamba sa Diyos

Paglalarawan:

Ang layunin para sa paglikha ng sangkatauhan ay pagsamba. Bahagi 1: Ang pangangailangan ng tao para sa pagsamba.

 • Pangunahing tagapagsalita Dr. Bilal Philips
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  04 Oct 2009
 • Tumingin: 4034 (karaniwan sa araw-araw: 5)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Si Hesus, anak ni Maria (bahagi 5 ng 5): Ang Mga Tao ng Kasulatan

Paglalarawan:

Ang isang pangkalahatang-ideya ng ilang mga termino na ginagamit ng Quran kay Hesus at sa kanyang mga tagasunod bago ang pagdating ni Muhammad: ang "Bani Israeel", "Eissa" at ang "Mga Tao ng Kasulatan".

 • Pangunahing tagapagsalita Aisha Stacey (© 2008 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  05 Oct 2008
 • Tumingin: 4029 (karaniwan sa araw-araw: 5)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Mga hula sa bibliya hinggil kay Muhammad (Ika-apat na bahagi ng apat): Mga karagdagang hula kay Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) sa Bagong Tipan

Paglalarawan:

Ang katibayan mula sa Bibliya na si Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) ay hindi huwad na propeta.  Ika-apat na bahagi: Karagdagang talakayan sa hula na nabanggit sa Juan 14:16 ng paraklit, o “Mang-aaliw”,at kung paano naaangkop si Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) sa hulang ito kaysa sa iba.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  24 Jun 2019
 • Tumingin: 3978 (karaniwan sa araw-araw: 5)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Layunin ng Buhay (bahagi 1 ng 3): Dahilan at Rebelasyon

Paglalarawan:

Ang "Dahilan" ba ay isang sapat na mapagkukunan sa paghahanap sa layunin ng buhay?

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  25 Jun 2019
 • Tumingin: 3976 (karaniwan sa araw-araw: 5)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Mga Anghel (bahagi 2 ng 3): Ipinagkaloob ng Diyos ang kalakasan at kapangyarihan sa mga anghel

Paglalarawan:

Mga Pangalan at mga Tungkulin

 • Pangunahing tagapagsalita Aisha Stacey (© 2009 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  25 Apr 2020
 • Tumingin: 3974 (karaniwan sa araw-araw: 5)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

5 mga Bagay na Nagdudulot ng Kapayapaan sa Kalooban at Kapanatagan

Marka:

Paglalarawan:

Ang pagkakaroon ng kapayapaan at kapanatagan ay isang proseso na nangangailangan ng ilang mga hakbang. Tatalakayin ng artikulong ito ang ilan sa mga mahahalagang hakbang sa bagay na ito.

 • Pangunahing tagapagsalita Raiiq Ridwan (aboutislam.net) [edited by IslamReligion.com]
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  10 Jun 2019
 • Tumingin: 3965 (karaniwan sa araw-araw: 5)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Pamilya sa Islam (bahagi 3 ng 3): Pagiging Magulang.

Paglalarawan:

Isang maikling paglalakbay sa pamamagitan ng komprehensibong gabay sa pagiging mabuting magulang na itinuro ng Diyos at Kanyang Propeta, na pahapyaw na tinalakay dito, na may mga kadahilanan kung bakit ang mga Muslim ay sinusunod ang ganitong patnubay.

 • Pangunahing tagapagsalita AbdurRahman Mahdi (© 2006 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  22 Jun 2010
 • Tumingin: 3929 (karaniwan sa araw-araw: 5)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Paniniwala sa Buhay Pagkatapos ng Kamatayan

Paglalarawan:

Ang kahalagahan ng paniniwala sa kabilang-buhay, gayundin ang isang sulyap sa isang naghihintay sa libangan, sa Araw ng Paghuhukom, at ang Huling Wakas.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  25 Jun 2019
 • Tumingin: 3797 (karaniwan sa araw-araw: 5)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Mga Propesiya kay Muhammad sa Bibliya ( bahagi 2 ng 4): Mga Propesiya sa Lumang Tipan Tungkol kay Muhammad 

Paglalarawan:

Ang katibayan sa Bibliya na si Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) ay hindi huwad na propeta. Ika 2 bahagi: Ang talakayan sa propesiya na binanggit sa Deuteronomio 18:18, at kung paano si Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) ay angkop o akma sa mga propesiyang ito higit kesa sa iba.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  24 Jun 2019
 • Tumingin: 3702 (karaniwan sa araw-araw: 5)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Pamilya sa Islam (bahagi 1 ng 3): Ang Pag-apela ng Islamikong Buhay Pampamilya

Paglalarawan:

Ang mga tao ng iba't ibang larangan sa buhay ay nagsalita ayon sa kanilang pananaw tungkol sa buhay pampamilya sa Islam. 

 • Pangunahing tagapagsalita AbdurRahman Mahdi (© 2006 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  05 Oct 2021
 • Tumingin: 3691 (karaniwan sa araw-araw: 5)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Mga Anghel (bahagi 3 ng 3): Binabantayan ng mga Anghel

Paglalarawan:

Ang kaugnayan sa pagitan ng mga anghel at sangkatauhan.

 • Pangunahing tagapagsalita Aisha Stacey (© 2009 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  25 Apr 2020
 • Tumingin: 3643 (karaniwan sa araw-araw: 5)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Nais kong maging isang Muslim ngunit... Mga Kuro-kuro sa Pagpasok sa Islam (bahagi 1 ng 3)

Paglalarawan:

Ginawa ng Diyos na madali ang pagpasok sa Islam, hindi mahirap.

 • Pangunahing tagapagsalita Aisha Stacey (© 2011 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  12 May 2014
 • Tumingin: 3632 (karaniwan sa araw-araw: 5)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0
Mga resulta: 61 - 80 sa 316
Ipakita # 
SimulaNaunaPahina: SusunodDulo

Pinakamaraming Tumingin

Araw-araw
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Kabuuan
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinili ng Editor

Lista ng mga Artikulo

Simula ng iyong huling pagbisita
Ang listahang ito ay kasalukuyang walang laman.
Lahat sa pamamagitan ng petsa
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinaka Sikat

Pinakamataas ang marka
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-email
Pinakamaraming nag-print
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-komento
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Ang iyong mga paborito

Ang listahan ng iyong mga paborito ay walang laman. Maari kang magdagdag ng mga artikulo sa listahang ito gamit ang article tools.

Ang iyong History

Ang listahan ng iyong history ay walang laman.

View Desktop Version