Pinaka-maraming tumitingin na mga artikulo (sa kabuuan)

Mga resulta: 1 - 20 sa 315
Ipakita # 
Simula Nauna Mga pahina: SusunodWakas

Kinikilala ng mga Kristiyanong Iskolar ang mga Pagkakasalungat sa Bibliya (bahagi 6 ng 7): Walang Tigil na Pakikialam sa mga Teksto sa Bibliya

Paglalarawan:

Marami pang halimbawa ng pakikialam sa Bibliya.

 • Pangunahing tagapagsalita Misha’al ibn Abdullah (taken from the Book: What Did Jesus Really Say?)
 • Nailathala noong 04 Jul 2020
 • Huling binago noong  13 Sep 2009
 • Tiningnan: 163 (karaniwan sa araw-araw: 22)
 • Marka: Wala pa
 • Minarkahan ni: 0
 • Na i e-mail: 0
 • Nagkomento sa: 0

Kinikilala ng mga Kristiyanong Iskolar ang mga Pagkakasalungat sa Bibliya (bahagi 1 ng 7): Mga Halimbawa ng Pagdaragdag ng Salita

Paglalarawan:

Ang ilang mga halimbawa ng mga pagdaragdag ng salita sa Bibliya, katulad sa binanggit ng mga Kristiyanong iskolar.

 • Pangunahing tagapagsalita Misha’al ibn Abdullah (taken from the Book: What Did Jesus Really Say?)
 • Nailathala noong 04 Jul 2020
 • Huling binago noong  03 Aug 2009
 • Tiningnan: 163 (karaniwan sa araw-araw: 22)
 • Marka: Wala pa
 • Minarkahan ni: 0
 • Na i e-mail: 0
 • Nagkomento sa: 0

Kinikilala ng mga Kristiyanong Iskolar ang Pagsasalungatan sa Bibliya (bahagi 4 ng 7): Mga Pagbabago sa mga Kasulatang Kristyano

Paglalarawan:

Ang mga Kasulatang Kristiyano ay "itinuwid" ng mga Kristiyanong Orthodox.

 • Pangunahing tagapagsalita Misha’al ibn Abdullah (taken from the Book: What Did Jesus Really Say?)
 • Nailathala noong 03 Jul 2020
 • Huling binago noong  03 Aug 2009
 • Tiningnan: 159 (karaniwan sa araw-araw: 18)
 • Marka: Wala pa
 • Minarkahan ni: 0
 • Na i e-mail: 0
 • Nagkomento sa: 0

Kinikilala ng mga Kristiyanong Iskolar ang mga Pagkakasalungat sa Bibliya (bahagi 5 ng 7): Nagsisimula nang Maging Mas Matapat

Paglalarawan:

Ang ilang mas makabagong salin sa Bibliya ay nagsisimula na ngayong banggitin ang mga pagkakasalungat at ang pagdududa sa mga talata.

 • Pangunahing tagapagsalita Misha’al ibn Abdullah (taken from the Book: What Did Jesus Really Say?)
 • Nailathala noong 04 Jul 2020
 • Huling binago noong  13 Sep 2009
 • Tiningnan: 158 (karaniwan sa araw-araw: 21)
 • Marka: Wala pa
 • Minarkahan ni: 0
 • Na i e-mail: 0
 • Nagkomento sa: 0

Kinikilala ng mga Kristiyanong Iskolar ang mga Pagkakasalungat sa Bibliya (bahagi 1 ng 7): Panimula

Paglalarawan:

Isang pagtingin sa kung ano ang sinabi ng ilan sa mga nangungunang Kristyanong Iskolar patungkol sa awtentisidad ng Bibliya.

 • Pangunahing tagapagsalita Misha’al ibn Abdullah (taken from the Book: What did Jesus really Say?)
 • Nailathala noong 04 Jul 2020
 • Huling binago noong  16 Oct 2011
 • Tiningnan: 154 (karaniwan sa araw-araw: 20)
 • Marka: Wala pa
 • Minarkahan ni: 0
 • Na i e-mail: 0
 • Nagkomento sa: 0

Kinikilala ng mga Kristiyanong Iskolar ang mga Pagkakasalungat sa Bibliya (bahagi 3 ng 7): Mga Sinasabing mga May-Akda ng Bagong Tipan

Paglalarawan:

Ang katibayan ng mga pagkakasalungat na natagpuan ng mga Kristyanong Iskolar mula sa mga salaysay ng sinasabing mga may akda ng Bagong Tipan.

 • Pangunahing tagapagsalita Misha’al ibn Abdullah (taken from the Book: What Did Jesus Really Say?)
 • Nailathala noong 04 Jul 2020
 • Huling binago noong  03 Aug 2009
 • Tiningnan: 154 (karaniwan sa araw-araw: 20)
 • Marka: Wala pa
 • Minarkahan ni: 0
 • Na i e-mail: 0
 • Nagkomento sa: 0

Kinikilala ng mga Kristiyanong Iskolar ang Pagsasalungatan sa Bibliya (bahagi 7 ng 7): “Inspirado“ na mga Pagbabago ng Simbahan

Paglalarawan:

Ang papel ng Simbahan sa pagtatago at pakikialam sa katotohanan.

 • Pangunahing tagapagsalita Misha’al ibn Abdullah (taken from the Book: What Did Jesus Really Say?)
 • Nailathala noong 04 Jul 2020
 • Huling binago noong  04 Oct 2009
 • Tiningnan: 152 (karaniwan sa araw-araw: 20)
 • Marka: Wala pa
 • Minarkahan ni: 0
 • Na i e-mail: 0
 • Nagkomento sa: 0

Itinatanggi ng Bibliya ang Pagka-Diyos ni Hesus (bahagi 1 ng 7): Mga manunulat ng Bibliya

Paglalarawan:

Kung paanong ang mga manunulat ng Bibliya ay naniniwalang si Hesus ay hindi Diyos.

 • Pangunahing tagapagsalita Shabir Ally
 • Nailathala noong 02 Jul 2020
 • Huling binago noong  16 Oct 2011
 • Tiningnan: 131 (karaniwan sa araw-araw: 13)
 • Marka: Wala pa
 • Minarkahan ni: 0
 • Na i e-mail: 0
 • Nagkomento sa: 0

Itinatanggi ng Bibliya ang Pagka-Diyos ni Hesus (bahagi 6 ng 7): Patunay mula sa Ebanghelyo ni Juan

Paglalarawan:

Isang malinaw na patunay mula sa Ebanghelyo ayon kay Juan na si Hesus ay hindi Diyos.

 • Pangunahing tagapagsalita Shabir Ally
 • Nailathala noong 02 Jul 2020
 • Huling binago noong  31 Dec 2007
 • Tiningnan: 131 (karaniwan sa araw-araw: 13)
 • Marka: Wala pa
 • Minarkahan ni: 0
 • Na i e-mail: 0
 • Nagkomento sa: 0

Itinatanggi ng Bibliya ang Pagka-Diyos ni Hesus (bahagi 5 ng 7): Si Pablo ay Naniniwalang si Hesus ay hindi Diyos

Paglalarawan:

Maraming tao ang gumagamit sa mga kasulatan ni Pablo bilang patunay na si Hesus ay Diyos. Ngunit hindi ito patas kay Pablo, dahil si Pablo ay malinaw na naniniwalang si Hesus ay hindi Diyos.

 • Pangunahing tagapagsalita Shabir Ally
 • Nailathala noong 02 Jul 2020
 • Huling binago noong  24 Dec 2007
 • Tiningnan: 129 (karaniwan sa araw-araw: 13)
 • Marka: Wala pa
 • Minarkahan ni: 0
 • Na i e-mail: 0
 • Nagkomento sa: 0

Itinatanggi ng Bibliya ang Pagka-Diyos ni Hesus (bahagi 2 ng 7): Mga Gawa ng mga Apostol

Paglalarawan:

Patunay mula sa Aklat ng Mga Gawa ng mga Apostol na si Hesus ay hindi Diyos.

 • Pangunahing tagapagsalita Shabir Ally
 • Nailathala noong 02 Jul 2020
 • Huling binago noong  16 Dec 2007
 • Tiningnan: 128 (karaniwan sa araw-araw: 13)
 • Marka: Wala pa
 • Minarkahan ni: 0
 • Na i e-mail: 0
 • Nagkomento sa: 0

Itinatanggi ng Bibliya ang Pagka-Diyos ni Hesus  (bahagi 7 ng 7): Ang Diyos at si Hesus ay Dalawa na Hiwalay sa isa't isa

Paglalarawan:

Marami sa mga tao'y gumagamit ng mga partikular na mga talata ng Bibliya bilang patunay na si Hesus ay Diyos. Gayun paman, lahat ng mga talatang ito, kung uunawain base sa nilalaman, ay nagpapatunay sa kabaligtaran!

 • Pangunahing tagapagsalita Shabir Ally
 • Nailathala noong 02 Jul 2020
 • Huling binago noong  19 Feb 2008
 • Tiningnan: 126 (karaniwan sa araw-araw: 13)
 • Marka: Wala pa
 • Minarkahan ni: 0
 • Na i e-mail: 0
 • Nagkomento sa: 0

Itinatanggi ng Bibliya ang Pagka-Diyos ni Hesus  (bahagi 3 ng 7): Si Hesus ay Hindi 'Ang Pinaka-Makapangyarihan', at Hindi 'Ang Pinaka-Nakakaalam'

Paglalarawan:

Ang Bibliya ay malinaw na nagpapakitang si Hesus ay hindi "pinaka-Makapangyarihan' sa lahat at 'pinaka-nakakaalam sa lahat'" na katangian ng Tunay na Diyos.

 • Pangunahing tagapagsalita Shabir Ally
 • Nailathala noong 02 Jul 2020
 • Huling binago noong  17 Dec 2007
 • Tiningnan: 124 (karaniwan sa araw-araw: 12)
 • Marka: Wala pa
 • Minarkahan ni: 0
 • Na i e-mail: 0
 • Nagkomento sa: 0

Itinatanggi ng Bibliya ang Pagka-Diyos ni Hesus ( bahagi 4 ng 7): Ang Pinaka-Malaking Kautusan sa Bibliya at sa Quran

Paglalarawan:

Ano ang una at pinakamalaki sa lahat ng mga kautusan na nakasaad sa Bibliya, na binigyang-diin ni Hesus.

 • Pangunahing tagapagsalita Shabir Ally
 • Nailathala noong 02 Jul 2020
 • Huling binago noong  23 Dec 2007
 • Tiningnan: 122 (karaniwan sa araw-araw: 12)
 • Marka: Wala pa
 • Minarkahan ni: 0
 • Na i e-mail: 0
 • Nagkomento sa: 0

Mga hula sa bibliya hinggil kay Muhammad (Ika-apat na bahagi ng apat): Mga karagdagang hula kay Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) sa Bagong Tipan

Paglalarawan:

Ang katibayan mula sa Bibliya na si Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) ay hindi huwad na propeta.  Ika-apat na bahagi: Karagdagang talakayan sa hula na nabanggit sa Juan 14:16 ng paraklit, o “Mang-aaliw”,at kung paano naaangkop si Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) sa hulang ito kaysa sa iba.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 23 Jun 2020
 • Huling binago noong  24 Jun 2019
 • Tiningnan: 106 (karaniwan sa araw-araw: 6)
 • Marka: Wala pa
 • Minarkahan ni: 0
 • Na i e-mail: 0
 • Nagkomento sa: 0

Ang Kuwento ni Abraham (bahagi 6 ng 7): Ang Pinakadakilang Pag-alay

Paglalarawan:

Ang pagsubok sa kanyang buhay, nakita ni Abraham sa isang panaginip na dapat niyang ialay ang kanyang "nag-iisang anak", ngunit ito ba si Isaac o si Ismael?

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 02 Jul 2020
 • Huling binago noong  25 Jun 2019
 • Tiningnan: 98 (karaniwan sa araw-araw: 10)
 • Marka: Wala pa
 • Minarkahan ni: 0
 • Na i e-mail: 0
 • Nagkomento sa: 0

Ang Paglalakbay Patungo sa Kabilang Buhay (bahagi 8 ng 8): Konklusyon

Paglalarawan:

Ilang mga kadahilanan sa pag-iral ng Paraiso at Impiyerno.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti (co-author Abdurrahman Mahdi)
 • Nailathala noong 30 Jun 2020
 • Huling binago noong  25 Jun 2019
 • Tiningnan: 96 (karaniwan sa araw-araw: 8)
 • Marka: Wala pa
 • Minarkahan ni: 0
 • Na i e-mail: 0
 • Nagkomento sa: 0

Ang Kuwento ni Abraham (bahagi 5 ng 7): Ang Paghandog kay Hagar at ang Kanyang Suliranin

Paglalarawan:

Ang ilang mga ulat tungkol sa paglalakbay ni Abraham patungong Ehipto, ang kapanganakan ni Ismael, at pakikipagsapalaran ni Hagar sa Paran.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 02 Jul 2020
 • Huling binago noong  25 Jun 2019
 • Tiningnan: 96 (karaniwan sa araw-araw: 9)
 • Marka: Wala pa
 • Minarkahan ni: 0
 • Na i e-mail: 0
 • Nagkomento sa: 0

Ang Kwento ni Adan (bahagi 2 ng 5): Ang Paglikha kay Eba at ang Papel ni Satanas

Paglalarawan:

Ang paglikha ng unang babae, ang payapa na paninirahan sa Paraiso at ang simula ng pagkapoot sa pagitan ni Satanas at ng sangkatauhan.

 • Pangunahing tagapagsalita Aisha Stacey (© 2008 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 02 Jul 2020
 • Huling binago noong  19 Apr 2008
 • Tiningnan: 93 (karaniwan sa araw-araw: 9)
 • Marka: Wala pa
 • Minarkahan ni: 0
 • Na i e-mail: 0
 • Nagkomento sa: 0

Ang Kuwento ni Abraham (bahagi 7 ng 7): Ang Pagtatayo ng isang Santuwaryo

Paglalarawan:

Muling binisita ni Abraham ang kanyang anak na si Ismael, ngunit sa oras na ito upang maisakatuparan ang isang napakahalagang gawain, ang pagtatayo ng isang Bahay ng Pagsamba, isang santuwaryo para sa lahat ng sangkatauhan.

 • Pangunahing tagapagsalita IslamReligion.com
 • Nailathala noong 04 Jul 2020
 • Huling binago noong  04 Jan 2015
 • Tiningnan: 93 (karaniwan sa araw-araw: 12)
 • Marka: Wala pa
 • Minarkahan ni: 0
 • Na i e-mail: 0
 • Nagkomento sa: 0
Mga resulta: 1 - 20 sa 315
Ipakita # 
Simula Nauna Mga pahina: SusunodWakas

Pinaka maraming tumitingin

DAILY
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
TOTAL
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinili ng Editor

Ilista ang mga artikulo

Simula ng iyong huling pagbisita
Ang listahang ito ay kasalukuyang walang laman.
Lahat sa pamamagitan ng petsa
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinaka Sikat

Pinakamataas ang marka
(Magbasa pa...)
Pinaka maraming email
Pinakamaraming nailimbag
Pinakamaraming komento sa

Ang iyong mga paborito

Ang listahan ng iyong mga paborito ay walang laman. Maari kang magdagdag ng mga artikulo sa listahang ito gamit ang article tools.

Ang iyong History

Ang listahan ng iyong history ay walang laman.

View Desktop Version