Mga artikulo ayun sa Petsa

Mga resulta: 61 - 80 sa 316
Ipakita # 
SimulaNaunaPahina: SusunodDulo

Si Jermaine Jackson, Estados Unidos (bahagi 2 ng 2)

Paglalarawan:

Ang kapatid ng kilala at tanyag na tao sa buong mundo na si Michael Jackson ay nagkukuwento kung paano siya yumakap sa Islam. Bahagi 2.

 • Pangunahing tagapagsalita Jermaine Jackson (edited by www.IslamReligion.com
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  16 Jun 2014
 • Tumingin: 2393 (karaniwan sa araw-araw: 3)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Fitrah

Paglalarawan:

Ang pagiging likas sa tao na sambahin ang nag-iisang Diyos.

 • Pangunahing tagapagsalita Dr. Bilal Philips
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  01 Jan 2012
 • Tumingin: 1480 (karaniwan sa araw-araw: 2)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Kaligayahan sa Islam (bahagi 2 ng 3): Ang Kaligayahan at Agham

Paglalarawan:

 Ang Islam ay sumasang-ayon sa mga siyentipikong hakbang sa pagkamit ng kaligayahan. 

 • Pangunahing tagapagsalita Aisha Stacey (© 2011 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  09 May 2019
 • Tumingin: 3100 (karaniwan sa araw-araw: 3)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Kaligayahan sa Islam (bahagi 3 ng 3): Ang Kaligayahan ay Matatagpuan sa Taos-Pusong Pagsamba

Paglalarawan:

Ang mga utos ng Diyos ay nakadisenyo upang magdala ng kaligayahan.

 • Pangunahing tagapagsalita Aisha Stacey (© 2011 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  10 Nov 2013
 • Tumingin: 3217 (karaniwan sa araw-araw: 4)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Layunin ng Paglikha (bahagi 2 ng 3): Ang Kasagutan ng Hudyo-Kristiyano

Paglalarawan:

Isang pagpapakilala sa pinaka-nakakapagtakang tanong ng kasaysayan ng tao, at isang talakayan tungkol sa mga mapagkukunan na maaaring magamit upang mahanap ang sagot. Bahagi 2: Isang pagtingin sa bibliya at paniniwala ng Kristiyano tungkol sa paksang ito.

 • Pangunahing tagapagsalita Dr. Bilal Philips
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  20 Feb 2006
 • Tumingin: 2471 (karaniwan sa araw-araw: 3)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Paglalakbay Patungo sa Kabilang Buhay (bahagi 7 ng 8): Ang Di-Mananampalataya at ang Impiyerno

Paglalarawan:

Paano tatanggapin ng Impiyernong apoy ang mga di-mananampalataya.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti (co-author Abdurrahman Mahdi)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  25 Jun 2019
 • Tumingin: 5926 (karaniwan sa araw-araw: 7)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Paniniwala sa Diyos (bahagi 2ng 3)

Paglalarawan:

Ang unang dalawang aspeto patungkol sa paniniwala sa Diyos, paniniwala sa Kanyang pag-iral at paniniwala sa Kanyang kataas-taasang Pagka Panginoon.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  25 Jun 2019
 • Tumingin: 12753 (karaniwan sa araw-araw: 14)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ano ang Sinasabi nila Tungkol kay Muhammad (bahagi 2 ng 3)

Paglalarawan:

Ang mga pahayag ng mga di-Muslim na iskolar na pinag-aralan ang Islam at ang tungkol sa Propeta. Bahagi 2: Ang kanilang mga pahayag.

 • Pangunahing tagapagsalita iiie.net (edited by IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  18 Mar 2014
 • Tumingin: 2587 (karaniwan sa araw-araw: 3)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ano ang Sinasabi nila tungkol kay Muhammad (bahagi 3 ng 3)

Paglalarawan:

Ang mga pahayag ng mga di-Muslim na iskolar na nag-aral ng Islam tungkol sa Propeta. Bahagi 3: Mga karagdagang pahayag.

 • Pangunahing tagapagsalita Eng. Husain Pasha (edited by IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  30 Nov 2013
 • Tumingin: 2595 (karaniwan sa araw-araw: 3)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Paniniwala sa Banal na Kapasyahan

Paglalarawan:

Ang madalas na maling paniniwala ng kahihinatnan, at ang kaugnayan ng walang hanggan na Kaalaman at Kakayahan ng Diyos sa gawa ng tao at tadhana.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  15 Nov 2020
 • Tumingin: 1304 (karaniwan sa araw-araw: 1)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Paglalakbay Patungo sa Kabilang Buhay (bilang 5 ng 8): Ang Di-mananampalataya sa Loob ng Libingan

Paglalarawan:

Isang paglalarawan ng buhay sa libingan sa pagitan ng kamatayan at Araw ng Paghuhukom para sa nagtatakwil na hindi mananampalataya.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti (co-author Abdurrahman Mahdi)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  25 Jun 2019
 • Tumingin: 6158 (karaniwan sa araw-araw: 7)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Paniniwala sa Buhay Pagkatapos ng Kamatayan

Paglalarawan:

Ang kahalagahan ng paniniwala sa kabilang-buhay, gayundin ang isang sulyap sa isang naghihintay sa libangan, sa Araw ng Paghuhukom, at ang Huling Wakas.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  25 Jun 2019
 • Tumingin: 4472 (karaniwan sa araw-araw: 5)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Sapot ng Gagamba Ayon sa Quran (bahagi 1 of 2)

Marka:

Paglalarawan:

Ang talata sa Quran ay makatuwirang binabanggit ang pagiging mahinang klase ng bahay ng mga gagamba na nagsisimula pa lamang nating matuklasan kamakailan lamang.

 • Pangunahing tagapagsalita IslamReligion.com
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  28 May 2018
 • Tumingin: 3824 (karaniwan sa araw-araw: 4)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Kwento ng Paglikha (bahagi 1 ng  2)

Paglalarawan:

Ang mahusay na kwento ng mga pinagmulan ng paglikha mula sa pananaw ng kosmolohiya ng Islam, na kinikilala na ang Diyos ang Tagapaglikha ng lahat. Ang artikulo ay tumatalakay din sa Kahanga-hangang Trono, ang Patungan ng Kanyang Paa, at ang Panulat.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti (© 2016 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  05 Apr 2020
 • Tumingin: 3448 (karaniwan sa araw-araw: 4)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ano ang Sinasabi nila Tungkol sa Quran (bahagi 1 ng 2)

Paglalarawan:

Ang mga pahayag ng mga iskolar sa kanluran na nag-aral ng Islam tungkol sa Quran. Bahagi 1: Panimula at ang kanilang mga pahayag.

 • Pangunahing tagapagsalita iiie.net
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  10 Nov 2013
 • Tumingin: 2092 (karaniwan sa araw-araw: 2)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ano ang Sinasabi nila Tungkol sa Quran (bahagi 2 ng 2)

Paglalarawan:

Ang mga pahayag ng mga iskolar sa kanluran na nag-aral ng Islam tungkol sa Quran. Bahagi 2: Mga karagdagang pahayag.

 • Pangunahing tagapagsalita iiie.net
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  23 Mar 2010
 • Tumingin: 2193 (karaniwan sa araw-araw: 2)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Makikita ba Natin ang Diyos?

Paglalarawan:

Ang katanungan kung maari bang makita ng mga  Propeta, santo, at mga pangkaraniwang tao ang Diyos sa Buhay na ito, at kung Siya ay makikita sa Kabilang Buhay.

 • Pangunahing tagapagsalita IslamReligion.com
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  05 Dec 2021
 • Tumingin: 1463 (karaniwan sa araw-araw: 2)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Mga Propesiya ni Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) sa Bibliya (bahagi 3 ng 4): Mga Propesiya ni Muhammad sa Bagong Tipan

Paglalarawan:

Ang ebidensya sa Bibliya na si Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) ay hindi isang huwad na propeta.  Bahagi 3: Isang talakayan tungkol sa propesiya na binanggit sa Juan 14:16 sa ang Parakletos, o “Tagapayo”, at kung paano mas naaangkop kay Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) ang propesiyang ito kaysa sa iba.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  24 Jun 2019
 • Tumingin: 4012 (karaniwan sa araw-araw: 4)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang di Matugunang Hamon                         

Paglalarawan:

Ang kawalan ng kakayahan ng mga Arabo sa panahon ng Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala), mga Arabong sumunod sa kanya, at ang mga di Arabo na matugunan ang hamon ng Quran: na gumawa ng kagaya nito.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  24 Jun 2019
 • Tumingin: 1166 (karaniwan sa araw-araw: 1)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Bakit Nilikha ng Diyos ang Sangkatauhan? (bahagi 1 ng 4): Ang Pagsamba sa Diyos

Paglalarawan:

Ang layunin para sa paglikha ng sangkatauhan ay pagsamba. Bahagi 1: Ang pangangailangan ng tao para sa pagsamba.

 • Pangunahing tagapagsalita Dr. Bilal Philips
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  04 Oct 2009
 • Tumingin: 4557 (karaniwan sa araw-araw: 5)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0
Mga resulta: 61 - 80 sa 316
Ipakita # 
SimulaNaunaPahina: SusunodDulo

Pinakamaraming Tumingin

Araw-araw
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Kabuuan
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinili ng Editor

Lista ng mga Artikulo

Simula ng iyong huling pagbisita
Ang listahang ito ay kasalukuyang walang laman.
Lahat sa pamamagitan ng petsa
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinaka Sikat

Pinakamataas ang marka
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-email
Pinakamaraming nag-print
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-komento
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Ang iyong mga paborito

Ang listahan ng iyong mga paborito ay walang laman. Maari kang magdagdag ng mga artikulo sa listahang ito gamit ang article tools.

Ang iyong History

Ang listahan ng iyong history ay walang laman.

View Desktop Version