SELECT c.* FROM mos_content_tl as c LEFT JOIN mos_content AS cen ON c.id = cen.id WHERE c.access<='0' AND (c.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR c.publish_down >= '2023-02-01 08:30:50' ) AND c.sectionid=7 AND c.state='1' AND c.publish_up <= '2023-02-01 08:30:50' AND cen.editors_pick='1' ORDER BY RAND() LIMIT 3

Pinili ng Editor

Ang Nagkakaisang Kulay ng Islam (bahagi 1 ng 3)

“Ang Tagapaglikha ay nagsabi (na ang salin ng kahulugan): ‘Ano ang pumigil sayo (O Satanas) mula sa pagpapatirapa nang ikaw ay Aking pag-utusan?’ Si Iblees (Ang Satanas) ay sumagot: 'Ako ay nakahihigit kaysa sa kanya (kay Adan). …

(Magbasa pa...) 24 Aug 2020
Bakit Islam?

Mag-usap tayo ng tapatan. Ang mga di Muslim ay halos hindi kailanman pinag-aralan ang Islam hangga't hindi muna nila naubos ang mga relihiyong lantad sa kanila. Nang hindi na  sila nasisiyahan sa mga relihiyon na pamilyar sa kanila, …

(Magbasa pa...) 24 Aug 2020

Ang pakikitungo ng Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) sa ibang relihiyon ay higit na mailalarawan sa talata ng Quran: “Para sa inyo ang inyong relihiyon at para sa akin ang aking relihiyon.” Ang Peninsula ng Arabya sa panahon ng Propeta (sumakanya …

(Magbasa pa...) 24 Aug 2020

Islam sa isang Sulyap

Ang pangunahing mensahe ng Islam ay ang parehong pangunahing mensahe sa lahat ng ipinahayag …

Ang pagpasok sa Islam ay madali. Ipinapaliwanag ng artikulong ito kung paano pumasok …

Ang lahat ng iyong katanungan ay nasagot na.

Mula sa isang balik-Islam para sa lahat ng mga naghahanap ng katotohanan.

Pinakamaraming Tumingin

Araw-araw
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Kabuuan
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinili ng Editor

Lista ng mga Artikulo

Simula ng iyong huling pagbisita
Ang listahang ito ay kasalukuyang walang laman.
Lahat sa pamamagitan ng petsa
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinaka Sikat

Pinakamataas ang marka
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-email
Pinakamaraming nag-print
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-komento
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Ang iyong mga paborito

Ang listahan ng iyong mga paborito ay walang laman. Maari kang magdagdag ng mga artikulo sa listahang ito gamit ang article tools.

Ang iyong History

Ang listahan ng iyong history ay walang laman.

View Desktop Version

  

Mangyaring pumili ng iyong lingguwahe

English العربية
Español Français
Deutsch Русский
中文 日本語
Português Italian
Tagalog हिंदी
Kiswahili