Pinaka-maraming tumitingin na mga artikulo (sa kabuuan)

Mga resulta: 21 - 40 sa 315
Ipakita # 
SimulaNaunaMga pahina: SusunodWakas

Ang Mga Pakinabang ng Pagpasok sa Islam (bahagi 1 ng 3)

Paglalarawan:

Ang lahat ng iyong katanungan ay nasagot na.

 • Pangunahing tagapagsalita Aisha Stacey (© 2011 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 05 Jul 2020
 • Huling binago noong  17 Dec 2015
 • Tiningnan: 87 (karaniwan sa araw-araw: 15)
 • Marka: Wala pa
 • Minarkahan ni: 0
 • Na i e-mail: 0
 • Nagkomento sa: 0

Ang Paglalakbay Tungo sa Kabilang Buhay (bahagi 4 ng 8): Ang Mananampalataya at Ang Paraiso

Paglalarawan:

Paano silang mga nagkamit ng tagumpay ng Paraiso para sa kanilang pananampalataya ay tinanggap dito.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti (co-author Abdurrahman Mahdi)
 • Nailathala noong 30 Jun 2020
 • Huling binago noong  25 Jun 2019
 • Tiningnan: 87 (karaniwan sa araw-araw: 8)
 • Marka: Wala pa
 • Minarkahan ni: 0
 • Na i e-mail: 0
 • Nagkomento sa: 0

Ang Kuwento ni Abraham (bahagi 3 ng 7): Ang Sumira ng Pagsamba sa mga Diyus-diyosan

Paglalarawan:

Sinira ni Abraham ang mga idolo ng kanyang bayan upang mapatunayan sa kanila ang kawalang-saysay ng kanilang pagsamba.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 02 Jul 2020
 • Huling binago noong  25 Jun 2019
 • Tiningnan: 87 (karaniwan sa araw-araw: 9)
 • Marka: Wala pa
 • Minarkahan ni: 0
 • Na i e-mail: 0
 • Nagkomento sa: 0

Ang Kwento ni Adan (bahagi 2 ng 5): Ang Paglikha kay Eba at ang Papel ni Satanas

Paglalarawan:

Ang paglikha ng unang babae, ang payapa na paninirahan sa Paraiso at ang simula ng pagkapoot sa pagitan ni Satanas at ng sangkatauhan.

 • Pangunahing tagapagsalita Aisha Stacey (© 2008 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 02 Jul 2020
 • Huling binago noong  19 Apr 2008
 • Tiningnan: 87 (karaniwan sa araw-araw: 9)
 • Marka: Wala pa
 • Minarkahan ni: 0
 • Na i e-mail: 0
 • Nagkomento sa: 0

Ang Paglalakbay Tungo sa Kabilang Buhay (bahagi 2 ng 8): Ang Mananampalataya sa Loob ng Libingan

Paglalarawan:

Isang paglalarawan ng buhay sa libingan sa pagitan ng kamatayan at ng Araw ng Paghuhukom para sa mga tapat na mananampalataya.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti (co-author Abdurrahman Mahdi)
 • Nailathala noong 30 Jun 2020
 • Huling binago noong  25 Jun 2019
 • Tiningnan: 86 (karaniwan sa araw-araw: 7)
 • Marka: Wala pa
 • Minarkahan ni: 0
 • Na i e-mail: 0
 • Nagkomento sa: 0

Ang Kuwento ni Abraham (bahagi 4 ng 7): Ang kanyang Paglipat sa Canaan

Paglalarawan:

Ang pakikipagtalo ni Abraham sa isang hari, at utos ng Diyos na lumipat sa Canaan.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 02 Jul 2020
 • Huling binago noong  25 Jun 2019
 • Tiningnan: 86 (karaniwan sa araw-araw: 9)
 • Marka: Wala pa
 • Minarkahan ni: 0
 • Na i e-mail: 0
 • Nagkomento sa: 0

Ang Paglalakbay Patungo sa Kabilang Buhay (bahagi 1 ng 8): Ang Pambungad

Paglalarawan:

Isang pambungad sa konsepto ng pag-iral ng buhay pagkatapos ng kamatayan sa pananaw ng Islam, at kung paano ito nakapagbibigay halaga sa buhay; na mayroong layunin.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti (co-author Abdurrahman Mahdi)
 • Nailathala noong 30 Jun 2020
 • Huling binago noong  25 Jun 2019
 • Tiningnan: 85 (karaniwan sa araw-araw: 7)
 • Marka: Wala pa
 • Minarkahan ni: 0
 • Na i e-mail: 0
 • Nagkomento sa: 0

Ang Paglalakbay Tungo sa Kabilang Buhay (bahagi 6 ng 8): Ang Di-mananampalataya sa Araw ng Paghuhukom

Paglalarawan:

Ang ilan sa mga pagsubok na haharapin ng di-mananampalataya sa Araw ng Paghuhukom.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti (co-author Abdurrahman Mahdi)
 • Nailathala noong 30 Jun 2020
 • Huling binago noong  25 Jun 2019
 • Tiningnan: 85 (karaniwan sa araw-araw: 7)
 • Marka: Wala pa
 • Minarkahan ni: 0
 • Na i e-mail: 0
 • Nagkomento sa: 0

Ang Kuwento ni Abraham (bahagi 1 ng 7): Panimula

Paglalarawan:

Isang pagpapakilala sa pagkatao ni Abraham at ang mataas na posisyon na hawak niya sa Hudaismo, Kristiyanismo, at Islam na magkakatulad.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 02 Jul 2020
 • Huling binago noong  25 Jun 2019
 • Tiningnan: 85 (karaniwan sa araw-araw: 9)
 • Marka: Wala pa
 • Minarkahan ni: 0
 • Na i e-mail: 0
 • Nagkomento sa: 0

Ang Kuwento ni Abraham (bahagi 2 ng 7): Isang Panawagan sa Kanyang mga Tao

Paglalarawan:

Inanyayahan ni Abraham ang kanyang amang si Azar (Terah o Terakh sa Bibliya) at ang kanyang nasyon sa Katotohanan na ipinahayag sa kanya mula sa kanyang Panginoon.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 02 Jul 2020
 • Huling binago noong  25 Jun 2019
 • Tiningnan: 85 (karaniwan sa araw-araw: 9)
 • Marka: Wala pa
 • Minarkahan ni: 0
 • Na i e-mail: 0
 • Nagkomento sa: 0

Ang Paglalakbay Tungo sa Kabilang Buhay (bilang 5 ng 8): Ang Hindi Mananampalataya sa Loob ng Libingan

Paglalarawan:

Isang paglalarawan ng buhay sa libingan sa pagitan ng kamatayan at Araw ng Paghuhukom para sa nagtatakwil na hindi mananampalataya.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti (co-author Abdurrahman Mahdi)
 • Nailathala noong 30 Jun 2020
 • Huling binago noong  25 Jun 2019
 • Tiningnan: 84 (karaniwan sa araw-araw: 7)
 • Marka: Wala pa
 • Minarkahan ni: 0
 • Na i e-mail: 0
 • Nagkomento sa: 0

Ang Paglalakbay Tungo sa Kabilang Buhay (bahagi 3 ng 8): Ang Mananampalataya sa Araw ng Paghuhukom

Paglalarawan:

Ano ang mararanasan ng mga mananampalataya sa Araw ng Pag-susulit, at ilan sa mga katangian ng matatapat na magpapadali o gaan ng kanilang pagtawid papunta sa mga pintuan ng Paraiso.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti (co-author Abdurrahman Mahdi)
 • Nailathala noong 30 Jun 2020
 • Huling binago noong  25 Jun 2019
 • Tiningnan: 83 (karaniwan sa araw-araw: 7)
 • Marka: Wala pa
 • Minarkahan ni: 0
 • Na i e-mail: 0
 • Nagkomento sa: 0

Paglalarawan ng Impiyerno (bahagi 1 ng 5): Panimula

Paglalarawan:

Ang mga pangalan ng Impiyerno, ang pag-iral nito at pagkawalang hanggan, at mga tagabantay nito.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 03 Jul 2020
 • Huling binago noong  25 Jun 2019
 • Tiningnan: 81 (karaniwan sa araw-araw: 10)
 • Marka: Wala pa
 • Minarkahan ni: 0
 • Na i e-mail: 0
 • Nagkomento sa: 0

Ang Kuwento ni Adan (bahagi 1 ng 5): Ang Unang Tao

Paglalarawan:

Inilarawan ang kamangha-manghang kwento ni Adan na may mga sanggunian mula sa mga Banal na Aklat.

 • Pangunahing tagapagsalita Aisha Stacey (© 2008 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 02 Jul 2020
 • Huling binago noong  01 Jan 2020
 • Tiningnan: 81 (karaniwan sa araw-araw: 9)
 • Marka: Wala pa
 • Minarkahan ni: 0
 • Na i e-mail: 0
 • Nagkomento sa: 0

Ang Mga Pakinabang ng Pagpasok sa Islam (bahagi 2 ng 3)

Paglalarawan:

Bakit dapat kang magbalik-loob sa Islam nang walang pag-aantala.

 • Pangunahing tagapagsalita Aisha Stacey (© 2011 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 05 Jul 2020
 • Huling binago noong  10 Nov 2013
 • Tiningnan: 80 (karaniwan sa araw-araw: 14)
 • Marka: Wala pa
 • Minarkahan ni: 0
 • Na i e-mail: 0
 • Nagkomento sa: 0

Ano ang Islam? (bahagi 2 ng 4): Ang mga Pinagmulan ng Islam.

Paglalarawan:

Ang papel ng Islam mula sa iba pang mga relihiyon sa mundo, partikular na kaugnay sa tradisyon ng Hudeo-Kristiyano.

 • Pangunahing tagapagsalita M. Abdulsalam (© 2006 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 27 Jun 2020
 • Huling binago noong  04 Oct 2009
 • Tiningnan: 80 (karaniwan sa araw-araw: 6)
 • Marka: Wala pa
 • Minarkahan ni: 0
 • Na i e-mail: 0
 • Nagkomento sa: 0

Ano ang Islam? (bahagi 1 ng 4): Ang Diwa ng Islam

Paglalarawan:

Ang pangunahing mensahe ng Islam ay ang parehong pangunahing mensahe sa lahat ng ipinahayag na mga relihiyon, dahil lahat ng mga ito ay nagmula sa iisang pinagmulan, at ang mga kadahilanan ng pagkakaiba-iba na matatagpuan sa pagitan ng mga relihiyon.

 • Pangunahing tagapagsalita M. Abdulsalam (© 2006 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 27 Jun 2020
 • Huling binago noong  18 Mar 2014
 • Tiningnan: 79 (karaniwan sa araw-araw: 5)
 • Marka: Wala pa
 • Minarkahan ni: 0
 • Na i e-mail: 0
 • Nagkomento sa: 0

Ang Kuwento ni Adan (bahagi 4 ng 5): Buhay sa Lupa

Paglalarawan:

Si Adan, ang kanyang mga anak, ang unang pagpatay at ang kanyang kamatayan.

 • Pangunahing tagapagsalita Aisha Stacey (© 2008 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 02 Jul 2020
 • Huling binago noong  13 Mar 2013
 • Tiningnan: 79 (karaniwan sa araw-araw: 9)
 • Marka: Wala pa
 • Minarkahan ni: 0
 • Na i e-mail: 0
 • Nagkomento sa: 0

Ano ang Islam? (bahagi 3 ng 4): Ang Mahahalagang mga Paniniwala sa Islam.

Paglalarawan:

Isang pagtanaw sa ilang mga paniniwala sa Islam.

 • Pangunahing tagapagsalita IslamReligion.com
 • Nailathala noong 27 Jun 2020
 • Huling binago noong  18 Mar 2014
 • Tiningnan: 78 (karaniwan sa araw-araw: 5)
 • Marka: Wala pa
 • Minarkahan ni: 0
 • Na i e-mail: 0
 • Nagkomento sa: 0

Ang Kuwento ni Adan (bahagi 5 ng 5): Ang Unang Tao at Modernong Agham

Paglalarawan:

Ang ilang mga modernong natuklasan tungkol sa pagkakapareho ng mga tao sa paghahambing sa ilang mga katotohanan sa Quran.

 • Pangunahing tagapagsalita Aisha Stacey (© 2008 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 04 Jul 2020
 • Huling binago noong  20 Apr 2008
 • Tiningnan: 78 (karaniwan sa araw-araw: 11)
 • Marka: Wala pa
 • Minarkahan ni: 0
 • Na i e-mail: 0
 • Nagkomento sa: 0
Mga resulta: 21 - 40 sa 315
Ipakita # 
SimulaNaunaMga pahina: SusunodWakas

Pinaka maraming tumitingin

DAILY
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
TOTAL
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinili ng Editor

Ilista ang mga artikulo

Simula ng iyong huling pagbisita
Ang listahang ito ay kasalukuyang walang laman.
Lahat sa pamamagitan ng petsa
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinaka Sikat

Pinakamataas ang marka
(Magbasa pa...)
Pinaka maraming email
Pinakamaraming nailimbag
Pinakamaraming komento sa

Ang iyong mga paborito

Ang listahan ng iyong mga paborito ay walang laman. Maari kang magdagdag ng mga artikulo sa listahang ito gamit ang article tools.

Ang iyong History

Ang listahan ng iyong history ay walang laman.

View Desktop Version