您所请求的文章/视频尚不存在。

The article/video you have requested doesn't exist yet.

あなたが要求した記事/ビデオはまだ存在していません。

The article/video you have requested doesn't exist yet.

L'articolo / video che hai richiesto non esiste ancora.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

요청한 문서 / 비디오는 아직 존재하지 않습니다.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

המאמר / הסרטון שביקשת אינו קיים עדיין.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

您所请求的文章/视频尚不存在。

The article/video you have requested doesn't exist yet.

L'articolo / video che hai richiesto non esiste ancora.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

요청한 문서 / 비디오는 아직 존재하지 않습니다.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

המאמר / הסרטון שביקשת אינו קיים עדיין.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

Wicca (bahagi 1 ng 2) Ano ang Wicca?

Marka:
Sukat ng Font:

Paglalarawan: Mula sa sinaunang mga inabandunang sistema ng paniniwala hanggang sa bagong panahon ng pangkukulam.

 • Ni  Aisha Stacey (© 2012 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  05 Nov 2012
 • Nag-print: 3
 • Tumingin: 1885 (karaniwan sa araw-araw: 2)
 • Marka: Hindi pa na markahan
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Wicca1.jpgAng salitang Wicca ay nagmula sa Saxon na salitang ugat na wicce, na maluwag na isinalin bilang "matalino" o "upang baluktutin o hubugin ang hindi nakikitang mga puwersa." Ang Wicca ay ang pinakamalaking Makabagong pagano[1]  na mga relihiyon na muling binuhay mula sa mga sinaunang inabandunang paganong mga sistema ng paniniwala, kabilang ang Celtiko, Ehipsyano, Griyego, Norwego, Romano, at iba pang mga tradisyon. Kaya bilang isang relihiyon na nakasentro sa lupa, ang pinagmulan ng Wicca ay nauna sa Hudaismo, Kristiyanismo, Islam, Budismo, at Hinduismo. Ang Wicca ay maaaring tawaging isa sa mga pinakalumang relihiyon sa buong mundo; sa kabilang banda maaari itong tawaging isa sa pinakabago mula noong Wicca, tulad ng alam natin ngayon, na isang bagong nilikha, nakasentro sa lupa, na Makabagong paganong relihiyon na maaaring matunton pabalik sa Gardnerian Witchcraft na itinatag sa United Kingdom noong patapos ang 1940s. Ang isang mahusay na pangkalahatang tuntunin ay ang karamihan sa mga Wiccan ay mga Makabagong pagano ngunit hindi lahat ng mga Makabagong pagano ay mga Wiccan.

Ang ilang mga Wiccan ay kinikilala ang isang kataas-taasan na minsan ay tinutukoy bilang "Ang Isa" o "Ang Lahat", na may mga aspeto ng babae at lalaki na tinutukoy bilang 'Diyosa at Diyos'. Ang iba ay nagsasanay ng Wicca sa pamamagitan ng pagkilala sa pagkakaroon ng maraming mga sinaunang diyos at diyosa, kabilang ngunit tiyak na hindi limitado kina: Aphrodite, Artemis, Briget, Diana, Dionysius, Fergus, Hecate, Isis, Pan, Thor, atbp. Ang Wicca ay tinawag ding mga Ateyista (walang paniniwala sa diyos o mga diyos). Ipinapalagay ng ilang mga Wiccan ang Diyosa at Diyos bilang mga simbolo, hindi bilang mga nilalang na may buhay. Sa gayon maraming Wiccan ang maaaring ituring na Ateyista. Dahil ang mga Wiccan ay sumasamba sa kalikasan at mga diyosa ng kalikasan at mga diyos, maaari rin silang tawaging panteista.

Ayon sa mapagkakatiwalaang website ng Canada na Religious Tolerance itinuturing ng ilang mga Wiccan ang Wicca at Pangkukulam na magkapareho, gayunpaman marami ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa, ang Wicca ay bilang relihiyon nito at ang pangkukulam  ang kasanayan sa mahika. Sa ilalim ng kahulugan na ito, ang Pangkukulam ay hindi isang relihiyon at sa gayon mayroong maraming mga tao na itinuturing na ang pangkukulam ay maaaring isagawa ng mga miyembro ng anumang relihiyon.

Marami, marahil ang karamihan, sa mga Wiccan ay nag-iisang nagsasanay; isinasagawa nila ang kanilang mga ritwal na nag-iisa. Ang iba ay bumubuo ng mga pangkat na mga impormal na grupo ng mga Wiccan. Kadalasan walang koordinasyon sa mga grupo sa itaas ng mga pangkat; walang estado, o pambansang mga organisasyon - kung kaya walang maaasahang mga istatistika. Ang ilang hindi maaasahang pagtatantiya  ay nagsasabi na mayroong hanggang sa 750,000 Wiccans sa Estados Unidos na naglalagay sa Wicca sa ika-limang pinakamalaking organisadong relihiyon sa Estados Unidos. Gayunpaman ang lahat ng mga pagtatantiya ay hindi hihigit sa mga pagtatantiya na walang mga konkretong katotohanan kung saan ibabatay ang mga matibay na konklusyon.

Minsan kilala ang Wicca bilang pangkukulam o ang kasanayan dahil sa pagkakaugnay nito sa mga salamangka at anting-anting. Ang mga salitang pangsalamangka ay maaaring idisenyo upang tangkain na makapinsala o makatulong sa iba, gayunpaman, ang mga Wiccan ay pinagbabawalan ng kanilang sistema ng paniniwala mula sa paggawa ng mga salamangka o anumang mga aktibidad na nakakasakit sa iba. Ang pangunahing tuntunin ng pag-uugali ay ang Payong Wiccan: "Gawin mo anuman ang nais mo hangga't hindi nakakapinsala sa sinuman", na nagbabawal sa pagpinsala sa mga tao, kasama ang kanilang sarili, maliban sa ilang mga kaso ng pagtatanggol sa sarili, at ang Tatlong-tiklop na Batas: "Lahat ng mabuting ginagawa ng isang tao sa iba ay ibabalik ng tatlong beses sa buhay na ito; ang pinsala ay ibinabalik din ng tatlong beses."

Ayon sa Mnemosyne’s Realm[2], “Ang mga salamangka ay hindi tungkol sa paggawa sa mga tao na maging palaka o pagbibigay ng kagustuhan. Ang isang salamangka ay isang hanay ng mga aksyon at panalangin na ginagawa mo at sinasabi upang humingi ng tulong sa Diyos sa ilang partikular na aspeto ng iyong buhay. " Naniniwala ang mga Wiccan na ang mga lakas na nililikha natin ay nakakaimpluwensya sa nangyayari sa atin kaya naman ang negatibong mahika ay babalik sa gumawa, tulad ng sa tatlong tiklop na batas. Ang iba pang mahahalagang turong etikal ay kinabibilangan ng pamumuhay na naaayon sa iba at pagtrato sa kapaligiran nang may paggalang. Mayroong walong araw na pagdiriwang ang mga Wiccan na sumusunod sa mga yugto ng buwan at mga panahon at tinatawag na Sabbats. Ang mga Sabbats ay pinaniniwalaang nagmula sa mga siklo na nauugnay sa pangangaso, pagsasaka, at pagpaparami ng mga hayop.

Ang pentak at pentagram ang pangunahing simbolo na ginagamit ng mga Wiccan at maraming iba pang makabagong-Pagano. Ang ilang mga bagay na pang ritwal ay karaniwan sa halos bawat tradisyon ng Wiccan, tulad ng Athame (ritwal na kutsilyo) at kalis (ritwal na tasa). Ang iba ay maaaring ginagamit ng ilang mga tradisyon ngunit hindi ng iba pa: mga kampanilya, walis, kandila, kaldero, kurdon, tambol, insenso, alahas, mga espesyal na plato, pagpaparusa, estatwa, tabak, tabla at mga patpat. Ang kahulugan ng mga bagay na ito, ang kanilang paggamit at paggawa ay magkakaiba sa mga tradisyon at mga tao. Karaniwan sa isang ritwal ng Wiccan ang magsangkot ng ilang uri ng paglikha ng sagradong puwang (paghahagis ng isang bilog), pagsumamo sa banal na kapangyarihan, pagbabahagi ng sayaw/awit/pagkain o alak at isang pasasalamat ng paalam at seremonyang pagtatapos. Ang mga ritwal ay maaaring ganapin sa Wiccan "sabbats" o upang markahan ang mga pagbabago sa buhay tulad ng mga kapanganakan, kaarawan, kasal/pakikipagtipan, housewarming (selebrasyon para sa paglipat sa bagong bahay), paggaling, pagkamatay o iba pang ritwal ng pagpanaw.[3]

Ang mga Wiccan ay hindi sumasamba kay Satanas. Hindi rin nila kinikilala ang kanyang pag-iral. Bagaman ang kanilang sistema ng paniniwala ay madalas na mayroong isang panteon ng mga diyos at diyosa, wala sa kanila ang masamang diyos kahit bahagya man tulad ni Satanas na matatagpuan sa Kristiyanismo. Tulad ng nabanggit sa mga artikulo sa website na ito tungkol sa Satanismo, noong ika-15 at ika-16 na siglo ay ipinagpalagay ng Simbahang Katoliko na ang pagsamba kay Satanas at ang masamang pangkukulam ay umiiral at napakalaking banta. Nagdulot ito ng mga panununog sa mga mangkukulam na tinawag na ang mga "oras ng pagsusunog" o sa ibang tawag ay pagpatay sa kababaihan. Umabot sa 50,000 katao ang sinubukan o inimbistigahan para sa mali o kakaibang  pananampalataya at libu-libo ang pinarusahan. Maraming mga tao ngayon ang iniuugnay ang kasalukuyang mga Wiccan sa kathang-isip na mga kwento tungkol sa mga mangkukulam na ito mula sa Kalagitnaang Panahon, ang ilang mga maingat na mga denominasyon ay nagtuturo pa rin sa kathang-isip na ito bilang katotohanan.

Sa ikalawang bahagi ay ihahambing natin ang Wicca sa Islam at itatanong ang tanong, maaari bang ang isang relihiyon na hindi naniniwala kay Satanas ay talagang malaya sa mga impluwensya ni Satanas?Mga talababa:

[1] Ang Neopagan ay nangangahulugang bagong pagano. Ang Pagano - ay nagmula sa Latin na paganus na nangangahulugang naninirahan sa probinsya.

[2] “Ano ang Wicca,” Mnemosyne’s Realm, sa: (http://www.io.com/~be_think/wicca.htm)

[3] Mula sa The Wicca Cook Book nina Jamie Wood at Tara Seefeldt

 

 

Wicca (bahagi 2 ng 2): Ang Kasamaan dahil sa Kakulangan

Marka:
Sukat ng Font:

Paglalarawan: Islam at Wicca - magkatugma ba ang mga ito sa anumang paraan?

 • Ni  Aisha Stacey (© 2012 IslamReligion.com)
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong  05 Nov 2012
 • Nag-print: 3
 • Tumingin: 1922 (karaniwan sa araw-araw: 2)
 • Marka: Hindi pa na markahan
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0

Wicca2.jpgKapag napatunayan ng isang tao na ang Wicca at Satanismo ay magkaiba madaling isipin na ang Wicca ay isang hindi nakakapinsalang relihiyon. Maaari ring lumitaw na ang Wicca noong ika-21 siglo ay isang hindi gaanong mapaminsalang mga sentimyento lang ng mga malayang kaluluwa at base sa sinaunang kalikasan na relihiyon na pinalitan at ginawang isang uri ng pagkamaka-kalikasan. Pero hindi ito ang katotohanan. Ang pagsasagawa ng seryosong pangkukulam, o para sa kasiyahan lang, ay napakadelikadong libangan. Ang pagsasama sa pagitan ng kung ano at sino ang magkokontrol ng mga kahahantungan ng sangkatuahan ay napakadelikado, at lalong mapanganib. Bagama't malinaw na ang karamihan sa mga Wiccan ay hindi naniniwala o hindi nakikipagtulungan kay Satanas, ang opinyon ng Islam ay ang relihiyon ng Wiccan ay labis na naiimpluwensyahan ni Satanas, kahit na sabihing ang mga tagapagsagawa nito ay sinadya ito o hindi.

Una nating suriin ang isa sa mga pinaka pangunahing prinsipyo ng Islam. Bilang isa sa mga haligi ng pananampalataya, ang isang Muslim ay naniniwala sa Qadr, o banal na kapalaran. Anuman ang mangyari sa ating buhay, kapwa mabuti, at kung ano ang nakikita natin na masama, ay bahagi ng itinakda ng Diyos nang matagal na bago pa tayo mabuhay. Walang mangyayari nang walang pahintulot ng Diyos, walang kahit isang dahon na bumabagsak mula sa isang puno o isang patak ng ulan na bumabagsak sa iyong bintana na di Niya nalalaman. Samakatuwid, upang isipin na ang isang tao o ilang mga salitang mahika ay magagawang baguhin ang mabuti sa masama o magdadala ng kanais-nais na mga kahihinatnan ay talagang di makatuwiran. Ang paglalaan ng ating pananampalataya sa ibang bagay maliban sa Diyos mismo ay walang silbi, ngunit hindi lamang iyon, para sa isang Muslim ito ay mapanganib.

Ang paniniwala na ang Diyos ay may mga katambal o may mga tao na may higit  na pamamaraan para makarating sa Diyos kaysa sa ang iba ay isang malaking kasalanan, at walang higit na mas nais si Satanas kaysa ilayo ang mga tao sa Diyos at tahakin ang isang landas ng pagkawasak. Doon nagkakaroon ng panganib sa Wicca. Ang mga nagtuturing sa  Wicca bilang isang relihiyon ay nagsasabi na ang paglalagay ng mga salamangka ay maliit na bagay na paghingi ng tulong sa Diyos. Gayunpaman, ang Diyos dahil sa kanyang pagmamahal sa Kanyang mga nilikha ay binigyan tayo ng Quran at ang tunay na Sunnah (mga turo ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) kung saan natututo tayo ng tamang paraan upang humingi ng banal na tulong. Ang banal na tulong ay hindi matatagpuan sa tulong ng mga kampanilya, kandila, walis, kawa, patpat o iba pang kagamitan ng Wiccan. Ang isang tao ay dapat na magtiwala sa Diyos at humingi ng tulong sa Kanya lamang. Ang Diyos lamang ang nagbibigay ng mga pagpapala o nag-aalis ng pinsala at nagpapawi ng mga pagdurusa.

“Wala sa langit at sa mundo ang nakakaalam ng mga nakalingid maliban sa Diyos, at hindi nila malalaman kung kailan sila bubuhaying muli.”(Quran 27: 65)

Ang pangkukulam, panghuhula at mga hula ng espiritista ay hindi lamang mga panlilinlang mula kay Satanas na idinisenyo upang maakay ang mga tao sa kanilang ikapapahamak. Sa nasabing ito gayunpaman, ang pagkakaroon ng mahika ay pinatotohanan ng Quran at mga tradisyon ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala. Ito ay nangyayari at totoo. Ang pandaraya ay nasa pagpapaniwala sa mga tao na ang paglalaro ng pwersa ng kasamaan ay hindi nakapipinsala. Kahit na ang bagay na nasa kamay ay hindi malala o ligtas, ang mahika sa lahat ng mga anyo nito ay naglalayo sa isang tao sa Diyos. Ang mahika ay isang sining na nangangailangan ng kasanayan at kagalingan, at ito ay isang uri ng kaalaman na mayroong isang pundasyon, pamamaraan at mga prinsipyo. Ang pag-aaral nito ay hindi pinapayagan sa Islam. Ang kasanayan at mga kahalintulad nito tulad ng mga Tarot card, pagbabasa ng mga dahon ng tsaa at horoscope ay ipinagbabawal sa mga Muslim.

“Kung sino man ang pumunta sa isang manghuhula at magtanong tungkol sa anumang bagay, ang kanyang mga dalangin ay hindi tatanggapin sa loob ng apatnapung araw.”[1] 

Ito ay naghahayag ng kabuuang bigat ng sitwasyon at sa ilang mga bansa kahit na ang panloloko sa mahika at pagsasagawa ng mahika ay may kaparusahan sa batas.

Kamakailan ay dalawang lalaki ang naaresto sa isang paliparan ng United Arab Emirates. Sa kanilang mga bagahe ay natagpuan ang 1200 bagay na naiuri na iligal sa 28 na uri, kasama ang mga teksto na naglalaman ng mga salamangka at ritwal, talisman, mga hayop at mga buto, mga lalagyan na may laman na dugo at iba pang likido, mga tali at kakaibang mga singsing. Nabanggit ng direktor ng customs doon na ang pagtitiwala ng mga tao ay madalas na sinusuklian ng panloloko. Ito ay isa pang kadahilanan kung bakit hindi tinanggap ng Islam ang Wicca, kahit ito ay isinasagawa bilang isang relihiyon o hindi.

Ang mga taong nag-aangking kayang sabihin sa iyo kung ano ang mangyayari sa hinaharap ay kadalasang gumagawa ng mga maling hula batay sa kanilang kaalaman sa mga personalidad, galaw ng katawan atbp. Gayunpaman, may isa pang uri ng mga tao na talagang nakikitungo kay Satanas at sa kanyang mga tagasunod kapwa mula sa jinn at mula sa sangkatauhan. Ang mga taong ito ay nababalutan ng kasamaan kahit na napagtatanto nila ito o hindi at nakalulungkot na isang malaking pinsala ang maaaring gawin ng mga taong inaakalang sila ay gumagawa ng mabuti o nagpapakasasa sa isang hindi nakakapinsalang libangan.

Mayroong isang uri ng mahika na naglalayong lumikha ng poot o pag-ibig. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagtali ng mga buhol at pag-ihip sa kanila, at paggamit ng mga gayuma. Ang mahika na ito ay may kakayahang gawin ang isang lalaki na mahalin o mapoot sa kanyang asawa, o isang babaeng mahalin o mapoot sa kanyang asawa. Maaari rin itong makaapekto sa relasyon ng isang tao sa mga tao maliban pa sa kanyang asawa. Kaya't inutusan tayo ng Diyos na maghanap ng kanlungan sa Kanya mula sa kasamaan ng mga umiihip sa mga buhol, at maghanap ng kanlungan sa Kanya mula sa bawat kasamaan.

Ipagbadya: " Ako ay nagpapakupkup sa Panginoon ng bukang liwayway, Laban sa kasamaan ng mga nilalang, Laban sa kasamaan ng gabi, (kadiliman) kung ito ay lumalaganap, At laban sa kasamaan ng mga nagsasagawa ng karunungang Itim (mga panggagaway), kung sila ay umiihip sa mga buhol (o nakabuhol), At laban sa kasamaan ng mainggitin habang siya ay naninibugho (sa pagkainggit).” (Quran 113)

      Sa konklusyon ang mga sinaunang mga paganong sistema ng paniniwala ay ganoon  lamang, mga sinaunang mga paganong sistema ng paniniwala. Hindi na kailangang muling baguhin ang mga paniniwala na libu-libong taong gulang na. Binigyan tayo ng Diyos ng isang relihiyon (i.e. Islam) na karapat-dapat sa sangkatauhan at tunay na hawak nito lahat ng mga sagot. Ang Wicca ay maaaring parang isang mapayapang lugar para sa marami ngunit ang totoong kapayapaan ay nakasalalay sa pagsunod sa mga utos ng Diyos at pamumuhay na tinukoy ng Diyos para sa iyo.Talababa:

[1] Saheeh Muslim

Mga bahagi ng mga artikulo na ito

Tingnan ng sama-sama ang lahat ng mga bahagi

Magdagdag ng komento

Pinakamaraming Tumingin

Araw-araw
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Kabuuan
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinili ng Editor

Lista ng mga Artikulo

Simula ng iyong huling pagbisita
Ang listahang ito ay kasalukuyang walang laman.
Lahat sa pamamagitan ng petsa
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinaka Sikat

Pinakamataas ang marka
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-email
Pinakamaraming nag-print
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-komento
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Ang iyong mga paborito

Ang listahan ng iyong mga paborito ay walang laman. Maari kang magdagdag ng mga artikulo sa listahang ito gamit ang article tools.

Ang iyong History

Ang listahan ng iyong history ay walang laman.

View Desktop Version