Mga artikulo ayun sa Petsa

Mga resulta: 1 - 20 sa 315
Ipakita # 
Simula Nauna Pahina: SusunodDulo

Balita Mula sa Nakaraan

Paglalarawan:

Ang mga kasaysayang ipinahayag ng Propeta Muhammad (pbuh) ukol sa mga tao ng nakaraan ay isang katibayan ng kanyang pagkapropeta.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 27 Jul 2020
 • Huling binago noong  27 Jul 2020
 • Tumingin: 64 (karaniwan sa araw-araw: 5)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang mga Propesiya ng Quran

Paglalarawan:

Ang katuparan ng mga ibat-ibang mga propesiya  sa banal na Quran ay malinaw na ebidensya  na ito ay nagmula sa Banal na pinagmulan o mapagkukunan.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 27 Jul 2020
 • Huling binago noong  27 Jul 2020
 • Tumingin: 85 (karaniwan sa araw-araw: 7)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Pitong Kalupaan

Paglalarawan:

Ang pitong suson ng mundo na kamakailan lamang natuklasan ng mga siyentipiko ay alam na ng Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) 1400 taon na ang nakalilipas.

 • Pangunahing tagapagsalita Imam Mufti
 • Nailathala noong 27 Jul 2020
 • Huling binago noong  27 Jul 2020
 • Tumingin: 75 (karaniwan sa araw-araw: 6)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Sino ang Allah?

Paglalarawan:

Sinasamba ba ng mga Muslim ang iisang Diyos tulad ng mga Hudyo at Kristiyano? Ano ang ibig sabihin ng salitang Allah? Si Allah ba ang Buwan na diyos?

 • Pangunahing tagapagsalita Abdurrahman Robert Squires (edited by IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 08 Jul 2020
 • Huling binago noong  12 Nov 2017
 • Tumingin: 142 (karaniwan sa araw-araw: 5)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Bakit Dapat Mahalin ang Diyos (bahagi 1 ng 2)

Marka:

Paglalarawan:

Ano ang pag-ibig at kung paano ang pag ibig sa sarili ay kinakailangan para mahalin ang Diyos, ang pinagkukunan ng pagmamahal.

 • Pangunahing tagapagsalita Hamza Andreas Tzortzis (http://www.hamzatzortzis.com)
 • Nailathala noong 08 Jul 2020
 • Huling binago noong  13 Dec 2017
 • Tumingin: 132 (karaniwan sa araw-araw: 4)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Bakit Dapat Mahalin ang Diyos (bahagi 2 ng 2)

Marka:

Paglalarawan:

Ang pag-unawa sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga Pangalan, at kung paano matanggap ang Kanyang espesyal na pag-ibig.

 • Pangunahing tagapagsalita Hamza Andreas Tzortzis (http://www.hamzatzortzis.com)
 • Nailathala noong 08 Jul 2020
 • Huling binago noong  04 Dec 2017
 • Tumingin: 111 (karaniwan sa araw-araw: 4)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Si Kenneth L. Jenkins, Ministro at Nakatatanda sa Simbahang Pentekostal, Estados Unidos (bahagi 2 ng 3)

Paglalarawan:

Ang minsang nawala sa landas na batang lalaki ay natagpuan ang kanyang pagkaligtas mula sa Simbahanag Pentekostal at sinagot ang kanyang tawag na maging ministro sa edad na 20, hindi naglaon ay naging isang Muslim. Bahagi 2: “Hindi lahat ng nagniningning ay ginto.”

 • Pangunahing tagapagsalita Kenneth L. Jenkins
 • Nailathala noong 08 Jul 2020
 • Huling binago noong  02 Feb 2006
 • Tumingin: 174 (karaniwan sa araw-araw: 6)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Si Kenneth L. Jenkins, Ministro at Nakatatanda sa Simbahang Pentekostal, Estados Unidos (bahagi 1 ng 3)

Paglalarawan:

Ang minsang naligaw sa landas na batang lalaki ay natagpuan ang kanyang kaligtasan sa pamamagitan ng Simbahang Pentekostal at naging ministro sa edad na 20, hindi naglaon siya ay naging isang Muslim. Bahagi 1.

 • Pangunahing tagapagsalita Kenneth L. Jenkins
 • Nailathala noong 08 Jul 2020
 • Huling binago noong  31 Jul 2006
 • Tumingin: 173 (karaniwan sa araw-araw: 6)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Si Raphael Narbaez, Jr., Ministro ng Saksi ni Jehovah, Estados Unidos (bahagi 2 ng 2)

Paglalarawan:

Ang kanyang unang pakikisalamuha sa mga Muslim at sa pananampalataya, at sa wakas ang kanyang pagyakap sa Islam.

 • Pangunahing tagapagsalita Raphael Narbaez, Jr.
 • Nailathala noong 08 Jul 2020
 • Huling binago noong  02 Feb 2006
 • Tumingin: 109 (karaniwan sa araw-araw: 3)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Si Philobus, Koptikong Pari at Misyonaryo na Ehipsiyano (bahagi 1 ng 2)

Paglalarawan:

Ang isang pari na sa isang pagkakataon aktibong nagkakalat ng maling akala tungkol sa Islam ay niyakap ang Islam (bahagi 1).

 • Pangunahing tagapagsalita Ibrahim Khalil Philobus
 • Nailathala noong 08 Jul 2020
 • Huling binago noong  01 Jul 2007
 • Tumingin: 151 (karaniwan sa araw-araw: 5)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Si Kenneth L. Jenkins, Ministro at Nakatatanda sa Simbahang Pentekostal, Estados Unidos (bahagi 3 ng 3)

Paglalarawan:

Ang minsang nawala sa landas na batang lalaki ay natagpuan ang kanyang pagkakaligtas mula sa Simbahang Pentekostal at sinagot ang kanyang tawag na maging ministro sa gulang na 20, hindi lumaon ay naging Muslim. Bahagi 3: “Ang pagkasilang mula sa kadiliman patungo sa liwanag.”

 • Pangunahing tagapagsalita Kenneth L. Jenkins
 • Nailathala noong 08 Jul 2020
 • Huling binago noong  12 Nov 2013
 • Tumingin: 171 (karaniwan sa araw-araw: 5)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Si Jason Cruz, Dating Pari, USA

Paglalarawan:

Naglilibot sa mga relihiyon, ang isang Amerikanong pari ay yumakap sa Islam.

 • Pangunahing tagapagsalita Jason Cruz
 • Nailathala noong 08 Jul 2020
 • Huling binago noong  08 Jun 2009
 • Tumingin: 43 (karaniwan sa araw-araw: 1)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Si Abdullah ibn Salam, Jewish Rabbi, Medina

Paglalarawan:

Kung paano nagbalik Islam ang unang Hudyo na Rabbi.

 • Pangunahing tagapagsalita Abdullah ibn Salam
 • Nailathala noong 08 Jul 2020
 • Huling binago noong  24 Aug 2008
 • Tumingin: 60 (karaniwan sa araw-araw: 2)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Si Reverend David Benjamin Keldani, Katolikong Pari, Iran

Paglalarawan:

Ang isang Romano Katolikong pari ng sekta ng Uniate-Caldean ay nagbalik-loob sa Islam.

 • Pangunahing tagapagsalita IPCI
 • Nailathala noong 08 Jul 2020
 • Huling binago noong  17 Oct 2009
 • Tumingin: 44 (karaniwan sa araw-araw: 1)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Si Idris Tawfiq, Katolikong Pari, UK

Paglalarawan:

Ang isang dating Briton na Katolikong Pari ay tinanggap ang Islam matapos basahin ang Quran at ang kanyang pakikipag-ugnayan sa mga Muslim.

 • Pangunahing tagapagsalita Manal Abdulaziz (from The Egyptian Gazette)
 • Nailathala noong 08 Jul 2020
 • Huling binago noong  02 Jul 2007
 • Tumingin: 56 (karaniwan sa araw-araw: 2)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

 Si Sue Watson, Propesor, Pastor, Tagapagtatag ng Simbahan at Misyonaryo, Ngayon ay nasa Saudi Arabia

Paglalarawan:

Ang isang walong taong mag-aaral ng pormal na pag-aaral ng teolohiko ay niyakap ang Islam dahil sa hindi nagbabagong mensahe nito.

 • Pangunahing tagapagsalita Sue Watson
 • Nailathala noong 08 Jul 2020
 • Huling binago noong  17 Oct 2009
 • Tumingin: 49 (karaniwan sa araw-araw: 2)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Si Anselm Tormeeda, Pari at Kristiyanong Iskolar, Spain

Paglalarawan:

Ang isang mapagkakatiwalaang mag-aaral ng isang kilalang iskolar na Kristiyano sa dating Andalusia ay nakarinig ng talakayan tungkol sa Paraclete, isang propetang darating na binanggit sa bibliya.

 • Pangunahing tagapagsalita Anselm Tormeeda
 • Nailathala noong 08 Jul 2020
 • Huling binago noong  31 Jul 2006
 • Tumingin: 44 (karaniwan sa araw-araw: 1)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Si Philobus, Koptikong Pari at Misyonaryo na Ehipsiyano (bahagi 2 ng 2)

Paglalarawan:

Ang isang pari na sa isang pagkakataon ay aktibong nagkakalat ng mga maling akala patungkol sa Islam ay niyakap ang Islam (bahagi 2).

 • Pangunahing tagapagsalita Ibrahim Khalil Philobus
 • Nailathala noong 08 Jul 2020
 • Huling binago noong  01 Jul 2007
 • Tumingin: 151 (karaniwan sa araw-araw: 5)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Aking Awa ay Nangingibaw Higit sa Aking Galit (bahagi 1 ng 2)

Paglalarawan:

Paano nahahayag ang Awa sa Diyos, at mga halimbawa ng awa ng Propeta at kanyang mga Kasamahan.

 • Pangunahing tagapagsalita Hala Salah (Reading Islam)
 • Nailathala noong 08 Jul 2020
 • Huling binago noong  05 May 2013
 • Tumingin: 147 (karaniwan sa araw-araw: 5)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Kailangan ba ng Diyos ang ating pagsamba? Bakit nilikha Niya tayo upang sambahin Siya?

Marka:

Paglalarawan:

Ang Diyos ang nag-iisang Natatangi na nararapat sa lahat ng ating pagsamba, at nilikha tayo upang sambahin Siya. Ang artikulong ito ay tumutukoy sa dalawang madalas na itanong na sumusunod: Kailangan ba Niya ang ating pagsamba at bakit Niya tayo nilikha upang sambahin Siya?

 • Pangunahing tagapagsalita Hamza Andreas Tzortzis (http://www.hamzatzortzis.com)
 • Nailathala noong 08 Jul 2020
 • Huling binago noong  13 Dec 2017
 • Tumingin: 59 (karaniwan sa araw-araw: 2)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0
Mga resulta: 1 - 20 sa 315
Ipakita # 
Simula Nauna Pahina: SusunodDulo

Pinakamaraming Tumingin

Araw-araw
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Kabuuan
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinili ng Editor

Lista ng mga Artikulo

Simula ng iyong huling pagbisita
Ang listahang ito ay kasalukuyang walang laman.
Lahat sa pamamagitan ng petsa
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinaka Sikat

Pinakamataas ang marka
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-email
Pinakamaraming nag-print
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-komento

Ang iyong mga paborito

Ang listahan ng iyong mga paborito ay walang laman. Maari kang magdagdag ng mga artikulo sa listahang ito gamit ang article tools.

Ang iyong History

Ang listahan ng iyong history ay walang laman.

View Desktop Version