Mga artikulo ayun sa Petsa

Mga resulta: 1 - 20 sa 316
Ipakita # 
Simula Nauna Pahina: SusunodDulo

Ang Maikling Kuwento ni Hesus

Paglalarawan:

Pagbanggit kay Hesus na anak ni Maria mula sa Quran at mga kasabihan ni Propeta Muhammad.

 • Pangunahing tagapagsalita Marwa El-Naggar (Reading Islam)
 • Nailathala noong 23 Nov 2020
 • Huling binago noong  23 Nov 2020
 • Tumingin: 3503 (karaniwan sa araw-araw: 3)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Katarungan ng Paghuhukom

Paglalarawan:

Isang maikling pananaw sa tanong na kung bakit may Araw ng Paghuhukom, at kung ano ang magiging wakas ng mga relihiyon maliban sa Islam.

 • Pangunahing tagapagsalita Laurence B. Brown, MD
 • Nailathala noong 23 Nov 2020
 • Huling binago noong  23 Nov 2020
 • Tumingin: 1660 (karaniwan sa araw-araw: 2)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Kamatayan sa Konteksto ng Pananampalataya

Paglalarawan:

Ang kamatayan ay hindi katapusan ng lahat; ito ay isang himpilan lamang ng isang mahabang paglalakbay.  Maaari nating tingnan ito nang positibo at maimpluwensyahan ang ating buhay upang makamit ang higit pa sa mundong ito at makatanggap ng isang magandang hantungan sa Kabilang Buhay.

 • Pangunahing tagapagsalita islamtoday.net [edited by IslamReligion.com]
 • Nailathala noong 23 Nov 2020
 • Huling binago noong  23 Nov 2020
 • Tumingin: 1728 (karaniwan sa araw-araw: 2)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Kinikilala ng mga Kristiyanong Iskolar ang mga Pagkakasalungat sa Bibliya (bahagi 1 ng 7): Panimula

Paglalarawan:

Isang pagtingin sa kung ano ang sinabi ng ilan sa mga nangungunang Kristyanong Iskolar patungkol sa awtentisidad ng Bibliya.

 • Pangunahing tagapagsalita Misha’al ibn Abdullah (taken from the Book: What did Jesus really Say?)
 • Nailathala noong 16 Nov 2020
 • Huling binago noong  19 Nov 2020
 • Tumingin: 8436 (karaniwan sa araw-araw: 8)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Kinikilala ng mga Kristiyanong Iskolar ang mga Pagkakasalungat sa Bibliya (bahagi 2 ng 7): Mga Halimbawa ng Pagdaragdag ng Salita

Paglalarawan:

Ang ilang mga halimbawa ng mga pagdaragdag ng salita sa Bibliya, katulad sa binanggit ng mga Kristiyanong iskolar.

 • Pangunahing tagapagsalita Misha’al ibn Abdullah (taken from the Book: What Did Jesus Really Say?)
 • Nailathala noong 16 Nov 2020
 • Huling binago noong  19 Nov 2020
 • Tumingin: 7554 (karaniwan sa araw-araw: 7)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Kinikilala ng mga Kristiyanong Iskolar ang mga Pagkakasalungat sa Bibliya (bahagi 3 ng 7): Mga Sinasabing mga May-Akda ng Bagong Tipan

Paglalarawan:

Ang katibayan ng mga pagkakasalungat na natagpuan ng mga Kristyanong Iskolar mula sa mga salaysay ng sinasabing mga may akda ng Bagong Tipan.

 • Pangunahing tagapagsalita Misha’al ibn Abdullah (taken from the Book: What Did Jesus Really Say?)
 • Nailathala noong 16 Nov 2020
 • Huling binago noong  19 Nov 2020
 • Tumingin: 7593 (karaniwan sa araw-araw: 7)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Kaligayahan sa Islam (bahagi 1 ng 3): Mga Konsepto ng Kaligayahan

Paglalarawan:

Ang ebolusyon ng pag-iisip ng tao hinggil sa mga paraan kung saan maaaring matamo ang kaligayahan.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 12 Oct 2020
 • Huling binago noong  08 May 2022
 • Tumingin: 3726 (karaniwan sa araw-araw: 3)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Nasaan ang Diyos?

Paglalarawan:

Ang Pinaka Makapangyarihang Diyos ay nasa itaas ng mga langit at nakahihigit sa Kanyang mga nilikha.

 • Pangunahing tagapagsalita Aisha Stacey (© 2009 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 12 Oct 2020
 • Huling binago noong  07 Aug 2023
 • Tumingin: 1956 (karaniwan sa araw-araw: 2)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Pitong Kalupaan

Paglalarawan:

Ang pitong suson ng mundo na kamakailan lamang natuklasan ng mga siyentipiko ay alam na ng Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) 1400 taon na ang nakalilipas.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 12 Oct 2020
 • Huling binago noong  04 Jul 2022
 • Tumingin: 2093 (karaniwan sa araw-araw: 2)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Mga Palatandaan ng Pagkapropeta sa Marangal na Buhay ng Propeta Muhammad (bahagi 1 ng 2): Naunang Buhay ng Propeta Muhammad (pbuh)

Paglalarawan:

Ang buhay ng Propeta Muhammad (pbuh) ay ginabayan ng Diyos at ito ay pinatotohanan kahit mula pa sa napakamurang gulang.

 • Pangunahing tagapagsalita Aisha Stacey (© 2013 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  27 Jan 2020
 • Tumingin: 2935 (karaniwan sa araw-araw: 3)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Balita Mula sa Nakaraan

Paglalarawan:

Ang mga kasaysayang ipinahayag ng Propeta Muhammad (pbuh) ukol sa mga tao ng nakaraan ay isang katibayan ng kanyang pagkapropeta.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  27 Jul 2020
 • Tumingin: 2000 (karaniwan sa araw-araw: 2)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Mga Propesiya ng Quran na Tumutukoy kay Muhammad

Paglalarawan:

Mayroong iba't ibang mga propesiyang binanggit sa Quran na natatanging tinukoy si Propeta Muhammad (pbuh). Ang katuparan ng mga propesiyang ito ay maayos na naitala sa mga aklat ng seerah, o ang talambuhay ng Propeta na naitala ng kanyang mga disipulo.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  24 Jun 2019
 • Tumingin: 1603 (karaniwan sa araw-araw: 1)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Mga Palatandaan ng Pagkapropeta sa Marangal na Buhay ng Propeta Muhammad (bahagi 2 ng 2): Pagkatapos ng Pagkapropeta

Paglalarawan:

Ang buhay ng Propeta Muhammad (pbuh) ay lubusang nagbago matapos na magsimula ang mga kapahayagan. Kung paano siya naakma ay isa sa mga pinakamalinaw na mga palatandaan ng Pagkapropeta.

 • Pangunahing tagapagsalita Aisha Stacey (© 2013 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  28 Jul 2013
 • Tumingin: 2762 (karaniwan sa araw-araw: 2)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang mga Propesiya ng Quran

Paglalarawan:

Ang katuparan ng mga ibat-ibang mga propesiya  sa banal na Quran ay malinaw na ebidensya  na ito ay nagmula sa Banal na pinagmulan o mapagkukunan.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  12 Jun 2023
 • Tumingin: 1676 (karaniwan sa araw-araw: 1)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang mga Propesiya ni Muhammad

Paglalarawan:

Ang mga propesiya ng Propeta Muhammad (pbuh) ay natupad sa kanyang panahon at pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang mga propesiyang ito ay malinaw na mga patunay ng pagkapropeta ni Muhammad nawa'y ang awa at mga pagpapala ng Diyos ay sumakanya.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  24 Jun 2019
 • Tumingin: 2015 (karaniwan sa araw-araw: 2)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Sinasabi ng Quran sa Pinagmulan ng Sansinukob

Paglalarawan:

Ito ay mula sa Siyentipiko at sa Quran na pagpapaliwanag patungkol sa paglikha ng sansinukob.

 • Pangunahing tagapagsalita islam-guide.com
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  25 Sep 2016
 • Tumingin: 1840 (karaniwan sa araw-araw: 2)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Pag-angkin ni Muhammad (pbuh) sa Pagkapropeta (bahagi 1 ng 3) Mga Patunay ng Kanyang Pagkapropeta

Paglalarawan:

Ang ilang mga katibayan para sa pag-aangkin na si Muhammad (pbuh) ay isang tunay na propeta at hindi isang huwad. Unang bahagi: Ang ilang mga patunay na humantong sa iba't ibang mga kasamahan na maniwala sa kanyang pagkapropeta.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  24 Jun 2019
 • Tumingin: 3397 (karaniwan sa araw-araw: 3)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Pag-angkin ni Muhammad (pbuh) sa Pagkapropeta (bahagi 2 ng 3): Siya Ba ay isang Sinungaling?

Paglalarawan:

Ang Katibayan para sa pag-aangkin na si Muhammad (pbuh) ay isang tunay na propeta at hindi isang impostor. bahagi 2: Isang pagsusuri sa paratang na si Muhammad (pbuh) ay isang sinungaling.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  24 Jun 2019
 • Tumingin: 3093 (karaniwan sa araw-araw: 3)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ano ang Sunnah? (bahagi 1 ng 2): Isang Kapahayagang katulad ng Quran

Paglalarawan:

Isang maikling artikulo na naglalarawan kung ano ang bumubuo sa Sunnah, at ang ginagampanan nito sa Islamikong Batas. Unang Bahagi: Ang kahulugan ng Sunnah, kung ano ang bumubuo nito, at ang mga uri ng kapahayagan.

 • Pangunahing tagapagsalita The Editorial Team of Dr. Abdurrahman al-Muala (translated by islamtoday.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  27 Aug 2020
 • Tumingin: 6597 (karaniwan sa araw-araw: 6)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ano ang Pamantayan para sa isang Tunay na Propeta?

Paglalarawan:

Isang pagtanaw sa mga biblikal na mga talatang nagtatakda ng pamantayan para sa pagiging totoo ng pag-angkin sa Pagkapropeta.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  24 Jun 2019
 • Tumingin: 1774 (karaniwan sa araw-araw: 2)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0
Mga resulta: 1 - 20 sa 316
Ipakita # 
Simula Nauna Pahina: SusunodDulo

Pinakamaraming Tumingin

Araw-araw
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Kabuuan
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinili ng Editor

(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Lista ng mga Artikulo

Simula ng iyong huling pagbisita
Ang listahang ito ay kasalukuyang walang laman.
Lahat sa pamamagitan ng petsa
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinaka Sikat

Pinakamataas ang marka
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-email
Pinakamaraming nag-print
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-komento
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Ang iyong mga paborito

Ang listahan ng iyong mga paborito ay walang laman. Maari kang magdagdag ng mga artikulo sa listahang ito gamit ang article tools.

Ang iyong History

Ang listahan ng iyong history ay walang laman.

View Desktop Version