Mistari 90 inasema: Yesu sio Mungu

Ukadiriaji:
Ukubwa wa herufi:
A- A A+

Maelezo: Ingawa Biblia imebadilishwa, bado kuna mistari iliyo wazi na ya uwazi inayoonyesha kwamba Yesu sio Mungu. Sehemu ya 1: Utangulizi na orodha ya baadhi ya aya hizi.

 • Na Adenino Otari
 • Iliyochapishwa mnamo 16 Dec 2021
 • Ilirekebishwa mara ya mwisho mnamo 23 Jul 2023
 • Ilichapishwa: 0
 • Imetazamwa: 1,610 (wastani wa kila siku: 2)
 • Ukadiriaji: bado hakuna
 • Imekadiriwa na: 0
 • Imetumwa kwa barua pepe: 0
 • Ilitoa maoni kuhusu: 0
Mbaya Nzuri zaidi

90Verses.jpg Injili zote nne zinaandika Yesu akisema, “Heri wapatanishi; wataitwa wana wa Mungu.”

Neno ‘mwana’ haliwezi kukubaliwa kihalisi kwa sababu katika Biblia, yaonekana Mungu anataja watumishi wake wengi waliochaguliwa kuwa ‘mwana’ na ‘wana.’ Waebrania waliamini kwamba Mungu ni Mmoja, na hakuwa na mke wala watoto katika maana yoyote halisi. Kwa hiyo, ni dhahiri usemi ‘mwana wa Mungu’ ulimaanisha tu ‘Mtumishi wa Mungu’; ambaye, kwa sababu ya utumishi wa uaminifu, alikuwa karibu na kupendwa na Mungu kama vile mwana alivyo kwa baba yake.

Wakristo waliotoka katika asili ya Kigiriki au Kirumi, baadaye walitumia neno hili vibaya. Katika urithi wao, ‘mwana wa Mungu’ ilimaanisha kupata mwili kwa mungu au mtu fulani aliyezaliwa kwa muungano wa kimwili kati ya miungu ya kiume na ya kike. Hili linaweza kuonekana katika Matendo 14:11-13, ambapo tunasoma kwamba Paulo na Barnaba walipohubiri katika mji wa Uturuki, wapagani walidai kuwa walikuwa miungu iliyofanyika mwili. Walimuita Barnaba mungu wa Kirumi Zeu, na Paulo mungu wa Kirumi Hermes.

Zaidi ya hayo, neno la Kigiriki la Agano Jipya linalotafsiriwa kuwa ‘mwana’ ni ‘pias’ na ‘paida’ ambalo linamaanisha ‘mtumishi,’ au ‘mwana katika maana ya mtumishi.’ Haya yametafsiriwa kuwa ‘mwana’ ikihusiana na Yesu na ‘mtumishi.' kwa kurejelea mengine yote katika baadhi ya tafsiri za Biblia. Kwa hiyo, kulingana na mistari mingine, Yesu alikuwa akisema tu kwamba yeye ni mtumishi wa Mungu.

Matatizo mengine kuhusu Utatu

Kwa Mkristo, Mungu alipaswa kuchukua umbo la mwanadamu ili kuelewa majaribu na mateso ya mwanadamu, lakini dhana hiyo haitokani na maneno yoyote ya wazi ya Yesu. Kinyume chake, Mungu hahitaji kujaribiwa na kuteseka ili kuweza kuelewa na kusamehe dhambi za mwanadamu, kwani Yeye ndiye Muumba wa mwanadamu anayejua yote. Hii inaonyeshwa katika aya:

‘BWANA akasema, Hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa ajili ya wasimamizi wao; kwa maana nayajua maumivu yao.’ (Kutoka 3:7)

Mungu alisamehe dhambi kabla ya kuonekana kwa Yesu, na anaendelea kusamehe bila msaada wowote. Muumini anapofanya dhambi, anapaswa kutubu kwa dhati ili apate msamaha. Kwa kweli, pendekezo la kujinyenyekeza mbele za Mungu na kuokolewa linatolewa kwa wanadamu wote.

‘Na hakuna Mungu mwingine ila Mimi; Mungu wa haki na Mwokozi; hakuna mwingine ila Mimi. Niangalieni Mimi, mkaokolewe, enyi kona zote za dunia; kwa maana mimi ni Mungu, wala hapana mwingine.’ (Isaya 45:21-22; Yona 3:5-10)

Kibiblia, watu wanaweza kupokea msamaha wa dhambi kupitia toba ya kweli inayotafutwa moja kwa moja kutoka kwa Mungu. Hii ni kweli kila wakati na kila mahali. Hakujawa na haja ya kile kinachoitwa jukumu la mpatanishi Yesu analofanya katika kupata upatanisho. Ukweli unajieleza wenyewe. Hakuna ukweli katika imani ya Kikristo kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu na wokovu ni kupitia kwa Yesu pekee. Vipi kuhusu wokovu wa watu kabla ya Yesu? Kifo cha Yesu hakileti upatanisho wa dhambi, wala si utimizo wa unabii wa Biblia kwa njia yoyote.

Wakristo wanadai kwamba katika kuzaliwa kwa Yesu, kulitokea muujiza wa kupata mwili wa Mungu katika umbo la mwanadamu. Kusema kwamba Mungu alifanyika mwanadamu kweli kunakaribisha maswali kadhaa. Hebu tuulize yafuatayo kuhusu mwanadamu-Mungu Yesu:

*Ni nini kilitokea kwa govi lake baada ya kutahiriwa (Luka 2:21)? Je, ilipaa mbinguni, au ilioza kama kwa kipande chochote cha nyama ya mwanadamu?

*Nini kilitokea enzi za uhai wake kwenye nywele, kucha na damu iliyomwagika kutoka kwenye majeraha yake? Je, seli za mwili wake zilikufa kama binadamu wa kawaida? Ikiwa mwili wake haungefanya kazi kwa njia ya kibinadamu kweli, angeweza kuwa mwanadamu na vilevile Mungu wa kweli. Hata hivyo, ikiwa mwili wake ungefanya kazi sawasawa na njia ya kibinadamu, hilo lingebatilisha dai lolote la umungu. Isingewezekana kwa sehemu yoyote ya Mungu, hata ikiwa katika mwili, kuoza kwa njia yoyote na bado kuchukuliwa kuwa Mungu. Mungu wa milele, ambaye ni mzima au kwa sehemu, hafi, haharibiki, wala haozi: ‘Kwa maana mimi, Yehova, sibadiliki.’ (Malaki 3:6)

Je, mwili wa Yesu ulikaa kwa usalama baada ya kifo chake?

Kama mwili wa Yesu haukuwahi ‘kuoza’ wakati wa uhai wake angeweza kuwa Mungu, lakini kama haukupitia kitendo cha ‘kuoza’ basi hakuwa mwanadamu kweli.

Biblia inasema kwamba Mungu sio mwanadamu

‘Mungu sio mwanadamu’ (Hesabu 23:19)

‘Kwa maana mimi ni Mungu, wala sio mwanadamu’ (Hosea 11:9)

Yesu anaitwa mtu mara nyingi katika Biblia

‘mtu ambaye amewaambia iliyo kweli’ (Yohana 8:40)

‘Yesu Mnazareti, mtu aliyeshuhudiwa na Mungu kwa miujiza na maajabu na ishara ambazo Mungu alizifanya kwa yeye katikati yenu, kama ninyi wenyewe mjuavyo.’ (Matendo 2:22)

“Atauhukumu ulimwengu kwa haki, kwa mtu aliyemueka” (Matendo 17:31).

‘mwanadamu Yesu Kristo ’ (Tim. 2:5)

Biblia inasema kwamba Mungu sio mwana wa binadamu

‘Mungu sio mwanadamu wala si mwana wa binadamu’ (Hesabu 23:19)

Mara nyingi Biblia humwita Yesu ‘mwana wa adamu’ au ‘mwana wa binadamu.’

‘ndivyo atakavyokuwa Mwana wa Adamu’ (Mathayo 12:40)

‘Kwa maana Mwana wa Adamu atakuja’ (Mathayo 16:27)

‘mpaka watakapomwona Mwana wa Adamu akija katika ufalme wake.’ (Mathayo 28)

"Lakini mpate kujua ya kuwa Mwana wa Adamu anayo mamlaka" (Marko 2:10)

‘kwa sababu yeye ni mwana wa Adamu’ (Yohana 5:27)

Katika maandiko ya Kiebrania, ‘mwana wa binadamu’ pia hutumiwa mara nyingi kuzungumza juu ya watu (Ayubu 25:6; Zaburi 80:17; 144:3; Ezekieli 2:1; 2:3; 2:6-8; 3:1-3).

Kwa kuwa Mungu asingejipinga kwa kusema kwanza Yeye si mwana wa Adamu, kisha akawa mwanadamu ambaye aliitwa ‘mwana wa Adamu’, asingefanya hivyo. Kumbuka Mungu sio mwandishi wa kuchanganya. Pia, wanadamu, akiwemo Yesu, wanaitwa ‘mwana wa Adamu’ hasa ili kuwatofautisha na Mungu, ambaye si ‘mwana wa binadamu’ kulingana na Biblia.

Biblia inasema kwamba Yesu alikana yeye ni Mungu

Yesu alizungumza na mtu aliyemuita ‘mwema,’ na kumuuliza, ‘Kwa nini unaniita mwema? Hakuna aliye mwema ila Mungu pekee yake.’ (Luka 18:19)

Naye akamwambia, ‘Kwa nini unaniuliza kuhusu lililo jema? Kuna Mmoja tu aliye mwema; bali kama ukitaka kuingia katika uzima, zishike amri.’ (Mathayo 19:17)

Yesu hakuwafundisha watu kwamba yeye ni Mungu

Ikiwa Yesu alikuwa akiwaambia watu kwamba yeye ni Mungu, angali mpongeza mtu huyo. Badala yake, Yesu alimkemea, akakana kuwa yeye ni mwema, yaani, Yesu alikana kuwa yeye ni Mungu.

Biblia inasema kwamba Mungu ni mkuu kuliko Yesu

‘Baba yangu ni mkuu kuliko mimi’ (Yohana 14:28)

‘Baba yangu ni mkuu kuliko wote.’ (Yohana 10:29)

Yesu hawezi kuwa Mungu ikiwa Mungu ni mkuu kuliko yeye. Imani ya Kikristo kwamba Baba na mwana wako sawa ni kinyume kabisa na maneno yaliyo wazi kutoka kwa Yesu.

Kamwe Yesu hakuwaagiza wanafunzi wake wamuabudu

‘Mnaposali, semeni Baba Yetu uliye mbinguni.’ (Luka 11:2)

‘Siku hiyo hamtaniomba lolote. Mkiomba lolote kwa jina la Baba.’ (Yohana 16:23)

‘Saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo wanao abudu ukweli watamwabudu Baba katika roho na kweli; kwa maana Baba anawatafuta watu kama hao wamuabudu.’ (Yohana 4:23)

Ikiwa Yesu angekuwa Mungu, angejitafutia ibada

Kwa kuwa hakufanya hivyo, badala yake alimtafutia Mungu ibada mbinguni, kwa hiyo, hakuwa Mungu.

Mbaya Nzuri zaidi

Ongeza maoni

 • (Haitaonyeshwa kwa umma)

 • Maoni yako yatakaguliwa na yanapaswa kuchapishwa ndani ya saa 24.

  Sehemu zilizo na alama ya nyota (*) zinahitajika.

Makala Nyingine katika Aina moja

Iliyotazamwa Zaidi

Kila siku
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
jumla
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)

Chaguo la Mhariri

(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)

Orodha Yaliyomo

Tangu ulivyo tembelea mara ya mwisho
Orodha hii ipo tupu kwa sasa.
Zote kwa tarehe
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)

Maarufu sana

Iliyokadiriwa juu zaidi
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
Iliyotumwa  kwa barua pepe zaidi
Iliyochapishwa zaidi
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
(Soma zaidi...)
Iliyotolewa maoni zaidi

Unazozipenda

Orodha ya unazozipenda ipo tupu. Unaweza kuongeza makala kwenye orodha hii kwa kutumia zana za makala.

Historia yako

Orodha yako ya historia ipo tupu.