L'articolo / video che hai richiesto non esiste ancora.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

요청한 문서 / 비디오는 아직 존재하지 않습니다.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

המאמר / הסרטון שביקשת אינו קיים עדיין.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

L'articolo / video che hai richiesto non esiste ancora.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

요청한 문서 / 비디오는 아직 존재하지 않습니다.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

המאמר / הסרטון שביקשת אינו קיים עדיין.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

Si Cat Stevens, Dating Mang-aawit, UK (bahagi 1 ng 2)

Marka:
Sukat ng Font:

Paglalarawan: Isa sa mga pinakatanyag na pigura sa mundo ng musika noong dekada 70 at ang kanyang paghahanap para sa katotohanan. Bahagi 1: Buhay bilang isang musikero.

 • Ni  Cat Stevens
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  11 Oct 2009
 • Nag-print: 3
 • Tumingin: 1877 (karaniwan sa araw-araw: 2)
 • Marka: Hindi pa na markahan
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang sasabihin ko lang ay ang lahat ng alam niyo na, upang kumpirmahin lang ang nalalaman niyo, ang mensahe ng Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) na ibinigay ng Diyos - ang Relihiyon ng Katotohanan. Bilang tao tayo ay binigyan ng malay at isang tungkulin na inilagay tayo sa tuktok ng paglikha… Mahalagang mapagtanto ang obligasyon na alisin ang ating sarili sa lahat ng mga ilusyon at gawin ang ating buhay bilang isang paghahanda para sa kabilang buhay. Ang sinumang makaligtaan ang pagkakataong ito ay malamang na hindi bibigyan ng isa pa, na maibalik muli, dahil sinasabi sa Maluwalhating Quran na kapag ang tao ay pinanagot, sasabihin niya, "O Panginoon, pabalikin mo kami at ibigay sa amin ang isa pang pagkakataon. Sasabihin ng Panginoon, 'Kung ibabalik kita pareho lang ang gagawin mo.’”

Ang Relihiyosong Pagpapalaki sa Aking Kabataan

Ako ay pinalaki sa modernong mundo ng lahat ng mga luho at mataas na buhay ng negosyo sa palabas (showbiz world). Ipinanganak ako sa isang Kristiyanong tahanan, ngunit alam natin na ang bawat bata ay ipinanganak sa kanyang orihinal na kalikasan - ang kanyang mga magulang lamang ang naglalagay sa kanya sa relihiyon na iyon. Binigay sa akin ang relihiyon na ito (Kristiyanismo) at sa ganitong paraan ako nag-isip. Itinuro sa akin na mayroong Diyos, ngunit walang direktang pakikipag-ugnayan sa Diyos, kaya kinailangan naming makipag-ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ni Hesus - siya ay katunayan ang pintuan ng Diyos. Ito ay humigit kumulang na tinanggap ko, ngunit hindi ko nilunok lahat.

Tiningnan ko ang ilan sa mga rebulto ni Hesus; sila ay mga bato lamang na walang buhay. At nang sinabi nilang tatlo ang Diyos, lalo akong naguluhan ngunit hindi ako maaaring makipagtalo. Ako'y medyo naniwala, dahil kailangan kong magkaroon ng paggalang sa pananampalataya ng aking mga magulang.

Mang-aawit

Unti-unting akong nalalayo sa nakalakihang relihiyon na ito. Nagsimula akong lumikha ng musika. Nais kong maging isang malaking kilalang tao. Ang lahat ng mga bagay na nakita ko sa mga pelikula at sa medya ang nakabighani sa akin, at marahil naisip kong ito ang aking Diyos, ang layunin na kumita ng pera. Mayroon akong tiyuhin na may magandang kotse. "Well, sinabi ko," nagtagumpay siya. Marami siyang pera. ” Naimpluwensyahan ako ng mga tao sa aking paligid na isipin na ito; ang mundong ito ang kanilang Diyos.

Napagpasyahan ko noon na ito ang buhay para sa akin; upang makagawa ng maraming pera, magkaroon ng isang 'mahusay na buhay.' Ngayon ang aking mga halimbawa ay ang mga mang-aawit. Nagsimula akong lumikha ng mga kanta, ngunit sa kaibuturan ko ay may malalim akong pagtingin para sangkatauhan, isang pakiramdam na kung ako ay yumaman ay tutulungan ko ang nangangailangan. (Sinasabi sa Quran, gumagawa tayo ng isang pangako, ngunit kapag nakuha na natin ito, nais nating panghawakan ito at nagiging sakim.)

Kaya ang nangyari ay naging sobrang sikat ako. Bata pa ako, ang aking pangalan at larawan ay nagkalat sa lahat ng medya. Ginawa nila akong mas malaki kaysa sa buhay, kaya ninais kong mamuhay nang mas malaki kaysa sa buhay, at ang tanging paraan upang gawin iyon ay ang paglalasing (ng alkohol at droga).

Sa Ospital

Matapos ang isang taon ng tagumpay sa pananalapi at 'mataas' na pamumuhay, nagkasakit ako, nahawahan ng TB at kailangang maospital. Noon nagsimula akong mag-isip: Ano ang mangyayari sa akin? Ako ba ay isang katawan lamang, at ang layunin ko sa buhay ay para lamang masiyahan ang katawan na ito? Napagtanto ko ngayon na ang kapahamakan na ito ay isang pagpapala na ibinigay sa akin ng Diyos, isang pagkakataon upang mabuksan ang aking mga mata - "Bakit ako narito? Bakit ako nasa kama? " - at sinimulan kong hanapin ang ilan sa mga sagot. Sa oras na iyon, nagkaroon ako ng malaking interes sa Silangang mistisismo. Sinimulan kong magbasa, at ang unang bagay na aking nalaman ay ang kamatayan, at ang kaluluwa ay nagpapatuloy; hindi ito tumitigil. Pakiramdam ko ay tinatahak ko ang daan patungo sa kaligayahan at mataas na tagumpay. Nagsimula akong magnilay at naging isang vegetarian. Naniniwala ako ngayon sa 'kapayapaan at flower power,' at ito ang pangkalahatang kalakaran. Ngunit ang pinaniwalaan ko sa partikular ay hindi lamang ako katawan. Ang kamalayan na ito ay dumating sa akin sa ospital.

Isang araw habang naglalakad ako, at naabutan ako ng ulan, ako'y tumakbo sa silungan at napagtanto ko, 'Teka lang, basa na ang aking katawan, ang aking katawan ay nagsasabi sa akin na basa na ako.' Dahil dito naisip ko ang isang kasabihan na ang katawan ay tulad ng isang asno, at dapat itong sanayin kung saan nito kailangang pumunta. Kung hindi, ang asno ay hahantong sa kung saan nais nitong pumunta.

Pagkatapos ay napagtanto kong mayroon akong kalooban, isang regalong ibinigay ng Diyos: sundin ang kalooban ng Diyos. Nabighani ako sa bagong terminolohiya na natutunan ko sa relihiyong Silangan. Sa ngayon, sawang-sawa na ako sa Kristiyanismo. Nagsimula akong gumawa muli ng musika, at sa oras na ito nagsimula akong magmuni-muni sa aking sariling mga saloobin. Naaalala ko ang liriko ng isa sa aking mga kanta. Ganito iyon: "Sana alam ko, nais kong malaman kung sino ang gumawa ng Langit, kung sino ang gumawa ng Impiyerno. Makikilala kaya kita sa aking higaan o sa isang maalikabok na selda habang ang iba ay dumarating sa malaking hotel? " at alam kong nasa Landas ako.

Sumulat din ako ng isa pang kanta, “The Way to Find God Out.” Mas naging sikat ako sa mundo ng musika. Nahihirapan talaga ako dahil ako ay yumayaman at sumisikat, at sa parehong oras, taimtim akong naghahanap sa Katotohanan. Pagkatapos ay napunta ako sa isang yugto kung saan napagpasyahan ko na ang Budismo ay maayos at marangal, ngunit hindi pa ako handang umalis sa mundo. Masyado akong nakadikit sa mundo at hindi pa handa na maging isang monghe at ihiwalay ang aking sarili sa lipunan.

Sinubukan ko ang Zen at Ching, numerolohiya, mga tarot card at astrolohiya. Sinubukan kong tumingin muli sa Bibliya at wala akong makitang anuman. Sa panahong ito wala akong alam tungkol sa Islam, at pagkatapos, ang itinuturing kong himala ay nangyari. Ang aking kapatid ay bumisita sa moske sa Jerusalem at labis na humanga na sa isang banda ay puno ito ng buhay (hindi katulad ng mga simbahan at mga sinagoga na walang laman), sa kabilang banda, isang kapaligiran ng kapayapaan at katahimikan ang nangingibabaw.

 

 

Si Cat Stevens, Dating Mang-aawit, UK (bahagi 2 ng 2)

Marka:
Sukat ng Font:

Paglalarawan: Isa sa mga pinakatanyag na pigura sa mundo ng musika noong dekada 70 at ang kanyang paghahanap para sa katotohanan. Bahagi 2: Ang Quran at pagtanggap ng Islam.

 • Ni  Cat Stevens
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  11 Oct 2009
 • Nag-print: 3
 • Tumingin: 1881 (karaniwan sa araw-araw: 2)
 • Marka: Hindi pa na markahan
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang Quran

Nang pumunta siya sa London (kapatid niya), nagdala siya ng isang naisalin na Quran, na ibinigay niya sa akin. Hindi pa siya naging isang Muslim, ngunit may naramdaman siya sa relihiyon na ito, at naisip na may mahahanap din ako dito.

At nang matanggap ko ang libro, isang patnubay na magpapaliwanag ng lahat sa akin - kung sino ako; ano ang layunin ng buhay; kung ano ang katotohanan at kung ano ang magiging katotohanan; at kung saan ako nagmula - napagtanto ko na ito ang totoong relihiyon; relihiyong hindi sa kahulugan na naiintindihan ng Kanluran, hindi ito ang uri na para lamang sa iyong katandaan. Sa Kanluran, ang sinumang nais na yakapin ang isang relihiyon at gawin itong kanyang tanging paraan ng pamumuhay ay itinuturing na isang panatiko. Hindi ako isang panatiko; Sa una nalilito ako sa pagitan ng katawan at kaluluwa. Pagkatapos ay napagtanto ko na ang katawan at kaluluwa ay hindi hiwalay at hindi mo na kailangang pumunta sa bundok upang maging relihiyoso. Dapat nating sundin ang kalooban ng Diyos. Kung gayon maaari tayong tumaas nang mas mataas kaysa sa mga anghel. Ang unang nais kong gawin ngayon ay maging isang Muslim.

Napagtanto ko na ang lahat ay pag-aari ng Diyos, hindi siya inaabutan ng antok. Nilikha niya ang lahat. Sa puntong ito ay nagsimulang mawala ang aking pagiging mapag mataas, dahil dati naiisip ko na ang dahilan na narito ako ay dahil sa aking sariling kadakilaan. Ngunit napagtanto ko na hindi ko nilikha ang aking sarili, at ang buong layunin ng aking pag-iral ay upang sumunod sa katuruan ng perpekto na relihiyon na kilala natin bilang Al-Islam. Sa puntong ito, sinimulan kong tuklasin ang aking pananampalataya. Pakiramdam ko ay isa akong Muslim. Sa pagbabasa ng Quran, napagtanto ko ngayon na ang lahat ng mga Propeta na ipinadala ng Diyos ay nagdala ng pare-parehong mensahe. Bakit magkakaiba ang mga Hudyo at Kristiyano? Alam ko ngayon kung paano hindi tinanggap ng mga Hudyo si Hesus bilang Mesiyas at binago nila ang Kanyang Salita. Kahit na ang mga Kristiyano ay hindi maintindihan ang Salita ng Diyos at tinawag si Hesus na anak ng Diyos. Ang lahat ay may labis na kahulugan. Ito ang kagandahan ng Quran; hinihiling sa iyo na magnilay at mangatuwiran, at hindi sumamba sa araw o buwan kundi ang Isa na lumikha ng lahat. Hinihiling ng Quran sa tao na magnilay sa araw at buwan at sa nilikha ng Diyos sa pangkalahatan. Napagtanto mo ba kung paano naiiba ang araw mula sa buwan? Ang mga ito ay nasa iba't ibang mga distansya mula sa lupa, gayunpaman ay nakikita nating pareho ang sukat; kung minsan, ang isa ay tinatakpan ang isa.

        Kahit na maraming mga astronaut ang pumupunta sa kalawakan, nakikita nila ang hindi masukat na laki ng mundo at lawak ng kalawakan. Naging relihiyoso sila, dahil nakita nila ang Mga Palatandaan ng Diyos.

Nang mas binasa ko pa ang Quran, nababanggit nito ang tungkol sa panalangin, kabaitan at kawanggawa. Hindi pa ako Muslim, ngunit naramdaman kong ang tanging sagot para sa akin ay ang Quran, at ipinadala ito sa akin ng Diyos, at inilihim ko ito. Ngunit ang Quran ay nagsasalita din sa iba't ibang antas. Naunawaan ko ito sa ibang antas, kung saan sinasabi ng Quran, "Yaong mga naniniwala ay huwag kumuha ng mga hindi naniniwala para maging mga kaibigan at ang mga naniniwala ay magkakapatid." Kaya sa puntong ito nais kong makilala ang aking mga kapatid na Muslim.

Pagbabalik-loob

Pagkatapos ay nagpasya akong maglakbay patungong Jerusalem (tulad ng ginawa ng aking kapatid). Sa Jerusalem, pumunta ako sa moske at umupo. Tinanong ako ng isang lalaki kung ano ang gusto ko. Sinabi ko sa kanya na ako ay isang Muslim. Tinanong niya kung ano ang pangalan ko. Sinabi ko sa kanya, "Stevens." Naguluhan siya. Sumali ako sa pagdarasal, kahit hindi matagumpay. Noon sa London, nakilala ko ang isang sister na si Nafisa. Sinabi ko sa kanya na gusto kong yakapin ang Islam, at itinuro niya ang New Regent MosqueIto ay noong 1977, mga isa at kalahating taon matapos kong matanggap ang Quran. Napagtanto ko na dapat kong alisin ang aking pagmamataas, puksain si Satanas, at harapin ang isang direksyon. Kaya't isang araw ng Biyernes, pagkatapos ng sama-samang pagdarasal ng Biyernes, nagpunta ako sa Imam (Tagapanguna ng Panalangin) at ipinahayag ang aking pananampalataya (ang Shahaadah) sa mga kamay na ito. Nasa harap mo ang isang tao na nakamit ang katanyagan at kapalaran. Ngunit ang patnubay ay isang bagay na iniiwasan ako, anuman ang gawin kong ang pagsisikap, hanggang sa ipinakita sa akin ang Quran. Ngayon napagtanto kong makakakuha ako ng direktang pakikipag-ugnayan sa Diyos, hindi tulad ng Kristiyanismo o anumang relihiyon. Tulad ng sinabi sa akin ng isang babaing Hindu, "Hindi mo naiintindihan ang mga Hindu. Naniniwala kami sa iisang Diyos; ginagamit lang namin ang mga bagay na ito (mga idolo) upang makapagtuon lamang." Sinasabi niya na upang makarating sa Diyos, ang isa ay kailangang lumikha ng mga kasama, ang mga idolo ay para sa layuning ito. Ngunit tinanggal ng Islam ang lahat ng mga hadlang na ito. Ang tanging bagay na nahihiwalay sa mga mananampalataya mula sa mga hindi manananampalataya ay ang salah (panalangin). Ito ang proseso ng paglilinis.

Sa wakas, nais kong sabihin na ang lahat ng aking ginagawa ay para sa kasiyahan ng Diyos at manalangin na magkaroon kayo ng ilang inspirasyon mula sa aking mga karanasan. Bukod dito, nais kong bigyang diin na wala akong kilalang sinumang Muslim bago ko yakapin ang Islam. Nabasa ko muna ang Quran at napagtanto na walang taong perpekto. Ang Islam ay perpekto, at kung tutularan natin ang pag-uugali ng Propeta ay magiging matagumpay tayo.

Nawa’y bigyan tayo ng Diyos ng patnubay upang sundin ang landas ng nasyon ni Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala). Ameen!

Mga bahagi ng mga artikulo na ito

Tingnan ng sama-sama ang lahat ng mga bahagi

Magdagdag ng komento

Pinakamaraming Tumingin

Araw-araw
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Kabuuan
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinili ng Editor

Lista ng mga Artikulo

Simula ng iyong huling pagbisita
Ang listahang ito ay kasalukuyang walang laman.
Lahat sa pamamagitan ng petsa
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinaka Sikat

Pinakamataas ang marka
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-email
Pinakamaraming nag-print
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-komento
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Ang iyong mga paborito

Ang listahan ng iyong mga paborito ay walang laman. Maari kang magdagdag ng mga artikulo sa listahang ito gamit ang article tools.

Ang iyong History

Ang listahan ng iyong history ay walang laman.

View Desktop Version