Mga artikulo ayun sa Petsa

Mga resulta: 81 - 100 sa 316
Ipakita # 
SimulaNaunaPahina: SusunodDulo

Mga Hula sa Bibliya Tungkol kay Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) (bahagi 1 ng 4): Na Pinatotohanan ng mga Iskolar

Paglalarawan:

Ang mga ebidensya mula sa bibliya na si Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) ay hindi bulaang propeta. Bahagi 1: Ang mga sagabal na hinaharap sa pagtalakay ng propesiya sa bibliya, at salaysay ng ilan sa mga iskolar na nagpatunay na si Muhammad ( sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) ay tinukoy sa Bibliya.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  24 Oct 2022
 • Tumingin: 5126 (karaniwan sa araw-araw: 6)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Paano Pumasok sa Islam at Maging Muslim?

Paglalarawan:

Ang pagpasok sa Islam ay madali. Ipinapaliwanag ng artikulong ito kung paano pumasok sa Islam at maging isang Muslim sa isang simpleng paraan. Bilang karagdagan, nagbibigay ito ng isang maikling pangkalahatang ideya ng Islam, ang pananampalataya ng 1.7 bilyong mga tao, at nagbibigay linaw sa mga benepisyo ng pagpasok (pagpasok sa Islam).

 • Pangunahing tagapagsalita IslamReligion.com Team
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  17 Dec 2018
 • Tumingin: 5699 (karaniwan sa araw-araw: 7)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 3

Ang mga Pakinabang ng Pagpasok sa Islam (bahagi 1 ng 3)

Paglalarawan:

Ang lahat ng iyong katanungan ay nasagot na.

 • Pangunahing tagapagsalita Aisha Stacey (© 2011 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  17 Dec 2015
 • Tumingin: 7255 (karaniwan sa araw-araw: 9)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Pagtanggap sa Islam (bahagi 1 ng 2): Isang relihiyon para sa lahat ng tao, sa lahat ng mga lugar

Paglalarawan:

Mapagtagumpayang lampasan ang mga hadlang.

 • Pangunahing tagapagsalita Aisha Stacey (© 2010 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  02 Apr 2018
 • Tumingin: 2388 (karaniwan sa araw-araw: 3)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Mga Kaluwagan ng Pagsamba sa Islam

Marka:

Paglalarawan:

Kung paano ginawang madali ng Diyos at ng Kaniyang Propeta ang landas patungo sa Paraiso.

 • Pangunahing tagapagsalita Aisha Stacey (© 2019 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  30 Sep 2019
 • Tumingin: 2428 (karaniwan sa araw-araw: 3)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Paniniwala sa mga Propeta

Paglalarawan:

Ang hangarin at tungkulin ng mga Propeta, ang katangian ng mensahe na kanilang dinala sa sangkatauhan, at pagbibigay diin na sila'y isang hamak na tao lamang na walang banal na mga katangian.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  25 Jun 2019
 • Tumingin: 2307 (karaniwan sa araw-araw: 3)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

 Ang Paghahanap para sa Panloob na Kapayapaan (bahagi 2 ng 4): Pagtanggap ng Tadhana 

Paglalarawan:

Ang pangalawang artikulong ito ay nagbibigay ng tunay na mga halimbawa at kwento na naglalarawan ng kahalagahan ng pagkilala na ang lahat ng tao ay nahaharap sa mga balakid sa buhay na sakop ng kanyang kakayahan at mga balakid na di nila kayang kontrolin at ang mga balakid na hindi kayang makontrol ng isang tao ay dapat ituring-bilang itinadhana ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat.

 • Pangunahing tagapagsalita Dr. Bilal Philips (transcribed from an audio lecture by Aboo Uthmaan)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  04 Oct 2009
 • Tumingin: 2691 (karaniwan sa araw-araw: 3)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Si Propeta Muhammad ba (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) ang may akda ng Quran?

Paglalarawan:

Ilang patunay na si Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) ay hindi maaaring siyang may akda ng Quran.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  30 Oct 2022
 • Tumingin: 1461 (karaniwan sa araw-araw: 2)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Paniniwala sa mga Banal na Kasulatan

Paglalarawan:

Kung bakit inihayag ng Diyos ang Kanyang mensahe sa anyo ng mga banal na kasulatan, at maikling paglalarawan sa dalawang Banal na Kasulatan ng Diyos: ang Quran, at ang Bibliya.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  25 Jun 2019
 • Tumingin: 9265 (karaniwan sa araw-araw: 11)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Paghahanap para sa Panloob na Kapayapaan (bahagi 3 ng 4): Pagtitiis at Mga Layunin sa Buhay

Paglalarawan:

Sa magulong mundong ito, ang pagtitiis at ang hindi pagturing sa mundong ito bilang pinakalayunin ay isang mabisa at mahalagang panglutas sa mga hadlang na kontrolado natin.

 • Pangunahing tagapagsalita Dr. Bilal Philips (transcribed from an audio lecture by Aboo Uthmaan)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  04 Oct 2009
 • Tumingin: 2778 (karaniwan sa araw-araw: 3)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Atmospera ng Mundo

Paglalarawan:

Ang makabagong siyensiya ay nakatuklas ng mga katotohanan tungkol sa atmospera na nabanggit sa Quran higit sa 1400 taon na ang nakalilipas.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  24 Jun 2019
 • Tumingin: 3345 (karaniwan sa araw-araw: 4)
 • Marka: 5 mula sa 5
 • Nag-marka: 1
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Paghahanap para sa Panloob na Kapayapaan (bahagi 4 ng 4): Ang Panloob na Kapayapaan ay Nakakamit sa Pagsuko sa Diyos

Paglalarawan:

Ang totoong panloob na kapayapaan ay matatagpuan sa pamamagitan ng pagsuko sa Diyos na Makapangyarihan sa lahat, mamuhay sa buhay na ito para sa Kanya, na alalahanin Siya at gawin ang Kabilang Buhay na higit na prayoridad kaysa sa buhay na ito.

 • Pangunahing tagapagsalita Dr. Bilal Philips (transcribed from an audio lecture by Aboo Uthmaan)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  25 Dec 2007
 • Tumingin: 2719 (karaniwan sa araw-araw: 3)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Paano Kumilos Kapag Dinatnan ng Sakit (bahagi 2 ng 2): Walang Hanggan ang Awa ng Diyos

Paglalarawan:

Ang mga mapapakinabangang mga hakbang na dapat gawin kapag dinapuan ng sakit o kapinsalaan.

 • Pangunahing tagapagsalita Aisha Stacey (© 2009 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  04 Oct 2009
 • Tumingin: 2081 (karaniwan sa araw-araw: 3)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Paano Makitungo ang Islam sa Kalungkutan at Pag-aalala (bahagi 4 ng 4): Tiwala

Paglalarawan:

At sa Diyos lamang dapat ilagay ng mga mananampalataya ang kanilang tiwala

 • Pangunahing tagapagsalita Aisha Stacey (© 2010 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  10 Nov 2013
 • Tumingin: 3209 (karaniwan sa araw-araw: 4)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Mga Palatandaan ng Diyos (bahagi 1 ng 2)

Marka:

Paglalarawan:

Ang Quran ay ang pinakadakilang himala ng Diyos at ipinadala kay Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) na siyang huling Propeta para sa lahat ng sangkatauhan. Bahagi 1: Ang ilan sa mga uri ng mga palatandaan ng Diyos sa Quran.

 • Pangunahing tagapagsalita IslamReligion.com
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  14 Jul 2019
 • Tumingin: 1784 (karaniwan sa araw-araw: 2)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Paano Makitungo ang Islam sa Kalungkutan at Pag-aalala (bahagi 2 ng 4): Pagtitiis

Paglalarawan:

Ang kaligayahan sa buhay na ito at ang ating kaligtasan sa kabilang buhay ay nakasalalay sa pagtitiis o pagpapasensya.

 • Pangunahing tagapagsalita Aisha Stacey (© 2010 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  10 Nov 2013
 • Tumingin: 3186 (karaniwan sa araw-araw: 4)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Paano Makitungo ang Islam sa Kalungkutan at Pag-aalala (bahagi 3 ng 4): Pasasalamat

Paglalarawan:

Magpasalamat bawat araw para sa Kanyang mga pagpapala sa iyo.

 • Pangunahing tagapagsalita Aisha Stacey (© 2010 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  10 Nov 2013
 • Tumingin: 3444 (karaniwan sa araw-araw: 4)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Pagtanggap sa Islam (bahagi 2 ng 2): Ang Relihiyon ng Pagpapatawad

Paglalarawan:

Ang pagtanggap sa Islam ay nag-bubura sa mga nakaraang mga kasalanan.

 • Pangunahing tagapagsalita Aisha Stacey (© 2010 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  30 Aug 2018
 • Tumingin: 2555 (karaniwan sa araw-araw: 3)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Pagpapanatili ng Diyos sa Puso

Paglalarawan:

Ang Pag-alaala sa Diyos ay humahantong sa kapayapaan at kaligayahan sa buhay na ito.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti (© 2012 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  27 Jun 2022
 • Tumingin: 1692 (karaniwan sa araw-araw: 2)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 1

Ang Makataong Pagtrato sa mga Hayop

Paglalarawan:

Ang pagmamahal at awa ng Islam ay hindi lamang sumasaklaw sa sangkatauhan, ngunit umaabot din sa lahat ng nilalang sa mundo.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  21 Jun 2021
 • Tumingin: 1614 (karaniwan sa araw-araw: 2)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0
Mga resulta: 81 - 100 sa 316
Ipakita # 
SimulaNaunaPahina: SusunodDulo

Pinakamaraming Tumingin

Araw-araw
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Kabuuan
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinili ng Editor

Lista ng mga Artikulo

Simula ng iyong huling pagbisita
Ang listahang ito ay kasalukuyang walang laman.
Lahat sa pamamagitan ng petsa
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinaka Sikat

Pinakamataas ang marka
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-email
Pinakamaraming nag-print
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-komento
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Ang iyong mga paborito

Ang listahan ng iyong mga paborito ay walang laman. Maari kang magdagdag ng mga artikulo sa listahang ito gamit ang article tools.

Ang iyong History

Ang listahan ng iyong history ay walang laman.

View Desktop Version