Pinaka-maraming tumitingin na mga artikulo (sa kabuuan)

Mga resulta: 281 - 300 sa 316
Ipakita # 
SimulaNaunaPahina: SusunodDulo

Kaligtasan mula sa Impiyerno

Paglalarawan:

Ang daan tungo sa kaligtasan mula sa pananaw ng Islam.

 • Pangunahing tagapagsalita islam-guide.com
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  29 Mar 2011
 • Tumingin: 1200 (karaniwan sa araw-araw: 1)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Bagong Tipan

Paglalarawan:

Isang pagtingin sa sinasabi ng mga iskolar na Hudyo-Kristyano patungkol sa awtentisidad at pagkakapreserba ng Bagong Tipan.

 • Pangunahing tagapagsalita Laurence B. Brown, MD
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  13 Jan 2020
 • Tumingin: 1196 (karaniwan sa araw-araw: 1)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang mga Propesiya ng Quran

Paglalarawan:

Ang katuparan ng mga ibat-ibang mga propesiya  sa banal na Quran ay malinaw na ebidensya  na ito ay nagmula sa Banal na pinagmulan o mapagkukunan.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  08 Aug 2022
 • Tumingin: 1145 (karaniwan sa araw-araw: 1)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Ating Munting Lugar sa Mga Nilikha ng Diyos

Paglalarawan:

Ang kamangha-manghang mga nilikha  ng Diyos ay nagpapakumbaba sa atin at pinipilit tayong kilalanin Siya at Purihin Siya.

 • Pangunahing tagapagsalita islamtoday.net
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  15 May 2019
 • Tumingin: 1144 (karaniwan sa araw-araw: 1)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Bahagi ng Kabutihang Loob ng Diyos

Paglalarawan:

Sa artikulong ito ay tinawag ng may-akda ang ating atensyon sa ilang mga paraan upang mapagtanto natin ang pagiging Mapagbigay ng Diyos.

 • Pangunahing tagapagsalita islamtoday.net [edited by IslamReligion.com]
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  15 May 2019
 • Tumingin: 1137 (karaniwan sa araw-araw: 1)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Bakit ang mga Muslim ay Inaanyayahan ang iba sa Islam?

Paglalarawan:

Ang mga Muslim ay nais ibahagi ang kanilang pananaw sa buhay sa lahat ng kanilang makakatagpo. Nais nilang ang iba ay maramdaman ang kagaangang gaya ng kanilang nararamdaman at narito ang dahilan kung bakit.

 • Pangunahing tagapagsalita Aisha Stacey (© 2014 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  18 Mar 2018
 • Tumingin: 1134 (karaniwan sa araw-araw: 1)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Maikling Paglalahad ng mga Kasiyahan sa Paraiso 

Paglalarawan:

Isang sulyap sa likas na katangian ng Paraiso tulad ng inilarawan sa Quran at kasabihan ni Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos).

 • Pangunahing tagapagsalita islam-guide.com
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  16 Oct 2011
 • Tumingin: 1098 (karaniwan sa araw-araw: 1)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang di Matugunang Hamon                         

Paglalarawan:

Ang kawalan ng kakayahan ng mga Arabo sa panahon ng Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala), mga Arabong sumunod sa kanya, at ang mga di Arabo na matugunan ang hamon ng Quran: na gumawa ng kagaya nito.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  24 Jun 2019
 • Tumingin: 1090 (karaniwan sa araw-araw: 1)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Sino ang mga Estranghero?

Paglalarawan:

Hindi tayo ang una o tanging mga Muslim na nagninilay sa ating pagiging kakaiba.

 • Pangunahing tagapagsalita Aisha Stacey (© 2011 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  10 Nov 2013
 • Tumingin: 1074 (karaniwan sa araw-araw: 1)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Quran Hinggil sa Malalim na mga Karagatan at mga Panloob na Alon

Paglalarawan:

Ang paglalarawan batay sa Quran ukol sa kailaliman ng karagatan, ang kadilimang naroroon at paano nito pinagtibay ang makabagong tuklas ng siyensya.

 • Pangunahing tagapagsalita islam-guide.com
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  04 Dec 2014
 • Tumingin: 1020 (karaniwan sa araw-araw: 1)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Si Idris Tawfiq, Katolikong Pari, UK

Paglalarawan:

Ang isang dating Briton na Katolikong Pari ay tinanggap ang Islam matapos basahin ang Quran at ang kanyang pakikipag-ugnayan sa mga Muslim.

 • Pangunahing tagapagsalita Manal Abdulaziz (from The Egyptian Gazette)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  02 Jul 2007
 • Tumingin: 1020 (karaniwan sa araw-araw: 1)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Kalubus-lubusang Kautusan ni Hesus

Paglalarawan:

Isang kautusan na, kung pananatilihin, ay hindi malalayo ang isang tao sa Kaharian ng Diyos na Tagapaglikha.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  21 Nov 2021
 • Tumingin: 1020 (karaniwan sa araw-araw: 1)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Isang Sistemang Planado ang Bawat Detalye nito.  

Paglalarawan:

Paano pinatunayan ng mga kumplikadong sistema ang pag-iral ng Diyos at pinabulaanan ang teorya ni Darwin.

 • Pangunahing tagapagsalita A.O.
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  08 Oct 2011
 • Tumingin: 1020 (karaniwan sa araw-araw: 1)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Si Jeffrey Lang, Propesor ng Matematika at Manunulat, USA

Paglalarawan:

Ang kwento ng isang associate professor at kalaunan may-akda ng tatlong libro’na  journey to Islam.

 • Pangunahing tagapagsalita Ammar Bakkar
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  24 Apr 2006
 • Tumingin: 1014 (karaniwan sa araw-araw: 1)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Islamikong Konsepto ng Espirituwalidad

Paglalarawan:

Ano ang espirituwal na landas sa Islam at ano ang lugar nito sa buhay sa kabuuan?

 • Pangunahing tagapagsalita Abul Ala Maududi (taken from islammessage.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  07 Nov 2010
 • Tumingin: 990 (karaniwan sa araw-araw: 1)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Si Martin Guevarra Abella, Dating Katoliko, Pilipinas

Paglalarawan:

Ang aking walang tigil na paghahanap para sa katotohanan.

 • Pangunahing tagapagsalita Martin Guevarra Abella
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  12 Nov 2013
 • Tumingin: 982 (karaniwan sa araw-araw: 1)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Si Reverend David Benjamin Keldani, Katolikong Pari, Iran

Paglalarawan:

Ang isang Romano Katolikong pari ng sekta ng Uniate-Caldean ay nagbalik-loob sa Islam.

 • Pangunahing tagapagsalita IPCI
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  17 Oct 2009
 • Tumingin: 956 (karaniwan sa araw-araw: 1)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

 Si Sue Watson, Propesor, Pastor, Tagapagtatag ng Simbahan at Misyonaryo, Ngayon ay nasa Saudi Arabia

Paglalarawan:

Ang isang walong taong mag-aaral ng pormal na pag-aaral ng teolohiko ay niyakap ang Islam dahil sa hindi nagbabagong mensahe nito.

 • Pangunahing tagapagsalita Sue Watson
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  17 Oct 2009
 • Tumingin: 934 (karaniwan sa araw-araw: 1)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Si Michael Wolfe, Mamamahayag, Estados Unidos

Paglalarawan:

Nagwagi ng 2003 Wilbur Award para sa pinakamahusay na libro ng taon sa relihiyosong tema, may-akda at makata at lumitaw sa "Nightline" ni Ted Koppel na nagdodokumento sa Hajj, inilarawan ni Michael Wolfe ang kanyang mga motibasyon sa pagtanggap ng Islam.

 • Pangunahing tagapagsalita Michael Wolfe
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  12 Nov 2013
 • Tumingin: 925 (karaniwan sa araw-araw: 1)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Si Abdullah ibn Salam, Jewish Rabbi, Medina

Paglalarawan:

Kung paano nagbalik Islam ang unang Hudyo na Rabbi.

 • Pangunahing tagapagsalita Abdullah ibn Salam
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  24 Aug 2008
 • Tumingin: 925 (karaniwan sa araw-araw: 1)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0
Mga resulta: 281 - 300 sa 316
Ipakita # 
SimulaNaunaPahina: SusunodDulo

Pinakamaraming Tumingin

Araw-araw
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Kabuuan
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinili ng Editor

Lista ng mga Artikulo

Simula ng iyong huling pagbisita
Ang listahang ito ay kasalukuyang walang laman.
Lahat sa pamamagitan ng petsa
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinaka Sikat

Pinakamataas ang marka
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-email
Pinakamaraming nag-print
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-komento
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Ang iyong mga paborito

Ang listahan ng iyong mga paborito ay walang laman. Maari kang magdagdag ng mga artikulo sa listahang ito gamit ang article tools.

Ang iyong History

Ang listahan ng iyong history ay walang laman.

View Desktop Version