Статьи / видео вы запросили еще не существует.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

L'articolo / video che hai richiesto non esiste ancora.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

요청한 문서 / 비디오는 아직 존재하지 않습니다.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

המאמר / הסרטון שביקשת אינו קיים עדיין.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

Статьи / видео вы запросили еще не существует.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

L'articolo / video che hai richiesto non esiste ancora.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

요청한 문서 / 비디오는 아직 존재하지 않습니다.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

המאמר / הסרטון שביקשת אינו קיים עדיין.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

Si Eric Schrody, Dating Katoliko, USA (bahagi 1 ng 2)

Marka:
Sukat ng Font:

Paglalarawan: Isang panayam sa dating tanyag na rapper na si EverLast at ang kanyang paglalakbay sa Islam. Bahagi 1.

 • Ni  Adisa Banjoko (interviewer)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  31 Jul 2006
 • Nag-print: 3
 • Tumingin: 2200 (karaniwan sa araw-araw: 2)
 • Marka: Hindi pa na markahan
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Ang musikang Rap ay nakakita ng higit sa bahagi ng impluwensya mula sa relihiyong Islam. Sa mga pangkat tulad ng Public Enemy na nagra-rap tungkol sa kanilang paggalang sa Nasyon ng Islam, sa mga taong tulad ni Q-Tip mula sa a Tribe Called Quest na yumakap sa pananampalatayang Islam, ang relihiyon ay tila isang paulit-ulit na tema sa dyanra, kapwa nakakaapekto sa mga liriko at buhay. Ang isang musikero na kamakailan lamang ay higit na naantig sa Islam ay si Eric Schrody, mas kilala sa mga lupon ng musika bilang si Everlast.

Noong sinimulan ni Everlast ang kanyang karera sa musika bilang isang rapper, kamakailan lamang ipinakita niya ang kanyang sarili na mayroong mas malalim na kaibuturan at pagiging kakaiba. Ang kanyang kasalukuyang album, Whitey Ford Sings the Blues (kasalukuyang nasa ranggong #49 sa billboard charts matapos tumaas sa #9) ay itinatanghal ito sa mapanimdim at medyo pilosopikal na tono nito, na nagpapakita ng mga sulyap sa impluwensya ng Islam sa kanyang buhay.

Ang sumusunod ay isang panayam kung saan tinalakay ni Everlast ang kanyang paglalakbay sa Islam at ang mga hamong kinakaharap niya bilang isang bagong Muslim.

AB: Sabihin mo sa akin ang tungkol sa unang pagkakataong nalaman mo ang tungkol sa Islam?

E: Ito ay marahil sa bandang huli ng 80’s. Ako ay lumabas kasama si Divine Styler (isang tanyag na rapper sa Los Angeles). Siya ay marahil nasa pagtatapos na ng kanyang 5% na kapanahunan (tinutukoy ang bansag-Islamiko “Nasyon ng mga Diyos at ng mga Daigdig" na sekta).  Nagsisimula siyang lumapit sa Islam. Nakatira siya kasama ang pamilya Bashir.  Si Abdullah Bashir ay parang isang guro na niya; at ganun din sa akin kinalaunan. Habang ginagawa niya ang paglipat mula sa 5% patungo sa Islam, Ako ay nasa paligid lamang at nakikinig sa mga bagay.

Sinusubukan kong isipin ang unang pagkakataong nakilala ko ito bilang Islam. Sa palagay ko ito ay noong nag Shahadah (ang pagpapahayag ng pananampalataya ng Muslim) ang isa sa mga kaibigan ni Divine at ako ay naroroon. Narinig ko siyang nagsabi, “Ako ay sumasaksi na walang Diyos maliban sa Diyos, at si Muhammad ay alipin at sugo.” At naaalala ko na ako ay parang, “Ano ito?  Ako ay Maputi.  Maaari ba ako dito?” Ito ay dahil sa kamangmangan, alam mo naman?  ‘Dahil dito sa Amerika, ang Islam ay itinuturing na isang “Maitim na bagay.” At hanggang sa may nakapag sabi sa akin, “Wala kang alam kung gaano karaming mga puting Muslim ang nasa mundo.” Ako ay nakapagsabi na, “Talaga,” at may nagpaliwanag dito. Sabi ko, “Ang galing naman. wala akong alam.”

AB: Nakakaramdam ka ba ng anumang labis na panggigipit sa pagiging isang puting Muslim sa Amerika?

E: Hindi ko iniisip ito sa pangkalahatan. Para sa akin, ang Islam ay akin. Ang Allah ay Diyos ng lahat ng daigdig, at lahat ng sangkatauhan at lahat ng Aalameen (mundo/sansinukob). Ang Islam ay ang aking personal na kaugnayan sa Diyos. Kaya't walang sinuman ang maaaring maglagay ng higit pang panggigipit sa aking sarili kaysa sa magagawa ko sa aking sarili. Ngunit kung tungkol sa moskeng kung saan ako nagdarasal, Ako ay hindi kailanman nakaramdam ng pakiramdam na parang nasa bahay o higit na tinatanggap. At hindi lamang ito sa akin. Ang ilang mga moskeng napuntahan ko sa buong bansa, hindi pa ako kailanman nakaramdam ng parang hindi komportable. Tulad ng sa New York, Ang mga moske ay malalaki at may napakaraming tao na walang sinuman ang titingin upang mapansin ka. Mayroong mga Tsino, Koreano, Espanyol - lahat, kung saan isang magandang bagay para sa akin dahil sa aking moske ako lamang ang puting lalaki, [bagaman] mayroong ilang mga puting babae.

Sa umpisa naisip ko, naisip ko ang tungkol dito nang higit pa sa kahit sino sa unang mga beses na pumunta ako sa Jumma (ang Biyernes na pagtitipon para sa pagdarasal). Sa unang pagpunta ko sa Jumma, Ako ay dinala ng isa kong kaibigan sa New York. Ito ay sa Brooklyn sa Bed-Stuy (Bedford Stuyvestant). Kinakabahan ako  sa kapaligiran na aking pinasok, hindi sa moske. Ngunit parang ako ay nasa kaluwagan sa sandaling naroroon ako. Ako ay parang, “Ito ay kahanga-hanga.” Wala akong naramdamang pagkakaiba kaysa sa mga taong nasa moske.

AB: Paano tinanggap ng iyong pamilya ang pagbabalik mo sa Islam? Dahil ikaw ay pinalaking Katoliko, di ba?

E: Mabuti, alam mo ang aking ina ay napaka-bukas-isip, napaka-progresibo. Ang aking ina ay nakatira sa akin. At ako ay pinalaki sa buong buhay ko nang walang paniniwala sa Diyos, ngunit sa kaalaman na siya ay umiiral. Tinuruan ako [na] kung [may dapat akong malamang] anumang bagay sa mundo, [Dapat kong] malaman na mayroong Diyos. At ang aking ina, kahit na siya ay Katoliko, siya ang unang taong nagpalabas ng pagkukunwari sa simbahan. Ang aking ina ay tunay na matagal na panahon ng hindi na nakapagsimba. Ngunit kung tungkol sa akin, ang aking ina ay masaya na may Diyos ako sa aking buhay.

Nakikita niya akong nagsasagawa ng pagdarasal. At si Divine ay isa sa kanyang mga paboritong tao sa buong mundo. Alam niya kung gaano kami kaiba kaysa noong una niya kaming kilala bilang mga bata. Nang ako at si Divine ay unang magsama, kami ay marahas. Nasa labas kami nakikisalamuha, nakikipag-away, ginagawa kung ano ang dapat naming gawin. Naisip namin, “Oo, ito ang pagiging tunay na lalake. Makakalabas tayo rito at magiging mga astig.”

[Ngunit] nakita niya kung gaano nito binago ako at siya; at kung gaano karaming kapayapaan ang dala nito sa akin sapagka't ako ay nag-umpisa ng tunay na may maisasakatuparang bagay dito. Tunay na nagkaroon ako ng mahabang pakikipag-usap sa aking ina noong isang araw at kami ay nasa paksa ng relihiyon. Tunay kaming nag-uusap tungkol sa buhay at kamatayan, at ang hinaharap at kung kailan siya maaaring umalis (mamatay, pumanaw). Na hindi mangyayari sa mahabang panahon, inshallah (kung Naisin ng Diyos). Ngunit hiniling ko sa kanya na pagbigyan niya ako sa isang bagay. Sabi ko, “Nay, kapag ikaw ay pumanaw na maaaring may ilang mga anghel ang magtatanong sa iyo, at gusto kong sagutin mo ito; at hindi ako sigurado kung paano ito mangyayari, ‘dahil hindi pa ako namatay. Tandaan mo na may iisang Diyos lamang, at hindi siya kailanman naging tao.”

Sinabi niya, “Alam ko na kung ano ang sinusubukan mong sabihin sa akin.” [At] Sinabi ko, “Si Hesus ay hindi Diyos, Nay.”

Ang ilan sa mga alam ko ay talagang ipinakita ko sa aking ina. Siya ay hindi Muslim, ngunit alam niyang may iisang Diyos lamang. At ito ay nagpapasaya sa akin. May kilala akong mga taong nagbalik-loob sa Islam at itinaboy sila ng kanilang mga pamilya (i.e. hindi sila tinanggap).

 

 

Si Eric Schrody, Dating Katoliko, USA (bahagi 2 ng 2)

Marka:
Sukat ng Font:

Paglalarawan: Isang panayam sa dating tanyag na rapper na si EverLast at ang kanyang paglalakbay sa Islam. Bahagi 2.

 • Ni  Adisa Banjoko (interviewer)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  31 Jul 2006
 • Nag-print: 3
 • Tumingin: 2133 (karaniwan sa araw-araw: 2)
 • Marka: Hindi pa na markahan
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

AB: Sinubukan din ng aking pamilya. Hindi ko lamang maintindihan iyon. Ngunit alam mo kung ano? Iyon ay isang pagsubok. Kahit na binago ko na ang aking pangalan parang 8 taon na ngayon, nagagawa parin nila akong tawagin sa pangalan ko sa kapanganakan. Pagkatapos nito ay, “Oh nakalimutan ko na ikaw pala ay Muslim.” Pagkatapos ang mga biro nito tungkol sa baboy. Hindi ito kailanman nahinto.

E: Isa ito sa mga bagay na kung saan pinagtatawanan ng mga tao kung ano ang hindi nila naiintindihan. O natatakot sila sa hindi nila nauunawaan. Ang punto ay walang sinuman ang maaaring magpanggap na hindi nila ito naiintindihan. Dahil hindi ako kailanman nakatagpo ng anumang mas simpleng bagay sa aking buhay .

Tulad ng naaalala ko na noong umupo ako at nagtanong, “Edi, ano ang pinaniniwalaan ng isang Muslim,” at binigyan nila ako ng listahan ng paliwanag. Ako ay parang, “Huwag kayong maglagay ng harang sa pagitan ng Kristiyanismo at Judaismo.” Sila ay parang, “hindi, pare-pareho lamang yan ng kwento.”

Kapag ikaw ay nagsimula na sa pagbabasa ng Quran, ng Bibliya at ng Torah, na kung saan ay halos tulad lamang ng Lumang Tipan, matutuklasan mo na ang Quran ay isang pagpapatunay lamang sa kung ano ang tama at hindi tama sa loob ng mga librong iyon (ang Bibliya at ang Torah). At pagkatapos ay sasabihin mo sa iyong sarili, “Paano nangyari, samantalang ang mga taong ito ay nagmula sa iba't ibang panig ng mundo?” Ngunit lahat sila ay nagpapatunay sa istorya ng bawat isa.

Nagbabasa ako ng isang libro ngayon na tinawag na Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala): Ang buhay ng Propeta, ni Karen Armstrong. Isinulat ito ng isang hindi Muslim. Sa ngayon, Ako ay halos nasa ikaapat na bahagi pa lamang ng pagbabasa; ngunit nagsisimula ito sa pagsasabi sa iyo kung paano nila sinimulang gawin si Muhammad na magmukhang pinakamasamang tao sa mundo; na itinatag niya ang Islam sa pamamagitan ng espada. Ngunit pagkatapos ay malalaman mo na si Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) ay nakipaglaban lamang kung kinakailangan. Si Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) ay nakipaglaban lamang upang ipagtanggol ang Islam. Ito ay napakagandang libro tungkol sa isang tao. Ito ay nagbibigay-daan lamang upang malaman mo na ang lalaking ito ay isang tao. Hindi namin sinusubukang sabihin sa inyo na siya ay kung anupaman maliban sa isang tao. Sinasabi namin sa inyo bilang mga Muslim na siya ang pinaka perpektong halimbawa ng isang tao na lumakad sa mundo hanggang sa ngayon. At mula sa aking nabasa siya na ang huling darating sa  uri niya (propeta).

Kapag ikaw ay magkaroon ng lampas pa ng pagkatakot kay Farrakhan at sa kung ano ang sinasabi niya -- at dito bilang isang puting tao ako ay magsasabi -- Kapag ikaw ay lumampas sa kamangmangan sa paniniwala na ang Islam ay may kinalaman sa mga taong nagpapasabog lamang ng kung ano-ano na walang kinalaman sa Islam. Maaari nilang gawin ito sa pangalan ng Islam. Ngunit wala itong kinalaman sa Islam. Hindi ka maaaring mangatwiran dito.

Kapag ipinaliwanag ko si Hesus sa isang Kristiyano, Siya ay hindi makapangatwiran sa akin. At hindi ko ibig sabihing mangatwiran, sa pagsasabing, “Si Hesus ay hindi Diyos!” Ibig kong sabihin, kung gaano kalaki ang diwang naibibigay nito sa kanyang pagiging isang tao? Kung ako ay isang Kristiyano, kung saan para sa akin nangangahulugang maging tulad ni Kristo, at ako ay tatanungin ng Diyos, “Hoy bakit hindi ka higit na katulad ni Hesus?”  Sasabihin ko, hindi ako higit na katulad ni Hesus dahil ginawa mo siyang kalahating Diyos [at] ako ay isang tao lamang?” Ito ay walang anumang kabuluhan.

Ayaw ng Diyos sa mga bagay na mahirap para sa atin. Gusto ng Diyos hangga't maaari na maging madali ang lahat ng bagay. Gagawin ito ng Diyos hangga't maaari na maging madali. Kapag ikaw ay hihiling at ikaw ay taos puso, ibibigay ito ng Diyos sa iyo. Maaaring magtapon Siya ng ilang mga bato sa iyong landas, upang ikaw ay matalisod at madapa. Ngunit darating ito sa iyo.

AB: Sabihin mo sa akin ang tungkol sa una at pangalawang beses na binigkas mo ang iyong Shahadah (pagpapahayag ng pananampalataya).

E: Katunayan sa unang pagkakataon, Ito ay noong matapos kong marinig ang isang tape mula kay Warith Deen Muhammad (anak ng nagtatag ng Nation of Islam, na si Elijah Muhammad, yaong nagdala ng karamihan ng Nation of Islam patungo sa pangunahing Islam). Na siyang sumira lamang sa buong bagay tungkol kay Hesus. Ipinaliwanag niya na kami (mga Muslim) ay gumagawa sa mga Kristiyano ng isang malaking pabor sa pamamagitan ng pagdala pababa kay Hesus sa antas ng isang tao. Bakit gagawa ang Diyos ng isang taong may kalahating Diyos at ikukumpara tayo sa kanya? At nagdala lamang ito ng init sa aking ulo. Kaya't Nagshahadah ako. At ang paunang pagiging aktibo ay nawala.

Para na akong katulad ng isang Kristiyano na nagsasabing tinanggap nila si Hesus. Pagkatapos ay sasabihan nila, “Kahit na anong gawin ko ngayon ako ay nailigtas na.” ‘Sanhi ng ako ay pinalaki sa gayong kaisipan. Tulad ng, “OK, tinatanggap ko ang katotohanan kaya't hayaan mo na lamang akong pumunta doon at gumawa ng kasalanan at ako naman ay nailigtas na.”

Hindi ko talaga inangkin na ako ay isang Muslim kahit na sa oras na iyon. Pinulot ko at pinili kung ano ang gusto kong paniwalaan. Binigyan ako ng Diyos ng sobra pa sa isang pagkakataon. Ngunit kalaunan ay panahon na upang alisin o putulin ang linya. Dumating ako sa puntong hindi na ako nasisiyahan sa emosyonal, at espirituwal. Mayroon akong pera sa banko at isang $100,000 na sasakyan, kaliwa't kanang mga kababaihan -- lahat ng inaakala mong gusto ko. At pagkatapos ay nakaupo lamang dito na parang, “Bakit hindi ako nasisiyahan?” Sa wakas yaong boses na nagsasalita -- hindi ang bulong (ni Satanas) -- ang boses ay nagsabi, “Katunayan, talagang hindi ka nasisiyahan dahil nabubuhay ka sa kasamaan at hindi ka nagsisikap na gumawa ng anupaman tungkol dito.”

Ang katigasan ng ulo ko sa panahong iyon ay pumipigil sa akin na pag-usapan ang tungkol dito sa oras na iyon. Dumarating ka sa punto o estado ng pag-iisip kung saan ikaw ay parang, “Maaari kong malutas ito sa pamamagitan lamang ng aking sarili.”

Sa wakas naging mapagpakumbaba ako upang makipag-usap kina Divine at Abdullah tungkol dito. Tinanong nila ako, “Anong pakiramdam mo? Ano iyon sa palagay mo?” Kaya't sa wakas naupo ako't nagpapahayag na naman ng Shahadah. Mula sa puntong iyon ay gumawa ako ng isang pangako kung saan pagsisikapan ko sa abot ng aking makakaya. Pagsisikapan ko ang aking mga pagdarasal sa abot ng aking makakaya, doon tayo magsimula. Huwag nating purihin ang ating sarili dahil lumabas tayo kagabi at nnakipag-inuman. Itayo natin ang ating mga pagdarasal at manalangin para sa lakas upang matigil sa paggawa ng isang bagay paunti-unti. Ito pa rin ang aking sinusubukang gawin.

Alam mo, sa sandaling malampasan mo na ang malalaking bagay, ito ay nagiging di kapansin-pansin. Ito ay maaaring maging kasing banayad ng pagtingin sa isang tao, at walang kahit na anumang sabihing masama tungkol sa kanya, ngunit sinisiraan mo siya ng puri sa iyong isipan. Ang mga madaling talunin -- bagaman hindi ko dapat sabihing madali -- ang mga malalaking bagay ay madaling mapansin. Ito ay ang di halatang sikolohikal na mga bagay na nakakatulong sa iyo sa pagiging tunay na kung sino ka. Kailangan mong harapin ang katotohanan kung sino ka. Kung hindi mo kayang harapin ang katotohanan sa kung sino ka, babagsak ka, pare.

Tinatanong ako ng mga tao at magsasabing, “Ikaw ba ay Muslim?” At ako ay parang, “Oo ako ay Muslim, ngunit ako rin ay propesyonal na makasalanan.” Sinusubukan kong lampasan ito, sinusubukang magretiro. Hindi ako haharap at sasabihing ako ay mas mainam kaysa sa iyo. Naniniwala lamang ako na naipakita sa akin ang katotohanan at nawa'y ito ang makakapagligtas sa akin.”

Si Adisa Banjoko ay isang freelance na manunulat sa San Francisco Bay Area.

paksa

Mga bahagi ng mga artikulo na ito

Tingnan ng sama-sama ang lahat ng mga bahagi

Magdagdag ng komento

Pinakamaraming Tumingin

Araw-araw
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Kabuuan
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinili ng Editor

Lista ng mga Artikulo

Simula ng iyong huling pagbisita
Ang listahang ito ay kasalukuyang walang laman.
Lahat sa pamamagitan ng petsa
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinaka Sikat

Pinakamataas ang marka
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-email
Pinakamaraming nag-print
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-komento
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Ang iyong mga paborito

Ang listahan ng iyong mga paborito ay walang laman. Maari kang magdagdag ng mga artikulo sa listahang ito gamit ang article tools.

Ang iyong History

Ang listahan ng iyong history ay walang laman.

View Desktop Version