Pinaka-maraming tumitingin na mga artikulo (sa kabuuan)

Mga resulta: 41 - 60 sa 315
Ipakita # 
SimulaNaunaPahina: SusunodDulo

Ang mga Pakinabang ng Pagpasok sa Islam (bahagi 2 ng 3)

Paglalarawan:

Bakit dapat kang magbalik-loob sa Islam nang walang pag-aantala.

 • Pangunahing tagapagsalita Aisha Stacey (© 2011 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 05 Jul 2020
 • Huling binago noong  10 Nov 2013
 • Tumingin: 224 (karaniwan sa araw-araw: 6)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang mga Pakinabang ng Pagpasok sa Islam (bahagi 3 ng 3)

Paglalarawan:

Pagpapatuloy ng ating pagtalakay patungkol sa mga pakinabang ng pagbabalik-loob sa Islam.

 • Pangunahing tagapagsalita Aisha Stacey (© 2011 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 05 Jul 2020
 • Huling binago noong  10 Nov 2013
 • Tumingin: 224 (karaniwan sa araw-araw: 6)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Paglalakbay Patungo sa Kabilang Buhay (bahagi 3 ng 8): Ang Mananampalataya sa Araw ng Paghuhukom

Paglalarawan:

Ano ang mararanasan ng mga mananampalataya sa Araw ng Pag-susulit, at ilan sa mga katangian ng matatapat na magpapadali o gaan ng kanilang pagtawid papunta sa mga pintuan ng Paraiso.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti (co-author Abdurrahman Mahdi)
 • Nailathala noong 30 Jun 2020
 • Huling binago noong  25 Jun 2019
 • Tumingin: 224 (karaniwan sa araw-araw: 5)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Paglalarawan ng Impiyerno (bahagi 1 ng 5): Panimula

Paglalarawan:

Ang mga pangalan ng Impiyerno, ang pag-iral nito at pagkawalang hanggan, at mga tagabantay nito.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 03 Jul 2020
 • Huling binago noong  25 Jun 2019
 • Tumingin: 216 (karaniwan sa araw-araw: 6)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Mga Hula sa Bibliya Tungkol kay Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) (bahagi 1 ng 4): Na Pinatotohanan ng mga Iskolar

Paglalarawan:

Ang mga ebidensya mula sa bibliya na si Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) ay hindi bulaang propeta. Bahagi 1: Ang mga sagabal na hinaharap sa pagtalakay ng propesiya sa bibliya, at salaysay ng ilan sa mga iskolar na nagpatunay na si Muhammad ( sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) ay tinukoy sa Bibliya.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 23 Jun 2020
 • Huling binago noong  24 Jun 2019
 • Tumingin: 208 (karaniwan sa araw-araw: 4)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Nais kong maging isang Muslim ngunit... Mga Kuro-kuro sa Pagpasok sa Islam (bahagi 1 ng 3)

Paglalarawan:

Ginawa ng Diyos na madali ang pagpasok sa Islam, hindi mahirap.

 • Pangunahing tagapagsalita Aisha Stacey (© 2011 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 05 Jul 2020
 • Huling binago noong  12 May 2014
 • Tumingin: 208 (karaniwan sa araw-araw: 6)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Paglalarawan ng Impiyerno (bahagi 2 ng 5): Ang Anyo Nito

Paglalarawan:

Ang kinaroroonan, sukat, mga antas, mga tarangkahan at panggatong ng Impiyerno, at pati narin ang mga damit ng mga maninirahan dito.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 03 Jul 2020
 • Huling binago noong  25 Jun 2019
 • Tumingin: 206 (karaniwan sa araw-araw: 6)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Paglalarawan ng Impiyerno (bahagi 4 ng 5): Ang mga Kakila-kilabot ng Impiyerno I

Paglalarawan:

Ang unang bahagi ng malinaw na pagdurusa, kakila-kilabot, at mga kaparusahan ng Impiyerno na nailarawan sa mga mapagkukunan ng relihiyong Islam.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 03 Jul 2020
 • Huling binago noong  25 Jun 2019
 • Tumingin: 204 (karaniwan sa araw-araw: 5)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Paglalarawan ng Impiyerno (bahagi 5 ng 5): Ang mga Kakila-kilabot ng Impiyerno II

Paglalarawan:

Ang pangalawang bahagi ng detalyadong pagdurusa, kakila-kilabot, at mga kaparusahan sa Impiyerno na kasing detalyado sa mga mapagkukunan ng relihiyong Islam.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 03 Jul 2020
 • Huling binago noong  25 Jun 2019
 • Tumingin: 204 (karaniwan sa araw-araw: 5)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Si Hesus, anak ni Maria (bahagi 1 ng 5): Minamahal din ng mga Muslim si Hesus!

Paglalarawan:

Si Hesus at ang kanyang unang himala, at isang maikling ulat tungkol sa kung ano ang pinaniniwalaan ng mga Muslim tungkol sa kanya.

 • Pangunahing tagapagsalita Aisha Stacey (© 2008 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 02 Jul 2020
 • Huling binago noong  16 Dec 2018
 • Tumingin: 204 (karaniwan sa araw-araw: 5)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Nais kong maging isang Muslim ngunit... Mga Kuro-kuro sa Pagpasok sa Islam (bahagi 2 ng 3)

Paglalarawan:

Karagdagan patungkol sa mga kuro-kuro na pumipigil sa tao sa pagpasok o pagbabalik loob sa Islam.

 • Pangunahing tagapagsalita Aisha Stacey (© 2011 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 05 Jul 2020
 • Huling binago noong  06 May 2014
 • Tumingin: 203 (karaniwan sa araw-araw: 6)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Paglalarawan ng Impiyerno (bahagi 3 ng 5): Ang Pagkain At Inumin Dito

Paglalarawan:

Ang init ng Impiyerno, at ang pagkain at inumin na inihanda para sa mga maninirahan dito.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 03 Jul 2020
 • Huling binago noong  25 Jun 2019
 • Tumingin: 202 (karaniwan sa araw-araw: 5)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Mga Propesiya kay Muhammad sa Bibliya ( bahagi 2 ng 4): Mga Propesiya sa Lumang Tipan Tungkol kay Muhammad 

Paglalarawan:

Ang katibayan sa Bibliya na si Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) ay hindi huwad na propeta. Ika 2 bahagi: Ang talakayan sa propesiya na binanggit sa Deuteronomio 18:18, at kung paano si Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) ay angkop o akma sa mga propesiyang ito higit kesa sa iba.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 23 Jun 2020
 • Huling binago noong  24 Jun 2019
 • Tumingin: 200 (karaniwan sa araw-araw: 4)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Pitong Karaniwang mga Tanong tungkol sa Islam (bahagi 1 ng 2)

Paglalarawan:

Ang ilan sa mga pinakakaraniwang mga katanungang itinatanong tungkol sa Islam. 1 bahagi: Ano ang Islam? Sino ang mga Muslim? Sino si Allah? Sino si Muhammad?

 • Pangunahing tagapagsalita Daniel Masters, Isma'il Kaka and Robert Squires
 • Nailathala noong 27 Jun 2020
 • Huling binago noong  18 Jan 2009
 • Tumingin: 198 (karaniwan sa araw-araw: 4)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Nais kong maging isang Muslim ngunit... Mga Kuro-kuro sa Pagpasok sa Islam (bahagi 3 ng 3)

Paglalarawan:

Ang mga kasalanan, pagkatakot sa reaksyon ng iba, o walang kakilalang sa mga Muslim ay hindi dapat pumigil sa isang tao na yakapin ang Islam.

 • Pangunahing tagapagsalita Aisha Stacey (© 2011 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 05 Jul 2020
 • Huling binago noong  06 May 2014
 • Tumingin: 195 (karaniwan sa araw-araw: 6)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Paano Pumasok sa Islam at Maging Muslim?

Paglalarawan:

Ang pagpasok sa Islam ay madali. Ipinapaliwanag ng artikulong ito kung paano pumasok sa Islam at maging isang Muslim sa isang simpleng paraan. Bilang karagdagan, nagbibigay ito ng isang maikling pangkalahatang ideya ng Islam, ang pananampalataya ng 1.7 bilyong mga tao, at nagbibigay linaw sa mga benepisyo ng pagpasok (pagpasok sa Islam).

 • Pangunahing tagapagsalita IslamReligion.com Team
 • Nailathala noong 03 Jul 2020
 • Huling binago noong  17 Dec 2018
 • Tumingin: 194 (karaniwan sa araw-araw: 5)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Bakit Nilikha ng Diyos ang Sangkatauhan? (bahagi 2 ng 4): Ang Pangangailangan sa Pag-alaala sa Diyos

Paglalarawan:

Ang layunin para sa paglikha ng sangkatauhan ay pagsamba. Bahagi 2: Paano iniutos ng relihiyon ng Islam ang mga paraan upang mapanatili ang paggunita sa Diyos.

 • Pangunahing tagapagsalita Dr. Bilal Philips
 • Nailathala noong 06 Jul 2020
 • Huling binago noong  27 May 2007
 • Tumingin: 194 (karaniwan sa araw-araw: 6)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Mga Propesiya ni Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) sa Bibliya (bahagi 3 ng 4): Mga Propesiya ni Muhammad sa Bagong Tipan

Paglalarawan:

Ang ebidensya sa Bibliya na si Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) ay hindi isang huwad na propeta.  Bahagi 3: Isang talakayan tungkol sa propesiya na binanggit sa Juan 14:16 sa ang Parakletos, o “Tagapayo”, at kung paano mas naaangkop kay Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) ang propesiyang ito kaysa sa iba.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 23 Jun 2020
 • Huling binago noong  24 Jun 2019
 • Tumingin: 192 (karaniwan sa araw-araw: 4)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Si Hesus, anak ni Maria (bahagi 4 ng 5): Tunay ba na Namatay si Hesus?

Paglalarawan:

Ang artikulong ito ay naglalarawan ng paniniwala ng Muslim tungkol kay Hesus at sa pagpapako sa krus. Tinatanggihan din nito ang paniniwala ng isang pangangailangan ng 'isang alay' upang mabayaran ang orihinal na kasalanan para sa sangkatauhan.

 • Pangunahing tagapagsalita Aisha Stacey (© 2008 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 04 Jul 2020
 • Huling binago noong  18 Aug 2011
 • Tumingin: 190 (karaniwan sa araw-araw: 5)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Si Hesus, anak ni Maria (bahagi 3 ng 5): Ang mga Disipulo

Paglalarawan:

Ang isa pang himala ni Hesus ay inilarawan. Ang tunay na kabuluhan ng milagro ng lamesa, na puno sa pagkain.

 • Pangunahing tagapagsalita Aisha Stacey (© 2008 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 04 Jul 2020
 • Huling binago noong  05 Oct 2008
 • Tumingin: 189 (karaniwan sa araw-araw: 5)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0
Mga resulta: 41 - 60 sa 315
Ipakita # 
SimulaNaunaPahina: SusunodDulo

Pinakamaraming Tumingin

Araw-araw
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Kabuuan
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinili ng Editor

Lista ng mga Artikulo

Simula ng iyong huling pagbisita
Ang listahang ito ay kasalukuyang walang laman.
Lahat sa pamamagitan ng petsa
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinaka Sikat

Pinakamataas ang marka
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-email
Pinakamaraming nag-print
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-komento

Ang iyong mga paborito

Ang listahan ng iyong mga paborito ay walang laman. Maari kang magdagdag ng mga artikulo sa listahang ito gamit ang article tools.

Ang iyong History

Ang listahan ng iyong history ay walang laman.

View Desktop Version