Статьи / видео вы запросили еще не существует.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

您所请求的文章/视频尚不存在。

The article/video you have requested doesn't exist yet.

あなたが要求した記事/ビデオはまだ存在していません。

The article/video you have requested doesn't exist yet.

L'articolo / video che hai richiesto non esiste ancora.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

요청한 문서 / 비디오는 아직 존재하지 않습니다.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

המאמר / הסרטון שביקשת אינו קיים עדיין.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

Статьи / видео вы запросили еще не существует.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

您所请求的文章/视频尚不存在。

The article/video you have requested doesn't exist yet.

L'articolo / video che hai richiesto non esiste ancora.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

요청한 문서 / 비디오는 아직 존재하지 않습니다.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

המאמר / הסרטון שביקשת אינו קיים עדיין.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

Wanasema nini kuhusu Kurani (sehemu ya 1 kati ya 2)

Ukadiriaji:
Ukubwa wa herufi:

Maelezo: Kauli za wasomi wa magharibi ambao wamejifunza Uislamu kuhusu Kurani. Sehemu ya 1: Utangulizi na taarifa zao.

 • Na iiie.net
 • Iliyochapishwa mnamo 02 Dec 2021
 • Ilirekebishwa mara ya mwisho mnamo 18 Nov 2021
 • Ilichapishwa: 0
 • Imetazamwa: 1436 (wastani wa kila siku: 3)
 • Ukadiriaji: Bado haijakadiriwa
 • Imekadiriwa na: 0
 • Imetumwa kwa barua pepe 0
 • Ilitoa maoni kuhusu: 0

Wanadamu wamepokea mwongozo wa Kiungu kupitia njia mbili tu: kwanza neno la Mungu, pili Manabii ambao walichaguliwa na Mungu kuwasiliana mapenzi yake kwa wanadamu. Vitu hivi viwili vimekuwa vikienda pamoja kila wakati na majaribio ya kujua mapenzi ya Mungu kwa kupuuza mojawapo ya haya mawili yamekuwa yakipotosha. Wahindu waliwapuuza manabii wao na kuweka mkazo kwenye vitabu vyao ambapo ilithibitisha mafumbo ya maneno ambayo walikosa. Hivyo hivyo, Kwa Wakristo, kwa kupuuza kabisa Kitabu cha Mungu, waliweka umuhimu wote kwa Kristo na kwa hivyo sio tu walimwinua kwa Uungu, lakini pia walipoteza kiini cha Tawheed (monotheizim) kilichomo kwenye Biblia.

Kwa hakika, maandiko makuu yaliyofunuliwa kabla ya Kurani, yaani, Agano la Kale na Injili, yalikuja katika mfumo wa vitabu muda mrefu baada ya siku za Manabii na hiyo pia katika tafsiri. Hii ilikuwa kwa sababu wafuasi wa Musa na Yesu hawakufanya juhudi kubwa kutunza Aya hizi wakati wa maisha ya Manabii wao. Badala yake, ziliandikwa muda mrefu baada ya vifo vyao. Kwa hivyo, tunavyo sasa katika mfumo wa Biblia (Agano la Kale na Agano Jipya) ni tafsiri ya mifumo ya kibinafsi ya mafunuo ya asili ambayo yana nyongeza na ufutaji uliofanywa na wafuasi wa Manabii waliotajwa. Kinyume chake, Kitabu kilichofunuliwa mwisho, Kurani, bado kimebaki katika hali yake ya mwanzo. Mungu mwenyewe alihakikishia utunzaji wake na Kurani nzima iliandikwa wakati wa uhai wa Mtume Muhammad, rehema na baraka za Mungu ziwe juu yake, katika vipande tofauti vya majani ya mitende, ngozi, mifupa n.k. Isitoshe, kulikuwa na zaidi ya maswahaba 100 000 ambao walihifadhi Kurani nzima au sehemu yake. Mtume mwenyewe alikuwa akisoma kwa Malaika Gabrieli mara moja kwa mwaka na mara mbili katika mwaka aliokufa. Khalifa wa kwanza Abu Bakr alikabidhi ukusanyaji wa Kurani nzima kwa ujazo mmoja wa mwandishi ya Mtume, Zaid Ibn Thabit. Juzuu hii ilikuwa kwa Abu Bakr hadi kifo chake. Kisha ilikuwa kwa Khalifa wa pili Umar na baada yake ilimjia Hafsa, mke wa Mtume. Ilikuwa kutoka kwenye nakala hii ya asili kuwa Khalifa wa tatu Uthman aliandaa nakala zingine kadhaa na kuzipeleka katika maeneo tofauti ya Waislamu.

Kurani ilihifadhiwa kwa uangalifu sana kwani ni Kitabu cha Mwongozo kwa wanadamu mpaka mwisho wa muda. Ndio sababu haiwalengi Waarabu peke yao ambao ilifunuliwa kwa lugha yao. Inazungumza na mwanadamu kama mwanadamu:

"Enyi watu, nini kimekudanganyeni kuhusu Mola wenu Mlezi, Mkarimu."

Utendaji wa mafundisho ya Kurani umewekwa kwa mifano ya Mtume Muhammad na Waislamu wazuri kwa kila kizazi. Njia tofauti ya Kurani ni kuwa maagizo yake yanalenga ustawi wa jumla wa mwanadamu na yanategemea uwezekano wa yeye kuyafikia. Katika vipimo vyake vyote hekima ya Kurani ni kamilifu. Hailaani wala kuutesa mwili wala haijali roho. Haiweki ubinadamu kwa Mungu wala haifanyi mwanadamu kuwa mungu. Kila kitu kimewekwa kwa uangalifu mahali panapostahili.

Hakika wasomi ambao wanadai kuwa Muhammad ndiye mwandishi wa Kurani wanadai kitu ambacho kibinadamu hakiwezekani. Je! Kuna mtu yeyote wa karne ya sita K.W.K .anayeweza kusema ukweli wa kisayansi kama vile Kurani ilivyo? Je! Angeweza kuelezea mageuzi ya kijusi ndani ya uterasi kwa usahihi jinsi tunavyopata katika sayansi ya kisasa?

Pili, ni jambo la busara kuamini kwamba Muhammad, ambaye hadi umri wa miaka arobaini aliwekwa alama kwa uaminifu na uadilifu wake, kuanza ghafla uandishi wa kitabu kisicholingana na sifa ya fasihi na usawa ambao kundi lote la washairi wa Kiarabu na wasemaji wa hali ya juu hawakuweza kutoa? Mwisho, je! Ni mantiki ya kuwa Muhammad, aliyejulikana kama Al-Ameen (anayeaminika) katika jamii yake na ambaye bado anasifiwa na wasomi wasio Waislamu kwa uaminifu na uadilifu wake, alikuja na madai ya uwongo na aliweza kutoa mafunzo kwa maelfu ya wanadamu, ambao walikuwa wanadamu waadilifu ili kuunda jamii bora ya wanadamu duniani?

Hakika, mtaftaji yeyote wa ukweli na asiye na upendeleo atakuja kuamini kuwa Kurani ni ufunuo wa Kitabu cha Mungu.

Bila ulazima wa kukubaliana na yote waliyosema, hapa tunatoa maoni kadhaa ya muhimu ya wasomi wasio Waislamu juu ya Kurani. Wasomaji wanaweza kuona kwa urahisi jinsi ulimwengu wa kisasa unaukaribia ukweli kuusu Kurani. Tunatoa rai kwa wasomi wote wenye nia ya wazi ya kusoma Kurani kwa kuzingatia maoni yaliyotajwa hapo juu. Tuna hakika kwamba jaribio lolote kama hilo litamsadikisha msomaji kuwa Kurani haiwezi kuandikwa na mwanadamu yeyote.

Goethe, aliyenukuliwa katika T.P. Hughes’ Dictionary of Islam, uk. 526:

"Hata hivyo, mara kwa mara tunairejelea (Kurani Tukufu) awali ikijitokeza kila mara kama mpya, kisha kwa haraka inavutia na kushangaza, na mwishowe itaimarisha uchaji Mungu wetu...Mbinu yake, kuambatana na yale yaliyomo na malengo yake yanashangaza, makubwa, hatari - ya milele na kwa hakika yaliyotukuka - Kwa hivyo, kitabu hiki kitafaa pakubwa kwa mazoezi ya ngazi zote za umri kama njia bora ya kukisambaza."

 

Maurice Bucaille, The Quran and Modern Science, 19812, uk. 18:

"Kuichunguza [Kurani] kwa dhati kabisa kulingana na maarifa ya kisasa, kunatuongoza kutambua makubaliano haya wawili, kama ilivyoonyeshwa tayari mara kadhaa, Inatufanya tuone kuwa haifikiriki kwa mtu kama Muhammad. kuwa mwandishi wa taarifa kama hizo kwa sababu ya kiwango cha maarifa katika zama zake. Mawazo kama hayo ni sehemu ya kile kinachoipa Ufunuo wa Kurani nafasi yake ya kipekee, na inamlazimisha mwanasayansi asiye na upendeleo kukubali kutoweza kwake kutoa ufafanuzi ambao unatafuta tu hoja ya tafakuri au mawazo ya kidunia."

 

 

 

Wanasema nini kuhusu Kurani (sehemu ya 2 kwa 2)

Ukadiriaji:
Ukubwa wa herufi:

Maelezo: Kauli za wasomi wa magharibi ambao wamejifunza Uislamu kuhusu Kurani. Sehemu ya 2: Taarifa za nyongeza.

 • Na iiie.net
 • Iliyochapishwa mnamo 02 Dec 2021
 • Ilirekebishwa mara ya mwisho mnamo 18 Nov 2021
 • Ilichapishwa: 0
 • Imetazamwa: 1444 (wastani wa kila siku: 3)
 • Ukadiriaji: Bado haijakadiriwa
 • Imekadiriwa na: 0
 • Imetumwa kwa barua pepe 0
 • Ilitoa maoni kuhusu: 0

Dk Stiengass, aliyenukuliwa katika T.P. Dictionary of Islam, uk. 526-527:

"kazi, ambayo inaita hisia kali zenye nguvu na zinazoonekana kutokubaliana hata kwa msomaji wa mbali - mbali kama wakati, na zaidi kama ukuaji wa akili - kazi ambayo sio tu inashinda uchukizo ambao anaweza kuanza kuutazama, lakini hubadilisha hisia hizi mbaya kuwa mshangao na pongezi, kazi kama hiyo lazima iwe na uzalishaji mzuri wa akili ya mwanadamu na shida ya kupendeza sana kwa kila mwangalizi anayefikiria hatima ya wanadamu.”

Maurice Bucaille, The Bible, the Quran and Science, 1978, uk.  125:

“Mtazamo wa hapo juu unafanya nadharia hiyo kusonga mbele na wale wanaomwona Muhammad kama mwandishi wa Kurani kuwa haiwezekani. Je! imekuwaje mtu, kutoka kwenye kutokujua kusoma na kuandika, anaweza kuwa mwandishi mzuri zaidi, kulingana na sifa za fasihi, katika fasihi nzima ya Kiarabu? Angewezaje kutamka ukweli wa maumbile ya kisayansi ambayo hakuna mwanadamu mwingine angeweza kujua kwa wakati huo, na yote haya bila kufanya kosa hata dogo  katika tamko lake kuhusu suala hilo?”

Dr.  Steingass, amenukuu inn Hughes’ Dictionary of Islam, uk.  528:

"Hapa, kwa hivyo, sifa zake katika utengenezaji wa fasihi labda hazipaswi kupimwa na maneno kadhaa yaliyodhaniwa ya ladha ya kufikirika na ya kupendeza, lakini na athari ambazo ilizalisha kwa watu wa wakati wa Muhammad na wengine. Ikiwa iliongea kwa nguvu na kushawishi kwenye mioyo ya wasikilizaji wake hadi kufikia sasa yapo katika mwili mmoja wenye mpangilio na ulioandaliwa vizuri, uliohuishwa na maoni ya mbali zaidi ya yale ambayo hadi sasa yalitawala akili ya Waarabu, basi ufasaha wake ulikuwa kamili , kwa sababu tu iliunda taifa lililostaarabika kutoka kwenye makabila ya kishenzi, na ikapiga kilio kipya kwenye mapindo ya kihistoria."

Arthur J.  Arberry, The Koran Interpreted, London: Oxford University Press, 1964, uk.  x:

"Kwa kufanya jaribio la sasa la kuboresha utendaji wa watangulizi wangu, na kutoa kitu ambacho kinaweza kukubalika kama mwangwi maneno mafupi ya Kurani ya Kiarabu, nimekuwa na uchungu kusoma muundo mbali mbali mgumu - mbali na ujumbe wenyewe - unajumuisha madai yasiyopingika ya Kurani kuwa zaidi ya kazi bora ya fasihi za wanadamu. Sifa hii ya tabia - 'sinimonyi isiyo na kifani', kama anayeamini Pickthall alivyoelezea Kitabu chake Kitakatifu, 'sauti zake ambazo huwatoa watu machozi na furaha' - imekuwa ikipuuzwa kabisa na watafsiri waliopita; kwa hivyo haishangazi kwamba kile walichokifanya kinasikika kuwa cha kupendeza na tambarare ama kwa kweli ukilinganisha na uliopambwa kwa taadhima."

Kurani kwa Kurani

“Na bila ya shaka Sisi tumeifanya Kurani iwe nyepesi kufahamika. Lakini yupo anaye kumbuka? (Kurani 54:17, 22, 32, 40 [inajirudia yenyewe])

Je! Hawaizingatii hii Kurani? Au kwenye nyoyo (zao) zipo kufuli? (Kurani 47:24)

Hakika hii Kurani inaongoa kwenye ya yaliyo nyooka kabisa, na inawabashiria Waumini ambao wanatenda mema ya kwamba watapata malipo makubwa.  (Kurani 17:9)

“Hakika Sisi ndio tulio teremsha Ukumbusho huu, na hakika Sisi ndio tutao ulinda. ” (Kurani 15:9)

“Kuhimidiwa ni kwa Mwenyezi Mungu, ambaye amemteremshia mja wake Kitabu, wala hakukifanya kina upogo.” (Kurani 18:1)

“Na bila ya shaka tumewaelezea watu katika hii Kurani kila namna ya mfano. Lakini mwanaadamu amezidi kuliko kila kitu kwa ubishi. Na hapana kilicho wazuia watu kuamini ulipo wajia uwongofu na wakaomba maghfira kwa Mola wao Mlezi, isipo kuwa yawafikie ya wale wa zamani, au iwafikie adhabu jahara. ” (Kurani 18:54-55)

“Na tunateremsha katika Kurani yaliyo ni matibabu na rehema kwa Waumini. Wala hayawazidishii madhaalimu ila khasara.” (Kurani 17:82)

“Na ikiwa mna shaka kwa hayo tuliyo mteremshia mja wetu basi leteni sura moja ya mfano wake, na muwaite mashahidi wenu badala ya Mwenyezi Mungu, ikiwa mnasema kweli. ” (Kurani 2:23)

“Na haiwezekani Kurani hii kuwa imetungwa na haitoki kwa Mwenyezi Mungu. Lakini hii inasadikisha yaliyo tangulia, na ni mfafanuo wa Kitabu kisicho na shaka ndani yake, kutokana na Mola Mlezi wa viumbe vyote. ” (Kurani 10:37)

“Na ukisoma Kurani mwombe Mwenyezi Mungu akulinde na Shetani maluuni. ” (Kurani 16:98)

Sehemu za Makala hiki

Tazama sehemu zote pamoja

Ongeza maoni

Iliyotazamwa Zaidi

Kila siku
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
Jumla
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)

Chaguo la Mhariri

Orodha ya Makala

Tangu ulivyo tembelea mara ya mwisho
Orodha hii ipo tupu kwa sasa.
Zote kwa tarehe
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)

Maarufu sana

Iliyokadiriwa juu zaidi
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
Iliyotumwa  kwa barua pepe zaidi
Iliyochapishwa zaidi
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
Iliyotolewa maoni zaidi
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)

Unazozipenda

Orodha ya unazozipenda ipo tupu. Unaweza kuongeza makala kwenye orodha hii kwa kutumia zana za makala.

Historia yako

Orodha yako ya historia ipo tupu.

View Desktop Version