Статьи / видео вы запросили еще не существует.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

您所请求的文章/视频尚不存在。

The article/video you have requested doesn't exist yet.

あなたが要求した記事/ビデオはまだ存在していません。

The article/video you have requested doesn't exist yet.

L'articolo / video che hai richiesto non esiste ancora.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

요청한 문서 / 비디오는 아직 존재하지 않습니다.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

המאמר / הסרטון שביקשת אינו קיים עדיין.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

Статьи / видео вы запросили еще не существует.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

您所请求的文章/视频尚不存在。

The article/video you have requested doesn't exist yet.

L'articolo / video che hai richiesto non esiste ancora.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

요청한 문서 / 비디오는 아직 존재하지 않습니다.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

המאמר / הסרטון שביקשת אינו קיים עדיין.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

Uzuri wa Uislamu (sehemu ya 1 kati ya 3): kutokuwa na elimu hauwezi Kuficha Uzuri na Ukweli

Ukadiriaji:
Ukubwa wa herufi:

Maelezo: Maelezo mafupi ya baadhi ya uzuri wa Uislamu.

 • Na Aisha Stacey (© 2012 IslamReligion.com)
 • Iliyochapishwa mnamo 03 Dec 2021
 • Ilirekebishwa mara ya mwisho mnamo 18 Nov 2021
 • Ilichapishwa: 0
 • Imetazamwa: 1502 (wastani wa kila siku: 4)
 • Ukadiriaji: Bado haijakadiriwa
 • Imekadiriwa na: 0
 • Imetumwa kwa barua pepe 0
 • Ilitoa maoni kuhusu: 0

Kwa wakati huu katika historia ya kiislamu, hata kama dini ya kiislamu inahukumiwa kwa matendo ya wachache, ni vizuri kutupilia mbali mabaya yanayoonyeshwa mtandaoni na vyombo vya habari na utathmini uzuri ambao ni kiungo kikuu cha maisha yanayotambulika kama uislamu. Kuna ukuu na utukufu katika Uislamu ambao mara nyingi hufunikwa na matendo ambayo hayana nafasi katika Uislamu au na watu ambao huzungumza juu ya mada ambazo hawaelewi kwa kina na kirefu. Uislamu ni dini, hulka na mienendo za maisha zinazo wahimiza waislamu wajitahidi na wafike mbali na watende yanayoridhisha wanao karibu nao na  mbali na hayo yawe ya kuridhisha mwenyezu mungu aliyetuumba. 

Uzuri wa Uislamu ni vitu hivyo ambavyo ni sehemu ya dini na hufanya Uislamu kuwa maarufu. Uislamu hujibu maswali yote ya milele ya wanadamu. Nilitoka wapi? Kwanini niko hapa? Je! Hii ndiyo yote kweli? Inajibu maswali haya kwa uwazi na kwa njia nzuri. Kwa hivyo basi, wacha tuanze safari yetu na kugundua na kutafakari juu ya uzuri wa Uislamu.

1. Majibu ya maswali yako yote juu ya maisha yako katika Kurani

Quran ni kitabu kinachoelezea utukufu wa Mungu na maajabu ya uumbaji wake pia ni ushuhuda wa Rehema na Uadilifu Wake. Sio kitabu cha historia, kitabu cha hadithi, au kitabu cha kisayansi ingawa ina aina zote hizo na zaidi. Korani ni zawadi kuu ya Mungu kwa wanadamu – ni kitabu kama hakuna kingine chochote, kwani ina majibu ya mafumbo ya maisha. Hujibu maswali na kutuuliza tuangalie zaidi ya kupenda mali na kuona kwamba maisha haya si ktu ila ni kama kusimama kwa muda mfupi kwenye njia ya uzima wa milele. Uislamu unatoa lengo wazi na kusudi la maisha. Na alivyonena mwenyezi katika kitabu chake alisema hivi

"Na mimi (Mungu) sikuwaumba majini na wanadamu, ila kuniabudu Mimi (Peke Yangu)." (Qur'ani tukufu 51:56)

Kwa hivyo ndicho kitabu cha muhimu zaidi na Waislamu hawana shaka kuwa ni sawa kabisa leo kama ilivyokuwa wakati ilipotremushwa kwa mara ya kwanza kwa Nabii Muhammad rehema na baraka za Mungu ziwe juu yake. Tunapouliza maswali haya muhimu zaidi tunataka kuwa na uhakika kwamba majibu tunayopokea ni ya ukweli. Kujua kuwa majibu yanatoka kwa kitabu ambacho ni Neno la Mungu lisilobadilika wala kubadilishwa kwa hivyo inatia nafsi utulivu na kuipa faraja. Mungu alipoteremsha Kurani aliahidi kuihifadhi milele. Maneno tunayosoma leo ni sawa na yale hifadhiwa na kuandikwa na masahaba wa Nabii Muhammad. 

"Sisi ndio tumeteremsha ukumbusho (yaani Qur'ani) na hakika sisi tutailinda na ufisadi." (Qur'ani Tukufu 15: 9)

2. Furaha ya kweli inaweza kupatikana katika Uislamu

Furahini na uwe na furaha endelea kuwa na nia na uwe na amani.[1]  Hivi ndivyo Uislam hutufundisha kwani amri zote za Mungu zinazingatia kuleta furaha kwa mwanadamu. Ufunguo wa furaha ni katika kuelewa na kumwabudu Mungu. Ibada hii hutumika kama ukumbusho wake mwenyezi na inatuweka kila wakati tukimkumbuka na kwa hivyo tunajiepusha na maovu, kutenda dhuluma na kunyanyasa. Inatuinua kuwa waadilifu na wenye tabia njema. Kwa kufuata amri Zake, tunaishi maisha ambayo yanatuongoza kwa bora katika mambo yetu yote. Tunapoishi maisha ya maana kama hayo, basi na hapo tu ndipo tunaweza kuona furaha karibu nasi wakati wowote na hata nyakati ngumu zaidi. Ipo hata kwa kugusa mkono, katika harufu ya mvua au nyasi mpya zilizokatwa iko kwenye vuguvugu ya moto katika usiku wa baridi au upepo baridi siku ya joto. Raha zinaweza kufanya mioyo yetu kuwa na furaha ya kweli kwa sababu ni dhihirisho la Rehema na Upendo wa Mungu.

Hali ya kibinadamu inamaanisha kuwa kati ya huzuni kubwa kunaweza kuwa wakati wa furaha na wakati mwingine wakati wa kukata tamaa tunaweza kupata nanga katika vitu vinavyotuletea furaha. Mtume Muhammad alisema, “Kwa kweli mambo ya muumini ni ya kushangaza! Yote ni kwa faida yake. Akipewa wepesi basi anashukuru, na hii ni nzuri kwake. Na akikwazwa kwa magumu ya dunia, anavumilia, na hii ni nzuri kwake."[2] 

3. Katika Uislamu tunaweza kuwasiliana na Mungu kwa urahisi wakati wowote wa mchana au usiku

Kila wanadamu huzaliwa bila kujua kwamba Mungu ni Mmoja. Lakini wale ambao hawajui jinsi ya kuwasiliana na Mungu au kuanzisha uhusiano naye huwa wanaona kuwapo kwao kutatanisha na wakati mwingine hata huwahuzunisha. Kujifunza kuwasiliana na Mungu na kumwabudu kunampa maisha maana mzima.

Kulingana na Uislamu, Mungu anapatikana wakati wowote na mahali popote. Tunahitaji kumwita tu na Yeye atajibu wito huo. Nabii Muhammad alitushauri tumwite Mungu kila wakati. Alituambia kwamba Mungu alisema; 

"Mimi ni kama vile mtumwa Wangu anafikiria mimi, (yaani nina uwezo wa kumfanyia kile anachofikiria ninaweza kumfanyia) na niko pamoja naye ikiwa Ananikumbuka. Ikiwa ananikumbuka mimi mwenyewe, mimi pia, namkumbuka yeye mwenyewe. na ikiwa ananikumbuka katika kundi la watu, namkumbuka katika kundi ambalo ni bora zaidi kuliko wao, na ikiwa anakuja karibu na upana mmoja kwangu, ninaenda karibu naye dhiraa moja; na ikiwa anakuja karibu na dhiraa moja Kwangu, ninaenda umbali wa mikono miwili iliyonyooshwa karibu naye; na ikiwa anakuja kwangu akitembea, ninamkimbilia."[3]

Katika Qur'ani Mungu anasema, “Nikumbuke nami pia nitakukumbuka…” (Qur'ani 2: 152)

Waumini wanamwomba Mungu kwa lugha yoyote, wakati wowote na mahali popote. Wanamwomba Yeye, na wanashukuru. Waislamu pia husali kwa njia ya kiibada mara tano kila siku na cha kufurahisha neno la Kiarabu la sala ni 'salah', ambalo linamaanisha unganisho. Waislamu wameunganishwa na Mungu na wanaweza kuwasiliana naye kwa urahisi. Hatuko peke yetu au mbali na Rehema za Mungu, Msamaha na Upendo.Rejeleo la maelezo:

[1] Al Qarni, Aaidh Ibn Abdullah, (2003), Usihuzunike. Jumba la Kimataifa la Uchapishaji la Kiislamu, Saudi Arabia.

[2] Saheeh Muslim

[3] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim

 

 

Uzuri wa Uislamu (sehemu ya 2 kati ya 3): Uislamu umepambwa na amani, upendo na heshima

Ukadiriaji:
Ukubwa wa herufi:

Maelezo: Maelezo mafupi ya mazuri kadhaa katika dini ya Uislamu.

 • Na Aisha Stacey (© 2012 IslamReligion.com)
 • Iliyochapishwa mnamo 04 Dec 2021
 • Ilirekebishwa mara ya mwisho mnamo 18 Nov 2021
 • Ilichapishwa: 0
 • Imetazamwa: 1429 (wastani wa kila siku: 3)
 • Ukadiriaji: Bado haijakadiriwa
 • Imekadiriwa na: 0
 • Imetumwa kwa barua pepe 0
 • Ilitoa maoni kuhusu: 0

4.    Uislamu unatupa amani ya kweli

Maneno ya Uislamu, Muislamu na salaam (amani) yote yametokana na neno la kiarabu "Sa - la - ma". Inaashiria amani, ulinzi na usalama. Mtu anapojitiisha kwa mapenzi ya Mungu hupata hali ya usalama na amani. Salaam ni neno ambalo linajumuisha zaidi ya utulivu, pia inajumuisha dhana za usalama na uwajibikaji. Kwa kweli Uislamu kwa maana kamili inamaanisha kujisalimisha kwa Mungu Mmoja ambaye hutupatia usalama, amani na maelewano. Hii ndiyo amani ya kweli. Waislamu wanasalimiana kwa maneno 'Assalam Alaikum'. Maneno haya ya Kiarabu yanamaanisha ‘Mungu akupe ulinzi na usalama (amani ya kweli na ya kudumu)’. Maneno haya mafupi ya Kiarabu huwajulisha Waislamu kwamba wao ni miongoni mwa marafiki sio wageni. Salamu hii inahimiza waumini kuwa jamii moja ulimwenguni pote na wasitishe kikabila au wa kitaifa bali wawe jamii iliyofungwa pamoja na amani na umoja. Uislamu wenyewe kwa asili unahusishwa na amani ya ndani na utulivu.

"Na wale walio amini ( Upweke wa Mungu na Mitume wake na chochote walicholeta) na wakatenda mema, wataingizwa katika Bustani zipitazo mito kati yake, kukaa humo milele (yaani Peponi) pamoja na idhini. ya Mola wao Mlezi. Salamu zao ndani yake zitakuwa, salaam! ” (Kurani 14:23)

5. Uislamu unaturuhusu kumjua Mungu

Kanuni ya kwanza na msingi wa Uislamu ni kuamini Mungu mmoja, na Kurani yote imejitolea kwa hili. Inazungumza moja kwa moja kuhusu Mungu na Kiini chake, Majina, Sifa na Vitendo. Sala inatuunganisha na Mungu hata hivyo kujua na kuelewa kwa kweli Majina na Sifa za Mungu ni fursa muhimu na ya kipekee ambayo inapatikana tu katika Uislamu. Wale ambao hawafanyi bidii ya kumjua Mungu wanaweza kupata hali ya kuishi kwao kuwa ya kutatanisha au hata ya kufadhaisha. Mwislamu anahimizwa kumkumbuka Mungu na kumshukuru na mwenye anaweza kufanya hivyo kwa kutafakari na kuelewa Majina na Sifa nzuri za Mungu. Ni kupitia hii ndio tunaweza kujua Muumba wetu.

“Mungu! (Hakuna mwenye haki ya kuabudiwa ila Yeye)! Yeye ndiye Mwenye Majina Bora. ” (Kurani 20: 8)

"Na (yote) Majina Mazuri zaidi ni ya Mungu, basi mwiteni kwa jina hilo, na acha washirika wa wale wanaoamini au kukana (au kutoa matamshi mabaya dhidi ya) Majina Yake ..." (Kurani 7: 180)

6. Uislamu unatufundisha jinsi ya kutunza mazingira

Uislamu unatambua kuwa wanadamu ndio walinzi wa dunia na vyote vilivyomo pamoja na mimea, wanyama, bahari, mito, jangwa na ardhi yenye rutuba. Mungu hutupatia vitu tunavyohitaji ili kufanikiwa lakini tunawajibika kuzitunza na kuzihifadhi kwa vizazi vijavyo.

Mnamo 1986 Prince Phillip rais wa wakati huo wa hazina wa Wanyamapori Ulimwenguni aliwaalika viongozi wa dini kuu tano ulimwenguni kukutana katika mji wa Assisi wa Italia. Walikutana kujadili jinsi imani inaweza kusaidia kuokoa ulimwengu na mazingira. Ifuatayo ni kutoka kwa taarifa ya Waislamu katika Azimio la Assisi juu ya maumbile au mazingara:

Waislamu wanasema kuwa Uislamu ni njia ya kati na tutajibika kwa jinsi tulivyoitembea njia hii, jinsi tulivyohifadhi usawa na maelewano katika uumbaji wote unaotuzunguka.

Ni maadili haya ambayo yalimfanya Muhammad Mtume wa Uislamu, kusema: 'Yeyote anayepanda mti na kuutunza kwa bidii hadi ukomae na kuzaa matunda atalipwa.'

Kwa sababu hizi zote Waislamu wanajiona kuwa na jukumu kwa ulimwengu na mazingira, ambayo yote ni ubunifu wa Mwenyezi Mungu.

Tofauti na dini zingine nyingi, Waislamu hawana sherehe maalum ambazo wanashukuru kwa mavuno au ulimwengu. Badala yake wanamshukuru Mwenyezi Mungu mara kwa mara kwa uumbaji wake.[1] 

7. Uislamu ni heshima

Kipengele kingine kizuri cha Uislamu ni kuheshimu ubinadamu na ulimwengu tunamoishi. Uislamu unasema wazi kuwa ni jukumu la kila mtu katika jamii ya binadamu kutunza viumbe kwa heshima na hadhi. Heshima wa dhati anaostahili ni Muumba mwenyewe na kwa kweli heshima huanza na kupenda na kutii amri Zake. Heshima kamili kwa Mungu inaruhusu tabia zote za viwango vya juu na maadili ambayo ni asili ya Uislamu kutiririka katika maisha yetu na maisha ya wale wanaotukaribia. Uislamu unafuatanisha heshima kwa amani, upendo na huruma hii inajumuisha kutukuza heshima, sifa na mambo ya wengine. Heshima inajumuisha kukaa mbali kabisa na dhambi kuu za kusengenya, kusema uwongo, kusingizia na kusengenya. Inamaanisha kuepukana na dhambi ambazo zitasababisha mfarakano kati ya watu au kusababisha uharibifu.

Heshima pia inatia kuwapendea ndugu na dada zetu kile tunachopenda sisi wenyewe. Inajumuisha kuwatendea wengine vile tunavyotarajia kutendewa na jinsi tunavyotumaini Mungu atatutendea  kwa huruma, upendo na rehema. Dhambi kubwa huweka kizuizi kati ya ubinadamu na Rehema ya Mungu na husababisha mateso, shida na maovu katika ulimwengu huu na akhera. Mungu anatuamuru tuachane na dhambi na tujitahidi dhidi ya kasoro zetu za tabia. Tunaishi katika zama ambazo mara nyingi tunadai heshima kutoka kwa wengine lakini hatuwezi kuwaheshimu wale walio karibu nasi. Uzuri mmoja wa Uislamu ni kwamba inatuwezesha kupata heshima iliyopotea kwa kujiwasilisha kwa moyo wote mapenzi ya Mungu. Walakini ikiwa hatuelewi jinsi na kwanini tunajisalimisha kwa mapenzi ya Mungu hatuwezi kupata heshima tunayotaka na tunahitaji. Uislamu unatufundisha na Mungu anatukumbusha katika Kurani kwamba kusudi letu maishani ni kumwabudu Yeye.

"Na mimi (Mungu) sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa waniabudu Mimi (Peke Yangu)." (Kurani 51:56)Rejeleo la maelezo:

[1] http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/rs/environment/isstewardshiprev2.shtml

 

 

Uzuri wa Uislamu (sehemu ya 3 kati ya 3): Mungu Anapenda Uzuri

Ukadiriaji:
Ukubwa wa herufi:

Maelezo: Sehemu ya tatu na ya mwisho ya uzuri wa Uislamu. Tumechagua kumi kati ya mamia halisi, je, umepata zingine?

 • Na Aisha Stacey (© 2012 IslamReligion.com)
 • Iliyochapishwa mnamo 03 Dec 2021
 • Ilirekebishwa mara ya mwisho mnamo 18 Nov 2021
 • Ilichapishwa: 0
 • Imetazamwa: 1516 (wastani wa kila siku: 4)
 • Ukadiriaji: Bado haijakadiriwa
 • Imekadiriwa na: 0
 • Imetumwa kwa barua pepe 0
 • Ilitoa maoni kuhusu: 0

8. Usawa wa wanaume na wanawake

BeautiesOfIslam3.jpgKurani inasema kwamba waumini wote ni sawa na kwamba matendo ya kiuchamungu tu ndiyo yanayompandisha daraja mtu mmoja dhidi ya mwingine kuliko wengine. Waumini kwa hivyo wanaheshimu sana waume na wake wachaMungu na historia ya Kiislamu pia inatuambia kwamba waume na wake walitumikia kwa kuonyesha uadilifu katika maeneo yote. Mwanamke, kama mwanamume, analazimika kumwabudu Mungu na kutimiza haki zake na haki za waja aliyowaumba Mungu. Kwa hivyo inahitajika kwamba kila mwanamke ashuhudie kwamba hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu, na kwamba Muhammad ni Mjumbe Wake, ili kuomba; ili kutoa sadaka; kufunga saumu na kufanya Hijja kwa Nyumba ya Mungu ikiwa ana uwezo na uwezo wa kufanya hivyo. Inahitajika pia kwamba kila mwanamke amwamini Mungu, malaika zake, maandiko yake, Mitume wake, Siku ya Mwisho, na kuamini agizo la Mungu. Inahitajika pia kwamba kila mwanamke amwabudu Mungu kana kwamba anamwona.

"Na yeyote atakayetenda matendo mema awe kiume au kike, naye ni muumini basi hao wataingia peponiwala hawatadhulumiwa hata kadiri ya tundu ya kokwa ya tende. " (Kurani 4: 124)

 Hata hivyo uislamu unatambua kuwa usawa haimaanishi kwamba wanaume na wanawake ni sawa. Inazingatia tofauti zao katika fiziolojia, maumbile na pia hali. Sio swala la ubora au udhalili, badala ni swala la uwezo wa asili na utekelezaji wa majukumu tofauti maishani. Sheria za Uislamu ni za haki na huzingatia mambo haya. Wanaume wamepewa jukumu la kufanya kazi na kugharamia familia zao na wanawake wamepewa jukumu la mama na utunzaji wa nyumbani. Uislamu unasema hata hivyo kwamba majukumu sio ya kipekee na yenye ngumu kubadilishwa. Wanawake wanaweza kufanya kazi au kutumikia jamii na wanaume wanaweza kuchukua jukumu la watoto wao au nyumba yao. Inafurahisha kutambua kuwa ambapo wanawake huchagua kufanya kazi pesa wanazopata ni zao hata hivyo mwanamume lazima agharamie kwa familia nzima.

9.  Wanadamu wanaweza kujuta matendo ya zamani na mageuzi

Waislamu wanaamini kuwa mwanadamu wote wanaweza kujirekebisha zaidi ya hayo wanaamini kuwa uwezekano wa mafanikio ya kujirekebisha ni mkubwa kuliko uwezekano wa kutofaulu. Imani hii imetokana na ukweli kwamba Mungu amewapa wanadamu njia ya kujirekebisha sio hata mara moja bali mara kwa mara hadi siku ya Kiyama ukaribie. Mungu alituma Mitume na Manabii kwa kila taifa. Wengine tunawajua kutoka kwa Kurani na misemo ya Nabii Muhammad wengine wanajulikana kwa Mungu tu.

“Na kwa kila jamii au taifa kuna Mtume akifika Mtume wao, jambo hilo litahukumiwa baina yao kwa haki, na hawatadhulumiwa. ” (Kurani 10:47)

Mungu hamhukumu mtu yeyote mpaka aonyeshwe wazi njia sahihi na iliyonyooka.

“... Wala hatutaadhibu mpaka tutume Mtume. ”(Kurani 17:15)

Wakati mwingine tunawajibika kutafuta ukweli na tunapoipata tunapaswa kuikubali na kurekebisha maisha yetu ipasavyo. Vitendo vibaya vya zamani vinaweza kuachwa. Hakuna dhambi ambayo haiwezi kusamehewa!

"Sema, Enyi waja wangu ambao mmejiasi wenyewe [kwa kutenda dhambi], msikate tamaa na rehema ya Mungu. Hakika, Mungu husamehe dhambi zote. Hakika Yeye ndiye Mwenye kusamehe, Mwenye kurehemu. '”(Kurani 39:53)

Mtu anapaswa kujifaidisha na ya rehema ya Mungu kwa kutubu kwa dhati kwa yaliyopita au ikiwa mtu sio muumini kwa kufuata njia ya Uislamu. Kila mtu lazima afanye kazi kuelekea wokovu wake kwa kuwa na imani wa dhati.


10. Mungu anapenda uzuri katika aina zote

Nabii Muhammad alisema, "Hakuna mtu atakayeingia Peponi ambaye ana uzani wa chungu moyoni mwake." Mtu mmoja aliuliza, "Je! Ikiwa mtu anapenda nguo zake zionekane nzuri na viatu vyake vionekane vizuri?" Alisema, “Mungu ni mzuri na anapenda uzuri. Kiburi maana yake ni kukataa ukweli na kudharau watu.”[1] 

Uzuri ni kinyume cha ubaya. Uzuri uliopo katika uumbaji unathibitisha uzuri wa Mungu pamoja na nguvu zake. Aliyeumba uzuri ndiye mwenye haki zaidi ya uzuri. Na hakika Pepo imepambwa na uzuri zaidi ya kufikiria. Mungu ni mzuri na hii ndio sababu raha kuu kuliko zote katika Peponi ni kuangalia Uso wa Mungu. Mungu anasema,

"Nyuso zingine Siku hiyo zitang'aa wakimtazama Mola wao. ” (Kurani 75: 22-23)

Anataja kwa majina Yake kuwa ya Mzuri zaidi:

"Na Majina Mazuri zaidi ni ya Mungu, basi mwombeni na wao ..." (Kurani 7: 180)

Mtaalam mashuhuri wa Kiislamu Ibn al-Qayyim, Mwenyezi Mungu amrehemu, alikuwa na yafuatayo kusema juu ya uzuri katika Uislamu:

“Mungu anapaswa kutambuliwa kwa uzuri ambao haufanani na kitu kingine chochote, na anapaswa kuabudiwa kwa njia ya uzuri anaoupenda kwa maneno, matendo na mitazamo. Anawapenda watumwa Wake kuipamba ndimi zao kwa ukweli, kuipamba mioyo yao kwa kujitolea kwa dhati, upendo, toba na kumtumaini Yeye, kupamba vitivo vyao kwa utii, na kuipamba miili yao kwa kuonyesha baraka Zake juu yao katika mavazi yao na kwa kuziweka safi na bila uchafu wowote, uchafu, kwa kukata nywele ambazo zinapaswa kukatwa, kwa kutahiriwa, na kwa kukata kucha. Kwa hivyo wanamtambua Mungu kupitia sifa hizi za uzuri na hutafuta kumkaribia kupitia maneno mazuri, matendo na mitazamo. Wanamkubali kwa uzuri ambao ni sifa yake na wanamuabudu kupitia uzuri ambao ameuamuru na dini yake. ”[2]Rejeleo la maelezo:

[1] Saheeh Muslim

[2] al-Fawaa’id (1/185)

Sehemu za Makala hiki

Tazama sehemu zote pamoja

Ongeza maoni

Iliyotazamwa Zaidi

Kila siku
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
Jumla
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)

Chaguo la Mhariri

Orodha ya Makala

Tangu ulivyo tembelea mara ya mwisho
Orodha hii ipo tupu kwa sasa.
Zote kwa tarehe
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)

Maarufu sana

Iliyokadiriwa juu zaidi
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
Iliyotumwa  kwa barua pepe zaidi
Iliyochapishwa zaidi
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
Iliyotolewa maoni zaidi
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)

Unazozipenda

Orodha ya unazozipenda ipo tupu. Unaweza kuongeza makala kwenye orodha hii kwa kutumia zana za makala.

Historia yako

Orodha yako ya historia ipo tupu.

View Desktop Version