Si Abdullah ibn Salam, Jewish Rabbi, Medina

Marka:
Sukat ng Font:
A- A A+

Paglalarawanˇ: Kung paano nagbalik Islam ang unang Hudyo na Rabbi.

 • Ni Abdullah ibn Salam
 • Nailathala noong 24 Aug 2020
 • Huling binago noong 24 Aug 2008
 • Nag-print: 1
 • Tumingin: 1,386 (araw-araw na pamantayan: 1)
 • Marka: Wala pa
 • Nag-marka: 0
 • Nag-email: 0
 • Nag-komento: 0
Mahina Pinakamagaling

Si Al-Husayn ibn Salam ay isang rabbi ng Hudyo sa Yathrib [Medina] na talagang iginagalang at pinaparangalan ng mga tao ng lungsod, maging sa mga hindi Hudyo. Kilala siya sa kanyang kabanalan at kabutihan, kanyang matuwid na pag-uugali, at kanyang katotohanan.

Si Al-Husayn ay nabuhay ng mapayapa at banayad na buhay ngunit siya ay seryoso, may layunin at organisado sa paggugol niya sa kanyang oras. Para sa isang takdang panahon bawat araw, sasamba siya, magtuturo at mangangaral sa templo.

Pagkatapos ay gugugol siya ng ilang oras sa kanyang halamanan, pag-aalaga ng mga date palms, pruning at pollinating. Pagkatapos nito, upang madagdagan ang kanyang pag-unawa at kaalaman sa kanyang relihiyon, itinalaga niya ang kanyang sarili sa pag-aaral ng Torah.

Sa pag-aaral na ito, sinasabing partikular na siya ay tinamaan ng ilang mga talata ng Torah na may kinalaman sa pagdating ng isang Propeta na kukumpleto sa mensahe ng mga nakaraang Propeta. Si Al-Husayn samakatuwid ay nakuha ang agaran interes nang marinig niya ang mga ulat tungkol sa pagpapakita ng isang Propeta sa Makkah.

Ang sumunod ay ang kanyang kuwento, sa kanyang sariling mga salita:

Nang marinig ko ang pagpapakita ng Sugo ng Diyos (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) nagsimula akong gumawa ng mga katanungan tungkol sa kanyang pangalan, kanyang talaangkanan, kanyang mga katangian, oras at lugar at sinimulan kong ihambing ang impormasyong ito sa nilalaman ng aming mga libro.

Mula sa mga pagtatanong na ito, napatunayan ko ang pagiging tunay ng kanyang pagkapropeta at napatunayan ko ang katotohanan ng kanyang misyon. Gayunpaman, itinago ko ang aking mga konklusyon sa mga Hudyo. Pinigilan ko ang aking dila.

Pagkatapos ay dumating ang araw na ang Propeta, ang kapayapaan ay sumakanya, umalis sa Makkah at nagtungo sa Yathrib. Nang makarating siya sa Yathrib at huminto sa Quba, isang tao ang nagmamadaling pumunta sa lungsod, na tumatawag sa mga tao at inihayag ang pagdating ng Propeta.

Sa sandaling iyon, nasa tuktok ako ng isang puno ng palma na gumagawa ng ilang trabaho. Ang aking tiyahin, si Khalidah binti Al-Harith, ay nakaupo sa ilalim ng puno. Nang marinig ang balita, sumigaw ako: "Allahu Akbar! Allahu Akbar! " ( Ang Diyos ay Dakila! Ang Diyos ay Dakila!)

Nang marinig ako ng aking tiyahin, nagalit siya sa akin: "Nawa'y biguin ka ng Diyos ... Sa pamamagitan ng Diyos, kung narinig mo na darating si Moises ay hindi ka mas masigla pa kaysa diyan."

“Tiya, siya talaga, sa pamamagitan ng Diyos, ang 'kapatid' ni Moises at sumusunod sa kanyang relihiyon. Ipinadala siya kasama ang parehong misyon tulad ni Moises.” Natahimik siya sandali at pagkatapos ay sinabi:" Siya ba ang Propeta na sinabi mo sa amin na ipinadala upang kumpirmahin ang katotohanan na ipinangaral ng nakaraang (Mga Propeta) at kumpletuhin ang mensahe ng kanyang Panginoon?"

"Oo," sagot ko.

Nang walang anumang pagkaantala o pag-aalangan, lumabas ako upang salubungin ang Propeta. Nakita ko ang maraming tao sa kanyang pintuan. Pumunta ako sa maraming tao hanggang sa makalapit ako sa kanya.

Ang mga unang salita na narinig ko sa kanya ay: "O mga tao! Ikalat ang kapayapaan ... Magbahagi ng pagkain ... Manalangin sa gabi habang ang mga tao (karaniwan) ay natutulog ... at papasok ka sa Paraiso ng may kapayapaan. "

Tiningnan ko siya ng malapit. Sinuri ko siya at kumbinsido na ang kanyang mukha ay hindi iyon sa isang impostor. Lumapit ako sa kanya at ginawa ko ang pagpapahayag ng pananampalataya na walang ibang Diyos kundi ang Diyos at si Muhammad ang Sugo ng Diyos.

Lumingon ang Propeta sa akin at tinanong: "Ano ang iyong pangalan?" "Al-Husayn ibn Salam," sagot ko. "Sa halip, ito ngayon si Abdullah ibn Sallam," aniya (binigyan ako ng isang bagong pangalan). "Oo" pagpayag ko. " Ito ay magiging Abdullah ibn Salam. Sa pamamagitan sa Niya na nagpadala sa iyo ng Katotohanan, hindi ko nais na magkaroon ng ibang pangalan pagkatapos ng araw na ito."

Bumalik ako sa bahay at ipinakilala ang Islam sa aking asawa, aking mga anak at ang nalalabi sa aking sambahayan. Lahat sila ay tinanggap ang Islam kasama na ang aking tiyahin na si Khalidah na noon ay isang matandang ginang. Gayunpaman, pinayuhan ko sila na itago ang aming pagtanggap sa Islam mula sa mga Hudyo hanggang sa bigyan ko sila ng pahintulot. Sila'y sumang-ayon.

Kasunod nito, bumalik ako sa Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala), at sinabi: "O Sugo ng Diyos! Ang mga Hudyo ay isang tao (mahilig) na sumira ng puri at kasinungalingan. Nais kong imbitahan mo ang kanilang pinakatanyag na mga lalaki upang makilala ka. (Gayunpaman, sa panahon ng pagpupulong), dapat mo akong itago mula sa mga ito sa isa sa iyong mga silid. Tanungin sila pagkatapos tungkol sa aking katayuan sa kanila bago nila malaman ang aking pagtanggap sa Islam. Pagkatapos ay anyayahan mo sila sa Islam. Kung malalaman nila na ako ay naging isang Muslim, tutuligsain nila ako at aakusahan nila ako sa lahat ng mahalay at sisirain ang aking puri. "

Itinago ako ng Propeta sa isa sa kanyang mga silid at inanyayahan ang mga kilalang personalidad na Hudyo na bisitahin siya. Ipinakilala niya ang Islam sa kanila at hinikayat sila na magkaroon ng pananalig sa Diyos.

Nagsimula silang makipag-away at makipagtalo sa kanya tungkol sa Katotohanan. Nang mapagtanto niya na hindi sila interesado na tanggapin ang Islam, inilagay niya ang tanong sa kanila:

"Ano ang katayuan ng Al-Husayn ibn Salam sa inyo?"

“Siya ang aming sayyid (pinuno) at anak ng aming sayyid. Siya ang aming rabbi at aming alim (iskolar), anak ng aming rabbi at alim.”

“Kung nalaman niyo na tinanggap niya ang Islam, tatanggapin mo rin ba ang Islam? " tanong ng Propeta.

“Ipinagbabawal ng Diyos! Hindi niya tatanggapin ang Islam. Nawa’y maprotektahan siya ng Diyos mula sa pagtanggap ng Islam, ”sabi nila, na kinikilabutan.

Sa puntong ito ako ay lumabas nang buong pagtingin sa kanila at inihayag: "O pagpupulong ng mga Hudyo! Matakot kayo sa Diyos at tanggapin kung ano ang dinala ni Muhammad. Sa pamamagitan ng Diyos, tiyak mong malalaman na siya ang Sugo ng Diyos at makakahanap ka ng mga hula tungkol sa kanya at pagbanggit ng kanyang pangalan at katangian sa iyong Torah. Ipinapahayag ko sa aking bahagi na siya ang Sugo ng Diyos. Naniniwala ako sa kanya at naniniwala na totoo siya. Kilala ko siya."

"Ikaw ay sinungaling," sila ay sumigaw. "Sa pamamagitan ng Diyos, ikaw ay masama at walang alam, anak ng isang masamang tao at walang alam." At ipinagpatuloy nila ang pamumunton ng bawat naiisip kong pang-aabuso sa akin.

Dito natatapos ang kanyang sariling pagsasalaysay.

Lumapit si Abdullah ibn Salam sa Islam na may kaluluwa na nauuhaw sa kaalaman. Mahigpit siyang nakatuon sa Quran at gumugol ng maraming oras sa pag-uulit at pag-aaral ng magaganda at kahanga-hangang mga taludtod nito. Napalapit siya ng husto sa marangal na Propeta at patuloy na nakakasama niya.

Ginugol niya ang halos lahat ng oras niya sa masjid, sumasali sa pagsamba, sa pagkatuto at sa pagtuturo. Kilala siya sa kanyang malambing, nakaka-antig at epektibong paraan ng pagtuturo pag-aaral sa bilog (nakapalibot habang nag-aaral) ng Sahabah na regular na nagtitipon sa moske ng Propeta.

Si Abdullah ibn Salam ay kilala sa gitna ng Sahabah bilang isang tao mula sa mga tao ng Paraiso. Ito ay dahil sa kanyang determinasyon sa payo ng Propeta na manatiling matatag sa 'pinaka mapagkakatiwalaang pamamahala' na siyang paniniwala at buong pagsumite sa Diyos.

Mahina Pinakamagaling

Magdagdag ng komento

 • (Hindi nakikita sa publiko)

 • Ang iyong komento ay susuriin at dapat malathala sa loob ng 24 oras.

  Ang patlang na may markang asterisk (*) ay kailangan.

Ibang mga artikulo sa Parehong mga Kategorya

Pinakamaraming Tumingin

Araw-araw
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Kabuuan
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinili ng Editor

(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Listahan ng Contento

Simula ng iyong huling pagbisita
Ang listahang ito ay kasalukuyang walang laman.
Lahat sa pamamagitan ng petsa
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Pinaka Sikat

Pinakamataas ang marka
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-email
Pinakamaraming nag-print
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
Pinakamaraming nag-komento
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)
(Magbasa pa...)

Ang iyong mga paborito

Your favorites list is empty. You may add articles to this list using the article tools.

Ang iyong History

Ang listahan ng iyong mga paborito ay walang laman. Maari kang magdagdag ng mga artikulo sa listahang ito gamit ang article tools.