Mga artikulo ayun sa Petsa

Mga resulta: 41 - 60 sa 316
Ipakita # 
SimulaNaunaPahina: SusunodDulo

Kapatawaran para sa Lahat ng mga Nakaraang Kasalanan

Paglalarawan:

Ang tao ay hindi dapat mawalan ng pag-asa mula sa awa ng Diyos patungkol sa mga kasalanan na kanilang nagawa sa kanilang buhay, sapagkat tunay na ang Diyos, Ang Pinaka-Mapagpatawad at Maawain, ay nagagawang magpatawad ng lahat ng mga kasalanan.

 • Pangunahing tagapagsalita islam-guide.com
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  29 Mar 2011
 • Tumingin: 1661 (karaniwan sa araw-araw: 2)
 • Marka: 5 mula sa 5
 • Nag-marka: 1
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Paano Makitungo ang Islam sa Kalungkutan at Pag-aalala (bahagi 1 ng 4): Ang Kondisyon ng Tao

Paglalarawan:

Katotohanan, sa pagalaala sa Diyos masusumpungan ang kapanatagan ng puso. (Quran 13:28)

 • Pangunahing tagapagsalita Aisha Stacey (© 2010 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  07 Apr 2013
 • Tumingin: 3234 (karaniwan sa araw-araw: 4)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang mga Kagandahan ng Islam (bahagi 1 ng 3): Di Matatakpan ng Kamangmangan ang Kagandahan at Katotohanan

Paglalarawan:

Isang maikling paglalarawan ng ilan sa mga kagandahan ng Islam.

 • Pangunahing tagapagsalita Aisha Stacey (© 2012 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  28 Mar 2021
 • Tumingin: 3638 (karaniwan sa araw-araw: 4)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Paghahanap para sa Panloob na Kapayapaan (bahagi 1 ng 4): Ang Mga hadlang sa Pagkamit ng Panloob na Kapayapaan

Paglalarawan:

Isang sulyap kung paano tinutukoy ng mga tao ang panloob na kapayapaan at kung paano sila nagsusumikap na makamit ito; pagkilala din sa mga hadlang na pumipigil sa ating makuha ang panloob na kapayapaan.

 • Pangunahing tagapagsalita Dr. Bilal Philips (transcribed from an audio lecture by Aboo Uthmaan)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  20 Jan 2013
 • Tumingin: 3720 (karaniwan sa araw-araw: 4)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Tunay na Kaligayahan at Panloob na Kapayapaan

Paglalarawan:

Paano tinukoy ng Islam ang totoong kaligayahan at kapayapaan sa puso.

 • Pangunahing tagapagsalita islam-guide.com
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  29 Mar 2011
 • Tumingin: 1951 (karaniwan sa araw-araw: 2)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang mga Kagandahan ng Islam (bahagi 3 ng 3): Mahal ng Diyos ang Kagandahan

Paglalarawan:

Ang pangatlo at pangwakas na bahagi ng Mga Kagandahan ng Islam. Pumili kami ng sampung mga kagandahan mula sa daan-daang dami nito, ano pa ang ibang natuklasan mo?

 • Pangunahing tagapagsalita Aisha Stacey (© 2012 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  10 Nov 2013
 • Tumingin: 3185 (karaniwan sa araw-araw: 4)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Sino ang mga Estranghero?

Paglalarawan:

Hindi tayo ang una o tanging mga Muslim na nagninilay sa ating pagiging kakaiba.

 • Pangunahing tagapagsalita Aisha Stacey (© 2011 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  10 Nov 2013
 • Tumingin: 1063 (karaniwan sa araw-araw: 1)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang mga Malaking Katanungan (bahagi 2 ng 3): Ang Layunin ng Buhay

Paglalarawan:

Ang Islamikong mga kasagutan sa pangalawa ng ilan sa mga "Malalaking Katanungan" sa Buhay  na hindi maiwasang itanong ng lahat ng tao, Bakit tayo Naririto?

 • Pangunahing tagapagsalita Laurence B.  Brown, MD
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  22 Feb 2009
 • Tumingin: 2701 (karaniwan sa araw-araw: 3)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Paglalakbay Patungo sa Kabilang Buhay (bahagi 1 ng 8): Ang Pambungad

Paglalarawan:

Isang pambungad sa konsepto ng pag-iral ng buhay pagkatapos ng kamatayan sa pananaw ng Islam, at kung paano ito nakapagbibigay halaga sa buhay; na mayroong layunin.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti (co-author Abdurrahman Mahdi)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  05 Jun 2022
 • Tumingin: 6444 (karaniwan sa araw-araw: 8)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang mga Malaking Katanungan (bahagi 3 ng 3): Ang Pangangailangan para sa Paghahayag

Paglalarawan:

Ang mga sagot ng Islam sa pangatlo sa ilan sa mga "Malalaking Tanong" sa Buhay, na ang lahat ng tao ay hindi maiiwasang maitanong, Paano tayo maglilingkod sa Ating Tagapaglikha?

 • Pangunahing tagapagsalita Laurence B.  Brown, MD
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  18 Mar 2014
 • Tumingin: 2700 (karaniwan sa araw-araw: 3)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Paglalakbay Patungo sa Kabilang Buhay (bahagi 8 ng 8): Konklusyon

Paglalarawan:

Ilang mga kadahilanan sa pag-iral ng Paraiso at Impiyerno.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti (co-author Abdurrahman Mahdi)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  25 Jun 2019
 • Tumingin: 5481 (karaniwan sa araw-araw: 7)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Quran sa Lumalawak na Uniberso at ang Teorya ng Big Bang

Paglalarawan:

Tinutukoy ng artikulong ito ang ugnayan sa pagitan ng mas tinanggap na paliwanag ng pang-agham tungkol sa pinagmulan at pagpapalawak ng uniberso, at ang paglalarawan ng pinagmulan at pagpapalawak nito sa Quran.

 • Pangunahing tagapagsalita Sherif Alkassimi (© 2008 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  13 Jun 2017
 • Tumingin: 1477 (karaniwan sa araw-araw: 2)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Layunin ng Paglikha (bahagi 3 ng 3): Ang Tradisyon ng Hindu

Paglalarawan:

Isang pagpapakilala sa pinaka-nakakalitong tanong sa kasaysayan ng tao, at isang talakayan tungkol sa mga mapagkukunan na maaaring magamit upang mahanap ang sagot. Bahagi 3: Isang pagsusuri sa mga Banal na Kasulatan ng Hindu, at isang konklusyon ukol sa paksa.

 • Pangunahing tagapagsalita Dr. Bilal Philips
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  20 Feb 2006
 • Tumingin: 2435 (karaniwan sa araw-araw: 3)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Paglalakbay Patungo sa Kabilang Buhay (bahagi 6 ng 8): Ang Di-mananampalataya sa Araw ng Paghuhukom

Paglalarawan:

Ang ilan sa mga pagsubok na haharapin ng di-mananampalataya sa Araw ng Paghuhukom.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti (co-author Abdurrahman Mahdi)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  25 Jun 2019
 • Tumingin: 5447 (karaniwan sa araw-araw: 7)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Layunin ng Paglikha (bahagi 1 ng 3): Isang Panimula

Paglalarawan:

Isang pagpapakilala sa palaisipang tanong sa kasaysayan ng tao, at isang talakayan tungkol sa mga mapagkukunan na maaaring magamit upang mahanap ang sagot. Bahagi 1: Ang pinagmulan para sa kasagutan.

 • Pangunahing tagapagsalita Dr. Bilal Philips
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  12 Mar 2006
 • Tumingin: 2696 (karaniwan sa araw-araw: 3)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Tagumpay ng mga Romano at ang Pinakamababang Parte sa Daigdig

Paglalarawan:

Ang Quran ay nagbigay paliwanag ukol sa pinakamababang lugar ng mundo.

 • Pangunahing tagapagsalita Sherif Alkassimi (© 2008 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  15 May 2016
 • Tumingin: 1520 (karaniwan sa araw-araw: 2)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ano ang Sinasabi nila Tungkol kay Muhammad (bahagi 1 ng 3)

Paglalarawan:

Ang mga pahayag ng mga di-Muslim na iskolar na nag-aral ng Islam at tungkol sa Propeta. Bahagi 1: Panimula.

 • Pangunahing tagapagsalita iiie.net (edited by IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  15 Mar 2021
 • Tumingin: 2725 (karaniwan sa araw-araw: 3)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Sapot ng Gagamba Ayon sa Quran (bahagi 2 ng 2)

Marka:

Paglalarawan:

Isang halimbawa ng kaguluhan sa lipunan sa sapot ng gagamba - matriphagy. Ang buhay na "Impyerno" na tahanan ng mga gagamba ay isang paalala sa kalalabasan o magiging resulta ng politiesmo.

 • Pangunahing tagapagsalita IslamReligion.com
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  02 Sep 2018
 • Tumingin: 3016 (karaniwan sa araw-araw: 4)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Islam, isang Malalim na Kabihasnan (bahagi 2 ng 2): Karagdagang Mga Pahayag

Paglalarawan:

Mga pahayag ng iba't ibang mga di-Muslim na iskolar at intelektwal tungkol sa kalaliman ng relihiyong Islam bilang isang sibilisasyon. Bahagi 2: Karagdagang mga pahayag.

 • Pangunahing tagapagsalita iiie.net
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  17 May 2006
 • Tumingin: 2497 (karaniwan sa araw-araw: 3)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang mga Kagandahan ng Islam (bahagi 2 ng 3): Ang Islam ay Pinagaganda ng Kapayapaan, Pagmamahal at Paggalang

Paglalarawan:

Mga maikling paglalarawan ng iilang higit pang mga likas na kagandahan sa relihiyong Islam.

 • Pangunahing tagapagsalita Aisha Stacey (© 2012 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  26 Apr 2013
 • Tumingin: 3651 (karaniwan sa araw-araw: 4)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0
Mga resulta: 41 - 60 sa 316
Ipakita # 
SimulaNaunaPahina: SusunodDulo

Pinakamaraming Tumingin

Araw-araw
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Kabuuan
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinili ng Editor

Lista ng mga Artikulo

Simula ng iyong huling pagbisita
Ang listahang ito ay kasalukuyang walang laman.
Lahat sa pamamagitan ng petsa
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinaka Sikat

Pinakamataas ang marka
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-email
Pinakamaraming nag-print
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-komento
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Ang iyong mga paborito

Ang listahan ng iyong mga paborito ay walang laman. Maari kang magdagdag ng mga artikulo sa listahang ito gamit ang article tools.

Ang iyong History

Ang listahan ng iyong history ay walang laman.

View Desktop Version