El artículo / video que has solicitado no existe todavía.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

Der Artikel / Video anzubieten existiert noch nicht.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

Статьи / видео вы запросили еще не существует.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

O artigo / vídeo que você requisitou não existe ainda.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

您所请求的文章/视频尚不存在。

The article/video you have requested doesn't exist yet.

あなたが要求した記事/ビデオはまだ存在していません。

The article/video you have requested doesn't exist yet.

L'articolo / video che hai richiesto non esiste ancora.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

요청한 문서 / 비디오는 아직 존재하지 않습니다.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

המאמר / הסרטון שביקשת אינו קיים עדיין.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

El artículo / video que has solicitado no existe todavía.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

Der Artikel / Video anzubieten existiert noch nicht.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

Статьи / видео вы запросили еще не существует.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

O artigo / vídeo que você requisitou não existe ainda.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

您所请求的文章/视频尚不存在。

The article/video you have requested doesn't exist yet.

L'articolo / video che hai richiesto non esiste ancora.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

요청한 문서 / 비디오는 아직 존재하지 않습니다.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

המאמר / הסרטון שביקשת אינו קיים עדיין.

The article/video you have requested doesn't exist yet.

Ishara za Mungu (sehemu ya 1 kati ya 2)

Ukadiriaji:
Ukubwa wa herufi:

Maelezo: Quran ni muujiza mkubwa wa Mwenyezi Mungu na ilitumwa kwa Mtume Muhammad ambaye ndiye Mtume wa mwisho kwa wanadamu wote. Sehemu ya 1: Baadhi ya aina za ishara za Mwenyezi Mungu katika Kurani.

 • Na IslamReligion.com
 • Iliyochapishwa mnamo 07 Dec 2021
 • Ilirekebishwa mara ya mwisho mnamo 18 Nov 2021
 • Ilichapishwa: 0
 • Imetazamwa: 712 (wastani wa kila siku: 2)
 • Ukadiriaji: Bado haijakadiriwa
 • Imekadiriwa na: 0
 • Imetumwa kwa barua pepe 0
 • Ilitoa maoni kuhusu: 0

The-Signs-of-God-part-1.jpgMwenyezi Mungu anataka mwongozo kwa wanadamu, na kwa kuonyesha njia sahihi Alituma vitabu na mafunuo. Kwa mfano, Alituma “Suhof” kwa Ibrahim, na Torati kwa Musa, na Zaburi kwa Daudi na Injili kwa Isa bin Maryamu; na hatimaye, Akaituma Quran kwa Mtume Muhammad, rehema na baraka za Mwenyezi Mungu ziwe juu yao wote.  Mtume Muhammad rehema na baraka za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, ni Mtume wa mwisho aliyetumwa kwa watu wote hadi mwisho wa dunia. Mtume Muhammad alisema, "Kila Mtume alitumwa kwenye nchi yake peke yake, lakini mimi nilitumwa kwa wanadamu wote."[1]

Quran ni neno la Mungu na hakuna kitabu kingine katika ulimwengu huu ambacho ni muhimu kusoma.  "Hii (Qur'ani) ni hoja zinazo toka kwa Mola wenu Mlezi, na uwongofu na rehema kwa watu wanao amini." (Kurani 7:203)Quran inataja kwamba wanadamu wataonyeshwa "ishara" zinazoelekea Kwake. Kwa hakika, neno lililotafsiriwa "ishara" lina umuhimu mkubwa sana ndani ya Quran ikiwa limetajwa zaidi ya mara 150, na kila mara, linaelezea ishara za Mungu. Mungu amewapa wanadamu akili ili tuweze kutafakari, kuchambua, kuhitimisha, na kisha kuzifanyia kazi ishara zake. Mbali na akili tuliyopewa, kila mwanadamu amezaliwa na mwelekeo safi na wa asili kwamba Mungu ni Mola wetu na kwamba Yeye ni Mmoja..

Zifuatazo ni baadhi ya aina za ishara zilizotajwa ndani ya Quran:

1)   Dhamiri ya mwanadamu

Mungu anasema kwamba atatuonyesha ishara zilizo wazi ndani yetu na kwamba ataingia kati yetu na mioyoni mwetu.

"Tutawaonyesha Ishara zetu katika upeo wa mbali na katika nafsi zao wenyewe mpaka iwabainikie kwamba haya ni kweli…" (Kurani 41:53)

"Enyi mlio amini! Muitikieni Mwenyezi Mungu na Mtume anapo kuitieni jambo la kukupeni uzima wa milele. Na jueni kuwa Mwenyezi Mungu huingia kati ya mtu na moyo wake, na kwamba hakika kwake Yeye tu mtakusanywa." (Kurani 8:24)

Je, Mungu anawezaje kuingia kati ya mwanadamu na moyo wake? Kwa mfano, ikiwa mtu yuko katika hatihati ya kushiriki katika tendo lenye kudhuru au dhambi kubwa kutakuwa na hisia nzito sana na hatia katika moyo wa mtu huyo. Hisia kama hiyo ni onyo kwamba kufanya dhambi hiyo kutamkasirisha Mungu. 

2)   Matukio Fulani

Paka mweusi anayepita karibu na nyumba au bundi akitua kwenye bustani ya mtu haimaanishi chochote, na paka na bundi ni viumbe tu ambavyo huendesha maisha yao kama wanavyotaka; hawaleti bahati nzuri au mbaya. Ushirikina si chochote ila ni hisia za udanganyifu; kiuhalisia haupo. Hata hivyo, baadhi ya matukio/matendo yana maana fulani, kama vile yalivyotajwa katika Quran baada ya Kaini, mwana wa Adamu, kumuua ndugu yake Abeli.  "Hapo Mwenyezi Mungu akamleta kunguru anaye fukua katika ardhi ili amwonyeshe vipi kumsitiri nduguye. Akasema: Ole wangu! Nimeshindwa kuwa kama kunguru huyu nikamsitiri ndugu yangu? Basi akawa miongoni mwa wenye kujuta." (Kurani 5:31) Kaini alielewa kuwa haikuwa bahati mbaya kwamba mwili wa ndugu yake aliyeuawa ulipolala mbele yake kunguru alitokea na kuanza kuchimba ardhi chini ya miguu yake.  

Kadhalika, Firauni alipopuuza wito wa Nabii Musa kwa Mwenyezi Mungu na kukataa kuwaachilia Waisraeli, Mungu alimpelekea Firauni na watu wake ishara (kwa jumla kulikuwa na ishara 9). Ishara hizi zilijumuisha nzige ambao waliangamiza kabisa mazao yote katika eneo hilo, chawa, vyura kwa idadi isiyo na kifani, na pua inayotokwa na damu mfululizo; na badala ya kuzielekeza hizi kwa Mungu kuwa ni dalili za kumwamini Mungu na kuwaachilia Waisraeli, Firauni alipata ushirikina na kusema zimefanywa na Musa, “mchawi”.  "Basi tukawapelekea tufani, na nzige, na chawa, na vyura, na damu, kuwa ni Ishara mbali mbali. Nao wakapanda kiburi, na wakawa watu wakosefu" (Kurani 7: 133)

3)   Watu walioharibiwa na watu wa mjini

Wakati wa Mtume Muhammad ilijulikana vyema kwamba kulikuwa na watu wa mjini waliopita ambao Mungu aliwangamiza (baada ya kuwakufuru Mitume wao waliotumwa) kupitia "asili ya mama."Watu ustaarabu kama huo ulijumuisha watu wa Adi, Thamudi na Luti.  "Na hakika tuliiangamiza miji ilio jirani zenu, na tulizitumia Ishara ili wapate kurejea." (Kurani 46:27). 

Uharibifu huo wa miji ulikuwa wakati wa Mtume Muhammad na bado ulionekana na kuhifadhiwa kwa wapita njia. Baada ya kuangamizwa kwa Firauni wakati wa Nabii Musa, ilikuwa ni mapenzi ya Mungu kwamba watu wa miji yote (waliokataa ujumbe wa Mtume wao aliyetumwa) hautaangamizwa katika maisha haya; badala yake, wangehukumiwa katika maisha yajayo. Bado, si lazima mtu aangalie mbali ili kuona dalili za kulipiza kisasi kama vile jiji lililoharibiwa la Pompeii, jiji ambalo lilikuwa maarufu kwa dhambi yake ya wazi na kulawiti.  "Basi kila mmoja tulimtesa kwa mujibu wa makosa yake. Kati yao wapo tulio wapelekea kimbunga cha changarawe; na kati yao wapo walio nyakuliwa na ukelele; na kati yao wapo ambao tulio wadidimiza katika ardhi; na kati yao wapo tulio wazamisha. Wala Mwenyezi Mungu hakuwa mwenye kuwadhulumu, lakini walikuwa wenyewe wakijidhulumu nafsi zao." (Kurani 29:40)  

Mtu anapaswa kufahamu kikamilifu kwamba matetemeko ya ardhi, volkano, vimbunga, ukame na vitendo vingine vya asili sio vya bahati mbaya, hata hivyo, matendo ya Mungu ambayo hutokea kama adhabu kwa watu wasioamini na/au wako katika dhambi kubwa (na wasio tubu) pia ni Ishara zilizo wazi kwa watu kumwamini na kuitikia wito wake.  "Wala walio kufuru hawaachi kusibiwa na balaa kwa waliyo yatenda, au ikawateremkia karibu na nyumbani kwao, mpaka ifike ahadi ya Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu havunji miadi yake." (Kurani 13:31) Kinyume chake, lau wanadamu wote wangemwamini Mwenyezi Mungu na Mitume Wake wote labda kusingekuwa na majanga ya asili, badala yake baraka nyingi zaidi zingekuja kwa njia ya mvua, matunda, mboga mboga na mazao.  "Na lau kuwa watu wa miji wangeli amini na wakamchamngu, kwa yakini tungeli wafungulia baraka kutoka mbinguni na katika ardhi."  (Quran 7:96)Rejeleo la maelezo:

[1] Saheeh Al-Bukhari

 

 

Ishara za Mungu (sehemu ya 2 kati ya 2)

Ukadiriaji:
Ukubwa wa herufi:

Maelezo: Kurani ni muujiza mkubwa wa Mwenyezi Mungu na ilitumwa kwa Mtume Muhammad ambaye ndiye Mtume wa mwisho kwa wanadamu wote. Sehemu ya 2: Asili - Ishara nyingine kubwa ya Mungu iliyotajwa sana katika Kurani.

 • Na IslamReligion.com
 • Iliyochapishwa mnamo 08 Dec 2021
 • Ilirekebishwa mara ya mwisho mnamo 18 Nov 2021
 • Ilichapishwa: 0
 • Imetazamwa: 606 (wastani wa kila siku: 2)
 • Ukadiriaji: Bado haijakadiriwa
 • Imekadiriwa na: 0
 • Imetumwa kwa barua pepe 0
 • Ilitoa maoni kuhusu: 0

4)   Asili

Signs-of-God02.jpgKile kilichopo duniani katika umbo la misitu, mito, milima, maporomoko ya maji, bahari, na aina mbalimbali za mimea na wanyama kwa kweli ni jambo la kustaajabisha. Sio pomboo anayejizatiti kwa mfumo wa hali ya juu zaidi na mzuri zaidi wa kusikia duniani, wala si ndege tai nor is it the eagle that equips itself with eyesight four or five times stronger than that of humans – they both are the works of the Creator Who perfected everything He made. uwezo wa kuona mara nne au tano zaidi ya wanadamu - wote ni kazi za Muumba Aliyekamilisha kila kitu alichotengeneza. Kwa kuangalia uumbaji Wake ni njia mojawapo ya kujua jinsi Muumba alivyo wa ajabu na Mwenye uwezo.

Mungu anatuonyesha ishara katika wanyama aliowaumba ili watutumikie. Farasi, nyumbu, na punda wapo kwa ajili ya wanadamu kuwatumia kwenda sehemu za mbali ambazo zingechukua muda mrefu kufika kwa miguu. Ng'ombe, kondoo na mbuzi hutoa maziwa, na ngozi zao na sufu tunazitumia kama nguo, na tunazichinja kuwa chakula; huku kuku hutaga mamilioni ya mayai kila siku - yote haya ni ishara ili tuweze kukiri baraka za Mungu juu yetu na kumshukuru. "Na hakika katika nyama hoa nyinyi mna mazingatio. Tunakunywesheni katika vile viliomo matumboni mwao, vikatoka baina ya mavi na damu, maziwa safi mazuri kwa wanywaoNa kutokana na matunda ya mitende na mizabibu mnatengeneza ulevi na riziki nzuri. Hakika katika hayo ipo Ishara kwa wanao tumia akili." (Kurani 16:66-67)

Tukitazama juu angani; anga la dunia lilitengenezwa kwa safu ya kipekee ya ulinzi. Jua hutupatia mwanga unaowezesha uhai, mhimili wake ulioinama hutupatia misimu minne ili tufurahie hali tofauti za hewa. Nyota, vimondo, na kila kitu tunachoweza kuona angani ni vya kuvitazama, kuvutiwa na uzuri wao, kukiri kwamba Mungu aliumba ulimwengu, na kukubali kwamba bila shaka uliumbwa kwa kusudi fulani. Ukweli ni kua, kila kitu katika ulimwengu kilitengenezwa kwa ajili yetu. "Hakika katika kuumbwa kwa mbingu na ardhi, na kukhitalifiana usiku na mchana, na marikebu ambazo hupita baharini kwa viwafaavyo watu, na maji anayo yateremsha Mwenyezi Mungu kutoka mbinguni, na kwa hayo akaihuisha ardhi baada ya kufa kwake, na akaeneza humo kila aina ya wanyama; na katika mabadiliko ya pepo, na mawingu yanayo amrishwa kupita baina ya mbingu na ardhi, bila shaka zimo Ishara kwa watu wanao zingatia." (Kurani 2:164)   

Pia tofauti za wanadamu, jinsia tofauti, na kila kitu kizuri maishani ni ishara zote za uwezo wa Mungu wa kufanya chochote na wema Wake. "Na katika Ishara zake ni kuwa amekuumbieni wake zenu kutokana na nafsi zenu ili mpate utulivu kwao. Naye amejaalia mapenzi na huruma baina yenu. Hakika katika haya bila ya shaka zipo Ishara kwa watu wanao fikiri. Na katika Ishara zake ni kuumba mbingu na ardhi, na kutafautiana ndimi zenu na rangi zenu. Hakika katika hayo zipo Ishara kwa wajuzi." (Kurani 30:21-22)

Sio tu kwamba mvua ni baraka na maji ni chanzo cha maisha yote, lakini kutajwa mara kwa mara kwa mvua katika Kurani ni kwa madhumuni makubwa zaidi. "Na Yeye ndiye anaye peleka pepo (za kuvuma) kuwa ni bishara kabla ya kufika rehema yake. Hata hizo pepo zinapo beba mawingu mazito tunayachunga mpaka kwenye nchi iliyo kufa. Kisha tunateremsha kwayo maji, ndio kama hivyo tukatolesha kila aina ya matunda. Basi hali kadhaalika tunavyo wafufua wafu, ili mpate kukumbuka" (Kurani 7:57) "Na katika Ishara zake ni kwamba unaiona ardhi nyonge, lakini tunapo iteremshia maji mara unaiona inataharaki na kuumuka. Bila ya shaka aliye ihuisha ardhi ndiye atakaye huisha wafu. Hakika Yeye ni Muweza wa kila kitu." (Kurani 41:39) Baada ya mvua kunyesha mtu anapaswa kukumbuka kwamba Mungu (kupitia michakato ya kibiolojia na kemikali inayojulikana ) hugeuza mbegu iliyokufa kuwa mimea hai. Hili linapaswa kumfanya mtu akiri kwamba ni kwa jinsi Mungu anavyoifanya mbegu iliyokufa kuwa hai, Siku ya Kiyama atawarudisha na kuwafufua wanadamu wote kwa ajili ya hukumu. Kujua hilo kunapaswa kumfanya mtu kujitayarisha kwa ajili ya Siku hiyo isiyo na kifani kwa kufanya yale yanayompendeza Mungu na kuepuka yale yanayomkasirisha.

Kwa hiyo Mwenyezi Mungu huwaonyesha wanadamu ishara ambazo zikifuatwa huelekeza kwenye mwongozo wa kweli Kwake; mwongozo ulio mkali kuliko jua. Mwongozo huu ni Uislamu. "Na pindi wakikuhoji, basi sema: Mimi nimeusalimisha uso wangu kumwelekea Mwenyezi Mungu, na kadhaalika walio nifuata. Na waambie walio pewa Kitabu na wasio na kisomo: Je! Mmesilimu? Wakisilimu basi wameongoka. Na wakikengeuka basi juu yako ni kufikisha ujumbe tu. Na Mwenyezi Mungu ni Mwenye kuwaona waja wake." (Kurani 3:20) "Leo nimekukamiliishieni Dini yenu, na nimekutimizieni neema yangu, na nimekupendeleeni UISLAMU uwe ndiyo Dini." (Kurani 5:3) Kwa kuwa watu wanaozikanusha Ishara za Mwenyezi Mungu, basi ni dalili zitakazotumika juu yao Siku ya Kiyama. Yeyote anayeziitikia Ishara za Mwenyezi Mungu na akaifuata njia yake, atalipwa raha ya milele, Peponi, na anayezikanusha Ishara za Mwenyezi Mungu ataadhibiwa kwa adhabu ya moto wa milele.

Sehemu za Makala hiki

Tazama sehemu zote pamoja

Ongeza maoni

Iliyotazamwa Zaidi

Kila siku
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
Jumla
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)

Chaguo la Mhariri

Orodha ya Makala

Tangu ulivyo tembelea mara ya mwisho
Orodha hii ipo tupu kwa sasa.
Zote kwa tarehe
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)

Maarufu sana

Iliyokadiriwa juu zaidi
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
Iliyotumwa  kwa barua pepe zaidi
Iliyochapishwa zaidi
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
Iliyotolewa maoni zaidi
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)

Unazozipenda

Orodha ya unazozipenda ipo tupu. Unaweza kuongeza makala kwenye orodha hii kwa kutumia zana za makala.

Historia yako

Orodha yako ya historia ipo tupu.

View Desktop Version